Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Bir Django Projesi : <Buraya RUBY ekleyin>

Bir Django Projesi : <Buraya RUBY ekleyin>

Devnot Summit 2019, Ruby ve Ruby on Rails'den etkilenerek ürettiğim Django Project Template sunumu.

Uğur Özyılmazel

April 13, 2019
Tweet

More Decks by Uğur Özyılmazel

Other Decks in Technology

Transcript

 1. $ tree . ├── devsummit │ ├── __init __.py │

  ├── settings.py │ ├── urls.py │ └── wsgi.py └── manage.py 1 directory, 5 files !4
 2. $ tree devsummit/ devsummit/ ├── blog │ ├── migrations │

  │ └── __init __.py │ ├── __init __.py │ ├── admin.py │ ├── apps.py │ ├── models.py │ ├── tests.py │ └── views.py ├── devsummit │ ├── __init __.py │ ├── settings.py │ ├── urls.py │ └── wsgi.py └── manage.py 3 directories, 12 files !6
 3. $ tree devsummit/ devsummit/ ├── blog │ ├── migrations │

  │ └── __init __.py │ ├── __init __.py │ ├── admin.py │ ├── apps.py │ ├── models.py │ ├── tests.py │ └── views.py ├── devsummit │ ├── __init __.py │ ├── settings.py │ ├── urls.py │ └── wsgi.py └── manage.py 3 directories, 12 files ? !7
 4. # SECURITY WARNING: keep the secret key used in production

  secret! SECRET_KEY = 'lzir%8bs)t_dw#9-h(qt+(*6o27s6!ba+l&1*g%iypemvk%8zo' # SECURITY WARNING: don't run with debug turned on in production! DEBUG = True ALLOWED_HOSTS = [] INSTALLED_APPS = [ 'django.contrib.admin', 'django.contrib.auth', 'django.contrib.contenttypes', 'django.contrib.sessions', 'django.contrib.messages', 'django.contrib.staticfiles', ] DATABASES = { 'default': { 'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3', 'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'), } } !8
 5. # SECURITY WARNING: keep the secret key used in production

  secret! SECRET_KEY = 'lzir%8bs)t_dw#9-h(qt+(*6o27s6!ba+l&1*g%iypemvk%8zo' # SECURITY WARNING: don't run with debug turned on in production! DEBUG = True ALLOWED_HOSTS = [] INSTALLED_APPS = [ 'django.contrib.admin', 'django.contrib.auth', 'django.contrib.contenttypes', 'django.contrib.sessions', 'django.contrib.messages', 'django.contrib.staticfiles', ] DATABASES = { 'default': { 'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3', 'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'), } } !9
 6. Paket Bağımlılıkları PRODUCTION STAGING TEST DEVELOPMENT CI/CD Django ==2.2 ipython

  ==7.4.0 django-debug-toolbar ==1.11 coverage ==4.5.3 whitenoise ==4.1.2 pylint ==2.3.1 !11
 7. $ tree blog/ blog/ ├── migrations │ └── __init __.py

  ├── __init __.py ├── admin.py ├── apps.py ├── models.py ├── tests.py └── views.py !12
 8. Uygulama Soruları ? Kaç tane uygulama olmalı Kaç tane model

  olmalı Kaç tane view olmalı Testler nasıl organize edilmeli !13
 9. Eğer tek bir "app" içinde 20+ model varsa, uygulamanız birden

  fazla şeyi yapıyor anlamına gelir. Bu durumda uygulamanızı parçalayıp uygulama başına düşen model sayısını da azaltmanız önerilir. Chapter 6: Model Best Pratices !14
 10. Yeni Proje Oluşturma Aşaması Son yaptığın projeyi clone'la ? Önce

  yeni versiyon Django ile proje oluştur, daha sonra en son yaptığın projenin settings'inden kopyala ? !15
 11. !17

 12. $ tree -L 1 devsummit/ devsummit/ ├── app ├── bin

  ├── config ├── db ├── lib ├── log ├── public ├── storage ├── test ├── tmp ├── vendor ├── Gemfile ├── Gemfile.lock ├── README.md ├── Rakefile ├── config.ru └── package.json 11 directories, 6 files !19
 13. $ tree devsummit/ devsummit/ ├── app │ ├── assets │

  │ ├── config │ │ │ └── manifest.js │ │ ├── images │ │ ├── javascripts │ │ │ ├── channels │ │ │ ├── application.js │ │ │ └── cable.js │ │ └── stylesheets │ │ └── application.css │ ├── channels │ │ └── application_cable │ │ ├── channel.rb │ │ └── connection.rb │ ├── controllers │ │ ├── concerns │ │ └── application_controller.rb │ ├── helpers │ │ └── application_helper.rb │ ├── jobs │ │ └── application_job.rb │ ├── mailers │ │ └── application_mailer.rb │ ├── models │ │ ├── concerns │ │ └── application_record.rb │ └── views │ └── layouts │ ├── application.html.erb │ ├── mailer.html.erb │ └── mailer.text.erb ├── bin │ ├── bundle │ ├── rails │ ├── rake │ ├── setup │ ├── spring │ ├── update │ └── yarn ├── config │ ├── environments │ │ ├── development.rb │ │ ├── production.rb │ │ └── test.rb │ ├── initializers │ │ ├── application_controller_renderer.rb │ │ ├── assets.rb │ │ ├── backtrace_silencers.rb │ │ ├── content_security_policy.rb │ │ ├── cookies_serializer.rb │ │ ├── filter_parameter_logging.rb │ │ ├── inflections.rb │ │ ├── mime_types.rb │ │ └── wrap_parameters.rb │ ├── locales │ │ └── en.yml │ ├── application.rb │ ├── boot.rb │ ├── cable.yml │ ├── credentials.yml.enc │ ├── database.yml │ ├── environment.rb │ ├── master.key │ ├── puma.rb │ ├── routes.rb │ ├── spring.rb │ └── storage.yml ├── db │ └── seeds.rb ├── lib │ ├── assets │ └── tasks ├── log ├── public │ ├── 404.html │ ├── 422.html │ ├── 500.html │ ├── apple-touch-icon-precomposed.png │ ├── apple-touch-icon.png │ ├── favicon.ico │ └── robots.txt ├── storage ├── test │ ├── controllers │ ├── fixtures │ │ └── files │ ├── helpers │ ├── integration │ ├── mailers │ ├── models │ ├── system │ ├── application_system_test_case.rb │ └── test_helper.rb ├── tmp │ ├── cache │ │ └── assets │ └── storage ├── vendor ├── Gemfile ├── Gemfile.lock ├── README.md ├── Rakefile ├── config.ru └── package.json 44 directories, 61 files !20
 14. class CreatePosts < ActiveRecord ::Migration[5.2] def change create_table :posts do

  |t| t.string :title t.text :body t.timestamps end end end Migration Model Controller (View) View (Template) !22
 15. !23

 16. Rails ile Hazır Gelenler • Ortam izolasyonu: "config/environments/" • Ortama

  göre paket organizasyonu: "Gemfile" • Tek "app" kavramı: "app/" • Model "app/models/" altında !24
 17. Rails ile Hazır Gelenler • Controller (View) "app/controllers" altında •

  Migration'lar proje kapsamında "db/migrate" altında • Tesler'ler projre kampsamında "test/" altında • Management komutları: "Rakefile" / Rake Task * !25
 18. Rake • Makefile'ın Ruby'cesi • macOS sürümleriyle birlikte geliyor •

  101 seviyesinde Ruby yeterli :) • Jim Weirich (1956-2014) !26
 19. Rakefile task :default => [:run_server] task :check_django_environment do abort "Set

  DJANGO_ENV variable! via export DJANGO_ENV= ..." unless ENV['DJANGO_ENV'] end task :check_development_environment => [:check_django_environment] do abort "Set DJANGO_ENV to development" unless ENV['DJANGO_ENV'] == 'development' end desc "Run server" task :run_server => [:check_development_environment] do system "DJANGO_COLORS='dark' python manage.py runserver_plus --nothreading" end !27
 20. Hayalimdeki Yapı • Ortam izolasyonu hazır olsa (dev/prod/stage/test ...) •

  Kolay model/view/template üretebilsem ... • Rails'deki "routes" gibi "urls.py" ı yönetsem ... • Rails'deki gibi proje yapısı olsa tek yerden erişsem ... • Temel bir modelim olsa, olmazsa olmaz field'ları barındırsa ... • Ortama göre paketleri düzenleyebilsem? (dev.pip, prod.pip ...) • Sık kullandığım paketler içinde olsa ...(django-debug-toolbar gibi) • Diğer yaptığım ve hep kullandığım tool'cuklarım da içinde olsa ... !28
 21. Django Project Starter Template • Özelleştirilebilir Custom User modeli •

  BaseModel ve BaseModelWithSoftDelete * modelleri • Yeni proje dosya/dizin yapısı • Ortam ve paket izolasyonu • App ve Model üretmek için Rake task'leri (Management Commands) !30
 22. Django Project Starter Template • Migration yönetimi için Rake task'leri

  (Management Commands) • Sadeleştirilmiş development logger • Debug için (console ve html seviyesinde) araçlar • Admin için yardımcı Widget'lar ve Storage • bulma.io entegrasyonu !31
 23. Django Project Starter Template • flake8, pylint, black, isort, bandit

  konfigürasyonu • Gelişmiş REPL desteği (ipython/ bpython) - django-extensions ==2.1.6 • Hazır LOCALE sözlük çatısı • CustomLocaleMiddleware ile kolay i18n • HEROKU'ya hızlı deploy ... !32
 24. Django Project Starter Template !33 $ tree -L 2 .

  ├── applications │ └── baseapp ├── config │ ├── settings │ ├── __init __.py │ ├── urls.py │ └── wsgi.py ├── db ├── locale │ └── tr ├── media │ └── avatar ├── requirements │ ├── base.pip │ ├── development.pip │ ├── heroku.pip │ └── travis.pip ├── static │ └── css ├── templates │ ├── admin │ ├── baseapp │ └── base.html ├── LICENSE.txt ├── Procfile ├── README.md ├── Rakefile ├── install.sh ├── manage.py ├── pyproject.toml ├── requirements.txt └── runtime.txt 15 directories, 17 files ├── settings │ ├── __init __.py │ ├── base.py │ ├── development.example.py │ ├── development.py │ ├── heroku.py │ ├── production.py │ ├── test.example.py │ ├── test.py │ └── travis.py
 25. Django Project Starter Template $ python manage.py create_model blog Category

  softdelete $ rake new:model[blog,Category,softdelete] !35
 26. Django Project Starter Template $ rake -T rake db:migrate[database] #

  Run migration for given database (default: 'default') rake db:roll_back[name_of_application,name_of_migration] # Roll-back (name of application, name of migration) rake db:shell # run database shell .. rake db:show[name_of_application] # Show migrations for an application (default: 'all') rake db:update[name_of_application,name_of_migration,is_empty] # Update migration (name of application, name of migration?, is empty?) rake locale:compile # Compile locale dictionary rake locale:update # Update locale dictionary rake new:application[name_of_application] # Create new Django application rake new:model[name_of_application,name_of_model,type_of_model] # Create new Model for given application: django,basemodel,softdelete rake run_server # Run server rake shell[repl] # Run shell+ avail: ipython,bpython default: ipython rake test:browse_coverage[port] # Browse test coverage rake test:coverage[cli_args] # Show test coverage (default: ' --show-missing --ignore-errors --skip-covered') rake test:run[name_of_application,verbose] # Run tests for given application !37
 27. Django Project Starter Template $ rake db:show[core] core [X] 0001_models

  [X] 0002_add __article_title __field_to_person [X] 0003_add __article_description __to_person [X] 0004_add __staff __to_program [X] 0005_fix_person [X] 0006_add_duty_to_person_and_title_is_nullable !38
 28. Django Project Starter Template $ rake db:roll_back[core,4] Operations to perform:

  Target specific migration: 0004_add __staff __to_program, from core Running migrations: Rendering model states ... DONE Unapplying core.0006_add_duty_to_person_and_title_is_nullable ... OK Unapplying core.0005_fix_person ... OK !39
 29. Django Project Starter Template $ rake db:show[core] core [X] 0001_models

  [X] 0002_add __article_title __field_to_person [X] 0003_add __article_description __to_person [X] 0004_add __staff __to_program [ ] 0005_fix_person [ ] 0006_add_duty_to_person_and_title_is_nullable !40
 30. Django Project Starter Template $ rake db:roll_back[core,6] Operations to perform:

  Target specific migration: 0006_add_duty_to_person_and_title_is_nullable, from core Running migrations: Applying core.0005_fix_person ... OK Applying core.0006_add_duty_to_person_and_title_is_nullable ... OK !41
 31. Django Project Starter Template TODO • Rails'deki gibi scaffold generator

  • Management command için generator • 404/500 Error sayfaları • Rich Text Editor / TextArea (Widget) • Dockerfile rake new:model[blog,Post,softdelete] title:string body:text author:User !49
 32. Krediler • Django logosu / djangoproject.com/community/logos • Ruby on Rails

  logosu / rubyonrails.org • Two Scoops of Django / @pydanny • Cookiecutter / Audrey Roy Greenfeld • Jim Weirich fotoğrafı confreaks.tv !51
 33. Linkler • https: // www.djangoproject.com • https: //rubyonrails.org • https:

  //github.com/ruby/rake • https: //github.com/audreyr/cookiecutter/ • https: //github.com/pydanny/cookiecutter-django • https: // www.twoscoopspress.com • https: //github.com/vigo/django2-project-template • https: //l.vigo.io/d2pst !52