$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Vagrant 101

Vagrant 101

Sanal makine orkestrasyon aracı Vagrant'a genel bakış.

Uğur Özyılmazel

April 15, 2015
Tweet

More Decks by Uğur Özyılmazel

Other Decks in Programming

Transcript

 1. EVSİZ BARKSIZ ADAM!

 2. Sanal Makine Orkestrasyon Aracı

 3. Uğur "vigo" Özyılmazel vigobronx vigo

 4. Hızlıca geliştirme ortamı kurmayı sağlayan bir araç!

 5. Mitchell Hashimoto tarafından Ruby ile geliştirildi ve ilk olarak Ruby

  gem'i şeklinde kullanılmaya başlandı.
 6. Windows Linux Mac OS X

 7. https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads 1 VirtualBox ve Extention Pack

 8. http://www.vagrantup.com/downloads 2 1.7.2

 9. vagrant init hashicorp/precise64 vagrant up vagrant ssh 3 Ubuntu 12.04

  LTS 64-bit
 10. Vagrantfile

 11. None
 12. HOST GUEST

 13. config.vm.box = "hashicorp/precise64" config.vm.network "forwarded_port", guest: 80, host: 8080 #

  http://localhost:8080 => box'da:80 config.vm.network "private_network", ip: "192.168.33.101" config.vm.synced_folder ".", "/var/www" /vagrant Default mount
 14. vagrant -v | --version vagrant -h | --help vagrant ssh

  vagrant up vagrant halt vagrant destroy vagrant package vagrant global-status vagrant plugin list vagrant plugin install vagrant-vbguest vagrant box list vagrant box add USER/Box ?
 15. user Kullanıcı Adı Şifre vagrant vagrant Varsayılan kullanıcı adı ve

  şifresi
 16. provider VirtualBox VMWare AWS Digital Ocean Rackspace Docker * Hyper-V

  * vagrant up --provider=vmware_fusion vagrant box list - hashicorp/precise64 (virtualbox, 1.1.0) * Ek konfigürasyon işlemleri gerekiyor
 17. provisioning inline file shell Ansible config.vm.provision "shell", inline: "echo hello"

  config.vm.provision "shell" do |s| s.inline = "echo hello" end Chef Salt Puppet Docker
 18. provisioning inline file shell Ansible # isimlendirilebiliyor config.vm.provision "bootstrap", type:

  "shell" do |s| s.inline = "echo hello" end Chef Salt Puppet Docker
 19. provisioning inline file shell Ansible # her seferinde çalışsın config.vm.provision

  "shell", inline: "echo hello", run: "always" Chef Salt Puppet Docker
 20. provisioning inline file shell Ansible # Host'daki .gitconfig'i, Guest'deki vagrant


  # kullanıcısının home'a kopyala... config.vm.provision "file", source: "~/.gitconfig", destination: ".gitconfig" Chef Salt Puppet Docker
 21. provisioning inline file shell Ansible # script.sh'deki komutları çalıştır Vagrant.configure("2")

  do |config| config.vm.provision "shell", path: "script.sh" end Chef Salt Puppet Docker
 22. provisioning

 23. linkler http://docs.vagrantup.com/ https://atlas.hashicorp.com/ http://www.vagrantbox.es/

 24. TEŞEKKÜRLER SORULAR?

 25. @mitchellh @vigobronx Kod.io 2014, Avusturya

 26. DEMO