$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Bash 101

Bash 101

16 Mayıs 2015, Istanbul PHP Meetup #008'de yaptığım sunum.

Uğur Özyılmazel

May 16, 2015
Tweet

More Decks by Uğur Özyılmazel

Other Decks in Programming

Transcript

 1. BASH 101
  Geliştiriciler İçin

  View Slide

 2. Uğur "vigo" Özyılmazel
  vigobronx vigo

  View Slide

 3. bash
  Bourne Again
  SHell

  View Slide

 4. Brian J. Fox

  View Slide

 5. View Slide

 6. shell
  Komutları çalıştıran
  Makro işlemci
  1

  View Slide

 7. shell
  Komut yorumlayıcısı
  2

  View Slide

 8. shell
  Programlama Dili
  3

  View Slide

 9. Mac OS X (BSD) komutları ile
  Ubuntu / Linux komutları
  farklılık gösterir

  View Slide

 10. $ help
  # help
  $ help pwd
  help

  View Slide

 11. View Slide

 12. konfigürasyon
  ~/.profile
  ~/.bashrc
  Kullancı Bazında
  }
  /etc/profile
  /etc/bashrc
  Sistem Bazında
  }

  View Slide

 13. konfigürasyon
  1
  ~/.profile
  2
  ~/.bashrc

  View Slide

 14. #!/usr/bin/env bash
  source "$HOME/.bashrc"
  ~/.profile

  View Slide

 15. # non interactive shell
  [ -z "$PS1" ] && return
  export DOTFILES_PATH="$HOME/Dotfiles"
  source $DOTFILES_PATH/shell/env
  source $DOTFILES_PATH/shell/alias
  source $DOTFILES_PATH/shell/ls_colors
  # Load private files
  # ------------------------------------------------------
  # Loads every file under private/ folder!
  if [[ -d $DOTFILES_PATH/private ]]; then
  if [ "$(ls -A $DOTFILES_PATH/private)" ]; then
  ~/.bashrc

  View Slide

 16. Environment Variables
  env

  View Slide

 17. TERM_PROGRAM=Apple_Terminal
  COMP_WORDBREAKS=
  "'><;|&(:
  TERM=xterm-256color
  SHELL=/bin/bash
  HISTSIZE=30000
  TMPDIR=/var/folders/gz/hvbfjmnx5z3bl6k05bp4w04h0000gn/T/
  DOCKER_HOST=tcp://192.168.59.103:2376
  Apple_PubSub_Socket_Render=/private/tmp/com.apple.launchd.PyiyHWlqqs/
  Render
  TERM_PROGRAM_VERSION=343.7
  TERM_SESSION_ID=59036979-ACF9-409F-9141-9AAA2941844E
  CDPATH=.:..:../..:/Users/vigo/Desktop/Dropbox
  SVN_EDITOR=mate -w
  HISTFILESIZE=30000
  USER=vigo
  DOCKER_TLS_VERIFY=1
  PATH=/Users/vigo/.rbenv/shims:/Users/vigo/.rbenv/bin:/usr/local/heroku
  bin:/usr/local/heroku/bin:/Users/vigo/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/
  bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
  PWD=/Users/vigo/Development/Source/sinatra
  EDITOR=mate -w

  View Slide

 18. Prompt Shell
  $PS1

  View Slide

 19. PS1='\h:\W \u\$ '
  \h Ugurs-MacBook-Air
  \W ~
  \u vigo

  View Slide

 20. View Slide

 21. https://github.com/vigo/dotfiles-universal
  http://linuxconfig.org/bash-prompt-basics

  View Slide

 22. gündelik komutlar
  curl touch mkdir alias man
  sudo history grep xargs less
  pwd ls cd cp mv rm chown
  ln find awk
  cat git ps more chmod

  View Slide

 23. komut ?
  $ man
  $ man ls
  $ man pwd
  $ man -k "kelime"

  View Slide

 24. View Slide

 25. h

  View Slide

 26. View Slide

 27. man help (less)
  /
  n sonraki bulunan kelime
  N önceki bulunan kelime
  f 1 ekran ileri git
  b 1 ekran geri git
  g ilk satıra git
  G son satıra git
  q çık

  View Slide

 28. View Slide

 29. alt man sayfaları
  $ man
  $ man 3 getcwd
  $ man 2 chdir

  View Slide

 30. alias
  $ alias # hepsini göster
  $ alias XX=''
  $ alias la='ls -al'
  $ alias la # göster

  View Slide

 31. alias
  $ alias ls='ls -al'
  $ \ls # orijinal ls ile
  Ezdiğiniz orijinal komutları \ ön eki ile çağırabilirsiniz!

  View Slide

 32. Unix Felsefesi
  Birbiriyle konuşan küçük
  küçük programcılar!

  View Slide

 33. pipe
  $ | | | ...

  View Slide

 34. pipe
  $ man 5 -t nanorc | open -f -a preview
  nano'nun konfigürasyon dosyası ile ilgili 5.dökümanı
  pdf haline getirmek. Mac OS X için geçerlidir.

  View Slide

 35. $ find . -iname '*1*.jpg'
  pipe
  ./file_1.jpg
  ./file_10.jpg
  ./file_11.jpg
  ./file_12.jpg
  ./file_13.jpg
  ./file_14.jpg
  ./file_15.jpg
  ./file_16.jpg
  ./file_17.jpg
  ./file_18.jpg
  ./file_19.jpg

  View Slide

 36. $ find . -iname '*1*.jpg' | xargs -n 1 echo "Bulunan:"
  pipe
  Bulunan: ./file_1.jpg
  Bulunan: ./file_10.jpg
  Bulunan: ./file_11.jpg
  Bulunan: ./file_12.jpg
  Bulunan: ./file_13.jpg
  Bulunan: ./file_14.jpg
  Bulunan: ./file_15.jpg
  Bulunan: ./file_16.jpg
  Bulunan: ./file_17.jpg
  Bulunan: ./file_18.jpg
  Bulunan: ./file_19.jpg

  View Slide

 37. $ find . -iname '*1*.jpg' | xargs -n 1 rm
  pipe

  View Slide

 38. redirection
  $ ls tmp/
  file_1.jpg file_12.jpg file_15.jpg file_18.jpg file_20.jpg
  file_5.jpg file_8.jpg file_10.jpg file_13.jpg file_16.jpg
  file_19.jpg file_3.jpg file_6.jpg file_9.jpg file_11.jpg
  file_14.jpg file_17.jpg file_2.jpg file_4.jpg file_7.jpg
  $ ls tmp/ > dir_list.txt

  View Slide

 39. redirection
  $ > dosya

  # yoksa oluştur ya da üzerine yaz
  $ >> dosya

  # ek yap (append)
  $ < dosya

  $ sort -r < dir_list.txt 

  # dosyayı komuta yönlendir

  View Slide

 40. komut kombinasyonu
  $ ; ; 

  # herhangibiri hata verse bile diğeri devam eder.
  $ && && 

  # herhangibiri hata verirse diğer işlemler çalışmaz.
  $ || || 

  # komutlar bitince sekans durur.

  View Slide

 41. BASH
  Programlama Dilidir!

  View Slide

 42. standart
  • Değişken tanımlamaları
  • Fonksiyon tanımlamaları
  • Kontrol mekanizmaları
  • Döngü mekanizmaları
  • Hata yakalama mekanizmaları
  • Regular Expression

  View Slide

 43. değişken
  A=5 # = ile değişken arası
  A="5" # bitişik olmalı!
  A=$(date) # date komutunun değeri
  A=`date` # date komutunun değeri
  export A="Hello"
  Default: Global Scope

  View Slide

 44. fonksiyon
  function (){
  # buraya kod
  }
  function md() {
  mkdir -p "$@" && cd "$@"
  }

  View Slide

 45. fonksiyon
  deneme(){
  echo "$@"
  }
  deneme2(){
  echo "$1"
  }
  deneme 1 2 3 4 # => 1 2 3 4
  deneme2 1 2 3 4 # => 1

  View Slide

 46. fonksiyon
  A=5
  B="lego"
  deneme(){
  local A="vigo"
  echo "\$A: ${A} \$B: ${B}"
  }
  deneme # => $A: vigo $B: lego

  View Slide

 47. kontrol
  if [[ durum ]]; then
  # kod
  fi
  if [[ durum ]]; then
  # kod
  elif [[ durum ]]; then
  # kod
  fi

  View Slide

 48. kontrol
  # Ubuntu ?
  if [[ `which lsb_release` ]]; then
  if [[ `lsb_release -i | awk '{print $3}'` == "Ubuntu" ]]; then
  source $DOTFILES_PATH/shell/ubuntu_specific
  fi
  fi
  # Mac ?
  if [[ `uname` == "Darwin" ]]; then
  source $DOTFILES_PATH/shell/mac_specific
  fi

  View Slide

 49. döngü
  export DOTFILES_PATH="$HOME/Dotfiles"
  for file in $DOTFILES_PATH/private/*; do
  source $file
  done
  x=0
  read_file="/Users/vigo/Desktop/bash101-demo/dummy_text"
  cat $read_file | while read line; do
  x=$(($x+1))
  echo "Satır: ${x}, ${line}"
  done

  View Slide

 50. döngü
  typeset -a test_array
  test_array=(
  "username" "vigo"
  "password" "secret"
  )
  test_array_count=${#test_array[*]}
  for ((i=0; i<=$((($test_array_count/2)-1)); i++)); do
  key="${test_array[(0+($i*2))]}"
  value="${test_array[(1+($i*2))]}"
  echo "${i} : ${key} ${value}"
  done

  View Slide

 51. Teşekkürler, Sorular ?

  View Slide