Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Makefile değil, Rakefile

Makefile değil, Rakefile

Efsanevi `ruby` build tool'u

Uğur Özyılmazel

October 05, 2019
Tweet

More Decks by Uğur Özyılmazel

Other Decks in Programming

Transcript

 1. UĞUR “vigo” ÖZYILMAZEL
  Makefile değil,
  Rakefile
  vigo
  5 Ekim 2019, 13:00

  View Slide

 2. `make` nedir?
  Uygulamaları çalıştırmaya ve derlemeye
  yarayan kullanışlı otomasyon aracıdır.
  https://opensource.com/article/18/8/what-how-makefile

  View Slide

 3. `Makefile` nedir?
  `make` uygulamasının işini yapabilmesi için
  gereken işlemlerin akışının saklandığı dosya,
  yani bir tür reçetedir.
  https://opensource.com/article/18/8/what-how-makefile

  View Slide

 4. `Makefile` neye benzer ?
  https://opensource.com/article/18/8/what-how-makefile
  # Makefile
  say_hello:
  echo "Hello World"
  $ make
  $ echo "Hello World"
  $ Hello World

  View Slide

 5. `Makefile` faydaları ?
  Bir kısım kural içerir, bu kurallar birbirine bağlı
  olabilirler ya da sırayla birbirini takip edebilirler.
  https://opensource.com/article/18/8/what-how-makefile

  View Slide

 6. `Makefile` prensibi
  http://www.wikiwand.com/en/Makefile
  hedef: bağımlılıklar
  sistem komutları/komutlar

  View Slide

 7. `Makefile` örneği
  https://github.com/azer/go-makefile-example/blob/master/Makefile
  https://kodfabrik.com/journal/a-good-makefile-for-go/
  start:
  @bash -c "trap 'make stop' EXIT; $(MAKE) clean compile start-server watch run='make clean compile start-server'"
  ## stop: Stop development mode.
  stop: stop-server
  start-server: stop-server
  @echo " > $(PROJECTNAME) is available at $(ADDR)"
  @-$(GOBIN)/$(PROJECTNAME) 2>&1 & echo $$! > $(PID)
  @cat $(PID) | sed "/^/s/^/ \> PID: /"
  stop-server:
  @-touch $(PID)
  @-kill `cat $(PID)` 2> /dev/null || true
  @-rm $(PID)
  ## watch: Run given command when code changes. e.g; make watch run="echo 'hey'"
  watch:
  @GOPATH=$(GOPATH) GOBIN=$(GOBIN) yolo -i . -e vendor -e bin -c "$(run)"
  restart-server: stop-server start-server
  ## compile: Compile the binary.
  compile:
  @-touch $(STDERR)
  @-rm $(STDERR)
  @-$(MAKE) -s go-compile 2> $(STDERR)
  @cat $(STDERR) | sed -e '1s/. */\nError:\n/' | sed 's/make\[. */ /' | sed "/^/s/^/ /" 1>&2

  View Slide

 8. `Makefile` ve `make` özetle...
  • bash diline benziyor
  • unix türevleri ve windows’da çalışıyor (cygwin, mingw)
  • karmaşıklık artıkça anlaşılırlık da azalıyor
  • orta zorluk seviyesinde
  https://opensource.com/article/18/8/what-how-makefile

  View Slide

 9. `rake` nedir?
  Rake is a build language,
  similar in purpose to make and
  ant.
  Martin Fowler

  View Slide

 10. `rake` nedir?
  • `make`’in Ruby’cesidir.
  • Ruby kurulumunda beraber gelir, bir gem’dir.
  • Komut satırı ortamında her projede kullanılabilir.
  • Domain Specific Language (DSL) için en iyi örnektir.
  • En güncel sürümü için `gem install rake` yeterlidir.

  View Slide

 11. `rake` in babası kimdir ?
  https://www.wikiwand.com/en/Jim_Weirich
  • Jim Nolan Weirich tarafından
  geliştirildi. (1956-2014)
  • macOS 10.5 (Leopard)’dan beri
  birlikte geliyor (2006).
  • https://l.vigo.io/rake-10-5

  View Slide

 12. Diğer build tool’lardan farkı ?
  • `make` kendine mahsus farklı DSL’i var
  • `ant` XML tabanlı farklı bir DSL’i var
  • `rake` Ruby DSL’i var :)

  View Slide

 13. Neden tercih ediyorum ?
  • Bash hız açısından iyi ama limitli
  • macOS ile birlikte `ruby` geldiği için `rake` de
  built-in, ek bir araca ihtiyaç yok!
  • Local (folder bazında) ya da Global (tüm sistem
  bazında) çalışan Rakefile tanımlamak mümkün
  • Çünkü ruby ❤

  View Slide

 14. scope
  • /path/to/project/Rakefile # local, `rake`
  • $HOME/.rake/file.rake # global `rake -g TASK`

  View Slide

 15. projenin herhangi bir yerinden!

  View Slide

 16. basit bir task
  desc "Merhaba Ruby Türkiye"
  task :hello do
  puts "Merhaba Rubyiciler!"
  end
  $ rake -T
  $ rake —tasks
  $ rake hello # Merhaba Ruby Türkiye

  View Slide

 17. default task
  $ rake
  rake aborted!
  Don't know how to build task 'default' (See the list of
  available tasks with `rake --tasks`)
  (See full trace by running task with --trace)

  View Slide

 18. default task
  desc "Merhaba Ruby Türkiye"
  task :hello do
  puts "Merhaba Rubyiciler!"
  end
  desc "Bu varsayılan task'i çalıştırır: :hello"
  task :default => [:hello]
  $ rake —tasks
  rake default # Bu varsayılan task'i çalıştırır: :hello
  rake hello # Merhaba Ruby Türkiye

  View Slide

 19. Task (görev/iş) türleri
  • Basit task’ler
  • Önşart’lı task’ler / zincileme task’ler
  • File, Directory task’leri
  • Paralel çalışan task’ler
  • Rule bazlı task’ler

  View Slide

 20. Çoklu çağırma
  desc ":hello task"
  task :hello do
  print "hello "
  end
  desc ":world task"
  task :world do
  print "world "
  end
  $ rake —T
  rake hello # :hello task
  rake world # :world task
  $ rake hello world # hello world

  View Slide

 21. Önşartlı task / zincirleme
  task :check_env do
  abort "environment variable FOO is not set" unless ENV['FOO']
  end
  desc "say hello world"
  task :hello_world => [:check_env] do
  puts "hello world with FOO: #{ENV['FOO']}"
  end
  $ rake -T
  rake hello_world # say hello world
  $ rake hello_world
  environment variable FOO is not set
  $ FOO=1 rake hello_world
  hello world with FOO: 1

  View Slide

 22. File task’leri
  file "/path/to/output" => "/path/to/input" do
  # your code here
  end
  file "/path/to/output" => ["/path/to/input1", "/path/to/input2"] do |t|
  # your code here
  end
  file "merged.txt" => ["file1", "file2"] do |t|
  sh "cat #{t.prerequisites.join(' ')} > #{t.name}"
  # cat file1 file2 > merged.txt
  end
  $ rake merged.txt

  View Slide

 23. rake task’leri ne zaman çalışmaz ?
  • `merged.txt`dosyası fiziksel
  olarak var ise
  • `file1` ve `file2` dosyaları
  değişmemişse

  View Slide

 24. File task’leri
  %W[doc-1.md doc-2.md doc-3.md].each do |md_file|
  html_file = File.basename(md_file, ".md") + ".html"
  file html_file => md_file do
  puts "convert markdown: #{md_file} to html: #{html_file}"
  touch html_file
  end
  end
  $ touch doc-{1,2,3}.md # fake dosyaları oluşturduk
  $ rake doc-1.html
  convert markdown: doc-1.md to html: doc-1.html
  touch doc-1.html
  $ rake doc-1.html # tekrar çağırdık, çalışmadı, çünkü değişen dosya yok!
  http://www.virtuouscode.com/2014/04/21/rake-part-1-basics/

  View Slide

 25. Directory task’leri
  directory "merged_files"
  file "merged.txt" => "merged_files" do |t|
  puts "create folder called: #{t.prerequisites.first}/ unless it exists"
  puts "name of task: #{t.name}"
  puts "prerequisite(s) of task: #{t.prerequisites.first}"
  end
  $ rake merged.txt
  mkdir -p merged_files
  create folder called: merged_files/ unless it exists
  name of task: merged.txt
  prerequisite(s) of task: merged_files

  View Slide

 26. Directory task’leri
  # directory "merged_files"
  file "merged_files" do |t|
  mkdir t.name
  end
  $ rake merged_files

  View Slide

 27. Directory task’leri
  directory "merged_files"
  file "merged.txt" => ["merged_files", "file1.txt", "file2.txt"] do |t|
  folder_name = t.prerequisites.first
  file_names = t.prerequisites[1 ..].join(' ')
  sh "cat #{file_names} > #{folder_name}/ #{t.name}"
  end
  $ rake merged.txt
  cat file1.txt file2.txt > merged_files/merged.txt

  View Slide

 28. FileUtils: `ri FileUtils`
  • mkdir
  • mkdir_p
  • rm
  • rm_r
  • rm_rf
  • rm_dir
  • touch
  • ln
  • ln_s
  • ln_sf
  • cp
  • cp_r
  • mv
  • chmod

  View Slide

 29. Argüman alan task’ler
  desc "greet user"
  task :greet, [:user_name] do |_, args|
  puts "hello #{args.user_name}"
  end
  $ rake greet["vigo"] # ya da
  $ rake greet[vigo] # zsh: rake greet\[vigo\]
  hello vigo
  $ rake greet["vigo kadriyani"] # space karakteri varsa
  $ rake "greet[vigo kadriyani]”

  View Slide

 30. Argüman alan task’ler
  desc "greet user"
  task :greet, [:user_name] do |_, args|
  args.with_defaults(user_name: "unknown person")
  puts "hello #{args.user_name}"
  end
  $ rake -T
  rake greet[user_name] # greet user
  $ rake greet # parametre/argüman olmadan
  hello unknown person
  $ rake greet[vigo]
  hello vigo

  View Slide

 31. Paralel çalışan task’ler
  multitask copy_files: %w[copy_src copy_doc copy_bin] do
  puts "All Copies Complete"
  end
  task :copy_src do
  puts "copy src task"
  end
  task :copy_doc do
  puts "copy doc task"
  end
  task :copy_bin do
  puts "copy bin task"
  end
  $ rake copy_files
  copy bin task
  copy src task
  copy doc task
  All Copies Complete

  View Slide

 32. rule
  # önceki kod ...
  %W[doc-1.md doc-2.md doc-3.md].each do |md_file|
  html_file = File.basename(md_file, ".md") + ".html"
  file html_file => md_file do
  puts "convert markdown: #{md_file} to html: #{html_file}"
  touch html_file
  end
  end
  # rake doc-1.html
  task :clean do
  rm Dir.glob('*.html')
  end
  task :default => :html
  task :html => %W[doc-1.html doc-2.html doc-3.html]
  rule ".html" => ".md" do |t|
  puts "convert markdown: #{t.source} to html: #{t.name}"
  touch " #{t.name}"
  end
  $ rake clean
  $ rm doc-1.html doc-2.html doc-3.html # eğer varsa ...
  $ rake
  convert markdown: doc-1.md to html: doc-1.html
  touch doc-1.html
  convert markdown: doc-2.md to html: doc-2.html
  touch doc-2.html
  convert markdown: doc-3.md to html: doc-3.html
  touch doc-3.html

  View Slide

 33. Diğer özellikler: FileList
  files = Rake ::FileList["*.md", “*.html”]
  task :default => :html
  task :html do
  puts "files: #{files}"
  puts files
  end
  $ rake
  files: doc-1.md doc-2.md doc-3.md doc-1.html doc-2.html doc-3.html
  doc-1.md
  doc-2.md
  doc-3.md
  doc-1.html
  doc-2.html
  doc-3.html

  View Slide

 34. Diğer özellikler: invoke
  task :check_settings do
  Rake ::Task["check_virtualenv"].invoke
  Rake ::Task["check_django_env"].invoke
  end
  task :check_virtualenv do
  abort "Please activate your virtual environment" unless ENV['VIRTUAL_ENV']
  end
  task :check_django_env do
  abort "Please define DJANGO_ENV variable" unless ENV['DJANGO_ENV']
  end
  task :check_settings => [:check_virtualenv, :check_django_env] do |t|
  puts "task #{t.name} called ..."
  end
  task :check_virtualenv do
  abort "Please activate your virtual environment" unless ENV['VIRTUAL_ENV']
  end
  task :check_django_env do
  abort "Please define DJANGO_ENV variable" unless ENV['DJANGO_ENV']
  end

  View Slide

 35. Diğer özellikler: invoke
  task :default => [:run]
  task :run => [:step1, :step2] do
  Rake ::Task["step1"].invoke
  Rake ::Task["step1"].invoke
  Rake ::Task["step2"].invoke
  Rake ::Task["step2"].invoke
  end
  task :step1 do
  puts "step1 is called"
  end
  task :step2 do
  puts "step2 is called"
  end
  $ rake
  step1 is called
  step2 is called

  View Slide

 36. Diğer özellikler: execute
  task :default => [:run]
  task :run => [:step1, :step2] do
  Rake ::Task["step1"].execute
  Rake ::Task["step1"].execute
  Rake ::Task["step2"].execute
  Rake ::Task["step2"].execute
  end
  task :step1 do
  puts "step1 is called"
  end
  task :step2 do
  puts "step2 is called"
  end
  $ rake
  step1 is called
  step2 is called
  step1 is called
  step1 is called
  step2 is called
  step2 is called
  https://medium.com/@sampatbadhe/rake-task-invoke-or-execute-419cd689c3bd

  View Slide

 37. Diğer özellikler: namespace
  namespace :db do
  desc "Make migration"
  task :migrate do
  puts "running migrations ..."
  end
  namespace :private do
  desc "Delete database ..."
  task :zapp do
  puts "noooooooooooooo"
  end
  end
  end
  desc "Call migration"
  task :call_migrate => ["db:migrate"] do
  puts "called db:migrate"
  end
  $ rake -T
  rake call_migrate # Call migration
  rake db:migrate # Make migration
  rake db:private:zapp # Delete database ..
  $ rake call_migrate
  running migrations ...
  called db:migrate
  $ rake db:private:zapp
  noooooooooooooo

  View Slide

 38. Diğer özellikler: invoke + argüman
  namespace :db do
  task :delete_db_file, [:db_file] do |_, args|
  psql = %x{ command -v psql }
  if psql.empty?
  fn = "project/db/ #{args.db_file}.sqlite3"
  if File.exists?(fn)
  puts "Deleting: #{fn}"
  rm(fn)
  else
  puts " #{fn} not exists ..."
  end
  else
  puts "Dropping and re-creating PostgreSQL database"
  system "dropdb #{POSTGRES_DB_NAME} --if-exists"
  system "createdb #{POSTGRES_DB_NAME}"
  end
  end
  task :delete_development_db do
  Rake ::Task["db:delete_db_file"].invoke('development')
  end
  end

  View Slide

 39. Argüman ve bağımlılık
  task :check_settings do
  abort "environment variable FOO is not set" unless ENV['FOO']
  end
  desc "Run development server (default task)"
  task :run_server, [:port] => [:check_settings] do |_, args|
  args.with_defaults(:port => 8000)
  puts "python manage.py runserver_plus #{args.port} --nothreading"
  end
  $ FOO=1 rake run_server[9000]
  python manage.py runserver_plus 9000 --nothreading

  View Slide

 40. task :default => [:install]
  desc "Remove/Delete build ..."
  task :clean do
  rm_rf %w(build dist)
  rm_rf Dir.glob("*.egg-info")
  puts "Build files are removed ..."
  end
  desc "Install package for local development purpose"
  task :install => [:build] do
  system "pip install -e ."
  end
  desc "Build package"
  task :build => [:clean] do
  system "python setup.py sdist bdist_wheel"
  end
  namespace :upload do
  desc "Upload package to main distro (release)"
  task :main => [:build] do
  puts "Uploading package to MAIN distro ..."
  system "twine upload --repository pypi dist /*"
  end
  desc "Upload package to test distro"
  task :test => [:build] do
  puts "Uploading package to TEST distro ..."
  system "twine upload --repository testpypi dist /*"
  end
  end
  AVAILABLE_REVISIONS = ["major", "minor", "patch"]
  desc "Bump version"
  task :bump, [:revision] do |t, args|
  args.with_defaults(revision: "patch")
  abort "Please provide valid revision: #{AVAILABLE_REVISIONS.join(',')}" unless AVAILABLE_REVISIONS.include?(args.revision)
  system "bumpversion #{args.revision}"
  end
  https://github.com/vbyazilim/django-vb-baseapp

  View Slide

 41. Kaynaklar
  • http://www.virtuouscode.com/2014/04/21/rake-part-1-basics/
  • http://www.virtuouscode.com/2014/04/22/rake-part-2-file-lists/
  • http://www.virtuouscode.com/2014/04/23/rake-part-3-rules/
  • http://www.virtuouscode.com/2014/04/24/rake-part-4-pathmap/
  • http://www.virtuouscode.com/2014/04/25/rake-part-5-file-operations/
  • http://www.virtuouscode.com/2014/04/28/rake-part-6-clean-and-clobber/
  • http://www.virtuouscode.com/2014/04/29/rake-part-7-multitask/
  Avdi Grimm

  View Slide

 42. Kaynaklar
  • https://martinfowler.com/articles/rake.html
  • https://www.stuartellis.name/articles/rake/
  • https://lukaszwrobel.pl/blog/rake-tutorial/
  • https://www.youtube.com/watch?v=AFPWDzHWjEY
  • https://github.com/seattlerb/rake-remote_task
  • https://l.vigo.io/rakefile-example
  • https://pragprog.com/screencast/v-jwsceasy/source-control-made-easy

  View Slide