Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

İnsanlar İçin GIT

İnsanlar İçin GIT

Özgür Yazılım Günleri 2013'te yaptığım "İnsanlar İçin GIT" sunumu.

Uğur Özyılmazel

April 05, 2013
Tweet

More Decks by Uğur Özyılmazel

Other Decks in Programming

Transcript

 1. İNSANLAR İÇİN “GIT”
  Uğur Özyılmazel - http://ugur.ozyilmazel.com
  @ugurozyilmazel
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 2. `git`NEDİR?
  Dağıtık çalışan sürüm kontrol (DVCS*) ve
  kaynak kod yönetim (SCM*) aracıdır.
  * DVCS : Distributed Version Control System
  SCM : Source Code Management
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 3. SÜRÜM KONTROL ?
  ■ Kaynak kod yönetimi
  ■ Sürüm (Versiyon) Takibi
  ■ Birden fazla kişiyle çalışma ve paylaşma
  ■ Repository (Depo) hizmeti
  ■ Deployment (Sunucuya uygulamanın kurulumu)
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 4. TARİHÇE
  ★ Linus Torvalds
  ★ Aralık 2005, V 1.0
  ★ Nisan 2013, V 1.8.2
  http://en.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 5. DİĞER UYGULAMALAR
  CVS
  SVN
  MERCURIAL
  * Lisans sorunları yüzünden Linus Torvalds GIT’i yazdı!
  BITKEEPER *
  PERFORCE
  BAZAAR
  # http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_revision_control_software
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 6. GIT`İ ÖNE ÇIKARANLAR
  Dallanma ve Birleştirme
  (Branch, Merge)
  Dağıtık Çalışma
  (Distributed)
  Güvenlik
  (Checksum ve SHA)
  Hız ve Boyut
  (Clone ve Depolama)
  Ön İzleme
  (Staging)
  Açık Kaynak
  (GPL V2)
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 7. TEKNİK FARKLAR
  ■ Dosya içeriği BLOB* şeklinde saklanır. Blob’ların
  kendine ait modu, tipi, adı ve SHA**’sı bulunur
  ■ Dizinler’e Tree (Ağaç) adı verilir.
  ■ Her Tree, alt Tree’lere ve Blob’lara sahiptir.
  ■ Log, COMMIT OBJECT adı verilen bir sistemde
  saklanır. (Author, Commiter ve ilişkili diğer bilgiler)
  * Binary Large Objects
  ** Secure Hash Algorithm
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 8. KURULUM
  Windows
  http://git-scm.com/download/win
  Linux
  `git-core` paketi
  Mac
  (Ön tanımlı)
  * İkonlar http://git-scm.com sitesine aittir.
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 9. İLK DEPO
  $ mkdir merhaba
  $ cd merhaba/
  $ git init
  Initialized empty Git repository in merhaba/.git/
  $ git help init
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 10. BOŞ DEPO
  ■ İlk COMMIT yapılana kadar ortada
  BRANCH yoktur!
  ■ İlk commit yapıldıktan sonra varsayılan
  (default) branch oluşur ve adı MASTER
  olur.
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 11. KONFİGÜRASYON
  $ git config --global user.name "Adınız Soyadınız"
  $ git config --global user.email "[email protected]"
  GIT konfigürasyon dosyası
  ~/.gitconfig
  $ git help config
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 12. DOSYA OLUŞTURALIM
  $ echo "Proje ile ilgili bilgiler..." > README.md
  $ git status
  # On branch master
  #
  # Initial commit
  #
  # Untracked files:
  # (use "git add ..." to include in what will be committed)
  #
  #! README.md
  nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
  $ git help status
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 13. `git add`
  $ git add README.md
  $ git status
  # On branch master
  #
  # Initial commit
  #
  # Changes to be committed:
  # (use "git rm --cached ..." to unstage)
  #
  #! new file: README.md
  #
  $ git help add
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 14. `git commit`
  $ git commit -m “Initial commit”
  $ git status
  [master (root-commit) 58d35a7] init
  1 file changed, 1 insertion(+)
  create mode 100644 README.md
  SHA (Kısa)
  58d35a7b277811bd07677c406a0615cfb3fc7806
  SHA (UZUN - 40 byte / karakter)
  $ git help commit
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 15. `git commit`
  Bir tür zamanı dondurmak, o an’ı
  kaydetmek / yakalamak, SNAPSHOT
  çıkartmaktır.
  SNAPSHOT: An, enstantane fotoğraf anlamındadır...
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 16. MESAJ EDİTÖRÜ
  İlgili çevre değişkenini (Environment
  Variable) kullanarak istediğiniz metin
  düzenleyicisini kullanabilirsiniz.
  export GIT_EDITOR="emacs"
  export VISUAL="vim"
  export EDITOR="mate"
  ~/.bashrc # Örnek olarak
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 17. `git log`
  $ git log
  commit 58d35a7b277811bd07677c406a0615cfb3fc7806
  Author: Uğur Özyılmazel
  Date: Wed Apr 3 06:48:03 2013 -0700
  Initial commit
  $ git help log
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 18. YENİ DOSYALAR EKLEMEK
  $ echo "dosya1" > dosya1.txt
  $ echo "dosya2" > dosya2.txt
  $ ls
  README.md dosya1.txt dosya2.txt
  $ git status
  # On branch master
  # Untracked files:
  # (use "git add ..." to include in what will be committed)
  #
  #! dosya1.txt
  #! dosya2.txt
  nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 19. YENİ DOSYALAR EKLEMEK
  # On branch master
  # Changes to be committed:
  # (use "git reset HEAD ..." to unstage)
  #
  #! new file: dosya1.txt
  #! new file: dosya2.txt
  #
  $ git commit -m "dosya1 ve dosya2 eklendi"
  $ git add .
  $ git status
  NOKTA İŞARETİ
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 20. YENİ DOSYALAR EKLEMEK
  commit bc0a6a64cf1b996ef3d133a199bc88e821a38456
  Author: Uğur Özyılmazel
  Date: Wed Apr 3 18:36:13 2013 +0300
  dosya1 ve dosya2 eklendi
  commit 58d35a7b277811bd07677c406a0615cfb3fc7806
  Author: Uğur Özyılmazel
  Date: Wed Apr 3 06:48:03 2013 -0700
  Initial commit
  $ git log
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 21. DEĞİŞİKLİK YAPMAK
  $ echo "dosya1'e ek" >> dosya1.txt
  $ cat dosya1.txt
  dosya1
  dosya1'e ek
  # dosya1.txt
  $ git status
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 22. DEĞİŞİKLİK YAPMAK
  $ git diff
  $ git help diff
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 23. DEĞİŞİKLİK YAPMAK
  $ git add dosya1.txt # onayla
  $ git commit -m “dosya1’e ek satır”
  $ git checkout -- dosya1.txt # iptal
  $ git help checkout
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 24. DURUM KONTROLÜ
  $ git log --oneline
  c66dd49 dosya1'e ek satır
  bc0a6a6 dosya1 ve dosya2 eklendi
  58d35a7 Initial commit
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 25. AĞAÇ YAPISI
  Github’daki depo’nun
  durumu. “origin” remote
  adı. Son snapshot’daki
  HEAD ve branch.
  Yerel makinedeki en
  son snapshot’a göre
  HEAD ve branch.
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 26. AĞAÇ YAPISI
  $ git push -u origin master # uzaktaki depoya
  Hem uzaktaki, hem de yereldeki SNAPSHOT eşitlendi.
  $ git help push
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 27. DEĞİŞİKLİĞİ GERİ ALMAK
  EKLENMİŞ dosyayı geri almak (staged)
  DÜZENLENMİŞ dosyayı geri almak (modified)
  REVİZYON seviyesinde projeyi geri almak
  $ git reset HEAD DOSYA_ADI
  $ git reset --soft SHA
  $ git checkout -- DOSYA_ADI
  $ git help reset
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 28. DOSYA SİLMEK / TAŞIMAK
  $ git rm DOSYA_ADI
  $ git rm file1.txt
  rm (remove)
  $ git mv DOSYA_ADI TAŞINACAK/DOSYA_ADI
  $ git mv file1.txt yedek/file1.txt
  mv (move)
  $ git help mv
  $ git help rm
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 29. VERSİYONLAMA YAPMA!
  Bazı dosyaları ya da dizinleri sürüm
  kontrolü dışında tutmak gerekebilir.
  Bunun için: .gitignore dosyasını
  kullanıyoruz.
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 30. .gitignore
  $ touch .gitignore
  $ echo "*.jpg" >> .gitignore
  $ git status
  # On branch master
  # Untracked files:
  # (use "git add ..." to include in what will be committed)
  #
  ## .gitignore
  nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
  $ git commit -m "jpg dosyaları sürüm kontrolünden çıkartıldı"
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 31. .gitignore
  $ cp ~/Desktop/Linus_Torvalds.jpg .
  $ git status
  $ ls -al
  nothing to commit, working directory clean
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 32. BRANCH (DALLANMAK)
  $ git branch # yerel branch’leri listeler
  $ git branch -r # uzak branch’leri listeler
  Ağaç yapısını, kodu ve depoyu
  bozmadan kopyalar çıkartmak ve
  daha sonra bu kopyaları ana yapıya
  entegre etmek
  $ git help branch
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 33. BRANCH (DALLANMAK)
  $ git branch deneme
  $ git checkout deneme
  # Switched to branch 'deneme'
  $ git branch
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 34. dosya3.txt
  BRANCH (DALLANMAK)
  master deneme
  file_test.txt
  $ git help branch
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 35. BRANCH (DALLANMAK)
  $ git log --graph --decorate --oneline --all
  4a24e17
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 36. BRANCH (DALLANMAK)
  $ git branch BRANCH_ADI REVİZYON
  $ git branch deneme2 4a24e17
  İstediğiniz herhangi bir revizyondan
  da branch oluşturabilirsiniz.
  $ git help branch
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 37. MERGE (BİRLEŞTİRMEK)
  deneme branch’indeki tüm değişiklikleri
  master’a taşıyoruz.
  $ git merge BRANCH_ADI
  $ git merge deneme
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 38. MERGE (BİRLEŞTİRMEK)
  deneme
  branch’inden
  geldi
  $ git help merge
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 39. CONFLICT (ÇAKIŞMA)
  Farklı branch’lerde, aynı isimli dosyalarda
  değişiklik yapalım.
  $ git checkout deneme
  $ echo "2.satır" >> file_test.txt
  $ git add file_test.txt
  $ git commit -m "file_test.txt'ye 2.satır eklendi"
  deneme
  master
  $ git checkout master
  $ echo "master'daki file_test.txt'ye 2.satır" >> file_test.txt
  $ git add file_test.txt
  $ git ci -m "master'daki file_test.txt'ye 2.satır eklendi"
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 40. CONFLICT (ÇAKIŞMA)
  $ git merge deneme # ve çakışma yaşanır!
  Auto-merging file_test.txt
  CONFLICT (content): Merge conflict in file_test.txt
  Automatic merge failed; fix conflicts and
  then commit the result.
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 41. CONFLICT (ÇAKIŞMA)
  $ git add file_test.txt
  $ git commit -m "çakışma düzeltildi"
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 42. BRANCH SİLMEK
  $ git branch -d BRANCH_ADI # yerel
  $ git push origin :BRANCH_ADI # uzaktaki
  İşi biten branch’i düzeni korumak
  adına silebilirsiniz.
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 43. TAG (ETİKET)
  http://bit.ly/git-tag
  Bulunduğunuz an’dan / branch’den
  versiyon oluşturmak ya da o an’ı
  etiketlemek için kullanılır.
  $ git tag # yerel tag’leri listeler
  $ git ls-remote --tags # uzak branch’leri listeler
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 44. TAG (ETİKET)
  $ git tag ETİKET_ADI
  $ git tag -a ETİKET_ADI -m “COMMIT Mesajı”
  İstediğiniz herhangi bir revizyondan da
  TAG yapmanız mümkün.
  Annotated TAG / Not düşülmüş Etiket
  $ git help tag
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 45. TAG (ETİKET)
  Aynı branch gibi çalışır. checkout
  edilebilirler.
  V1.0 İlk commit. İçinde
  hiçbir şey yok. *.jpg’de
  ignore edildiği için kontrol
  dışında!
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 46. TAG (ETİKET) SİLMEK
  $ git tag -d ETİKET_ADI # yerel
  $ git push origin :ETİKET_ADI # uzaktaki
  Aynı branch’lerdeki gibi, tag’leri de
  silebilirsiniz.
  $ git help tag
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 47. `git-blame`
  Hangi kullanıcı, hangi dosyada ne
  işlem yapmış, ne değiştirmiş,
  kim kod’u bozmuş!
  $ git blame DOSYA_ADI
  $ git blame dosya1.txt
  $ git help blame
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 48. `git-blame`
  SHA AUTHOR ve TARİH MESAJ
  $ git help blame
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 49. `git-diff`
  $ git diff HEAD^ HEAD file_test.txt
  `diff`ile versiyonlar arasındaki
  farkları görüntülemeye yarar.
  $ git help diff
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 50. `git-diff`
  $ git diff HEAD^ HEAD file_test.txt
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 51. `git-diff`
  $ echo "3.satır" >> file_test.txt
  $ git diff file_test.txt
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 52. UZAK DEPO (REMOTE)
  Kişisel Sunucu
  Git Repo Sağlayıcılar
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 53. UZAK DEPO (REMOTE)
  Kişisel Sunucu
  $ mkdir /git/depo/projem.git
  $ cd /git/depo/projem.git
  $ git init --bare
  $ git config receive.denyCurrentBranch false
  $ git repo-config core.sharedRepository true
  $ git clone git+ssh://kullanici@sunucu/git/depo/projem.git
  $ git clone git+ssh://sunucu/git/depo/projem.git
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 54. UZAK DEPO (REMOTE)
  Kişisel Sunucu
  ■ http://gitorious.org/download
  ■ http://gitlab.org
  ■ https://github.com/sitaramc/gitolite
  ■ http://gitblit.com
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 55. UZAK DEPO (REMOTE)
  $ git clone REPO_ADRESİ
  ssh://
  git://
  http(s)://
  ftp(s)://
  rsync://
  file://
  $ git help clone
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 56. UZAK DEPO (REMOTE)
  Git Repo Sağlayıcılar
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 57. Bitbucket
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 58. Bitbucket
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 59. 5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 60. UZAK DEPO (REMOTE)
  Yerel git deposunu Bitbucket’a
  taşımak için önce Bitbucket’da depo
  oluşturun daha sonra yereldeki
  depoya REMOTE ekleyin.
  $ git remote add REMOTE_ADI URL
  $ git help remote
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 61. Track Remote Branch
  $ git push -u origin master
  $ git push
  $ git push bitbucket
  $ git push bitbucket master
  UZAK DEPO (REMOTE)
  $ git remote add origin ssh://[email protected]/vigo/oyg2013-git.git
  $ git remote add bitbucket ssh://[email protected]/vigo/oyg2013-git.git
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 62. github
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 63. github
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 64. 5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 65. UZAK DEPO (REMOTE)
  $ git pull
  $ git pull REMOTE_ADI BRANCH_ADI
  $ git pull --all
  $ git help pull
  Uzaktaki değişiklikleri almak için
  pull ve fetch
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 66. UZAK DEPO (REMOTE)
  $ git fetch
  $ git fetch REMOTE_ADI BRANCH_ADI
  $ git fetch --all
  $ git help fetch
  Uzaktaki değişiklikleri almak için
  pull ve fetch
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 67. UZAK DEPO (REMOTE)
  pull ve fetch arasındaki fark;
  pull : önce fetch sonra merge
  fetch : sadece fetch
  $ git help pull && git help fetch
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 68. UZAK DEPO (REMOTE)
  $ git help fetch
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 69. KONFİGÜRASYON
  $ git help config
  Kısa yol tanımlamaları ve SHELL
  komutları çalıştırılabilir.
  .gitconfig
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 70. ! işareti
  KONFİGÜRASYON
  $ git help config
  .gitconfig
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 71. GIT FLOW
  http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/
  Standart repo’daki master branch, git-
  flow’da develop branch’i olur.
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 72. GIT FLOW
  https://github.com/nvie/gitflow
  Tüm kullanıcılar git-flow kurmalı
  ve master / develop branch’leri
  olmalı
  $ git flow init
  $ git flow feature start ozellik1
  $ git flow feature finish ozellik1
  $ git flow release start r1
  $ git flow release finish 'r1'
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 73. GIT FLOW
  https://github.com/nvie/gitflow
  $ git flow feature finish ozellik1
  ■ feature/ozellik1, develop’la merge
  ■ feature/ozellik1 siliniyor
  ■ develop branch’e geçiliyor (checkout)
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 74. GIT FLOW
  https://github.com/nvie/gitflow
  $ git flow release finish 'r1'
  ■ önce origin’den fetch
  ■ release/r1 master’la merge
  ■ ‘r1’ tag’lenir
  ■ develop’la merge
  ■ release/r1 silinir
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 75. DİĞER YARDIMCI ARAÇLAR
  Komut satırı dışında grafik arayüzle
  kullanılabilecek GIT araçları
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 76. DİĞER YARDIMCI ARAÇLAR
  Komut satırı dışında grafik arayüzle
  kullanılabilecek GIT araçları
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 77. DİĞER YARDIMCI ARAÇLAR
  ÜCRETSİZ ÜCRETLİ
  Github App
  Sourcetree
  GitX(L)
  git-cola
  Tower
  Gitbox
  SmartGit
  git-cola
  http://git-scm.com/downloads/guis
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 78. DİĞER YARDIMCI ARAÇLAR
  http://jonas.nitro.dk/tig/
  tig
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 79. KİMLER KULLANIYOR?
  ■ Google
  ■ Facebook
  ■ Twitter
  ■ Microsoft
  ■ Perl
  ■ Android
  ■ Linux
  ■ QT
  ■ Gnome
  ■ PostgreSQL
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 80. KAYNAKLAR
  ■ http://git.gelistiriciyiz.biz/ *
  ■ http://git-scm.com
  ■ http://try.github.com
  ■ http://gitimmersion.com
  ■ http://www.codeschool.com/courses/git-real
  * Türkçe
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 81. Kaynak Kod
  https://github.com/vigo/oyg2013-git
  https://bitbucket.org/vigo/oyg2013-git
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide

 82. Teşekkürler
  @ugurozyilmazel
  @vigobronx
  http://ugur.ozyilmazel.com
  5 Nisan 13 Cuma

  View Slide