Το WordPress ως Application Development Framework - Γιώργος Τεκελής

Το WordPress ως Application Development Framework - Γιώργος Τεκελής

WordCamp Thessaloniki 2019

Το WordPress, είναι αρκετά περισσότερα από ένα CMS για δημιουργία
ιστοσελίδων. Μπορούμε πλέον να το προσεγγίζουμε ως ένα Application
Development Platform. Η ίδια η αρχιτεκτονική του καθώς και τα APIs του,
μας επιτρέπουν να το προσαρμόσουμε και να το επεκτείνουμε ώστε να
αναπτύξουμε εφαρμογές για κάθε πιθανό σενάριο. Αυτές οι εφαρμογές
μπορούν να έχουν ως κέντρο το ίδιο το WordPress και να είναι
ανεπτυγμένες εξ ολοκλήρου επάνω σε αυτό η να αποτελεί ένα μέρος της
γενικής αρχιτεκτονικής.
Στην παρουσίαση θα δούμε:

– Πώς χρησιμοποιήσαμε το WordPress στο εργαστήριο για να υλοποιήσουμε μία σημαντική εφαρμογή

– Πώς κάνουμε ανάλυση και υλοποίηση της εφαρμογής ώστε να εκμεταλλευτούμε τα APIs και τις δυνατότητες του WordPress

– Integrations με ήδη υπάρχοντα APIs

– Τα πολλά οφέλη από την χρήση του και γιατί από εδώ και πέρα θα είναι
σημαντικό κομμάτι του workflow ανάπτυξης εφαρμογών στο εργαστήριο μας

Συνήθως χρησιμοποιούμε το WordPress για να δημιουργήσουμε όμορφα και λειτουργικά websites. Όμως μας παρέχει όλα τα εργαλεία ώστε να το χρησιμοποιήσουμε και ως μία πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών. Οι εφαρμογές αυτές μπορεί να είναι στημένες εξ’ ολοκλήρου στο WordPress είτε να αποτελούν μέρος ενός οικοσυστήματος.
Θα δούμε, μεταξύ άλλων, το γιατί και σε ποιες περιπτώσεις να χρησιμοποιήσουμε WordPress για ανάπτυξη εφαρμογών, ποια πλεονεκτήματα μας παρέχει και πώς να αναλύσουμε ένα project με στόχο την υλοποίηση σε WordPress.
Όλα τα παραπάνω θα τα πλαισιώσουμε με παραδείγματα από ένα πραγματικό project που υλοποιήσαμε στο ΕΜΠ.

A717e9d055b2284e573b2412e32f5397?s=128

WordPress Greek Community

October 12, 2019
Tweet