ScalaとPerlでMicroservices in production / Building microservices with Perl and Scala in production

3f4be9784f765877f444bc839de29888?s=47 aereal
September 28, 2017

ScalaとPerlでMicroservices in production / Building microservices with Perl and Scala in production

3f4be9784f765877f444bc839de29888?s=128

aereal

September 28, 2017
Tweet

Transcript

 1. 13.

  چܾࡁγεςϜͷվम? • ΄ͱΜͲݱ࣮తͰ͸ͳ͍ • ޓ׵ੑʹؔ͢ΔεΩʔϜ͕ͳ͍ • ׬શޙํޓ׵ or die •

  ෳ਺ͷυϝΠϯ͕ೖΓཚΕ͍ͯΔ • ݱࡏͷ࢓༷ʹӨڹΛڧ͘ड͚Δ • վળ͕·ΘΒͳ͍
 2. 22.

  ࣋ଓՄೳʹ࡞Γ (ͳ͓͠) ͍ͨ • είʔϓΛখ͘͞໌ྎʹอͭ • ૄ݁߹ (ʰϚΠΫϩαʔϏεΞʔΩςΫνϟʱ3.2.1) • ߴڽूੑ

  (ʰϚΠΫϩαʔϏεΞʔΩςΫνϟʱ3.2.2) • ෼ׂ౷࣏͢Δ • ٕज़ҟ࣭ੑ • σϓϩΠͷϥΠϑαΠΫϧΛૣΊΔ
 3. 26.

  ૄ݁߹: ̋ • UI૚ͱAPI૚ΛผͷݴޠͰ࣮૷͢Δ͜ͱͰ෼அ • UI૚ = Perl, API૚ =

  Scala • → چγεςϜͰ໰୊ͱͳͬͨڞ༗ΧʔωϧԽΛ๷͙ • ޓ׵͕ඞཁͳೝূΛUI૚ʹཹΊΒΕͨ • → ݁Ռͱͯ͠UI૚͕API૚ʹର͢Δ෗ഊ๷ࢭ૚ʹͳΔ
 4. 29.
 5. 31.

  ׬