Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Boża droga jest inna

Boża droga jest inna

Akademickie Spotkania Biblijne

November 27, 2012
Tweet

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Education

Transcript

 1. List do Efezjan 2:1-10 (1) Wy bowiem byliście martwi z

  powodu waszych upadków i grzechów. (2) Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. (3) Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły – byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak, jak pozostali. (4) Jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością, którą nas obdarzył, (5) i to nas, martwych z powodu upadków, ożywił wraz z Chrystusem. Bo z łaski jesteście zbawieni. (6) On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, (7) aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas, właśnie w Chrystusie Jezusie. (8) Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. (9) Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił. (10) Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia.
 2. Podział kazania: 1. Wszyscy ludzie, którzy nie znają Chrystusa podążają

  drogą zagłady Wersety 1-3 2. Jak grzeszny człowiek może się znaleźć na Bożej drodze zbawienia? Wersety 4-9 3. Jak poruszać się na Bożej drodze? Wersety 8-10
 3. 1. Wszyscy ludzie, którzy nie znają Chrystusa podążają drogą zagłady

  List do Efezjan 2:1-3 (1) Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. (2) Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. (3) Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły – byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak, jak pozostali.
 4. 1. Wszyscy ludzie, którzy nie znają Chrystusa podążają drogą zagłady

   List Jakuba 4:17 Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.  Eze 18:4 Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak syn - są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze.
 5. 2. Jak grzeszny człowiek może się znaleźć na Bożej drodze

  zbawienia? List do Efezjan 2:4-7 (4) Jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością, którą nas obdarzył, (5) i to nas, martwych z powodu upadków, ożywił wraz z Chrystusem. Bo z łaski jesteście zbawieni. (6) On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, (7) aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas, właśnie w Chrystusie Jezusie.
 6. 2. Jak grzeszny człowiek może się znaleźć na Bożej drodze

  zbawienia? List do Efezjan 2:8-9 (8) Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. (9) Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił.
 7. 2. Jak grzeszny człowiek może się znaleźć na Bożej drodze

  zbawienia?  List do Rzymian 10:9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
 8. 3. Jak poruszać się na Bożej drodze? List do Efezjan

  2:8-10 (8) Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. (9) Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił. (10) Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia.
 9. 3. Jak poruszać się na Bożej drodze?  Przypowieści Salomona

  21:31 Konia przygotowują na dzień bitwy, lecz zwycięstwo zależy od Pana.  Psalm 127:1 Jeśli Pan domu nie zbuduje, Próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, Daremnie czuwa stróż.