Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Quality Excites conference: (PL) Kognitywne podejście do testowania aplikacji mobilnych

Quality Excites conference: (PL) Kognitywne podejście do testowania aplikacji mobilnych

In the times of exponentially developing technologies, it’s easy to forget that both software engineers and users are human beings with all their potential but also cognitive limitations. In each of software development projects, this crucial question should be asked – how to make people want to use the software, and in a designed way?

Ola intends to introduce the cognitive approach to mobile application testing. To do so, she will present in an easy-going way the few cognitive science theories and phenomena to make you aware how the brain constructs the reality and what perceptual errors can appear as a consequence.

Why, according to Ola, is that important? Best quality practices include not only taking care of correctness and adequacy of business and technological requirements, but also the usability of the final effect. The software success depends merely on the fact that the user can capably work with the product.

Source: https://qualityexcites.pl/en/agenda-2

Aleksandra Kornecka

June 23, 2018
Tweet

More Decks by Aleksandra Kornecka

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Kognitywne podejście do
  testowania aplikacji mobilnych
  Aleksandra Kornecka
  OLX Group

  View Slide

 2. whoami
  ● QA Engineer
  ● lider i społecznik
  ● CogSci MSc.
  ● lekkoatleta

  View Slide

 3. Agenda
  1. O jakości po ludzku.
  2. Perspektywa aplikacji mobilnych.
  3. Perspektywa kognitywistyki.
  4. Podejście kognitywne.
  5. Implementacja podejścia kognitywnego.

  View Slide

 4. O jakości po ludzku

  View Slide

 5. Jakość może być ekscytująca, bo ...
  ● dbanie o nią stanowi wyzwanie intelektualne
  ● trudno uchwycić wszystkie jej składniki, ale połączone razem są
  wyraźnie odczuwalne dla twórców i użytkowników aplikacji
  ● jest tworzona dzięki pracy zespołowej

  View Slide

 6. Nieustanne QA

  View Slide

 7. Perspektywa aplikacji mobilnych

  View Slide

 8. View Slide

 9. ● interakcje, gesty
  ● design, widoki
  ● sensory: audio, ruch
  ● API, komunikacja
  ● integracje 3rd party
  ● sieć operatora
  ● hardware
  ● wersje systemu
  ● wersje aplikacji
  ● (...)

  View Slide

 10. Fragmentacja
  urządzeń
  i platform

  View Slide

 11. Perspektywa kognitywistyki

  View Slide

 12. Kognitywistyka
  ● podejście badawcze do elementów, obiektów, użytkownika
  ● szeroka perspektywa
  ● dostrzeganie zależności między logiką software’u a hardware’u
  niczym między mózgiem a umysłem

  View Slide

 13. View Slide

 14. Luka uwagowa i walka o pierwsze spojrzenie

  View Slide

 15. Teoria składania sceny wzrokowej Davida Marra

  View Slide

 16. Teoria Gestalt - rozpoznawanie podobieństw

  View Slide

 17. Skąd?
  Jak?

  View Slide

 18. Skąd?
  Jak?

  View Slide

 19. Skąd?
  Jak?

  View Slide

 20. Afordancje J.J. Gibsona
  ● błędy w środowisku oprogramowania
  istnieją i będą istnieć
  ● błędy wysyłają “oferty” percepcji
  testera, który potrafi je rozpoznać jako
  jednostka przystosowana
  ● “intuicja” testerska: “czy to nie
  wygląda jakby czaił się tam błąd?”,
  “czy to miejsce nie jest podatne na
  błąd?”

  View Slide

 21. Co widzisz?

  View Slide

 22. Metafory Lakoffa
  reprezentacja-obiekt-interpretacja

  View Slide

 23. Heurystyki
  ● Rozpoznaj, nie każ pamiętać
  ● Uzgodnij symbolikę, dostosuj
  słownik
  ● Pokazuj status systemu
  ● Informuj o błędach i możliwym
  rozwiązaniu

  View Slide

 24. Ograniczenia
  percepcji
  człowieka
  >teoria Marra
  >teoria Gibsona
  >teoria Gestalt
  a subiektywne
  interpretacje

  View Slide

 25. Podejście kognitywne

  View Slide

 26. View Slide

 27. Aplikacja
  Użytkownicy
  Wytwórcy

  View Slide

 28. Wytwórcy aplikacji wiedzą prawie
  wszystko o aplikacji i o sobie.

  View Slide

 29. Aplikacja sama z siebie nic nie wie
  o sobie ani o wytwórcach ani
  użytkownikach.

  View Slide

 30. Użytkownicy coś wiedzą o aplikacji
  i prawie wszystko o sobie.

  View Slide

 31. Wytwórcy aplikacji mogą sprawić
  by aplikacja wiedziała coś o sobie i
  całkiem wiele o użytkownikach.

  View Slide

 32. Wytwórcy aplikacji są ludźmi
  i użytkownicy aplikacji są
  ludźmi.*
  *...a aplikacja nie jest człowiekiem, nawet jeśli działa na AI

  View Slide

 33. Jak myślą, czują i zachowują się ludzie?
  Jak działa w danych warunkach aplikacja?

  View Slide

 34. My jesteśmy współwytwórcami, którzy
  potrafią “zdekodować” użytkowników oraz
  aplikację.

  View Slide

 35. Aplikacja
  Użytkownicy
  Wytwórcy
  Elementy wysyłające i odbierające między sobą sygnały,
  wrażenia, odczucia, intencje. Tester-kognitywista
  dekoduje i debugguje ten przekaz.

  View Slide

 36. ● Informacje o zdrowiu aplikacji
  ● “Specyfikowanie” użytkownika
  ● Szacowanie ryzyka
  ● Predykcja, diagnostyka
  ● Walidacja wymagań
  ● Estymacja zadań

  View Slide

 37. Implementacja podejścia kognitywnego

  View Slide

 38. Co mogę robić?

  View Slide

 39. Lista kontrolna testera-kognitywisty
  ● Od początku weź pod uwagę zarówno działanie ludzkiego umysłu jak i
  mózgu, analizując i estymując pamiętaj o czynniku ludzkim na każdym
  etapie
  ● Weź pod uwagę procesy widzenia, słyszenia, dotyku jak i odczucia,
  wrażenia
  ● Zbadaj interakcje interfejsu dotykowego (modalność dotykowa)
  ● Zbadaj interfejs graficzny (modalność wzrokowa)
  ● Zbadaj czy logika działania jest zrozumiała dla człowieka

  View Slide

 40. Lista kontrolna QA-kognitywisty
  ● Zwróć uwagę na jakość spotkań
  ● Czy zadanie trwa na tyle długo, że warto zapisać notatki, bo
  ktoś zapomni za tydzień o sprawie?
  ● Czy nie jesteśmy przemęczeni i spotkaniu grozi
  nieproduktywność?
  ● Czy narzędzia, których używamy są na pewno dla nas
  najlepsze?
  ● Czy wspólnie dbamy o jakość kodu i produktu?

  View Slide

 41. Ocena realizacji
  funkcjonalności
  aplikacji,
  dopasowania
  logiki systemu
  do logiki
  ludzkiej,
  dopasowania
  technologii do
  okoliczności

  View Slide

 42. Ocena
  użyteczności
  (usability)
  aplikacji,
  wsparcia
  użytkownika,
  dostępności
  (accessibility)
  aplikacji

  View Slide

 43. Ocena
  użyteczności
  (usability)
  aplikacji,
  wsparcia
  użytkownika,
  dostępności
  (accessibility)
  aplikacji

  View Slide

 44. Podsumowanie

  View Slide

 45. Wytwórcy jak i użytkownicy aplikacji są ludźmi.
  A aplikacja nie jest człowiekiem i trzeba jej wszystko
  wytłumaczyć oraz sprawdzać, czy dobrze zrozumiała ;-)

  View Slide

 46. Dziękuję za uwagę!
  aleksandrakornecka.com
  girlswhotest.pl
  tech.OLX.com

  View Slide