$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Quality Excites conference: (PL) Kognitywne podejście do testowania aplikacji mobilnych

Quality Excites conference: (PL) Kognitywne podejście do testowania aplikacji mobilnych

In the times of exponentially developing technologies, it’s easy to forget that both software engineers and users are human beings with all their potential but also cognitive limitations. In each of software development projects, this crucial question should be asked – how to make people want to use the software, and in a designed way?

Ola intends to introduce the cognitive approach to mobile application testing. To do so, she will present in an easy-going way the few cognitive science theories and phenomena to make you aware how the brain constructs the reality and what perceptual errors can appear as a consequence.

Why, according to Ola, is that important? Best quality practices include not only taking care of correctness and adequacy of business and technological requirements, but also the usability of the final effect. The software success depends merely on the fact that the user can capably work with the product.

Source: https://qualityexcites.pl/en/agenda-2

Aleksandra Kornecka

June 23, 2018
Tweet

More Decks by Aleksandra Kornecka

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Kognitywne podejście do testowania aplikacji mobilnych Aleksandra Kornecka OLX Group

 2. whoami • QA Engineer • lider i społecznik • CogSci

  MSc. • lekkoatleta
 3. Agenda 1. O jakości po ludzku. 2. Perspektywa aplikacji mobilnych.

  3. Perspektywa kognitywistyki. 4. Podejście kognitywne. 5. Implementacja podejścia kognitywnego.
 4. O jakości po ludzku

 5. Jakość może być ekscytująca, bo ... • dbanie o nią

  stanowi wyzwanie intelektualne • trudno uchwycić wszystkie jej składniki, ale połączone razem są wyraźnie odczuwalne dla twórców i użytkowników aplikacji • jest tworzona dzięki pracy zespołowej
 6. Nieustanne QA

 7. Perspektywa aplikacji mobilnych

 8. None
 9. • interakcje, gesty • design, widoki • sensory: audio, ruch

  • API, komunikacja • integracje 3rd party • sieć operatora • hardware • wersje systemu • wersje aplikacji • (...)
 10. Fragmentacja urządzeń i platform

 11. Perspektywa kognitywistyki

 12. Kognitywistyka • podejście badawcze do elementów, obiektów, użytkownika • szeroka

  perspektywa • dostrzeganie zależności między logiką software’u a hardware’u niczym między mózgiem a umysłem
 13. None
 14. Luka uwagowa i walka o pierwsze spojrzenie

 15. Teoria składania sceny wzrokowej Davida Marra

 16. Teoria Gestalt - rozpoznawanie podobieństw

 17. Skąd? Jak?

 18. Skąd? Jak?

 19. Skąd? Jak?

 20. Afordancje J.J. Gibsona • błędy w środowisku oprogramowania istnieją i

  będą istnieć • błędy wysyłają “oferty” percepcji testera, który potrafi je rozpoznać jako jednostka przystosowana • “intuicja” testerska: “czy to nie wygląda jakby czaił się tam błąd?”, “czy to miejsce nie jest podatne na błąd?”
 21. Co widzisz?

 22. Metafory Lakoffa reprezentacja-obiekt-interpretacja

 23. Heurystyki • Rozpoznaj, nie każ pamiętać • Uzgodnij symbolikę, dostosuj

  słownik • Pokazuj status systemu • Informuj o błędach i możliwym rozwiązaniu
 24. Ograniczenia percepcji człowieka >teoria Marra >teoria Gibsona >teoria Gestalt a

  subiektywne interpretacje
 25. Podejście kognitywne

 26. None
 27. Aplikacja Użytkownicy Wytwórcy

 28. Wytwórcy aplikacji wiedzą prawie wszystko o aplikacji i o sobie.

 29. Aplikacja sama z siebie nic nie wie o sobie ani

  o wytwórcach ani użytkownikach.
 30. Użytkownicy coś wiedzą o aplikacji i prawie wszystko o sobie.

 31. Wytwórcy aplikacji mogą sprawić by aplikacja wiedziała coś o sobie

  i całkiem wiele o użytkownikach.
 32. Wytwórcy aplikacji są ludźmi i użytkownicy aplikacji są ludźmi.* *...a

  aplikacja nie jest człowiekiem, nawet jeśli działa na AI
 33. Jak myślą, czują i zachowują się ludzie? Jak działa w

  danych warunkach aplikacja?
 34. My jesteśmy współwytwórcami, którzy potrafią “zdekodować” użytkowników oraz aplikację.

 35. Aplikacja Użytkownicy Wytwórcy Elementy wysyłające i odbierające między sobą sygnały,

  wrażenia, odczucia, intencje. Tester-kognitywista dekoduje i debugguje ten przekaz.
 36. • Informacje o zdrowiu aplikacji • “Specyfikowanie” użytkownika • Szacowanie

  ryzyka • Predykcja, diagnostyka • Walidacja wymagań • Estymacja zadań
 37. Implementacja podejścia kognitywnego

 38. Co mogę robić?

 39. Lista kontrolna testera-kognitywisty • Od początku weź pod uwagę zarówno

  działanie ludzkiego umysłu jak i mózgu, analizując i estymując pamiętaj o czynniku ludzkim na każdym etapie • Weź pod uwagę procesy widzenia, słyszenia, dotyku jak i odczucia, wrażenia • Zbadaj interakcje interfejsu dotykowego (modalność dotykowa) • Zbadaj interfejs graficzny (modalność wzrokowa) • Zbadaj czy logika działania jest zrozumiała dla człowieka
 40. Lista kontrolna QA-kognitywisty • Zwróć uwagę na jakość spotkań •

  Czy zadanie trwa na tyle długo, że warto zapisać notatki, bo ktoś zapomni za tydzień o sprawie? • Czy nie jesteśmy przemęczeni i spotkaniu grozi nieproduktywność? • Czy narzędzia, których używamy są na pewno dla nas najlepsze? • Czy wspólnie dbamy o jakość kodu i produktu?
 41. Ocena realizacji funkcjonalności aplikacji, dopasowania logiki systemu do logiki ludzkiej,

  dopasowania technologii do okoliczności
 42. Ocena użyteczności (usability) aplikacji, wsparcia użytkownika, dostępności (accessibility) aplikacji

 43. Ocena użyteczności (usability) aplikacji, wsparcia użytkownika, dostępności (accessibility) aplikacji

 44. Podsumowanie

 45. Wytwórcy jak i użytkownicy aplikacji są ludźmi. A aplikacja nie

  jest człowiekiem i trzeba jej wszystko wytłumaczyć oraz sprawdzać, czy dobrze zrozumiała ;-)
 46. Dziękuję za uwagę! aleksandrakornecka.com girlswhotest.pl tech.OLX.com