$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Ghost ako moderný a open-source systém pre blog

Fero Volar
October 21, 2018

Ghost ako moderný a open-source systém pre blog

OSS víkend 2018 Košice: Ghost je profesionálna publikačná platforma, ktorá vznikla vďaka komunite a je úplne otvorená. Poháňa blogy ako Mozilla, DigitalOcean, DuckDuckGo a mnohé ďalšie. Dozviete sa čo od tejto platformy očakávať, ako ju sprevádkovať a prečo si ju obľúbite.

Fero Volar

October 21, 2018
Tweet

More Decks by Fero Volar

Other Decks in Technology

Transcript

 1. OSS VÍKEND KOŠICE 2018 ako moderný a open-source systém pre

  blog Fero Volár websupport.sk/servery o
 2. 2 Fero Volár Head of server products o SLEDUJ twitter.com/alian

 3. Prečo ďalšia platforma pre blog? 3

 4. 4 “I see the future of WordPress as a web

  operating system” o 2013 Matt Mullenweg
 5. 5

 6. 6

 7. 7 GHOST 1.0.0 - 22. jún 2017, 2.0.0 - 16.

  august 2018 • MIT License • 27 636 GitHub stars • 1 378 721 stiahnutí • Podľa w3techs.com poháňa 0.1% webov (v0.x 40.8%, v1.x 37.6%, v2.x 21.6%) • Ghost(PRO) vs ghost.org • Foundation o
 8. 8 foundation o

 9. 9 DEVEL o Ember.js Handlebars node.js

 10. Inštalácia 10

 11. 11 Produkčné prostredie • Ubuntu 16.04 alebo Ubuntu 18.04 •

  MySQL - verzie 5.5, 5.6 alebo 5.7 (nie >= 8.0) • NGINX - minimum 1.9.5 kvôli SSL • systemd • node.js - verzia >=8.9 LTS alebo 6.x, ideálne z NodeSource • Minimálne 1GB RAM • non-root & non-ghost užívateľ pre setup o
 12. 12 inštalácia # adduser <user> # usermod -aG sudo <user>

  # su - <user> # sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade # sudo apt-get install nginx mysql-server # sudo mysql > ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '<password>'; # curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash # sudo apt-get install -y nodejs # sudo npm i -g ghost-cli # sudo mkdir -p /var/www/ghost # sudo chown [user]:[user] /var/www/ghost # sudo chmod 775 /var/www/ghost # cd /var/www/ghost # ghost install o
 13. MANAžement 13

 14. 14

 15. 15

 16. 16

 17. 17

 18. 18

 19. 19

 20. 20

 21. 21

 22. Šablóny 22

 23. 23

 24. 24

 25. Zhodnotenie 25

 26. 26 PLusy • rýchlosť a jednoduchosť • editor • social

  media ready • multilang • HTTPS ready • dokumentácia • množstvo šablón, mobile first • import z WP, Night shift, AMP, sitemap.xml • integrácia Slack, Unsplash, Zapier o
 27. 27 Mínusy • Dashboard (https://ghostboard.io/) • presmerovania (JSON) • routes

  (YAML) • komentáre • vyhľadávanie • pluginy • úprava šablón • aktualizácie o
 28. 28 Kam ďalej • ghost.org • demo.ghost.io • ghost.org/developers •

  docs.ghost.org • forum.ghost.org • themeforest.net o
 29. o ďakujem Fero Volár websupport.sk/servery linkedin.com/in/volar fero.volar@websupport.sk