Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Ghost ako moderný a open-source systém pre blog

Fero Volar
October 21, 2018

Ghost ako moderný a open-source systém pre blog

OSS víkend 2018 Košice: Ghost je profesionálna publikačná platforma, ktorá vznikla vďaka komunite a je úplne otvorená. Poháňa blogy ako Mozilla, DigitalOcean, DuckDuckGo a mnohé ďalšie. Dozviete sa čo od tejto platformy očakávať, ako ju sprevádkovať a prečo si ju obľúbite.

Fero Volar

October 21, 2018
Tweet

More Decks by Fero Volar

Other Decks in Technology

Transcript

 1. OSS VÍKEND KOŠICE 2018 ako moderný a open-source systém pre

  blog Fero Volár websupport.sk/servery o
 2. 4 “I see the future of WordPress as a web

  operating system” o 2013 Matt Mullenweg
 3. 5

 4. 6

 5. 7 GHOST 1.0.0 - 22. jún 2017, 2.0.0 - 16.

  august 2018 • MIT License • 27 636 GitHub stars • 1 378 721 stiahnutí • Podľa w3techs.com poháňa 0.1% webov (v0.x 40.8%, v1.x 37.6%, v2.x 21.6%) • Ghost(PRO) vs ghost.org • Foundation o
 6. 11 Produkčné prostredie • Ubuntu 16.04 alebo Ubuntu 18.04 •

  MySQL - verzie 5.5, 5.6 alebo 5.7 (nie >= 8.0) • NGINX - minimum 1.9.5 kvôli SSL • systemd • node.js - verzia >=8.9 LTS alebo 6.x, ideálne z NodeSource • Minimálne 1GB RAM • non-root & non-ghost užívateľ pre setup o
 7. 12 inštalácia # adduser <user> # usermod -aG sudo <user>

  # su - <user> # sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade # sudo apt-get install nginx mysql-server # sudo mysql > ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '<password>'; # curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash # sudo apt-get install -y nodejs # sudo npm i -g ghost-cli # sudo mkdir -p /var/www/ghost # sudo chown [user]:[user] /var/www/ghost # sudo chmod 775 /var/www/ghost # cd /var/www/ghost # ghost install o
 8. 14

 9. 15

 10. 16

 11. 17

 12. 18

 13. 19

 14. 20

 15. 21

 16. 23

 17. 24

 18. 26 PLusy • rýchlosť a jednoduchosť • editor • social

  media ready • multilang • HTTPS ready • dokumentácia • množstvo šablón, mobile first • import z WP, Night shift, AMP, sitemap.xml • integrácia Slack, Unsplash, Zapier o
 19. 27 Mínusy • Dashboard (https://ghostboard.io/) • presmerovania (JSON) • routes

  (YAML) • komentáre • vyhľadávanie • pluginy • úprava šablón • aktualizácie o
 20. 28 Kam ďalej • ghost.org • demo.ghost.io • ghost.org/developers •

  docs.ghost.org • forum.ghost.org • themeforest.net o