Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Docker pre každého

Fero Volar
October 12, 2019

Docker pre každého

Docker je zaujímavá technológia o ktorej sa posledné roky veľmi hovorí.. Obľúbilo si ju množstvo vývojárov, no svojou filozofiou uľahčuje tvorbu takmer každému. Okrem vývoja ide o ideálny spôsob ako testovať dizajn, nové pluginy a témy. Ukážeme si ako Docker používať bez predchádzajúcich skúseností a ako za pár sekúnd spustiť WordPress.

Fero Volar

October 12, 2019
Tweet

More Decks by Fero Volar

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Docker pre každého
  Fero Volár

  View Slide

 2. Fero Volár
  H E A D O F S E R V E R P R O D U C T S
  Pôsobím v ! spoločnosti WebSupport,
  kde už 5 rokov spravujem ☁ cloudové
  produktové portfólio a vediem
  obchodný B2B team.
  WordPress používam od roku 2004.
  I ❤ containers.
  Hi, Nice to
  meet you
  @websupport_tech
  2

  View Slide

 3. Čo je to Docker
  Ako Docker vznikol a čo je jeho poslaním
  Docker a WordPress
  02.
  Ako funguje táto silná dvojka
  01.
  Tipy z praxe
  03. Čo je dobré vedieť
  3
  www.websupport.sk

  View Slide

 4. 4
  1. čo je to docker
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. Solomon Hykes, dotCloud 2010
  verejne dostupné od 2013 ako Docker
  8
  história
  a poslanie Dockeru
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 9. Solomon Hykes, dotCloud 2010
  verejne dostupné od 2013 ako Docker
  Build, Ship, and Run Any App, Anywhere
  open-source (CE), komerčná edícia (EE)
  9
  história
  a poslanie Dockeru
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 10. @websupport_tech www.websupport.sk 10

  View Slide

 11. @websupport_tech www.websupport.sk 11

  View Slide

 12. multiplatformový: Windows, Linux, mac OS
  rýchly: sekundy namiesto minút
  univerzálny: akýkoľvek jazyk, framework, databáza atď.
  dá sa veľmi rýchlo naučiť
  ekosystém
  12
  Výhody dockeru
  lebo je …
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 13. legacy software
  spôsob ako doručovať vlastný software
  automatizácia
  čistý OS
  13
  Výhody dockeru
  lebo je …
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 14. Image (obraz): tvorí základ kontajnerov, môže obsahovať
  operačný systém, ale aj aplikácie
  Dockerfile: popisuje ako vznikol image
  Docker Hub: môžete si ho predstaviť ako databázu
  všetkých dostupných obrazov (images). V prípade potreby
  si môžete vytvoriť vlastný - je to rýchlejšie a bezpečnejšie
  Containers (kontajnery): definujú ich obrazy (images) a
  akékoľvek ďalšie konfiguračné možnosti zadané pri ich
  súštaní, ako napríklad premenné, sieťové pripojenie,
  možnosti pripojenia, porty
  Volume: prepojenie dát z kontajnera s vašimi lokálnymi
  Port: sieťový port na ktorom sa bude nachádzať služba,
  pre HTTP to je 80 a pre HTTPs 443
  14
  Slovníček pojmov
  nech sme na jednej vlne
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 15. 15
  2. docker
  a wordpress
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 16. konfigurácia prostredia: web server, PHP, DB
  stack: WAMP, XAMPP, MAMP
  WP prostredia: Local by Flywheel, ServerPress
  virtualizácia: VirtualBox, Vagrant
  16
  LOKálny WP
  vývoj na vlastnom notebooku
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 17. Docker CE
  docker.com/products/docker-desktop
  + Docker Compose
  17
  čo potrebujeme
  mať nainštalované
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. DEMO
  20
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 21. github.com/FeroVolar/wcba-2019-examples
  Ukážka kódu na voľné použitie
  21
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 22. 22
  3. tipy z praxe
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 23. SSL certifikáty
  hostname
  emaily
  vlastný image
  wp-cli
  dáta na import
  23
  ladíme
  je čo zlepšovať
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 24. docker ps -a
  docker images
  docker rm …
  docker rmi ...
  24
  udržujte čistotu
  a poriadok
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 25. ngrok, forwardhq
  oficiálne images
  v produkcii HA
  25
  bežíme
  ako na prevádzku
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 26. nástroje
  26
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 27. Play with Docker
  4 hodiny na online testovanie
  http://play-with-docker.com
  27
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 28. PHPdocker
  Online generátor konfigurácií pre PHP
  https://phpdocker.io/generator
  28
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 29. kitematic
  Desktop GUI
  https://kitematic.com/
  29
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 30. dockly
  Terminálové rozhranie pre manažovanie
  kontajnerov
  https://github.com/lirantal/dockly
  30
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 31. portainer
  WebGUI
  https://www.portainer.io
  31
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 32. one more thing…
  32
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View Slide

 33. Spoznajte
  docker kontajnery
  Cheat sheet sa na našom stánku

  View Slide

 34. View Slide

 35. Ďakujem
  @websupport_tech

  View Slide