$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Docker pre každého

Fero Volar
October 12, 2019

Docker pre každého

Docker je zaujímavá technológia o ktorej sa posledné roky veľmi hovorí.. Obľúbilo si ju množstvo vývojárov, no svojou filozofiou uľahčuje tvorbu takmer každému. Okrem vývoja ide o ideálny spôsob ako testovať dizajn, nové pluginy a témy. Ukážeme si ako Docker používať bez predchádzajúcich skúseností a ako za pár sekúnd spustiť WordPress.

Fero Volar

October 12, 2019
Tweet

More Decks by Fero Volar

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Docker pre každého Fero Volár

 2. Fero Volár H E A D O F S E

  R V E R P R O D U C T S Pôsobím v ! spoločnosti WebSupport, kde už 5 rokov spravujem ☁ cloudové produktové portfólio a vediem obchodný B2B team. WordPress používam od roku 2004. I ❤ containers. Hi, Nice to meet you @websupport_tech 2
 3. Čo je to Docker Ako Docker vznikol a čo je

  jeho poslaním Docker a WordPress 02. Ako funguje táto silná dvojka 01. Tipy z praxe 03. Čo je dobré vedieť 3 www.websupport.sk
 4. 4 1. čo je to docker @websupport_tech www.websupport.sk

 5. None
 6. None
 7. None
 8. Solomon Hykes, dotCloud 2010 verejne dostupné od 2013 ako Docker

  8 história a poslanie Dockeru @websupport_tech www.websupport.sk
 9. Solomon Hykes, dotCloud 2010 verejne dostupné od 2013 ako Docker

  Build, Ship, and Run Any App, Anywhere open-source (CE), komerčná edícia (EE) 9 história a poslanie Dockeru @websupport_tech www.websupport.sk
 10. @websupport_tech www.websupport.sk 10

 11. @websupport_tech www.websupport.sk 11

 12. multiplatformový: Windows, Linux, mac OS rýchly: sekundy namiesto minút univerzálny:

  akýkoľvek jazyk, framework, databáza atď. dá sa veľmi rýchlo naučiť ekosystém 12 Výhody dockeru lebo je … @websupport_tech www.websupport.sk
 13. legacy software spôsob ako doručovať vlastný software automatizácia čistý OS

  13 Výhody dockeru lebo je … @websupport_tech www.websupport.sk
 14. Image (obraz): tvorí základ kontajnerov, môže obsahovať operačný systém, ale

  aj aplikácie Dockerfile: popisuje ako vznikol image Docker Hub: môžete si ho predstaviť ako databázu všetkých dostupných obrazov (images). V prípade potreby si môžete vytvoriť vlastný - je to rýchlejšie a bezpečnejšie Containers (kontajnery): definujú ich obrazy (images) a akékoľvek ďalšie konfiguračné možnosti zadané pri ich súštaní, ako napríklad premenné, sieťové pripojenie, možnosti pripojenia, porty Volume: prepojenie dát z kontajnera s vašimi lokálnymi Port: sieťový port na ktorom sa bude nachádzať služba, pre HTTP to je 80 a pre HTTPs 443 14 Slovníček pojmov nech sme na jednej vlne @websupport_tech www.websupport.sk
 15. 15 2. docker a wordpress @websupport_tech www.websupport.sk

 16. konfigurácia prostredia: web server, PHP, DB stack: WAMP, XAMPP, MAMP

  WP prostredia: Local by Flywheel, ServerPress virtualizácia: VirtualBox, Vagrant 16 LOKálny WP vývoj na vlastnom notebooku @websupport_tech www.websupport.sk
 17. Docker CE docker.com/products/docker-desktop + Docker Compose 17 čo potrebujeme mať

  nainštalované @websupport_tech www.websupport.sk
 18. None
 19. None
 20. DEMO 20 @websupport_tech www.websupport.sk

 21. github.com/FeroVolar/wcba-2019-examples Ukážka kódu na voľné použitie 21 @websupport_tech www.websupport.sk

 22. 22 3. tipy z praxe @websupport_tech www.websupport.sk

 23. SSL certifikáty hostname emaily vlastný image wp-cli dáta na import

  23 ladíme je čo zlepšovať @websupport_tech www.websupport.sk
 24. docker ps -a docker images docker rm … docker rmi

  ... 24 udržujte čistotu a poriadok @websupport_tech www.websupport.sk
 25. ngrok, forwardhq oficiálne images v produkcii HA 25 bežíme ako

  na prevádzku @websupport_tech www.websupport.sk
 26. nástroje 26 @websupport_tech www.websupport.sk

 27. Play with Docker 4 hodiny na online testovanie http://play-with-docker.com 27

  @websupport_tech www.websupport.sk
 28. PHPdocker Online generátor konfigurácií pre PHP https://phpdocker.io/generator 28 @websupport_tech www.websupport.sk

 29. kitematic Desktop GUI https://kitematic.com/ 29 @websupport_tech www.websupport.sk

 30. dockly Terminálové rozhranie pre manažovanie kontajnerov https://github.com/lirantal/dockly 30 @websupport_tech www.websupport.sk

 31. portainer WebGUI https://www.portainer.io 31 @websupport_tech www.websupport.sk

 32. one more thing… 32 @websupport_tech www.websupport.sk

 33. Spoznajte docker kontajnery Cheat sheet sa na našom stánku

 34. None
 35. Ďakujem @websupport_tech