Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Docker pre každého

Fero Volar
October 12, 2019

Docker pre každého

Docker je zaujímavá technológia o ktorej sa posledné roky veľmi hovorí.. Obľúbilo si ju množstvo vývojárov, no svojou filozofiou uľahčuje tvorbu takmer každému. Okrem vývoja ide o ideálny spôsob ako testovať dizajn, nové pluginy a témy. Ukážeme si ako Docker používať bez predchádzajúcich skúseností a ako za pár sekúnd spustiť WordPress.

Fero Volar

October 12, 2019
Tweet

More Decks by Fero Volar

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Docker pre každého
  Fero Volár

  View full-size slide

 2. Fero Volár
  H E A D O F S E R V E R P R O D U C T S
  Pôsobím v ! spoločnosti WebSupport,
  kde už 5 rokov spravujem ☁ cloudové
  produktové portfólio a vediem
  obchodný B2B team.
  WordPress používam od roku 2004.
  I ❤ containers.
  Hi, Nice to
  meet you
  @websupport_tech
  2

  View full-size slide

 3. Čo je to Docker
  Ako Docker vznikol a čo je jeho poslaním
  Docker a WordPress
  02.
  Ako funguje táto silná dvojka
  01.
  Tipy z praxe
  03. Čo je dobré vedieť
  3
  www.websupport.sk

  View full-size slide

 4. 4
  1. čo je to docker
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 5. Solomon Hykes, dotCloud 2010
  verejne dostupné od 2013 ako Docker
  8
  história
  a poslanie Dockeru
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 6. Solomon Hykes, dotCloud 2010
  verejne dostupné od 2013 ako Docker
  Build, Ship, and Run Any App, Anywhere
  open-source (CE), komerčná edícia (EE)
  9
  história
  a poslanie Dockeru
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 7. @websupport_tech www.websupport.sk 10

  View full-size slide

 8. @websupport_tech www.websupport.sk 11

  View full-size slide

 9. multiplatformový: Windows, Linux, mac OS
  rýchly: sekundy namiesto minút
  univerzálny: akýkoľvek jazyk, framework, databáza atď.
  dá sa veľmi rýchlo naučiť
  ekosystém
  12
  Výhody dockeru
  lebo je …
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 10. legacy software
  spôsob ako doručovať vlastný software
  automatizácia
  čistý OS
  13
  Výhody dockeru
  lebo je …
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 11. Image (obraz): tvorí základ kontajnerov, môže obsahovať
  operačný systém, ale aj aplikácie
  Dockerfile: popisuje ako vznikol image
  Docker Hub: môžete si ho predstaviť ako databázu
  všetkých dostupných obrazov (images). V prípade potreby
  si môžete vytvoriť vlastný - je to rýchlejšie a bezpečnejšie
  Containers (kontajnery): definujú ich obrazy (images) a
  akékoľvek ďalšie konfiguračné možnosti zadané pri ich
  súštaní, ako napríklad premenné, sieťové pripojenie,
  možnosti pripojenia, porty
  Volume: prepojenie dát z kontajnera s vašimi lokálnymi
  Port: sieťový port na ktorom sa bude nachádzať služba,
  pre HTTP to je 80 a pre HTTPs 443
  14
  Slovníček pojmov
  nech sme na jednej vlne
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 12. 15
  2. docker
  a wordpress
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 13. konfigurácia prostredia: web server, PHP, DB
  stack: WAMP, XAMPP, MAMP
  WP prostredia: Local by Flywheel, ServerPress
  virtualizácia: VirtualBox, Vagrant
  16
  LOKálny WP
  vývoj na vlastnom notebooku
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 14. Docker CE
  docker.com/products/docker-desktop
  + Docker Compose
  17
  čo potrebujeme
  mať nainštalované
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 15. DEMO
  20
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 16. github.com/FeroVolar/wcba-2019-examples
  Ukážka kódu na voľné použitie
  21
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 17. 22
  3. tipy z praxe
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 18. SSL certifikáty
  hostname
  emaily
  vlastný image
  wp-cli
  dáta na import
  23
  ladíme
  je čo zlepšovať
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 19. docker ps -a
  docker images
  docker rm …
  docker rmi ...
  24
  udržujte čistotu
  a poriadok
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 20. ngrok, forwardhq
  oficiálne images
  v produkcii HA
  25
  bežíme
  ako na prevádzku
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 21. nástroje
  26
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 22. Play with Docker
  4 hodiny na online testovanie
  http://play-with-docker.com
  27
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 23. PHPdocker
  Online generátor konfigurácií pre PHP
  https://phpdocker.io/generator
  28
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 24. kitematic
  Desktop GUI
  https://kitematic.com/
  29
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 25. dockly
  Terminálové rozhranie pre manažovanie
  kontajnerov
  https://github.com/lirantal/dockly
  30
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 26. portainer
  WebGUI
  https://www.portainer.io
  31
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 27. one more thing…
  32
  @websupport_tech www.websupport.sk

  View full-size slide

 28. Spoznajte
  docker kontajnery
  Cheat sheet sa na našom stánku

  View full-size slide

 29. Ďakujem
  @websupport_tech

  View full-size slide