Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Time management - postupy, ktoré vám pomôžu uvoľniť ruky - Platform House

Time management - postupy, ktoré vám pomôžu uvoľniť ruky - Platform House

Máte problém so zvladáním svojej práce a s organizáciou času? Chcete fungovať efektívnejšie a mať veci pod kontrolou?

Fero Volár vám predstaví svoje metódy, postupy aj nástroje ako nebyť v strese a neodkladať veci na neskorej.

Fero pôsobí ako produktový manager v spoločnosti WebSupport, zároveň má prsty v množstve projektov a nedá dopustiť na svoj voľný čas.

Fero Volar

August 07, 2019
Tweet

More Decks by Fero Volar

Other Decks in Education

Transcript

 1. “Manažment času alebo časový manažment alebo riadenie času (angl. time

  management) je disciplína, ktorá sa zaoberá riadením jedného zo základných ekonomických zdrojov organizácie, ľudskou činnosťou z časového hľadiska (teda organizáciou času). Základom riadenia času je potreba určiť si jasné ciele a priority.” Wikipedia 8
 2. Fero Volár H E A D O F S E

  R V E R P R O D U C T S Pôsobím v spoločnosti WebSupport, kde vediem obchodný B2B team a spravujem serverové produktové portfólio. Mám viac ako 15 ročné skúsenosti v oblasti IT s navrhovaním individuálnych zákazníckych riešení. Hi, Nice to meet you @alian 11
 3. 1. Čo sa mi osvedčilo Aké metódy a prístupy sa

  mi osvedčili a používam ich 2. Ako to robí WebSupport 02. Fungovanie produktovo-marketingového tímu 01. 3. Tipy a odporúčania 03. Teória vs realita, ako sa učiť nové veci, prokrastinácia, ako oddychovať 13
 4. aby úloha bola splnená, treba ju najprv pochopiť výborne rieši

  worflow: pozbieraj, spracuj, zorganizuj, zhodnoť, urob pravidlo 2 minút nedržať veci v hlave 18 GTD David Allen
 5. Toodledo - denné úlohy export do Google Calendar Evernote -

  projekty, poznámky alternatíva: Things, Nirvana, OmniFocus, 2Do 19 GTD - nástroje
 6. 80 % dôsledkov pochádza z 20 % príčin z projektu

  je podstatných 20 % úloh, ktoré prinesú 80 % výsledkov 80 % úloh môže byť ukončených v 20 % času, ktorý je k dispozícii. Ostávajúcich 20 % úloh bude trvať 80 % času pomáha určovať priority pri dlhodobých projektoch potvrdzuje, že všetko nemusí byť vždy hotové (good enough) 21 Paretovo pravidlo Vilfredo Pareto
 7. „Čo je dôležité je zriedka naliehavé. Čo je naliehavé je

  zriedka dôležité.“ pomáha rozhodovať, ak je toho veľa pre dlhodobé aj krátkodobé ciele miešanie osobných aj pracovných cieľov je OK 23 The Eisenhower Matrix Dwight D. Eisenhower
 8. maximálna koncentrácia bez prerušenia vytvára nové hodnoty je ťažko nahraditeľná

  (človekom či aplikáciou) vyžaduje si dlhé časové intervaly pre každého, kto tvorí 26 deep work Cal Newport
 9. zavedenie vo firme môže byť problém dá sa naučiť ochrana

  pred “plytkou” prácou offline, aplikácie na blokovanie “úradné” hodiny neschopnosť ísť do hĺbky 27 deep work Cal Newport
 10. “keď sa mi nechce” začnite zoznamom úloh nápady mimo úlohy

  si zapisujte dodržujte časové intervaly ak prerušíte interval, začnite znova 30 The Pomodoro Technique Francesco Cirillo
 11. pomodoro.cc (web) alternatíva: tomato-timer.com, e.ggtimer.com/ pomodoro, Be focused - focus

  timer (macOS), Android, iOS, Google Tasks 31 The Pomodoro Technique - nástroje
 12. Workflow ➡ Getting Things Done (GTD) Priority ➡ Parettovo pravidlo,

  The Eisenhowerov Matrix Práca ➡ The Pomodoro Technique, Deep work 32
 13. ročný plán (vytvára sa počas Q3/Q4) kvartálne plánovanie (tu si

  vieme udržať presnosť) monthly weekly 35 plánovanie
 14. Google Calendar (meetingy, moja dostupnosť pre team) Atlassian Confluence (KB,

  procesy, projekty) OmniPlan (Gantt charts) Freemind (myšlienkové mapy) Inbox zero (metóda) 39 nástroje
 15. čas na organizovanie (každé ráno) čas na review (2-4x mesačne)

  čas na premýšľanie odchádzať z práce s uzavretými vecami 43 Návyky Toto je to tajomstvo
 16. iná cesta do práce, iná reštaurácia zmena prostredia cestovanie prechádzka

  umenie odstup 45 “kreativita” Keď potrebujem ísť mimo rutinu
 17. vždy mám pri sebe vodu zelený čaj (gunpowder, gyokuro) hudba

  dýchacie prestávky, meditácia, mindfulness (Oak app) každú hodinu sa prejsť hovorím o svojej aktuálnej výzve 47 hacky Čo na mňa funguje
 18. vstať skorej jarná očista: notifikácie, newsletters, FB stránky polyfázický spánok

  30 dňová výzva (https://www.ted.com/talks/ matt_cutts_try_something_new_for_30_days) 1/2 dňa voľno coach / mentor aplikácie, metódy 48 experimenty Nikdy neprestaňte skúšať nové veci
 19. snažím sa neprokrastinovať stres -> syndróm vyhoretia spánok mať silu

  povedať NIE 52 čo si strážim Som len človek
 20. primerane a často ventilujem emócie udržiavam si určitý odstup od

  klientov kritické myslenie vedieť odpočívať 53 čo si strážim Som len človek
 21. napíš si 3 super veci každý deň 56 každý deň

  jedinečný Alebo sa ako naučiť niečo nové
 22. napíš si 3 super veci každý deň 1 deň =

  1 sekunda 57 každý deň jedinečný Alebo sa ako naučiť niečo nové