Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Time management - postupy, ktoré vám pomôžu uvoľniť ruky - Platform House

Time management - postupy, ktoré vám pomôžu uvoľniť ruky - Platform House

Máte problém so zvladáním svojej práce a s organizáciou času? Chcete fungovať efektívnejšie a mať veci pod kontrolou?

Fero Volár vám predstaví svoje metódy, postupy aj nástroje ako nebyť v strese a neodkladať veci na neskorej.

Fero pôsobí ako produktový manager v spoločnosti WebSupport, zároveň má prsty v množstve projektov a nedá dopustiť na svoj voľný čas.

Fero Volar

August 07, 2019
Tweet

More Decks by Fero Volar

Other Decks in Education

Transcript

 1. Time management metódy a postupy, ktoré vám pomôžu uvoľniť ruky

 2. 2 Kedy potrebujem time management?

 3. “už to chcem mať hotové…” 3

 4. “mám toho fakt veľa…” 4

 5. “keď bude viac času…” 5

 6. “som stále v strese…” 6

 7. 7 čo je to time management?

 8. “Manažment času alebo časový manažment alebo riadenie času (angl. time

  management) je disciplína, ktorá sa zaoberá riadením jedného zo základných ekonomických zdrojov organizácie, ľudskou činnosťou z časového hľadiska (teda organizáciou času). Základom riadenia času je potreba určiť si jasné ciele a priority.” Wikipedia 8
 9. “Pamätajte si, že čas sú peniaze” Benjamin Franklin 9

 10. None
 11. Fero Volár H E A D O F S E

  R V E R P R O D U C T S Pôsobím v spoločnosti WebSupport, kde vediem obchodný B2B team a spravujem serverové produktové portfólio. Mám viac ako 15 ročné skúsenosti v oblasti IT s navrhovaním individuálnych zákazníckych riešení. Hi, Nice to meet you @alian 11
 12. Ďalšie projekty Ktoré mi dávajú zmysel 12

 13. 1. Čo sa mi osvedčilo Aké metódy a prístupy sa

  mi osvedčili a používam ich 2. Ako to robí WebSupport 02. Fungovanie produktovo-marketingového tímu 01. 3. Tipy a odporúčania 03. Teória vs realita, ako sa učiť nové veci, prokrastinácia, ako oddychovať 13
 14. 14 1. čo sa mi osvedčilo

 15. “Každý človek je vlastne jedinečný” Bob Marley 15

 16. GTD (Getting Things Done) 16

 17. 17 GTD David Allen

 18. aby úloha bola splnená, treba ju najprv pochopiť výborne rieši

  worflow: pozbieraj, spracuj, zorganizuj, zhodnoť, urob pravidlo 2 minút nedržať veci v hlave 18 GTD David Allen
 19. Toodledo - denné úlohy export do Google Calendar Evernote -

  projekty, poznámky alternatíva: Things, Nirvana, OmniFocus, 2Do 19 GTD - nástroje
 20. Paretovo pravidlo 20

 21. 80 % dôsledkov pochádza z 20 % príčin z projektu

  je podstatných 20 % úloh, ktoré prinesú 80 % výsledkov 80 % úloh môže byť ukončených v 20 % času, ktorý je k dispozícii. Ostávajúcich 20 % úloh bude trvať 80 % času pomáha určovať priority pri dlhodobých projektoch potvrdzuje, že všetko nemusí byť vždy hotové (good enough) 21 Paretovo pravidlo Vilfredo Pareto
 22. The Eisenhower Matrix 22

 23. „Čo je dôležité je zriedka naliehavé. Čo je naliehavé je

  zriedka dôležité.“ pomáha rozhodovať, ak je toho veľa pre dlhodobé aj krátkodobé ciele miešanie osobných aj pracovných cieľov je OK 23 The Eisenhower Matrix Dwight D. Eisenhower
 24. None
 25. Deep work 25

 26. maximálna koncentrácia bez prerušenia vytvára nové hodnoty je ťažko nahraditeľná

  (človekom či aplikáciou) vyžaduje si dlhé časové intervaly pre každého, kto tvorí 26 deep work Cal Newport
 27. zavedenie vo firme môže byť problém dá sa naučiť ochrana

  pred “plytkou” prácou offline, aplikácie na blokovanie “úradné” hodiny neschopnosť ísť do hĺbky 27 deep work Cal Newport
 28. The Pomodoro Technique 28

 29. None
 30. “keď sa mi nechce” začnite zoznamom úloh nápady mimo úlohy

  si zapisujte dodržujte časové intervaly ak prerušíte interval, začnite znova 30 The Pomodoro Technique Francesco Cirillo
 31. pomodoro.cc (web) alternatíva: tomato-timer.com, e.ggtimer.com/ pomodoro, Be focused - focus

  timer (macOS), Android, iOS, Google Tasks 31 The Pomodoro Technique - nástroje
 32. Workflow ➡ Getting Things Done (GTD) Priority ➡ Parettovo pravidlo,

  The Eisenhowerov Matrix Práca ➡ The Pomodoro Technique, Deep work 32
 33. 33 2. ako to robí websupport

 34. plánovanie 34

 35. ročný plán (vytvára sa počas Q3/Q4) kvartálne plánovanie (tu si

  vieme udržať presnosť) monthly weekly 35 plánovanie
 36. tvorí si ho team, reportuje sa C-level vedeniu highlights issues

  next steps 3x3 36 weekly
 37. fungovanie 37

 38. office home office remote office, kaviareň, … meetingy, telefonáty prechádzky,

  stretnutia mimo office 38 na mieste nezáleží
 39. Google Calendar (meetingy, moja dostupnosť pre team) Atlassian Confluence (KB,

  procesy, projekty) OmniPlan (Gantt charts) Freemind (myšlienkové mapy) Inbox zero (metóda) 39 nástroje
 40. 40 3. tipy a odporúčania

 41. návyky 41

 42. rutina je dobrá opakovaním si vylepšujete zručnosti gamifikácia rozvíjajte to

  v čom ste dobrý 42 Návyky Toto je to tajomstvo
 43. čas na organizovanie (každé ráno) čas na review (2-4x mesačne)

  čas na premýšľanie odchádzať z práce s uzavretými vecami 43 Návyky Toto je to tajomstvo
 44. “kreativita” 44

 45. iná cesta do práce, iná reštaurácia zmena prostredia cestovanie prechádzka

  umenie odstup 45 “kreativita” Keď potrebujem ísť mimo rutinu
 46. hacky 46

 47. vždy mám pri sebe vodu zelený čaj (gunpowder, gyokuro) hudba

  dýchacie prestávky, meditácia, mindfulness (Oak app) každú hodinu sa prejsť hovorím o svojej aktuálnej výzve 47 hacky Čo na mňa funguje
 48. vstať skorej jarná očista: notifikácie, newsletters, FB stránky polyfázický spánok

  30 dňová výzva (https://www.ted.com/talks/ matt_cutts_try_something_new_for_30_days) 1/2 dňa voľno coach / mentor aplikácie, metódy 48 experimenty Nikdy neprestaňte skúšať nové veci
 49. oddelené aplikácie 49

 50. papier vs digitál 50

 51. čo si strážim 51

 52. snažím sa neprokrastinovať stres -> syndróm vyhoretia spánok mať silu

  povedať NIE 52 čo si strážim Som len človek
 53. primerane a často ventilujem emócie udržiavam si určitý odstup od

  klientov kritické myslenie vedieť odpočívať 53 čo si strážim Som len človek
 54. optimalizujte aj prácu, nie len čas 54

 55. každý deň jedinečný 55

 56. napíš si 3 super veci každý deň 56 každý deň

  jedinečný Alebo sa ako naučiť niečo nové
 57. napíš si 3 super veci každý deň 1 deň =

  1 sekunda 57 každý deň jedinečný Alebo sa ako naučiť niečo nové
 58. Vážte si svoj čas

 59. Ďakujem