$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Time management - postupy, ktoré vám pomôžu uvoľniť ruky - Platform House

Time management - postupy, ktoré vám pomôžu uvoľniť ruky - Platform House

Máte problém so zvladáním svojej práce a s organizáciou času? Chcete fungovať efektívnejšie a mať veci pod kontrolou?

Fero Volár vám predstaví svoje metódy, postupy aj nástroje ako nebyť v strese a neodkladať veci na neskorej.

Fero pôsobí ako produktový manager v spoločnosti WebSupport, zároveň má prsty v množstve projektov a nedá dopustiť na svoj voľný čas.

Fero Volar

August 07, 2019
Tweet

More Decks by Fero Volar

Other Decks in Education

Transcript

 1. Time management
  metódy a postupy, ktoré
  vám pomôžu uvoľniť ruky

  View Slide

 2. 2
  Kedy potrebujem
  time management?

  View Slide

 3. “už to chcem mať hotové…”
  3

  View Slide

 4. “mám toho fakt veľa…”
  4

  View Slide

 5. “keď bude viac času…”
  5

  View Slide

 6. “som stále v strese…”
  6

  View Slide

 7. 7
  čo je to time
  management?

  View Slide

 8. “Manažment času alebo časový manažment alebo riadenie času
  (angl. time management) je disciplína, ktorá sa zaoberá riadením
  jedného zo základných ekonomických zdrojov organizácie,
  ľudskou činnosťou z časového hľadiska (teda organizáciou
  času).
  Základom riadenia času je potreba určiť si jasné ciele a
  priority.”
  Wikipedia
  8

  View Slide

 9. “Pamätajte si, že čas sú peniaze”
  Benjamin Franklin
  9

  View Slide

 10. View Slide

 11. Fero Volár
  H E A D O F S E R V E R P R O D U C T S
  Pôsobím v spoločnosti WebSupport, kde
  vediem obchodný B2B team a spravujem
  serverové produktové portfólio.
  Mám viac ako 15 ročné skúsenosti v
  oblasti IT s navrhovaním individuálnych
  zákazníckych riešení.
  Hi, Nice to
  meet you
  @alian
  11

  View Slide

 12. Ďalšie projekty
  Ktoré mi dávajú zmysel
  12

  View Slide

 13. 1. Čo sa mi osvedčilo
  Aké metódy a prístupy sa mi osvedčili a používam ich
  2. Ako to robí WebSupport
  02.
  Fungovanie produktovo-marketingového tímu
  01.
  3. Tipy a odporúčania
  03. Teória vs realita, ako sa učiť nové veci, prokrastinácia, ako
  oddychovať
  13

  View Slide

 14. 14
  1. čo sa mi osvedčilo

  View Slide

 15. “Každý človek je vlastne jedinečný”
  Bob Marley
  15

  View Slide

 16. GTD (Getting Things Done)
  16

  View Slide

 17. 17
  GTD
  David Allen

  View Slide

 18. aby úloha bola splnená, treba ju najprv
  pochopiť
  výborne rieši worflow: pozbieraj, spracuj,
  zorganizuj, zhodnoť, urob
  pravidlo 2 minút
  nedržať veci v hlave
  18
  GTD
  David Allen

  View Slide

 19. Toodledo - denné úlohy
  export do Google Calendar
  Evernote - projekty, poznámky
  alternatíva: Things, Nirvana, OmniFocus, 2Do
  19
  GTD - nástroje

  View Slide

 20. Paretovo pravidlo
  20

  View Slide

 21. 80 % dôsledkov pochádza z 20 % príčin
  z projektu je podstatných 20 % úloh, ktoré
  prinesú 80 % výsledkov
  80 % úloh môže byť ukončených v 20 %
  času, ktorý je k dispozícii. Ostávajúcich 20 %
  úloh bude trvať 80 % času
  pomáha určovať priority pri dlhodobých
  projektoch
  potvrdzuje, že všetko nemusí byť vždy hotové
  (good enough)
  21
  Paretovo pravidlo
  Vilfredo Pareto

  View Slide

 22. The Eisenhower Matrix
  22

  View Slide

 23. „Čo je dôležité je zriedka naliehavé. Čo je
  naliehavé je zriedka dôležité.“
  pomáha rozhodovať, ak je toho veľa
  pre dlhodobé aj krátkodobé ciele
  miešanie osobných aj pracovných cieľov je OK
  23
  The Eisenhower
  Matrix
  Dwight D. Eisenhower

  View Slide

 24. View Slide

 25. Deep work
  25

  View Slide

 26. maximálna koncentrácia bez prerušenia
  vytvára nové hodnoty
  je ťažko nahraditeľná (človekom či
  aplikáciou)
  vyžaduje si dlhé časové intervaly
  pre každého, kto tvorí
  26
  deep work
  Cal Newport

  View Slide

 27. zavedenie vo firme môže byť problém
  dá sa naučiť
  ochrana pred “plytkou” prácou
  offline, aplikácie na blokovanie
  “úradné” hodiny
  neschopnosť ísť do hĺbky
  27
  deep work
  Cal Newport

  View Slide

 28. The Pomodoro Technique
  28

  View Slide

 29. View Slide

 30. “keď sa mi nechce”
  začnite zoznamom úloh
  nápady mimo úlohy si zapisujte
  dodržujte časové intervaly
  ak prerušíte interval, začnite znova
  30
  The Pomodoro
  Technique
  Francesco Cirillo

  View Slide

 31. pomodoro.cc (web)
  alternatíva: tomato-timer.com, e.ggtimer.com/
  pomodoro, Be focused - focus timer (macOS),
  Android, iOS, Google Tasks
  31
  The Pomodoro
  Technique -
  nástroje

  View Slide

 32. Workflow ➡ Getting Things Done (GTD)
  Priority ➡ Parettovo pravidlo, The Eisenhowerov Matrix
  Práca ➡ The Pomodoro Technique, Deep work
  32

  View Slide

 33. 33
  2. ako to robí
  websupport

  View Slide

 34. plánovanie
  34

  View Slide

 35. ročný plán (vytvára sa počas Q3/Q4)
  kvartálne plánovanie (tu si vieme udržať
  presnosť)
  monthly
  weekly
  35
  plánovanie

  View Slide

 36. tvorí si ho team, reportuje sa C-level vedeniu
  highlights
  issues
  next steps
  3x3
  36
  weekly

  View Slide

 37. fungovanie
  37

  View Slide

 38. office
  home office
  remote office, kaviareň, …
  meetingy, telefonáty
  prechádzky, stretnutia mimo office
  38
  na mieste nezáleží

  View Slide

 39. Google Calendar (meetingy, moja dostupnosť
  pre team)
  Atlassian Confluence (KB, procesy, projekty)
  OmniPlan (Gantt charts)
  Freemind (myšlienkové mapy)
  Inbox zero (metóda)
  39
  nástroje

  View Slide

 40. 40
  3. tipy a odporúčania

  View Slide

 41. návyky
  41

  View Slide

 42. rutina je dobrá
  opakovaním si vylepšujete zručnosti
  gamifikácia
  rozvíjajte to v čom ste dobrý
  42
  Návyky
  Toto je to tajomstvo

  View Slide

 43. čas na organizovanie (každé ráno)
  čas na review (2-4x mesačne)
  čas na premýšľanie
  odchádzať z práce s uzavretými vecami
  43
  Návyky
  Toto je to tajomstvo

  View Slide

 44. “kreativita”
  44

  View Slide

 45. iná cesta do práce, iná reštaurácia
  zmena prostredia
  cestovanie
  prechádzka
  umenie
  odstup
  45
  “kreativita”
  Keď potrebujem ísť mimo rutinu

  View Slide

 46. hacky
  46

  View Slide

 47. vždy mám pri sebe vodu
  zelený čaj (gunpowder, gyokuro)
  hudba
  dýchacie prestávky, meditácia, mindfulness
  (Oak app)
  každú hodinu sa prejsť
  hovorím o svojej aktuálnej výzve
  47
  hacky
  Čo na mňa funguje

  View Slide

 48. vstať skorej
  jarná očista: notifikácie, newsletters, FB
  stránky
  polyfázický spánok
  30 dňová výzva (https://www.ted.com/talks/
  matt_cutts_try_something_new_for_30_days)
  1/2 dňa voľno
  coach / mentor
  aplikácie, metódy
  48
  experimenty
  Nikdy neprestaňte skúšať nové veci

  View Slide

 49. oddelené aplikácie
  49

  View Slide

 50. papier vs digitál
  50

  View Slide

 51. čo si strážim
  51

  View Slide

 52. snažím sa neprokrastinovať
  stres -> syndróm vyhoretia
  spánok
  mať silu povedať NIE
  52
  čo si strážim
  Som len človek

  View Slide

 53. primerane a často ventilujem emócie
  udržiavam si určitý odstup od klientov
  kritické myslenie
  vedieť odpočívať
  53
  čo si strážim
  Som len človek

  View Slide

 54. optimalizujte aj prácu,
  nie len čas
  54

  View Slide

 55. každý deň jedinečný
  55

  View Slide

 56. napíš si 3 super veci každý deň
  56
  každý deň
  jedinečný
  Alebo sa ako naučiť niečo nové

  View Slide

 57. napíš si 3 super veci každý deň
  1 deň = 1 sekunda
  57
  každý deň
  jedinečný
  Alebo sa ako naučiť niečo nové

  View Slide

 58. Vážte si
  svoj čas

  View Slide

 59. Ďakujem

  View Slide