Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Ghost - otvorená publikačná platforma - OpenCamp Bratislava 2018

Ghost - otvorená publikačná platforma - OpenCamp Bratislava 2018

Fero Volar

April 21, 2018
Tweet

More Decks by Fero Volar

Other Decks in Technology

Transcript

 1. • 22. jún 2017 - v1.0 • MIT License •

  25 366 GitHub stars • 1 271 976 stiahnutí • Ghost(PRO) vs ghost.org • Foundation
 2. Produkčné prostredie • Ubuntu 16.04 • MySQL • NGINX -

  minimum 1.9.5 kvôli SSL • systemd • Node v6 - ideálne z NodeSource • Minimálne 1GB RAM • non-root & non-ghost užívateľ pre setup
 3. Inštalácia adduser <user> usermod -aG sudo <user> su - <user>

  sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade sudo apt-get install nginx mysql-server curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash sudo apt-get install -y nodejs sudo npm i -g ghost-cli sudo mkdir -p /var/www/ghost sudo chown [user]:[user] /var/www/ghost cd /var/www/ghost ghost install
 4. + -

 5. + • rýchlosť • jednoduchosť • social media ready •

  dokumentácia • sitemap.xml • mobile first • import z WP, Night shift, presmerovania (JSON), AMP • Slack, Unsplash, Zapier
 6. + - • rýchlosť • jednoduchosť • social media ready

  • dokumentácia • sitemap.xml • mobile first • import z WP, Night shift, presmerovania (JSON), AMP • Slack, Unsplash, Zapier • obrázky • API • vyhľadávanie • pluginy • komentáre • aktualizácie