Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Ghost - otvorená publikačná platforma - OpenCamp Bratislava 2018

Ghost - otvorená publikačná platforma - OpenCamp Bratislava 2018

Fero Volar

April 21, 2018
Tweet

More Decks by Fero Volar

Other Decks in Technology

Transcript

 1. otvorená publikačná
  platforma
  Fero Volár

  View Slide

 2. View Slide

 3. Prečo ďalšia platforma
  pre blog?

  View Slide

 4. – Matt Mullenweg
  “I see the future of WordPress
  as a web operating system”

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. • 22. jún 2017 - v1.0
  • MIT License
  • 25 366 GitHub stars

  • 1 271 976 stiahnutí

  • Ghost(PRO) vs ghost.org
  • Foundation

  View Slide

 8. View Slide

 9. Devel
  Ember.js Handlebars
  node.js

  View Slide

 10. Produkčné prostredie
  • Ubuntu 16.04
  • MySQL
  • NGINX - minimum 1.9.5 kvôli SSL

  • systemd
  • Node v6 - ideálne z NodeSource

  • Minimálne 1GB RAM

  • non-root & non-ghost užívateľ pre setup

  View Slide

 11. Inštalácia
  adduser
  usermod -aG sudo
  su -
  sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
  sudo apt-get install nginx mysql-server
  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash
  sudo apt-get install -y nodejs
  sudo npm i -g ghost-cli
  sudo mkdir -p /var/www/ghost
  sudo chown [user]:[user] /var/www/ghost
  cd /var/www/ghost
  ghost install

  View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. Šablóny

  View Slide

 24. Šablóny

  View Slide

 25. + -

  View Slide

 26. +
  • rýchlosť

  • jednoduchosť

  • social media ready

  • dokumentácia

  • sitemap.xml

  • mobile first

  • import z WP, Night shift,
  presmerovania (JSON), AMP

  • Slack, Unsplash, Zapier

  View Slide

 27. + -
  • rýchlosť

  • jednoduchosť

  • social media ready

  • dokumentácia

  • sitemap.xml

  • mobile first

  • import z WP, Night shift,
  presmerovania (JSON), AMP

  • Slack, Unsplash, Zapier
  • obrázky

  • API

  • vyhľadávanie

  • pluginy

  • komentáre

  • aktualizácie

  View Slide

 28. • ghost.org

  • demo.ghost.io

  • ghost.org/developers

  • docs.ghost.org

  • themeforest.net

  View Slide

 29. @alian [email protected]
  Ďakujem

  View Slide