Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Antywzorce robotyzacji procesów biznesowych

Andrzej Sobczak
April 04, 2019
190

Antywzorce robotyzacji procesów biznesowych

Antywzorce to powtarzające się przypadki niewłaściwego zachowania albo rozwiązywania określonego problemu / problemów. Identyfikacja i analiza antywzorców pozwala uniknąć ich w przyszłości. W Polsce przedsięwzięcia dotyczące szeroko rozumianej robotyzacji biznesu (zarówno robotyzacji procesów za pomocą narzędzi RPA, a także kanałów komunikacji – za pomocą voicebotów, chatbotów, taskbotów) są w stosunkowo wstępnej fazie. W wielu miejscach działania te traktowane są jako przedsięwzięcia typu PoC, eksperymenty, innowacje. Znaczna część organizacji nie ma jeszcze dużych doświadczeń w tym obszarze. Dlatego celem prezentacji jest usystematyzowanie i przedstawienie antywzorców robotyzacji biznesowej – aby można było “uczyć się na błędach, najlepiej cudzych”.

Andrzej Sobczak

April 04, 2019
Tweet

More Decks by Andrzej Sobczak

Transcript

 1. Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Redaktor serwisu Robonomika.pl Zarządzanie strategiczne IT, architektura korporacyjna, robotyzacja biznesu Naukowiec Budowanie świadomości poprzez prelekcje, warsztaty, konferencje, książki i artykuły „Ewangelista” Doświadczenia z kilkudziesięciu projektów dotyczących robotyzacji, transformacji architektury i strategii IT Praktyk
 2. . Agenda Kontekst powstawania antywzorców robotyzacji: dojrzałość robotyczna firmy Wrócę

  jutro do mojej firmy i…. Przegląd wybranych antywzorców robotyzacji biznesu 01 02 03
 3. . Obserwacja Nie należy utożsamiać ze sobą: - chęci, -

  potrzeby, - dojrzałości organizacji do robotyzacji.
 4. Dojrzałość robotyczna – stan gotowości organizacji do podejmowania działań związanych

  z budową, wykorzystaniem, utrzymaniem i rozwojem robotów. Opracowanie własne
 5. .Co i po co można oceniać? Perspektywa sponsora robotyzacji: –

  Ocena rezultatów biznesowych robotyzacji Perspektywa kierownika biznesowego: – Ocena efektywności działania robotów (jako cyfrowych pracowników) Perspektywa menadżera ds. robotyzacji: – Ocena technologii oraz procesów wdrażania i utrzymania robotów i ich efektywności
 6. Nazwa ma znaczenie W obecnych czasach (nadmiaru wszystkiego) kluczowe dla

  sukcesu jest znalezienie analogii do rzeczy znanych • Analogia do wskaźników IQ, EQ • Wskaźnik prosty „w sprzedaży” menadżerom • Punkt wyjścia do dalszych działań pomiarowo-doskonalących Robotics Quotient - zagregowany wskaźnik inteligencji robotycznej organizacji
 7. Wymiar oceny dojrzałości (4): Aspekty organizacyjne robotyzacji Obszar oceny (≈12):

  Proces budowy robotów Czy firma posiada standard budowy robotów? Pytania kontrolne (≈60): Odpowiedzi: • Mamy, stosujemy w odniesieniu do każdego robota – 5 punktów • Mamy i stosujemy w większości przypadków – 3 punkty • Mamy, ale stosujemy go sporadycznie lub nie stosujemy go wcale – 1 punkt • Nie mamy – 0 punktów
 8. . Realizacja Plik MS Excel z pewną liczbą zakładek i

  makr, którego wypełnienie prowadzi do uzyskania zagregowanego wskaźnika RQ [email protected]
 9. Antywzorzec (robotyzacji) – stosunkowo często powtarzające się (w tej samej

  organizacji lub w różnych organizacjach), błędne lub nieefektywne podejście do rozwiązania określonego problemu lub zareagowania na określoną sytuację (dotyczącą robotyzacji). Opracowanie własne
 10. Zbudowanie od razu podejścia do robotyzacji nastawionego na skalowanie 01.

  Efektywne uczenie się na cudzych błędach 02. Świadome zarządzanie ryzykiem wdrożeniowym 03. Korzyści z wiedzy o znanych antywzorcach .
 11. .Sposób opisu antywzorca • Nazwa antywzorca – krótkie, charakterystyczne określenie

  pozwalające go rozpoznać • Opis i źródło antywzorca – na czym dany wzorzec polega i skąd on się bierze w organizacji • Skutki wystąpienia antywzorca – czym wystąpienie danego antywzorca może skutkować dla organizacji • Przeciwdziałanie – jak można zminimalizować ryzyko wystąpienia danego antywzorca • Poziom ryzyka – jak duże jest ryzyko negatywnego wpływu antywzorca na organizację
 12. Z życia wzięte „W naszej firmie było tak – najpierw

  Zarząd zapalił się do robotów, musiałby być „na już”. Zrobiliśmy dwa (tj. dostawca zrobił nam) i daliśmy info do mediów. I było OK. Ale po paru miesiącach, jak się okazało ile trzeba w to włożyć pracy, aby rozwijać robotyzację to już Zarząd nie miał dla nas czasu.” (1/10)
 13. • Zbyt rozbudzone oczekiwania • Brak strategicznego postrzegania robotów •

  Shorttermizm biznesowy • Brak ciągłego i rzeczywistego wsparcia kierownictwa przy robotyzacji . Słomiany zapał (1/10) Opis i źródło . Skutki • Porzucenie robotyzacji przez decydentów przy pierwszych problemów z tym związanych • Tylko „papierowe” wsparcie robotyzacji ze strony decydentów Przeciwdziałanie • Ciągłe budowanie świadomości (wizyty referencyjne, konferencje) • Dostarczanie małych sukcesów • Zdobywanie nagród • Komunikacja z zarządem przez media . . .
 14. Z życia wzięte „Wybiłem się na niepodległość względem mojego działu

  IT. Nie muszę: czekać na dostępność zasobów działu IT (czyli za długo), nikomu tłumaczyć, co należy zmienić, a i tak zrobi "po swojemu”, pisać żadnych CR o zmianę w systemach i zawierać na nie umów.” (2/10)
 15. . Zosia samosia (2/10) Opis i źródło • Biznes rozpoczyna

  (na szeroką skalę) robotyzację procesów bez żadnej konsultacji z IT • Traktowanie dosłownie obietnic dostawców i konsultantów, że RPA pozwala „uwolnić się od IT” . Skutki • Problemy ze skalowalnością wdrożenia robotów • Problemy z zarządzaniem zmianą w robotach • Problemy z bezpieczeństwem robotów • Problemy z utrzymywaniem robotów • Włączenie - od samego początku - w robotyzację działu IT i uzgodnienie z nim wspólnych zasad Governance • „Podkupienie” z IT doświadczonego architekta, który będzie umiał rozmawiać z IT . . .Przeciwdziałanie
 16. Z życia wzięte „Bo my uruchomiliśmy taki projekt wdrożenia robotów

  i w przeciągu roku mamy ich zrobić …naście. A jeżeli chodzi o utrzymanie, to będziemy się zastanawiać jak to zorganizować i rozliczać po zakończeniu projektu. Sam pan profesor rozumie – teraz budowa robotów jest najważniejsza.” (3/10)
 17. . Tanio i szybko posiąść, a potem zobaczymy (3/10) Opis

  i źródło • Koncentracja na jak najtańszej i jak najszybszej budowie robotów, bez uwzględniania aspektów utrzymaniowych • Nakierowanie na szybkie rezultaty • Brak (chęci) wiedzy o TCA . Skutki • W dłużej perspektywie czasu problemy z wywiązaniem się z obiecanych KPI • Zejście z jakości dostarczanych robotów (brak dokumentacji, węższy zakres testów) Przeciwdziałanie • Realizacja hasła „zacznij z wizją końca” – czyli przygotowanie strategii robotyzacji • Rzetelne oszacowanie TCA – obejmującej zarówno etap budowy jak i utrzymania robotów. . . . TCA – Total Cost of Automation
 18. Z życia wzięte „Wie Pan Profesor mamy młody i prężny

  zespół ds. robotów – sami zdolni deweloperzy. Oni już po 4 tygodniach szkolenia naprawdę szybko budują te roboty. Przychodzi do nich ktoś z biznesu i mówi im jakiego chce robota i oni do razu im go budują.” (4/10)
 19. . Roboty = technologia (4/10) Opis i źródło • Traktowanie

  robotyki jako projektu stricte IT (robionego przez „młodych”), a nie zmiany biznesowej • Niewłaściwe „sprzedawanie” robotów przez dostawców narzędzi . Skutki • Problemy z priorytetyzacji działań • Problemy z decyzyjnością podczas robotyzacji • Problemy z optymalizacją robotyzacją nieefektywnych procesów Przeciwdziałanie • Strategiczne umocowanie przedsięwzięcia dotyczącego robotyzacji • Wyznaczenie biznesowego właściciela przedsięwzięcia dotyczącego robotyzacji organizacji. . . .
 20. Z życia wzięte „Skoro mamy już u siebie ten zespół

  do robotyzacji – to absolutnie nie będę się więcej prosił IT o nic. Bo proszę pana profesora – kierownik tego zespołu już na początku obiecał mi, że zrobi wszystko co będę chciał.” (5/10)
 21. . Tylko robot(y) (5/10) Opis i źródło • Biznes chce

  stosować roboty wszystkich możliwych miejscach - bez rozważenia innych podejść do automatyzacji procesów. • Chęć uwolnienia się od IT • Brak wiedzy . Skutki • Problemy techniczne z budową robotów, zastosowanych w miejsca gdzie nigdy nie powinny być używane • Problemy podczas eksploatacji i rozwoju robotów w przypadku źle dobranych miejsc wdrożeniowych Przeciwdziałanie • Określenie i stosowanie zasad dotyczących wyłaniania się miejsc w których można stosować roboty – kiedy ma to sens technologiczny i biznesowych . . .
 22. Z życia wzięte „Proszę Pana Profesora, jakbyśmy mieli dokumentować procesy,

  a potem roboty – to my byśmy nic nie zrobili. A jak sobie radzimy jak będzie trzeba coś zmienić w robocie? U nas roboty krótko działają więc jeszcze nie mamy z tym dużych doświadczeń. Co najwyższej jeszcze raz się je zrobi.” (6/10)
 23. • Nakierowanie na szybkie rezultaty i minimalizację kosztów • Organizacja

  nie dokumentuje w żaden sposób działania robota, oraz robotyzowanego procesu . Ciemność widzę (6/10) Opis i źródło . Skutki • Problemy z przekazaniem robotów do utrzymania (do IT) • Problemy z ciągłością działania procesów • Problemy ze zmianami w robotach po wymianie zespołu deweloperskiego robotów Przeciwdziałanie • Określenie i zapewnienie przestrzegania (np. poprzez DoD, KPI) minimalnego zestawu dokumentacji, który zawsze musi być wytwarzany przy pracach nad robotami . . . DoD – Definition of Done
 24. Z życia wzięte „My budujemy robota – od początku do

  końca – w góra dwa tygodnie, a jak dobrze pójdzie w tydzień. Siadamy z biznesem, rozmawiamy i piszemy tego robota. Nie optymalizujemy procesu – to by zajęło zbyt długo czasu w tej organizacji.” (7/10)
 25. • Promocja złych wzorców przez firmy wdrożeniowe / doradcze •

  Robotyzacja procesu, który nie był wcześniej do tego przygotowany (standaryzacja, optymalizacja) m . Robotyzacja bałaganu (7/10) Opis i źródło . Skutki • Robot jest często mniej niewydajny aniżeli mógłby być po optymalizacji procesu • Robot ma złożoną logikę, która jest trudno modyfikowalna (istotne z perspektywy utrzymana) Przeciwdziałanie • Określenie sytuacji wyjątkowych, kiedy dopuszczalne jest robotyzowanie niezoptymalizo- wanego procesu – i w pozostałych przypadkach każdorazowe przygotowanie procesu do robotyzacji . . .
 26. Z życia wzięte „Dla nas czas reakcji jest najważniejszy. Jak

  coś stanie (robot przestanie działać) – a mamy deadline – to wołamy programistę i on siedzi z nami i od razu poprawia tego robota, zgodnie z tym co my mu mówimy i od razu widzimy tego efekty. I jesteśmy zadowoleni.” (8/10)
 27. • Nakierowanie na szybkie rezultaty • Brak wyobraźni • Wprowadzanie

  zmian w robocie na środowisku produkcyjnym, bez wcześniejszych testów . Do odważnych świat należy (8/10) Opis i źródło . Skutki • Zachwianie ciągłości realizacji procesów biznesowych • Konieczność pracochłonnego i kosztochłonnego „odwracania” błędów popełnionych przez robota Przeciwdziałanie • Określenie i zapewnienie przestrzegania (np. poprzez DoD, KPI) zasad współpracy między częścią Dev a Ops w obszarze robotyzacji . . .
 28. Z życia wzięte „A nam powiedział konsultant, że robot będzie

  działał 24 godziny na dobę, w sobotę i niedzielę również i że nie bierze urlopów i nie zachodzi w ciążę. A teraz jest poniedziałek i nie mamy tych dokumentów zaksięgowanych, bo nam robot stanął w niedzielę rano.” (9/10)
 29. • Niska świadomość biznesu • Rozdzielenie (twarda granica) między dev

  a ops • Pomijanie aspektów organizacyjnych utrzymania robotów . Robot = samoobsługa (9/10) Opis i źródło . Skutki • Brak możliwości szybkiej reakcji w przypadku na nieoczekiwane przerwy w pracy robota • Nie wywiązanie się z przyjętych KPI Przeciwdziałanie • Ustalenie zasad pracy I, II, III linii wsparcia dla robotów • Wdrożenie mechanizmów monitorowania pracy robotów • Zapewnienie zdalnego dostępu do środowiska produkcyjnego dla administratora . . .
 30. Z życia wzięte „Wie Pan Profesor – słyszeliśmy, że jak

  uruchomimy roboty, to one praktycznie nie będą robić błędów. Mamy mieć wszystko zrobione w 100% poprawnie. Bo robot będzie inteligentny. Nie to co moi pracownicy. Ich trzeba cały czas pilnować.” (10/10)
 31. • Niska świadomość biznesu. • Przecenianie mocy „inteligencji” robotów. •

  Pomijanie okresowej weryfikacji wyników pracy robota . Wiara w moc (inteligentnych) robotów (10/10) Opis i źródło . Skutki • Możliwe (duże) straty spowodowane złą pracą robota (do odkrycia po jakimś czasie) Przeciwdziałanie • Ustalenie okresowych weryfikacji – dokonywanych przez biznes - efektów pracy robota (zależnych do krytyczności procesu, wielkości ryzyk związanych z procesem, dojrzałości robota) • Edukacja… . . .
 32. . Realizacja Plik MS Excel z pewną liczbą zakładek i

  makr, którego wypełnienie prowadzi do uzyskania oceny ryzyka związanego z robotyzacją [email protected]
 33. .Kontakt Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania

  IT Szkoła Główna Handlowa w Warszawie tel.: +48 501 707 525 mail: [email protected] www: https://robonomika.pl
 34. Technologie zastosowane do robotyzacji 02. Aspekty organizacyjne robotyzacji 03. Kompetencje

  & postawy pracowników 04. Korzyści biznesowe z robotyzacji 01.