Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Narzędzia zarządzania strategicznego w robotyzacji procesów biznesowych

Narzędzia zarządzania strategicznego w robotyzacji procesów biznesowych

Poznaj zastosowanie narzędzi zarządzania strategicznego w robotyzacji procesów biznesowych.
W ramach prezentacji omawiam:
- Kanwę modelu robotyzacji (Robotic Model Canvas)
- Referencyjną mapę zdolności robotycznych (Reference Robotic Capability Map)
- Model dojrzałości robotycznej (Robotic Maturity Model)

Andrzej Sobczak

November 26, 2019
Tweet

More Decks by Andrzej Sobczak

Other Decks in Business

Transcript

 1. Narzędzia zarządzania strategicznego w robotyzacji procesów biznesowych Prof. SGH, dr

  hab. Andrzej Sobczak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Robonomika.pl
 2. https://cyfroweDNA.pl Zapraszam do dołączenia do: inicjatywa edukacyjna cyfroweDNA.pl . Robotyzacja

  procesów . Sztuczna inteligencja Analityka danych . Budowa mini-aplikacji (LowCode / NoCode) .
 3. . Agenda czyli czemu myśleniu strategicznemu trudno jest się przebić

  w odniesieniu do RPA Zamiast podsumowania czyli czy myślenie strategiczne ma szansę się przebić przy robotyzacji procesów Wybrane narzędzia zarządzania strategicznego czyli jak teorię zarządzania można zastosować w świecie RPA 01 02 03 Dlaczego dzisiaj mam trudne zadanie ☺
 4. Only 13% of RPA adopters are currently scaled up and

  industrialized. Forget about leveraging RPA to curate end-to-end processes, most RPA adopters are still tinkering with small-scale projects and piecemeal tasks that comprise elements of broken processes. Horses for Sources
 5. If RPA is viewed as a widget or productivity utility,

  then it has no chance of supporting broader digital change. Part of business and IT alignment is recognizing RPA as part of the canon of digital change agents that are helping advance how companies are run. Horses for Sources
 6. Z życia wzięte „Proszę Pana Profesora, my chcielibyśmy opracować strategię

  robotyzacji – wie Pan, taką listę procesów do zrobotyzowania z dokładnym policzeniem ile FTE zaoszczędzimy”
 7. Typowe zagadnienia poruszane w ramach strategii robotyzacji Podejście do standaryzacji

  procesu wytwórczego robotów (dokumentacja, budowa, testy, zarządzanie zmianą) Struktura organizacyjna zajmująca się robotyzacją – nadzór, zarządzanie operacyjne, realizacja, utrzymanie – kontekst raportowania oraz finansowania Punkty styku (odpowiedzialności) obszaru robotyzacji z jednostkami zajmującymi się architekturą, bezpieczeństwem IT, utrzymaniem IT Podejście do zapewnienia ciągłości działania zrobotyzowanych procesów biznesowych (utrata kompetencji, monitoring, rozwiązywanie issue, plany awaryjne) Typowanie obszarów biznesowych do robotyzacji – w kontekście osiągnięcia przyjętych celów / KPI dla robotyzacji Sposoby synchronizacji robotyzacji z projektami i programami transformacyjnymi (realizowanymi i planowanymi) Pozyskanie i utrzymanie kompetencji w zakresie robotyzacji + ścieżki postępowania z osobami, których stanowiska pracy zostaną zrobotyzowane . 1 7 6 2 3 4 5 Cele / KPI dla robotyzacji procesów biznesowych 0
 8. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po prostu.

  To… poprzez… No reminiscencję. Rejs, 1970
 9. Kanwa modelu robotyzacji Model w formie diagramu pokazujący kluczowe aspekty

  związane z robotyzacją procesów biznesowych z perspektywy całej organizacji.
 10. Kwaśne smaki: - Czy faktycznie zredukowaliśmy FTE? - Skąd wzięto

  bazę do oceniania pracochłonności procesu? - A co z rezerwą na obsługę sytuacji awaryjnych?
 11. Kwaśne smaki: - Czym jest robot (!)? - Ile robotów

  jest faktycznie używanych? - Co z robotami „na emeryturze”?
 12. Kwaśne smaki: - Jak definiowany jest proces? - Co z

  procesami częściowo zrobotyzowany? - Co ze świadomym nierobotyzowaniem wszystkich instancji procesu [zachowanie wiedzy o procesie]?
 13. • Sumaryczna, w ciągu określonej jednostki czasu (np. roku), liczba

  uwolnionych (niekoniecznie zredukowanych) - dzięki robotyzacji - etatów, które były do tej pory niezbędne do realizacji określonych procesów. . Uwolnione FTE Opis . Tendencja • Wartość wskaźnika powinna rosnąć (w kolejnych jednostkach czasu). • Wzrost możliwy jest tylko w pewnym zakresie. Uwagi • Wskaźnik można rozważać zarówno w odniesieniu do całego przedsięwzięcia robotyzacji jak i pojedynczego procesu. • Minimalne uwolnienie FTE – to w zależności od firmy od 0,5 do 3 FTE. . . .
 14. Z życia wzięte „Mieliśmy dostawcę robotów. Po 4 miesiącach wyrzuciliśmy

  go. Zbudowaliśmy sami pierwsze roboty. Było OK. Ale teraz, kiedy robotów jest więcej zaczynają się przepychanki – kto za co odpowiada. Np. kto przygotowuje dane do testów – my, biznes czy IT?
 15. Zdolność (Capability) Możliwość organizacji do skutecznego wykonywania konkretnego działania. Oznacza

  to, że zdolność biznesowa określa „co” organizacja robi. Nie definiuje ona natomiast „w jaki sposób” te działania są realizowane, nie określa ona również „gdzie”, „kiedy” i „dlaczego” te działania są realizowane.
 16. Mapa zdolności Obraz organizacji w formie graficznej przedstawiający jej funkcjonowanie

  z perspektywy zdolności, które posiada lub może chcieć posiadać w przyszłości. Mapy zdolności można dekomponować hierarchicznie – od poziomu najbardziej ogólnego do coraz bardziej szczegółowego.
 17. Zastosowania mapy potencjału robotycznego Komunikacja Zapewnienie spójnej komunikacji nt. robotyzacji

  wspierającej skalowanie robotyzacji w organizacji i zapewnienie podstawy do oceny dojrzałości Odpowiedzialność Ustalenie kto odpowiada za poszczególne działania związane z robotyzacją (Zespół robotyczny / biznes / IT / Dostawca zewnętrzny) Wykluczenia Świadoma rezygnacja z określonych działań związanych z robotyzacją procesów biznesowych
 18. Z życia wzięte „Kupiliśmy od doradcy XYX za kwotę V00.000

  zł 3 (trzy) roboty. Teraz nasz dyrektor ciągle chodzi po konferencjach i opowiada jak zaawansowani jesteśmy w robotyzacji, ale my chcielibyśmy faktycznie wiedzieć gdzie jesteśmy, bo ciągle się o coś potykamy…”
 19. Model dojrzałości (Maturity model) Narzędzie (podejście) umożliwiające dokonanie oceny kompetencji

  danej organizacji w ustrukturalizowany, porównywalny sposób w wybranym zakresie (zarządzania).
 20. Aspekty organizacyjne robotyzacji 01. Aspekty technologiczne robotyzacji 02. Aspekty kulturowe

  robotyzacji 03. Wymiary oceny dojrzałości robotyzacji biznesu
 21. Wymiar oceny dojrzałości: Aspekty organizacyjne Obszar oceny: Proces wytwórczy robotów

  Czy firma posiada standard dokumentowania robotów? Pytania kontrolne: Odpowiedzi: • Mamy, stosujemy w odniesieniu do każdego robota – 5 punktów • Mamy i stosujemy w większości przypadków – 3 punkty • Mamy, ale stosujemy go sporadycznie lub nie stosujemy go wcale – 1 punkt • Nie mamy – 0 punktów
 22. . Nazwy mają znaczenie W obecnych czasach (nadmiaru wszystkiego) kluczowe

  dla sukcesu jest znalezienie analogii do rzeczy znanych • Analogia do wskaźników IQ, EQ • Wartość merytoryczna niewielka • Prosty „w sprzedaży” menadżerom • Punkt wyjścia do dalszych działań pomiarowo-doskonalących (Robotics Quotient - wskaźnik inteligencji robotycznej organizacji)
 23. RPA is dead! Long live Integrated Automation. And by integrated

  we mean integrated technology, but also, and all importantly, we mean integration across people, process and technology supported by focused objectives and change management. Integrated Automation is how you transform your business. Horses for Sources
 24. .Kontakt Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania

  IT Szkoła Główna Handlowa w Warszawie tel.: +48 501 707 525 mail: [email protected] www: https://robonomika.pl