Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Demokratyzacja IT – źródło innowacji czy bólu głowy architekta

Demokratyzacja IT – źródło innowacji czy bólu głowy architekta

Biznes "od zawsze" przygotowywał rozwiązania na własne potrzeby, bez udziału osób z obszaru IT. Robił to całkowicie samodzielnie lub zatrudniał informatyków i tworzył „shadow IT”.  Potem nadeszły czasy standaryzacji i centralizacji i to podejście uległo marginalizacji. W czasach cyfrowej transformacji ten problem wrócił jednak ze zdwojoną siłą.
„Duże IT” często uwikłane jest w wielkie projekty transformacyjne lub wspiera fuzje i przejęcia. Biznes ma jednak całe morze potrzeb biznesowych – być może drobnych, ale pilnych i istotnych z ich perspektywy.
Jednocześnie technologie do przygotowywania rozwiązań samodzielnie przez biznes mocno dojrzały. Pojawiły się narzędzia RPA, Low-Code lub wręcz No-Code (często działające w chmurze i pozwalające budować aplikacje zdecydowanie bardziej dojrzałe niż kiedyś).
W prezentacji przedstawiam jak postępująca demokratyzacja tworzenia rozwiązań IT jest postrzegana przez biznes i jak przez architektów i czy uda się znaleźć podejście win-win, satysfakcjonujące obydwie strony.

Andrzej Sobczak

June 11, 2019
Tweet

More Decks by Andrzej Sobczak

Other Decks in Business

Transcript

 1. Demokratyzacja IT – źródło innowacji czy bólu głowy architekta Prof.

  SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Serwis Robonomika.pl
 2. Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Redaktor serwisu Robonomika.pl Zarządzanie strategiczne IT, architektura korporacyjna, ład danych, robotyzacja biznesu Naukowiec Budowanie świadomości poprzez prelekcje, warsztaty, konferencje, książki i artykuły „Ewangelista” Doświadczenia z kilkudziesięciu projektów dotyczących architektury i strategii IT oraz robotyzacji Praktyk
 3. . Agenda czyli analiza czynników, wpływających na wzrost popularności demokratyzacji

  IT Demokratyzacja IT - pozwalać czy zwalczać? czyli dyskusja, czy w jaki sposób postrzegać demokratyzację IT u siebie w firmie Demokratyzacja IT okiem architekta czyli co „prawdziwa architektura” myśli o demokratyzacji IT i co na to rynek 01 02 03 Demokratyzacja IT – moda trwały czy trend?
 4. Demokratyzacja IT Model działania organizacji, w którym osoby z jednostek

  biznesowych (Citizen Developers) – bez udziału działu IT (lub z jego minimalnym zaangażowaniem) – tworzą rozwiązania informatyczne, – wykorzystywane następnie w realizowanych przez siebie procesach biznesowych. Demokratyzacja IT = zmiana kulturowa Demokratyzacja IT jest częścią szerszej koncepcji – demokratyzacji technologii (począwszy od demokratyzacji informacji, AI i OS Hardware, aż po OS Bionics).
 5. Klasa oprogramowania do budowy i rozwoju aplikacji wymagająca stosunkowo niewielkiej

  ilości tworzenia kodu, większość pracy odbywa się bowiem z wykorzystaniem predefiniowanych komponentów, ich łączenia (za pomocą kreatorów wizualnych) i ustawiania ich parametrów. Narzędzia LowCode 01. Narzędzia NoCode 02. Klasa oprogramowania do budowy i rozwoju aplikacji nie wymagająca kodowania - całość wytwarzania polega na wykorzystaniu predefiniowanych komponentów , ich łączeniu (za pomocą kreatorów wizualnych) i ustawianiu ich parametrów. Narzędzia RPA/RDA 03. Klasa oprogramowania do budowy robotów programowych pracujących w trybie nadzorowanym lub nienadzorowanym, działających zazwyczaj na poziomie graficznego interfejsu użytkownika i zastępująca często „interfejs białkowy” pomiędzy kilkoma aplikacjami. Narzędzia LowCode BPM 04. Klasa oprogramowania do budowy oprogramowania którego główną częścią stanowi platforma BPM wzbogacona o funkcje drag & drop. Application Platform as a Service (aPaaS)
 6. Statystyki wybranego narzędzia LowCode vs. średnia rynkowa Punkty funkcyjne Punkty

  funkcyjne Roboczogodziny Skala logarytmiczna Skala logarytmiczna
 7. „Bogactwo w tej nowej epoce płynie wprost z innowacji, a

  nie optymalizacji. Czyli bogactwa nie zdobywa się dziś przez doskonalenie tego, co jest znane, ale przez niedoskonałe wykorzystywanie tego, co nieznane.” Kevin Kelly, Wired
 8. Wybiłem się na niepodległość względem mojego działu IT. Nie muszę:

  czekać na dostępność zasobów działu IT (czyli za długo), nikomu tłumaczyć, co należy zmienić, a i tak zrobi "po swojemu”, spisywać dokumentację jak dla wielkiego projektu, pisać żadnych CR o zmianę w systemach i zawierać na nie umów, z rocznym wyprzedzeniem rezerwować wielkich pieniędzy i wielu roboczogodzin własnych. Wypowiedź jednego z CFO podczas spotkanie w Klubie Dyrektorów Finansowych, Katowice 2019
 9. Korzyści z demokratyzacji IT Zapewnienie szybkiej możliwości wprowadzenia prototypów produktów

  / usług Możliwość szybkiego wygenerowana oszczędności biznesowych (redukcja FTE) Rozwój pracowników wewnątrz organizacji – pokazanie interesującej perspektywy zawodowej Zmiana kultury organizacyjnej firmy – na bardziej innowacyjną Ucieczka przez biznes od swojego działu IT przy drobniejszych pracach rozwojowych
 10. Pudrowanie długu technologicznego, a nie jego likwidacja 01. Rosnąca złożoność:

  środowiska IT, zmian w IT, governance IT 02. „Śmieszna”, trudno utrzymywalna technologia 03. Dlaczego pęka serce architekta?
 11. Oczywiste ryzyka demokratyzacji IT Problemy z zapewnieniem zgodności tworzonych rozwiązań

  z wymogami prawnymi Możliwość wystąpienia wielu błędów w tworzonych oddolnie rozwiązaniach (brak formalnych testów) Brak zgodności tworzonych rozwiązań ze standardami architektonicznymi / IT Problemy architektoniczne ze zwiększaniem skalowalności, wydajności i dalszą rozbudową tworzonych rozwiązań Brak spisanej dokumentacji dotyczącej tworzonych rozwiązań (wiedza „w głowach” praktykantów) Problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa tworzonych rozwiązań
 12. Wizualne tworzenie kodu („rysowanie” procesu) i vice-versa Komponenty funkcjonalne „Out

  of the box” (widgety, pluginy) Wsparcie pełnego cyklu życia oprogramowania Architektura rozwiązań nakierowana na skalowalność Interfejs użytkownika rozwiązań dostosowany do web’a / mobile Samoucząca się platforma do tworzenia kodu Wyróżniki współczesnych „narzędzi DYI” Projektowane z myślą o uzyskaniu akceptacji ze strony IT/security Wsparcie różnych metod autoryzacji – OpenID, LDAP, Kerberos Obsługa integracji ze światem zewnętrznym - SOAP,JSON, REST, oData Wsparcie dla tworzenia mikroserwisów Deployment na Docker EE, Azure Kubernetes Service oraz Amazon ECS ….
 13. Oczywiste ryzyka demokratyzacji IT Problemy z zapewnieniem zgodności tworzonych rozwiązań

  z wymogami prawnymi Możliwość wystąpienia wielu błędów w tworzonych oddolnie rozwiązaniach (brak formalnych testów) Brak zgodności tworzonych rozwiązań ze standardami architektonicznymi / IT Problemy architektoniczne ze zwiększaniem skalowalności, wydajności i dalszą rozbudową tworzonych rozwiązań Brak spisanej dokumentacji dotyczącej tworzonych rozwiązań (wiedza „w głowach” praktykantów) Problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa tworzonych rozwiązań Możliwe
 14. 6 mitów demokratyzacji IT Demokratyzacja IT = aplikacje „biedronki” Demokratyzacja

  IT = shadow IT Demokratyzacja IT = obcięta funkcjonalność Demokratyzacja IT = używana w małych firmach Demokratyzacja IT = łatanie dziur w systemach IT Demokratyzacja IT = odcina od Spring, React, Angular
 15. By 2024, more than 65% of apps will be built

  with no-code or low-code platforms . Gartner, 2019
 16. By 2024 75% of large enterprises will be using at

  least four low-code development tools . Gartner, 2019
 17. Rynek w 2018 r.: Low/NoCode – 3,5 mld USD +

  w analogicznym czasie: RPA/RDA – 0,7 mld USD . Gartner, 2019
 18. On Premises Enterprise IT Procesy Tylko WWW DIY Monitoring Ad-Hoc

  CRUD Cloud Citizen Development Interakcje z klientem Wielokanałowy Narzucona przez dostawcę Ciągły monitoring Event-Driven Model wdrożenia Twórca Interfejs Metodyka budowy Monitoring działania Logika działania Główny sposób użycia Jak wybrać? .
 19. Nie ma róży bez kolców $6500/m (OutSystems) $0/m (Generative Objects)

  https://modeling-languages.com/pricing-model-low-code-tools/
 20. Demokratyzacja automatyzacji i robotyzacji w kreowaniu innowacjach cyfrowych – 13

  prelekcji + 5 warsztatów 4 lipca 2019, Szkoła Główna Handlowa, https://DARWIN2019.pl Zapraszam do udziału w Seminarium DARWIN’2019
 21. .Kontakt Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania

  IT Szkoła Główna Handlowa w Warszawie tel.: +48 501 707 525 mail: [email protected] www: https://robonomika.pl