Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Strategie przedsiębiorstw w czasach robotyzacji biznesu

Strategie przedsiębiorstw w czasach robotyzacji biznesu

Poznaj strategie przedsiębiorstw w czasach robotyzacji biznesu - w szczególności postrzeganie robotyzacji biznesu - obecnie i w przyszłości

Andrzej Sobczak

November 12, 2018
Tweet

More Decks by Andrzej Sobczak

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Redaktor serwisu Robonomika.pl Zarządzanie strategiczne IT, architektura korporacyjna, robotyzacja biznesu Naukowiec Budowanie świadomości poprzez prelekcje, warsztaty, konferencje, książki i artykuły „Ewangelista” Doświadczenia z kilkudziesięciu projektów dotyczących transformacji, architektury i strategii IT Praktyk
 2. . Agenda czyli analiza czynników i uwarunkowań, które wskazują, że

  od robotyzacji nie ma odwrotu Zamiast podsumowania: trudne słowo na „A” czyli co stanie się źródłem przewagi konkurencyjnej w nadchodzących latach Postrzeganie robotyzacji biznesu - obecnie i w przyszłości czyli jak może zmienić się podejście do robotyzacji biznesu w sektorze usługowym 01 02 03 Świt ery robotów
 3. . Polska perspektywa Istotne założenie: Przedstawione rozważania prowadzone będą z

  perspektywy firm sektora usług działających w Polsce. Zupełnie inaczej sytuacja może wyglądać z perspektywy krajów gdzie są centrale międzynarodowych firm, lub z krajów gromadzących globalnych dostawców prostych usług outsourcingowych.
 4. Koszt pojedynczego stanowiska w Polsce w ostatnich latach istotnie wzrósł,

  i nic nie wskazuje, aby tendencja się zmieniła. Rosnące koszty pracy Liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce będzie bardzo istotnie spadać (da się to istotnie zauważyć już po 2020). Zmniejszająca się dostępność pracowników Młodzi pracownicy chcą ciekawą, stosunkowo dobrze płatną pracę w rozsądnych godzinach, bez zobowiązań. Zmiana postaw młodych pracowników Kontekst robotyzacji Coraz więcej firm cyfryzuje swoje procesy, pojawiają się gigantyczne zasoby danych w formie elektronicznej. Rosnąca cyfryzacja procesów i danych W coraz większej liczbie branż polskie firmy muszą zaczynać się mierzyć z globalnymi konkurentami. Nasilająca się globalna konkurencja Menadżerowie są opłacani za osiąganie „tu i teraz” dobrych wyników finansowych i zapewnienie wzrostu biznesu. Krótkoterminowa perspektywa biznesu .
 5. W zdecydowanej większości polskich firm robotyzacja postrzegana jako narzędzie redukcji

  kosztów (przysłowiowe „cięcie FTE”). Środek „cięcia” kosztów Robotyzacja obecnie ma w najlepszym wypadku charakter wspierający (zarówno od strony biznesu jak i IT), a często traktowana jest jako mało zobowiązujący eksperyment. Mały fragment szerszej „układanki” Ponieważ robotyzacja jest utożsamiana z nowoczesnością i innowacyjnością część menadżerów traktuje ją jako element, którego nie wypada nie mieć. Element komunikacji z otoczeniem Obecne postrzeganie robotyzacji .
 6. W części firm będzie następować (już następuje) połączenie robotyzacji ze

  sztuczną inteligencją, co pozwoli na objęcie nią bardzo szerokiego spektrum procesów w firmie. Robotyzacja kognitywna Ekspansja robotyzacji w przedsiębiorstwie Roboty mogą stać się kluczowym „assetem” przedsiębiorstwa, a robotyzacja stanie się strategicznym kierunkiem jego działania. Robotization-as-a-Strategy (RasS) Fundament działania przedsiębiorstwa Część podmiotów może powołać spółki zależne, których procesy będą praktycznie zautomatyzowane, a całe spektrum decyzji będzie podejmowane autonomicznie (przez AI). Autonomous Enterprise (AE) W pełni zautomatyzowana firma . Co nas może czekać w ciągu 5 lat? . . .
 7. . Roboty z perspektywy menadżera (C-Level) • Robotyzacja „na poważnie”

  nie jest tematem dla IT, lub nawet dla działów Back Office – to dyskusja o przyszłym modelu biznesowym firmy • Strategiczne podejście do robotyzacji to maraton, nie sprint – wymaga czasu, wytrwałości i… pieniędzy • Zaawansowana robotyzacja to ciągłe eksperymentowanie (i zgoda na porażki – z tym jest problem w PL) • To, że nasi konkurenci (globalni) nic nie mówią o robotyzacji, nie oznacza, że nic nie robią
 8. Ostrzeżenie Coś, czego nie widzimy i nie czujemy nie oznacza,

  że: • tego nie ma, • na nas to nie oddziałuje, • możemy to ignorować. Mówimy o zmianach rozłożonych na 10-15 lat. Nie skończmy, jak powoli gotowana żaba… .
 9. Robonomika.pl - źródło zaufanej wiedzy 01. Narzędzia zwiększania absorpcji innowacji

  cyfrowych 02. Redefiniowanie roli menadżera w erze robotów 03. Zaproszenie do współpracy
 10. . Kontakt Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu

  Zarządzania IT Szkoła Główna Handlowa w Warszawie tel.: +48 501 707 525 mail: [email protected] www: https://robonomika.pl