Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Model skalowania wdrożeń robotyzacji procesów w firmie

Model skalowania wdrożeń robotyzacji procesów w firmie

W prezentacji przedstawiłem czy i w jaki sposób można podejść do skalowania wdrożeń robotyzacji (RPA - Robotic Process Automation) procesów w firmie. 

Andrzej Sobczak

April 07, 2020
Tweet

More Decks by Andrzej Sobczak

Other Decks in Business

Transcript

 1. Model skalowania wdrożeń robotyzacji procesów w firmie Prof. SGH, dr

  hab. Andrzej Sobczak Redaktor naczelny Robonomika.pl
 2. Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką

  Szkoła Główna Handlowa Redaktor serwisu Robonomika.pl Zarządzanie strategiczne IT, architektura korporacyjna, ład danych, robotyzacja biznesu Naukowiec Budowanie świadomości poprzez prelekcje, warsztaty, konferencje, książki i artykuły „Ewangelista” Doświadczenia z kilkudziesięciu projektów dotyczących architektury i strategii IT oraz robotyzacji Praktyk
 3. Liczba robotów w firmach działających w Polsce Źródło: Diagnoza stanu

  obecnego i kierunków automatyzacji/robotyzacji w polskich przedsiębiorstwach, 2019
 4. Liczba zbudowanych robotów Liczba używanych robotów Liczba kupionych licencji Stopień

  (%) utylizacji licencji Liczba maszyn wirtualnych Liczba zrobotyzowanych procesów Liczba uwolnionych FTE Oszczędzony czas Liczba jednostek org. z robotami Wielkość zespołu robotycznego Budżet na robotyzację Miary skalowania robotyzacji .
 5. Liczba zbudowanych robotów Liczba używanych robotów Liczba kupionych licencji Stopień

  (%) utylizacji licencji Liczba maszyn wirtualnych Liczba zrobotyzowanych procesów Liczba uwolnionych FTE Oszczędzony czas Liczba jednostek org. z robotami Wielkość zespołu robotycznego Budżet na robotyzację Liczba procesów w firmie Liczba zatrudnionych w firmie Roczny przychód firmy Liczba klientów w firmy Całościowa liczba transakcji Liczba systemów w firmie Roczny budżet na IT
 6. firmy zadeklarowało, że musi przeskalować swoje wdrożenie RPA, aby osiągnąć

  założone cele robotyzacji procesów HFS Research & KPMG International, 2019
 7. Bariery w skalowaniu wdrożeń RPA . Źródło: Diagnoza stanu obecnego

  i kierunków automatyzacji/robotyzacji w polskich przedsiębiorstwach, 2019
 8. RPA to bandaż na niechlujne aplikacje i procesy – o

  bardzo wąskim zakresie stosowania – używany po to, aby zachować ten sam stary sposób działania organizacji Horses for Sources
 9. Hiperautomatyzacja Automatyzacja procesów biznesowych realizowana za pomocą kombinacji szeregu różnych

  narzędzi informatycznych, wzbogaconych - wszędzie tam gdzie jest to możliwe i zasadne - o mechanizmy sztucznej inteligencji, prowadząca do powstania hybrydowego środowiska pracy, które jest zdecydowanie bardziej zautomatyzowanego niż jest to możliwe do osiągnięcia przy pomocy tylko jednej klasy rozwiązań IT. Jesteśmy na początku wdrażania hiperautomatyzacji – obecna sytuacja gospodarcza tylko ją przyspieszy .
 10. Modele wdrażania automatyzacji / robotyzacji Dostawca zewnętrzny Shadow automation /

  RPA 1. 2. 4. W dużych firmach bardzo często spotykany jest „mix” tych podejść Zespół po stronie wewnętrznego IT Centrum doskonałości (CoE) 3.
 11. 2. Zespół po stronie wewnętrznego IT Centrum doskonałości (CoE) 3.

  Modele wdrażania automatyzacji / robotyzacji
 12. Demokratyzacja automatyzacji / robotyzacji Model działania organizacji, w którym osoby

  z jednostek biznesowych – bez udziału działu IT (lub z jego niewielkim zaangażowaniem) tworzą automaty / roboty wykorzystywane następnie w realizowane przez siebie lub przez swoich współpracowników procesy biznesowe. Demokratyzacja automatyzacji / robotyzacji nie ma nic wspólnego z Shadow IT
 13. Praktyki Organizacja „Golden rules” Wartości Ramy wdrażania hiperautomatyzacji w modelu

  demokratycznym (role + struktura) Ramy nie zastępują w żaden sposób metodyk zarządzania projektami czy budowy systemów. Ramy można stosować z dowolnym zestawem narzędzi informatycznych RPA / LowCode / NoCode / ….
 14. Praktyki Organizacja „Golden rules” Wartości Ramy wdrażania hiperautomatyzacji w modelu

  demokratycznym (role + struktura) Właścicielstwo, Współodpowiedzialność, Współdecydowanie, Współpraca, Wiedza
 15. Praktyki Organizacja „Golden rules” Wartości (role + struktura) 10 dobrych

  praktyk automatyzacji procesów biznesowych – https://robonomika.pl/kodeks Ramy wdrażania hiperautomatyzacji w modelu demokratycznym
 16. Praktyki Organizacja „Golden rules” Wartości (role + struktura) Człowiek pracujący

  rękoma to robotnik. Człowiek pracujący rękoma i umysłem to rzemieślnik. Ramy wdrażania hiperautomatyzacji w modelu demokratycznym
 17. Gildia - związek rzemieślników mający na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

  utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki oraz prowadzenie na rzecz członków działalności oświatowej. Związki gwarantowały jakość dostarczanych przez ich członków wyrobów. A. Musioł, 2007
 18. Przyjęcie do gildii następowało po egzaminie praktycznym. Starsi oceniali staranność

  i technikę wykonania. W gildii obowiązywała ścisła hierarchia; najniżej stał uczeń, później czeladnik, a najwyżej mistrz. ” Ramy wdrażania hiperautomatyzacji w modelu demokratycznym
 19. Jednostka biznesowa / Linia biznesowa / Pion funkcyjny / Region

  geograficzny Zespół wykonawczy Gildia mistrzów Mistrz Utrzymanie („twarde IT”) Ramy wdrażania hiperautomatyzacji w modelu demokratycznym
 20. Praktyki Organizacja „Golden rules” Wartości (role + struktura) Ramy wdrażania

  hiperautomatyzacji w modelu demokratycznym „Przewodniki kucharskie” jak operacyjnie wykonywać określone pracy związane z automatyzacją / robotyzacją
 21. Kontakt Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania

  IT Szkoła Główna Handlowa w Warszawie tel.: +48 501 707 525 mail: [email protected] www: robonomika.pl .