Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Podróż w stronę zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji procesów (z perspektywy zarządu i controllera)

Podróż w stronę zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji procesów (z perspektywy zarządu i controllera)

Prezentacja przedstawia stan obecny i kierunki rozwoju technologii automatyzacji i robotyzacji biznesu.

Andrzej Sobczak

December 05, 2018
Tweet

More Decks by Andrzej Sobczak

Other Decks in Business

Transcript

 1. Podróż w stronę zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji procesów (z perspektywy

  zarządu i controllera) Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania IT SGH
 2. Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Redaktor serwisu Robonomika.pl Zarządzanie strategiczne IT, architektura korporacyjna, robotyzacja biznesu Naukowiec Budowanie świadomości poprzez prelekcje, warsztaty, konferencje, książki i artykuły „Ewangelista” Doświadczenia z kilkudziesięciu projektów dotyczących robotyzacji, transformacji architektury i strategii IT Praktyk
 3. Polska perspektywa Istotne założenie: Przedstawione rozważania prowadzone będą z perspektywy

  firm sektora usług działających w Polsce. Zupełnie inaczej sytuacja może wyglądać z perspektywy krajów gdzie są centrale międzynarodowych firm, lub z krajów gromadzących globalnych dostawców prostych usług outsourcingowych.
 4. . Agenda Czyli podstawowe pojęcia robotyzacji, obecny stan jej wdrażania

  i najbliższa przyszłość Jak nadzorować wdrożenie automatyzacji i robotyzacji w firmie Czyli na co controllerzy i zarządy mają zwracać uwagę podczas wdrażenia robotów Jak podejść do wdrożenia zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji w firmie Czyli możliwe scenariusze wdrażania i kluczowe czynniki sukcesu robotyzacji 01 02 03 Robotyzacja w pigułce
 5. Robonomika Robots+Economics Interdyscyplinarny obszar badań zajmujący się zaawansowanymi rozwiązaniami automatyzacji

  i robotyzacji z perspektywy ich wpływu na ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw (sektora usług). Robonomika.pl - biznes w erze robotów .
 6. Automatyzacja: Znaczne ograniczenie lub zastąpienie pracy ludzkiej przez rozwiązania (IT)

  wykonujące określone czynności bez udziału człowieka. Technologie automatyzacji: • Makra • Narzędzia Workflows • Platformy BPMS Robotyzacja: Jeden ze sposób automatyzacji, w którym praca ludzka jest zastępowana za pomocą robotów (softwarowych). Technologie robotyzacji: • Robotic Process Automation • Chatboty / Voiceboty / Taskboty, …
 7. Koszt pojedynczego stanowiska w Polsce w ostatnich latach istotnie wzrósł,

  i nic nie wskazuje, aby tendencja się zmieniła. Rosnące koszty pracy Liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce będzie bardzo istotnie spadać (da się to istotnie zauważyć już po 2020). Zmniejszająca się dostępność pracowników Młodzi pracownicy chcą ciekawą, stosunkowo dobrze płatną pracę w rozsądnych godzinach, bez zobowiązań. Zmiana postaw młodych pracowników Kontekst robotyzacji Coraz więcej firm cyfryzuje swoje procesy, pojawiają się gigantyczne zasoby danych w formie elektronicznej. Rosnąca cyfryzacja procesów i danych W coraz większej liczbie branż polskie firmy muszą zaczynać się mierzyć z globalnymi konkurentami. Nasilająca się globalna konkurencja Menadżerowie są opłacani za osiąganie „tu i teraz” dobrych wyników finansowych i zapewnienie wzrostu biznesu. Krótkoterminowa perspektywa biznesu .
 8. Robotic Process Automation Narzędzia do zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych Klasa

  oprogramowania stosowana do automatyzacji - na poziomie interfejsu użytkownika (GUI) - powtarzalnych, masowych (przynajmniej okresowo) działań, wykonywanych zwykle w kilku systemach, które są składowymi procesów biznesowych. Działania te wykonuje w sposób autonomiczny – w jednym lub więcej systemach – robot softwarowy na bazie zdefiniowanych wcześniej reguł biznesowych, z wyłączeniem obsługi sytuacji wyjątkowych, w których wymagane jest zaangażowanie człowieka.
 9. Robot softwarowy • Ma swoje imię (i czasami nazwisko) •

  Ma swój User ID (np. w SAPie) • Ma nadane uprawnienia dostępu do systemów (często bardzo duże) • Podlega (co do zasady) audytom prowadzonym przez bezpiecznego (rzadziej IT) • Może mieć różny poziom złożoności (od prostych działań, po obsługę bardzo złożonego przepływu) Robot = program komputerowy .
 10. Rozwiązania RPA sprawdzają się, przy masowych procesach, które będą obsłużone

  w identyczny sposób Obsługa procesów masowych Operacje wykonywane przez roboty realizowane są kilka-kilkadziesiąt razy szybciej od tych przez ludzi Wysoka efektywność pracy Pracownicy będą mogli zająć się bardziej rozwijającymi, mniej rutynowymi pracami Uwolnienie zasobów ludzkich Wyróżniki zastosowania RPA
 11. Pobranie / zapisanie danych z systemu klasy Enterprise Zlecenie /

  odebranie wyników z systemu OCR Odczyt danych ze strony WWW Praca na plikach (zapis/odczyt) Praca na mailach (odebranie / wysłanie) …. Co może robić robot (przykłady)
 12. W zdecydowanej większości polskich firm robotyzacja postrzegana jako narzędzie redukcji

  kosztów (przysłowiowe „cięcie FTE”). Środek „cięcia” kosztów Robotyzacja obecnie ma w najlepszym wypadku charakter wspierający (zarówno od strony biznesu jak i IT), a często traktowana jest jako mało zobowiązujący eksperyment. Mały fragment szerszej „układanki” Ponieważ robotyzacja jest utożsamiana z nowoczesnością i innowacyjnością część menadżerów traktuje ją jako element, którego nie wypada nie mieć. Element komunikacji z otoczeniem Obecne postrzeganie robotyzacji
 13. ▪ Faktyczny poziom absorbcji RPA wśród polskich liderów IT można

  szacować na max. 15%. ▪ Mediana robotów w Polsce wynosi 2 sztuki/organizacja. ▪ Część firm wycofuje się (po cichu) z robotyzacji po PoC. ▪ Okazuje się, że mają więcej wyjątków niż się wydawało ▪ Firmy odkrywają, że na złej jakości danych roboty dobrze nie zadziałają. Jaki jest faktyczny stan wdrażania RPA w Polsce?
 14. RPA (I generacji) Chatboty / Voiceboty / Taskboty Asystenci kognitywni

  RPA kognitywne Systemy wspomagające zrozumienie …. RPA to tylko część technologii automatyzacji
 15. Wyzwania, które się pojawiają przy RPA Problemy z odpowiedzialnością Akceptacja

  reguł przetwarzania danych przez roboty jest kością niezgody między biznesem i IT (oraz czasami Security) Pozorna prostota i dostępność narzędzi RPA przedstawiane jest jako narzędzie nie wymagające wiedzy programistycznej Nieuświadomiona złożoność biznesu Niedocenienie złożoności procesów i problemy z ich doborem do robotyzacji (po pierwszej fali euforii)
 16. 5.2 zł Całkowity koszt obsługi pojedynczego uruchomienia procesu przez pracownika

  2.7 zł Całkowity koszt obsługi pojedynczego uruchomienia procesu przez robota [≈TCA] 4.050 zł 7.800 zł Koszt obsługi 1500 uruchomień procesu w przeciągu miesiąca przez pracownika Koszt obsługi 1500 uruchomień procesu w przeciągu miesiąca przez robota [≈TCA] 48.000 zł 93.600 zł Koszt obsługi procesu przez rok przez pracownika Koszt obsługi procesu przez rok przez robota TCA = Total Cost of Automation
 17. Jakie mogą być modele wdrażania robotyzacji? Model wdrożenia zależy od

  tego czy: • Jesteśmy SSC/BPO czy back office? • Jesteśmy średnią / dużą firmą • W naszej firmie działał program robotyzacji lub go (jeszcze) nie ma • Mamy / nie mamy dedykowany budżet na robotyzację
 18. . Podejścia do budowy robotów Outsourcing robotów Lokalny zespół ds.

  robotyzacji 1. 2. 4. Nie ma jednoznacznie złego i jednoznacznie dobrego podejścia. Wszystko zależy od pytania „Jaka jest wizja robotyzacji firmy?”? Budowa robotów przez dostawcę Firmowy zespół ds. robotyzacji 3.
 19. I Inwestycje VC inwestują ogromne środki w dostawców RPA, co

  wpływa na ich pozycję na rynku L Licencjonowanie Coraz więcej dostawców RPA wprowadza innowacyjnie formy licencjonowania Jak wybrać narzędzie? Uwaga: krajobraz i zasady gry w świecie RPA zmieniają się bardzo dynamicznie Everest Group PEAK Matrix for RPA R Raporty Punktem wyjścia mogą być klasyczne raporty Forrester’a, Gartner’a, Everest Group The Forrester Wave for RPA
 20. . Roboty z perspektywy C-Level i Controllera • Robotyzacja „na

  poważnie” to dyskusja – kluczowa z perspektywy zarządu – o przyszłym modelu biznesowym firmy • Strategiczne podejście do robotyzacji to maraton, nie sprint – wymaga czasu, wytrwałości i… pieniędzy oraz kompasu • Zaawansowana robotyzacja to ciągłe eksperymentowanie (jak na to zapatruje się controlling?) • To, że nasi konkurenci (globalni) nic nie mówią o robotyzacji, nie oznacza, że nic nie robią – benchmarking może być utrudniony
 21. Robonomika.pl - źródło zaufanej wiedzy 01. Metody zwiększania absorpcji innowacji

  cyfrowych 02. Redefiniowanie roli menadżera w erze robotów 03. Zaproszenie do współpracy .
 22. .Kontakt Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania

  IT Szkoła Główna Handlowa w Warszawie tel.: +48 501 707 525 mail: [email protected] www: https://robonomika.pl