Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[HR] Digitalni ekosustavi

Tin Kadoic
November 16, 2012

[HR] Digitalni ekosustavi

Broj kanala i načina komunikacije raste iz dana u dan. Sa korisnikom je moguće ostvariti interakciju na načine koji ranije nisu bili dostupni. Digitalni ekosustav pokriva taj spektar kanala ali i metoda za komunikaciju branda u digitalnim medijima.

Koja je razlika između malih i velikih subjekata, za koje Brlog razvija digitalne ekosustave - Tele2 i Kukuriku koalicije.

Prezentacija želi odgovorit na pitanja poput: koje digitalne kanale koristiti, u koje svrhe i zašto? Da li su oni u povezanosti sa offline kanalima i kako je digitalni sustav dio cijelokupne 360 komunikacije.

Tin Kadoic

November 16, 2012
Tweet

More Decks by Tin Kadoic

Other Decks in Design

Transcript

 1. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  Digitalni ekosustavi
  @tinkadoic

  View full-size slide

 2. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić

  View full-size slide

 3. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  Radili smo strategije
  digitalnih ekosustava za
  klijente poput Kukuriku
  koalicije & Tele2

  View full-size slide

 4. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  7 lakih koraka za kreiranje
  digitalnih ekosustava

  View full-size slide

 5. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  1
  Što je ekosustav?

  View full-size slide

 6. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  Zajednica živih organizama u
  interakciji sa neživućim
  komponentama okoline.

  View full-size slide

 7. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić

  View full-size slide

 8. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić

  View full-size slide

 9. Apple www.apple.com

  View full-size slide

 10. Google www.google.com

  View full-size slide

 11. Amazon www.amazon.com

  View full-size slide

 12. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  2
  Što je digitalni ekosustav?

  View full-size slide

 13. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  Grupa aplikacija i kanala,
  komplementarnih određenoj
  usluzi ili proizvodu.

  View full-size slide

 14. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  Digitalni ekosustav
  kroz procese

  View full-size slide

 15. Analiza
  Strategija
  IA
  Produkcija
  Dizajn
  Sadržaj

  View full-size slide

 16. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  Digitalni ekosustav
  kroz interakcije

  View full-size slide

 17. Forma
  vizualne komunikacije
  industrijsko oblikovanje
  Sadržaj
  Ponašanje
  informacijski arhitekti
  copywriteri
  animatori
  dizajneri zvuka
  Dizajneri interakcija

  View full-size slide

 18. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  Digitalni ekosustav
  kroz kanale

  View full-size slide

 19. TV
  Radio
  Online
  Print

  View full-size slide

 20. Mobile app
  Twi er
  Youtube
  Ostali kanali
  Mobile web
  Facebook
  TV
  Tražilice
  Print
  Online oglasi
  Radio
  PR
  Eventi
  Site

  View full-size slide

 21. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  Digitalni ekosustav
  kroz tip kanala

  View full-size slide

 22. Owned Paid
  Earned
  Social
  Search
  Mobile

  View full-size slide

 23. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  3
  Odabir adekvatnih kanala

  View full-size slide

 24. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  200 mil. korisnika,
  a nikad čuli za servis?

  View full-size slide

 25. VKontakte h p://vk.com/

  View full-size slide

 26. VKontakte h p://vk.com/

  View full-size slide

 27. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  Specifični kanali za usko
  targetiranje tipa korisnika

  View full-size slide

 28. Svpply h p://svpply.com

  View full-size slide

 29. Svpply h p://svpply.com

  View full-size slide

 30. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  4
  Povezanost kanala

  View full-size slide

 31. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  site

  View full-size slide

 32. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  site članak = tekst, video, fotografije, komentari
  video. link na originalni članak
  status = fotografija, video, link na originalni članak
  fotografija. link na originalni članak

  View full-size slide

 33. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  kampanje vs.
  konstantna prisutnost

  View full-size slide

 34. Jay-Z Bing Decoded h p://www.fastcompany.com/1763143/jay-z-decoded-campaign-wins-integrated-grand-prix-and-titanium-cannes

  View full-size slide

 35. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  5
  Ekosustav je živ

  View full-size slide

 36. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  Kao u slučaju web sitea,
  potrebno je biti aktivan na
  svim odabranim kanalima

  View full-size slide

 37. Hrvatska turistička zajednica h p://pinterest.com/lovecroatia/pins/

  View full-size slide

 38. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić

  Ecosystems Take Time

  View full-size slide

 39. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  6
  Konstantna analiza

  View full-size slide

 40. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  Mjesečna analiza kompletnog
  ekosustava, sa konkretnim
  rješenjima na probleme

  View full-size slide

 41. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić

  + -

  View full-size slide

 42. Google Analytics h ps://www.google.com/analytics/

  View full-size slide

 43. Facebook insights h p://www.facebook.com/insights

  View full-size slide

 44. Wildfire h p://www.wildfireapp.com

  View full-size slide

 45. Peer index h p://www.peerindex.com

  View full-size slide

 46. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  7
  Pouke iz prirode

  View full-size slide

 47. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  interni i eksterni procesi
  kontroliraju ekosustave

  View full-size slide

 48. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  novi organizmi konstantno
  ulaze u ekosustave
  kanali

  View full-size slide

 49. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  0 7.5 15 22.5 30
  Tumblr Twi er Facebook Youtube Pinterest
  broj mjeseci potreban za rast 50,000 > 17mil mjesečnih posjeta
  Pinterest = 9

  View full-size slide

 50. Web Strategija; 14.11.2012.; Tin Kadoić
  ekosustav se mora adaptirati
  novim podacima

  View full-size slide

 51. @tinkadoic
  h p://brlog.biz
  h p://studijdizajna.com

  View full-size slide

 52. ref
  h p://techcrunch.com/2012/02/07/pinterest-monthly-uniques/
  h p://www.globalchange.umich.edu/globalchange1/current/lectures/kling/ecosystem/ecosystem.html
  h p://darmano.typepad.com/logic_emotion/2012/06/dig_ecosystem.html
  h p://www.theverge.com/2012/4/18/2956951/ecosystem-comparison-amazon-apple-facebook-google-microso -sony
  h p://www.slideshare.net/cchastain/6-ways-ecosystems-have-changed-our-roles-and-the-way-we-work
  h p://www.slideshare.net/andywhitlock/dead-or-alive
  h p://www.slideshare.net/icrossing/the-interactive-brand-ecosystem-pu ing-digital-at-the-heart-of-your-brand-campaigns
  h ps://speakerdeck.com/adii/the-wordpress-ecosystem
  h p://gracehughston.wordpress.com/2012/04/16/adoption-rate-of-pinterest/

  View full-size slide