Pro Yearly is on sale from $80 to $50! »

Agil HR

20efb70fda3fef127aec1207744b4dc3?s=47 Calle Blomberg
September 20, 2012

Agil HR

Slides från frukostseminarium om agil HR på Ciber Sweden 20 sep 2012.

20efb70fda3fef127aec1207744b4dc3?s=128

Calle Blomberg

September 20, 2012
Tweet

Transcript

 1. Leila Ljungberg HR Manager, Ciber Agil HR A wedding between

  HR & IT Calle Blomberg AgilHR.se
 2. 11/22/2012 | 2 | ©2012 CIBER, Inc. Drivna, kompetenta medarbetare

  > ökad lönsamhet Snabbare organisation > ökad lönsamhet HR:s roll är att stödja flexibilitet > strategiskt viktigt Varför Agil Hr?
 3. 11/22/2012 | 3 | ©2012 CIBER, Inc. 39 years

 4. 11/22/2012 | 4 | ©2012 CIBER, Inc. …är reaktiva och

  trögrörliga …har inte förändrats på lång tid …återspeglar inte affärens behov …bygger på felaktiga antaganden …måste göras om Många HR-processer…
 5. 11/22/2012 | 5 | ©2012 CIBER, Inc. Vad är Agile?

  (http://blog.crisp.se/henrikkniberg/images/AgileSpainKeynote.png)
 6. 11/22/2012 | 6 | ©2012 CIBER, Inc.

 7. 11/22/2012 | 7 | ©2012 CIBER, Inc. (Från ”Agile for

  Managers” av Per-Magnus Skoogh)
 8. 11/22/2012 | 8 | ©2012 CIBER, Inc.

 9. 11/22/2012 | 9 | ©2012 CIBER, Inc. Värdera individer och

  interaktion högre än processer och verktyg Värdera fungerande mjukvara högre än omfattande dokumentation Värdera samarbete med kunden högre än att förhandla om kontrakt Värdera att reagera på förändringar högre än att följa en uppgjord plan (http://agilemanifesto.org/iso/sv/) Agile Manifesto
 10. 11/22/2012 | 10 | ©2012 CIBER, Inc. • Prioritera och

  fokusera • Transparens • Iterativ och inkrementell utveckling (feedback) • Samarbete • Uppmuntra förändring • Enkla verktyg • Målstyrning och decentralisering • Ständig förbättring • Hög kvalitet Agila principer
 11. 11/22/2012 | 11 | ©2012 CIBER, Inc. Syftet med kontroll?

  Diskussionsfråga: Varför kontrollerar ni era medarbetare?
 12. 11/22/2012 | 12 | ©2012 CIBER, Inc. Vad skiljer? Managementtänket

  • Organisationen = en maskin • Command-and-control • Extern motivation Agila tänket • Organisationen = en organism • Självstyrande team • Intern motivation
 13. 11/22/2012 | 13 | ©2012 CIBER, Inc.

 14. 11/22/2012 | 14 | ©2012 CIBER, Inc. Vad skiljer? Managementtänket

  • Organisationen = en maskin • Teori X • Command-and-control • Extern motivation Agila tänket • Organisationen = en organism • Teori Y • Självstyrande team • Intern motivation
 15. 11/22/2012 | 15 | ©2012 CIBER, Inc. Från vilken kärna

  skapades era HR- processer? Diskussionsfråga Väntar din organisation på dig?
 16. 11/22/2012 | 16 | ©2012 CIBER, Inc. • Årlig process

  • One-size-fits-all? Performance management
 17. 11/22/2012 | 17 | ©2012 CIBER, Inc. • Årlig process

  >> Dela upp! • One-size-fits-all? >> Anpassa! Performance management
 18. 11/22/2012 | 18 | ©2012 CIBER, Inc. Drivna, kompetenta medarbetare

  > ökad lönsamhet Snabbare organisation > ökad lönsamhet HR:s roll är att stödja flexibilitet > strategiskt viktigt Varför Agil Hr?
 19. 11/22/2012 | 19 | ©2012 CIBER, Inc. Hör av dig!

  leila.ljungberg@ciber.com calle@agilhr.se / @calleblomberg
 20. None