Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

2022年度 CoderDojo Japan 活動報告 / CoderDojo Japan in 2022

2022年度 CoderDojo Japan 活動報告 / CoderDojo Japan in 2022

DojoCon Japan 2022 で発表したスライド資料です!

DojoCon Japan 2022 - Try something new
https://dojocon2022.coderdojo.jp/

スライド資料を使った YouTube 動画
https://youtu.be/m1eoqFy0BW8

【関連 URL】
☯️ 公式サイト https://coderdojo.jp
📅 近日開催の道場 https://coderdojo.jp/events
📰 ニュースまとめ『DojoLetter』 https://news.coderdojo.jp
🎧 ポッドキャスト『DojoCast』 https://coderdojo.jp/podcasts
📚 Dojo情報まとめ『DojoKata』 https://coderdojo.jp/kata
📊 統計データ https://coderdojo.jp/stats
📺 YouTube チャンネル https://coderdojo.jp/youtube

一般社団法人CoderDojo Japan
https://coderdojo.jp

More Decks by 一般社団法人 CoderDojo Japan

Other Decks in Education

Transcript

 1. %PKP$PO+BQBO
  Ұൠࣾஂ๏ਓ
  $PEFS%PKP+BQBO
  ʙ׆ಈใࠂʙ
  શࠃϲॴҎ্

  View Slide

 2. View Slide

 3. Լ๺୔Φʔϓϯιʔε$BGF

  View Slide

 4. ಓ৔

  View Slide

 5. ಓ৔

  View Slide

 6. ಓ৔

  View Slide

 7. EPKPT
  JO

  View Slide

 8. ೥ʹɺެࣜͷ೔ຊ๏ਓΛઃཱ
  2016

  View Slide

 9. https://coderdojo.jp/#welcome

  View Slide

 10. https://coderdojo.jp/#welcome
  ͋
  ͘
  ·
  Ͱ

  ׂ
  Λ

  ͨ
  ̍
  ͭ
  ͷ
  View Slide

 11. ๏ਓؒͰ࿈ܞɻΑΓָ͍͠ ‘৔’ ʹ
  IUUQTOFXTDPEFSEPKPKQQSPHSBNNJOHXJUIQPLFNPO
  ݱࡏ
  ఏܞ๏ਓ਺
  ͷ೥࣍ਪҠ  View Slide

 12. ೥ͷ
  ৽͍͠
  lͭͳ͕Γz

  View Slide

 13. ೥ͷ৽͍͠lͭͳ͕Γz

  View Slide

 14. ೥ͷ৽͍͠lͭͳ͕Γz

  View Slide

 15. ೥ͷ৽͍͠lͭͳ͕Γz

  View Slide

 16. #PY+BQBO΍ஶऀ͔Βͷدଃ

  View Slide

 17. ೥ͷ
  ৽͍͠
  l͜͜ΖΈz

  View Slide

 18. ೥ͷ৽͍͠l͜͜ΖΈz
  ϙέϞϯϫʔΫγϣοϓͷ૿ڧվగ൛

  View Slide

 19. ೥ͷ৽͍͠l͜͜ΖΈz
  DPEFSEPKPDPNͷϦχϡʔΞϧ

  View Slide

 20. ೥ͷ৽͍͠l͜͜ΖΈz
  Έͳ͞Μؾ͖ͮ·͔ͨ͠
  IUUQTDPEFSEPKPKQEPKPT
  CLICK!

  View Slide

 21. ೥ͷ৽͍͠l͜͜ΖΈz
  %PKP.BQ Ћ൛
  ઈࢍ։ൃத

  View Slide

 22. ೥ͷ৽͍͠l͜͜ΖΈz
  %PKP.BQ Ћ൛
  ઈࢍ։ൃத
  $PEFS%PKP෋ࢁ

  View Slide

 23. ఏܞ๏ਓ

  View Slide

 24. Ҿ͖ଓ͖๏ਓͱ࿈ܞ͠,
  શࠃͷ CoderDojo Λ
  ཪଆ͔Βࢧԉ͠·͢!

  View Slide

 25. %PKP$PO+BQBO
  Ұൠࣾஂ๏ਓ
  $PEFS%PKP+BQBO
  ʙ׆ಈใࠂʙ
  શࠃϲॴҎ্
  Thanks! 😆

  View Slide