Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

INTRO AL LIDERATGE ACTUAL

Manel
April 21, 2024

INTRO AL LIDERATGE ACTUAL

Manel

April 21, 2024
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

  1. 2012 "En un món complex com el nostre, tan sols

    podem predir el que coneixem: ens creiem forts i això ens fa febles."
  2. CANVI DEL MODEL DE PLANIFICACIÓ PERÍODES MÉS CURTS VIGILÀNCIA DE

    L' ENTORN BETAPERMANENT GESTIONAR EN LA INCERTESA MÚLTIPLES ESCENARIS
  3. INDIVIDUALISME CREIXENT "Empeny l'individu a concebre's al marge de la

    comunitat en la qual es troba i de la qual obté tot el que necessita."