Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

MANUAL REUNIÓ EFECTIVA

Manel
PRO
November 24, 2021

MANUAL REUNIÓ EFECTIVA

Manel
PRO

November 24, 2021
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

 1. 1

 2. None
 3. 3 • • • • •

 4. None
 5. None
 6. None
 7. None
 8. None
 9. None
 10. None
 11. None
 12. 12

 13. 13 Com reconduir malestars i queixes? Es proposa ajornar aquests

  aspectes en una reunió específica si cal reconduint-ho a un tema concret, posar-ho com a primer punt de la següent reunió o reservar un temps al final de la reunió, per tal d’evitar distorsions de la reunió.
 14. None
 15. None
 16. None
 17. None
 18. 18 PUNTUALITAT DISTINGIR LA URGÈNCIA DE LA IMPORTÀNCIA FER SERVIR

  UN TO AMABLE I RESPECTUÓS PRACTICAR L’ESCOLTA ACTIVA FOMENTEM L’ASSERTIVITAT I PROACTIVITAT, PER DAVANT DE LA REACTIVITAT ADEQUAR-SE A LES PARTICULARITATS DE LAS REUNIONS TELEMÀTIQUES ANAR PER FEINA I DOSIFICAR ELS TEMPOS DIRIGIR LA INTERVENCIÓ A L’OBJECTIU PROCURANT NO DESVIAR-SE DE L’ASSUMPTE A TRACTAR FER UN RESUM DELS PRINCIPALS PUNTS TRACTATS AL FINAL DE LA REUNIÓ UTILITZAR BON HUMOR!
 19. None