Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

saturació

Manel
October 05, 2023

 saturació

Manel

October 05, 2023
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

 1. SESSIÓ 3:
  SOBRESATURACIÓ I
  DESCONNEXIÓ DIGITAL
  DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL

  View full-size slide

 2. 2018
  Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
  Protecció de Dades Personals i Garantia dels
  Drets digitals. Article 88:
  “La garantia, fora del temps de treball
  legalment o convencionalment establert, del
  respecte del seu temps de descans, permisos
  i vacances, així com de la seva intimitat
  personal i familiar, i integrant aquest dret a
  la normativa sobre ocupació.”

  View full-size slide

 3. COVID19
  HIPERCONNEXIÓ
  TOCA REENDREÇAR

  View full-size slide

 4. IMPACTE
  BENESTAR FÍSIC
  CREIXEMENT PERSONAL
  DISCRIMINACIÓ OCI- NEGOCI
  INTERRELACIONS SOCIALS

  View full-size slide

 5. REGULAR LA CONNEXIÓ DIGITAL
  CORREUS ELECTRÒNICS
  TRUCADES
  WHATSAPP/TÈLEGRAM
  VIDEO CONFERÈNCIES
  REUNIONS VIRTUALS
  ENTREGA DE TREBALLS
  FORA DINS

  View full-size slide

 6. REGULAR
  NORMES RECOMANACIONS
  QUINA ÉS LA MILLOR NORMA O RECOMANACIÓ
  • RESPECTE per l'espai i el temps de cada persona
  • BENESTAR de la persona en el exercici de les seves
  responsabilitats
  • QUALITAT en l'ús de les eines de les que disposem
  • EFECTIVITAT en la comunicació

  View full-size slide

 7. El reconeixement cultural d’estar sempre disponible.
  Hiper digitalització de la vida quotidiana
  La cultura de la urgència
  La impaciència
  L’individualisme i manca d’empatia
  Workaholisme
  La cultura de la improvisació
  La manca de temps crònica per canviar

  View full-size slide

 8. TASCA
  ACCIONS CONCRETES per fer que els
  CONSELLS de la guia es transformin en
  una REALITAT en els equips, a mig
  termini.

  View full-size slide