Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

sentir voler

Manel
October 15, 2023

sentir voler

Manel

October 15, 2023
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

  1. QUÈ ENS FA SENTIR FORMAR PART D’UN EQUIP 1. Confiança

    per poder parlar de tot: • Saber que puc expressar-me lliurement sense por al judici. 2. La possibilitat de parlar del que no funciona: • Oportunitat per abordar les àrees d'ampliació i millora. 3. Compartir responsabilitats, tasques i aspectes personals: • Distribució equitativa de càrregues de treball i oportunitats per compartir aspectes personals. 4. Sentir-me escoltada i valorada: • La certesa de ser escoltada i la sensació de ser apreciada pel que aporto. 5. Tenir feedback respecte als objectius comuns: • Ressenya constructiva sobre com contribuïm als nostres objectius compartits. 6. Sentir-me còmode i disposar d'informació: • Estar a gust a l'entorn de treball i accedir a la informació necessària. 7. Confiança i reconeixement: • Sentir que confien en mi i ser reconeguda pel que faig. 8. Sentir-me útil i amb suport: • Saber que la meva contribució és valuosa i comptar amb suport quan és necessari. 9. Companyerisme i companyonia: • Relacions positives i un ambient amigable. 10. Formar part de la presa de decisions: • Participar activament en la presa de decisions importants. 11. Ganes de compartir temes no professionals: • Oportunitat de compartir interessos i establir connexions fora del context professional. 12. Enriquiment personal i sentir que es compta amb mi: • Desenvolupar-se personalment i sentir-se una part integral de l'equip. 13. Que comptin amb tu i valorin les teves opinions: • Sentir-se important i saber que les teves opinions són respectades. 14. Les teves idees s'integren i ser útil: • Veure que les teves aportacions són incorporades i que la teva feina és útil. 15. Demanar ajuda i ser escoltat: • Poder sol·licitar ajuda quan és necessari i sentir-se escoltat en moments importants. 16. Decidir coses conjuntament i sintonia amb la resta respecte a funcions i missió del lloc:
  2. • Participar en la presa de decisions col·lectives i estar

    alineat amb la visió i missió del lloc. 17. Col·laboració i sentir-se acceptat: • Col·laborar de manera efectiva i sentir-se acceptat pel grup. QUÈ ENS FA VOLER FORMAR PART D’UN EQUIP 1. Diversitat d'opinions = Aprenentatge: • Valorar i integrar les diverses opinions enriqueix la meva comprensió i aprenentatge. 2. Aprendre de les experiències: • Les experiències compartides amb l'equip representen oportunitats d'aprenentatge continu. 3. Més qualitat en el treball: • La diversitat de coneixements i habilitats de l'equip contribueix a un treball de major qualitat. 4. Compartir coneixement i arribar a millors resultats: • La col·laboració i l'intercanvi de coneixements duen a resultats més positius i eficients. 5. Tenir suport: • La presència d'un equip proporciona el suport necessari per superar reptes i obstacles. 6. Trobar sentit a la feina: • La contribució col·lectiva ajuda a trobar un sentit més profund a la feina que realitzo. 7. Divertir-me: • La dinàmica d'equip positiva i el bon ambient de treball fan que la feina sigui divertida. 8. Arribar a una fita comuna: • La col·laboració permet assolir metes i objectius compartits. 9. Avaluar conjuntament la feina que s'està fent: • L'avaluació col·lectiva facilita la millora contínua i l'assoliment d'objectius de manera més còmoda. 10. Aprendre dels altres: • Observar i aprendre de les habilitats i perspectives dels altres membres de l'equip. 11. Compartir coneixement: • L'intercanvi actiu de coneixement millora la nostra comprensió i eficàcia com a equip. 12. Crear un vincle personal: • La creació de vincles personals reforça la cohesió de l'equip. 13. Bon ambient de treball: • Un entorn de treball positiu afavoreix la cooperació i el rendiment.
  3. 14. Les coses surten millor: • La col·laboració facilita que

    les coses funcionin de manera més eficient i efectiva. 15. Convergència de punts de vista: • Integrar diferents perspectives crea una convergència que enriqueix la presa de decisions. 16. Les tensions es viuen més a gust: • La dinàmica d'equip fa que les tensions es gestionin de manera més positiva. 17. Crear coneixement amb els altres: • La creació conjunta de coneixement és un resultat directe de la col·laboració. 18. Compartir dubtes: • L'obertura per compartir dubtes facilita la resolució conjunta de problemes. 19. Fer coses que sola no podries: • La força col·lectiva de l'equip permet realitzar tasques que individualment serien més difícils.