Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

TANCAMENT HIBRIDS 2

Manel
October 26, 2023

TANCAMENT HIBRIDS 2

Manel

October 26, 2023
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

  1. 26/10/23 2 PROPÒSITS D’AQUESTA ACCIÓ Conèixer els i el per

    què dels continguts i especificacions d’aquesta Guia. Reflexionar sobre les implicacions en la nostra realitat professional Detectar dificultats i compartir bones pràctiques de direcció de treball en sistemes híbrids Completar, proposar millores a la Guia. 3 CALENDARI 7,5 hores per persona 19 SETEMBRE 27 OCTUBRE 4
  2. 26/10/23 4 UN RESULTATS SEGONA EDICIÓ DE DIRECCIÓ DE PERSONES

    EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL APORTACIONS DELS I DE LES PARTICIPANTS Barcelona, octubre de 2023 Índex INTRODUCCIÓ 3 ESTRUCTURA I METODOLOGIA DE TREBALL UTILITZADA 3 PARTICIPANTS EN L’ELABORACIÓ D’AQUEST DOCUMENT 5 APORTACIONS ALS VALORS QUE S’HAN D’IMPULSAR EN ENTORNS DE TREBALL HÍBRID 7 CONSELLS PER APROFITAR EL MILLOR DEL REMOT I DEL PRESENCIAL EN EL MODEL HÍBRID DE TREBALL. 8 FOMENTAR L’ADHERÈNCIA A L’EQUIP EN UN SISTEMA HÍBRID DE TREBALL 9 20 PRÀCTIQUES PER CREAR ADHERÈNCIA EN L’EQUIP 12 SOBRESATURACIÓ I DESCONNEXIÓ DIGITAL 14 20 MECANISMES PER GESTIONAR EL CONEIXEMENT DE L’EQUIP. 14 7 8