Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Frontend Kariyeri

Frontend Kariyeri

Upschool & YGA & Ford etkinliği için yapmış olduğum sunum

Eser Ozvataf

March 14, 2023
Tweet

More Decks by Eser Ozvataf

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Frontend Kariyeri U P S C H O O L

  & YG A & F O R D 1 4 . 0 3 . 2 0 2 3 E S E R Ö Z VAT A F
 2. Tanışalım, kendi yolculuğum Web, Browser, JavaScript, UI/UX = Frontend Öğrencilikten

  profesyonelliğe geçiş Topluluklar Soru & Cevap B U G Ü N KO N U Ş A C A K L A R I M I Z
 3. Kendi yolculuğum Kod yazmaya başladığım ilk dönemler Oyun geliştirme ve

  tasarım Internet programcılığı, web siteleri geliştirme** Önlisans - Bilgisayar programcılığı​ Maaşlı, tam zamanlı profesyonel olarak yazılım geliştiriciliği Lisans, Yüksek lisans, uzaktan çalışma, startuplar, sosyal medya ile tanışma Kurumsal şirketlerde çalışma deneyimi, yöneticilik, yazılım toplulukları ​ Danışmanlık, Getir, Developer relations alanında çalışmak Startup'da CTO​ T A N I Ş M A · · · · · · · · · youtube.com/EserOzvataf twitter.com/eserozvataf
 4. Frontend nedir? W E B, B R OW S E

  R , J AVA S C R I P T, U I / U X = F R O N T E N D
 5. Web Application Architecture W E B, B R OW S

  E R , J AVA S C R I P T, U I / U X = F R O N T E N D
 6. Browser/Client W E B, B R OW S E R

  , J AVA S C R I P T, U I / U X = F R O N T E N D
 7. JavaScript, HTML, CSS W E B, B R OW S

  E R , J AVA S C R I P T, U I / U X = F R O N T E N D
 8. JavaScript, HTML, CSS W E B, B R OW S

  E R , J AVA S C R I P T, U I / U X = F R O N T E N D
 9. Frameworks, UI Kits, Tools W E B, B R OW

  S E R , J AVA S C R I P T, U I / U X = F R O N T E N D
 10. UI Composition W E B, B R OW S E

  R , J AVA S C R I P T, U I / U X = F R O N T E N D
 11. Design Language W E B, B R OW S E

  R , J AVA S C R I P T, U I / U X = F R O N T E N D
 12. UI/UX W E B, B R OW S E R

  , J AVA S C R I P T, U I / U X = F R O N T E N D
 13. Başlayamayanların "tetikleyici" beklentisi gerçek değil. Bir tüyo yok 01 Topluluk

  imkanlarımız sonsuz! Ama az kullanılıyor 04 Tüyo olmasa da "çalışan" ve "çalışmayan" yöntemler var. Empirist (deneyci) davranmak gerekli 05 Kendimize koyduğumuz engelleri kaldıralım​ Ö Ğ R E N C İ L İ K T E N P R O F E SYO N E L L İ Ğ E G EÇ İ Ş "Komplike" bir sürece erken başlamak, fazla zaman yatırımı yapmak büyük avantaj sağlıyor 02 Tek bir öğrenme yolu yok 03
 14. Takip et, anlamaya çalış, netleştirmek için soru sor, ellerini kirlet

  01 Yardım alarak birkaç tam proje bitir, bunları portföyüne ekle 04 Aramalara yanıt ver! Birisi senin çalışma alanlarını arattığında sana ulaşabilsin 05 Öğrenci olsam neler yapardım? Ö Ğ R E N C İ L İ K T E N P R O F E SYO N E L L İ Ğ E G EÇ İ Ş Topluluklara dahil ol, katılım göstermek hedef olsun 02 Literatürü araştır, gelecek kaygısını bırakıp başlangıç için en sonuç alabileceğin alanları hedefle 03
 15. Yardımcılar ve hızlandırıcılar T O P L U L U

  K L A R Eğitim Materyalleri Topluluklar ve İnsanlar Bootcampler ve Kurslar
 16. Topluluklar ve Sosyal Sorumluluk T O P L U L

  U K L A R Açık Yazılım Ağı
 17. Sorular? S O R U & C E VA P

  Mülakatlar Bootcampler İşten çıkartmalar Teknolojiler Topluluklar
 18. Teşekkürler U P S C H O O L &

  YG A & F O R D 1 4 . 0 3 . 2 0 2 3 E S E R Ö Z VAT A F