Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Serverless PHP

Serverless PHP

Eser Ozvataf

May 04, 2019
Tweet

More Decks by Eser Ozvataf

Other Decks in Programming

Transcript

 1. PHPKonf İstanbul
  04.05.2019
  eser özvataf
  serverless php
  /eserozvataf
  /eserozvataf

  View Slide

 2. Eser Özvataf
  › Süreç Lideri @ Setur
  › Sektörde 18 Yıl İş Deneyimi
  › Açık Kaynak Ekolünden
  › E. Bilgi ve İletişim Teknolojileri
  üzerine Yüksek lisans mezunu
  /eserozvataf
  /eserozvataf

  View Slide

 3. Yazılım üzerine Twitch Yayınları
  /laroux

  View Slide

 4. Bugün bahsedeceklerim
  › Cloud
  Ne vaad etti? Bizi nereye sürükledi?
  › Serverless
  Nedir? Nasıl? Ve neden?
  › Geliştirme
  PHP’de serverless geliştirmeye nasıl başlanılır?
  4

  View Slide

 5. Cloud
  Ne vaad etti? Bizi nereye sürükledi?
  1

  View Slide


 6. Cloud computing, often referred to as
  simply “the cloud,” is the delivery of
  on-demand computing resources over
  the internet on a pay-for-use basis.
  IBM
  6

  View Slide

 7. Cloud’un iki iddiası
  ● Pay-as-you-go (Kullandığın kadar öde)
  ● Scalability (Ölçeklenebilirlik)
  Gerçekleşen: Kullanılacak kaynağı hazırda bekletmek, daha fazla
  kaynağa ihtiyaç olduğunda bunu önceden planlamak.
  «Önümüzdeki hafta 4 çekirdekli, 16 GB RAM’e sahip 3 cihaz’a ihtiyacım
  var, Haftasonu kaynakları bir üst pakete yükseltmeliyim.»
  7

  View Slide

 8. Geliştiricinin
  Cloud
  hizmetlerin
  den gerekli
  verimi
  alması için...
  8
  DevOps
  Vendor
  Specific
  KnowHow
  Virtualization
  and
  Orchestration
  Virtual
  Private
  Cloud
  Yatay
  Ölçeklenme

  View Slide

 9. Cloud ürün sınıfları
  9
  IaaS
  Infrastructure
  Fiziksel makine/altyapı
  ihtiyaçlarını bize bırak,
  OS ve yazılımları kur.
  Platform
  Uygulamanın
  çalışacağı OS ve
  yazılımların
  kurulumunu bize bırak.
  Uygulamanı kodla.
  PaaS
  Software
  Spesifik bir işi
  tamamlamayı/hizmeti
  sunmayı bize bırak.
  Kullanıcı ol.
  SaaS

  View Slide

 10. 10
  IaaS
  Infrastructure
  Fiziksel makine/altyapı
  ihtiyaçlarını bize bırak,
  OS ve yazılımları kur.
  Platform
  Uygulamanın
  çalışacağı OS ve
  yazılımların
  kurulumunu bize bırak.
  Uygulamanı kodla.
  PaaS
  Functions
  Uygulama mimarisi
  oluşturmayı bize bırak.
  Spesifik bir işlevi kodla.
  FaaS
  Software
  Spesifik bir işi
  tamamlamayı/hizmeti
  sunmayı bize bırak.
  Kullanıcı ol.
  SaaS
  Cloud ürün sınıfları

  View Slide

 11. Serverless
  Nedir? Nasıl? Ve neden?
  2

  View Slide


 12. Tasarladığınız yazılımın fiziksel olarak bir
  sunucu tarafından çalıştırıldığı gerçeğini
  unutmak.
  Ve bu yeni gerçeklik doğrultusunda
  yazılım geliştirmek...
  12

  View Slide

 13. Serverless uygulamaların
  farklılıkları nelerdir?
  ● Kod tabanı işlevler halinde tasarlanmıştır,
  ● İşlevler stateless olur, (hafızasızlık)
  ● Belirli sınırlarda çalışırlar, (örnek: 1 dakika limiti)
  ● Mümkün olduğunca diğer cloud ürünlerini kullanırlar,
  13

  View Slide

 14. 14
  Domain
  Customer Product Order
  Repositories
  Business
  ICustomerRegistry IProductRegistry
  IPriceCalculator INotificationService IPaymentGateway IOrderProcessor
  Implementations
  ...
  ...
  ...
  ...
  ... PaypalPaymentGateway IyzicoPaymentGateway SmsNotificationService
  Client Request Web Server Controller
  Response
  View Model
  App Server Req. Router
  View
  CODE BASE
  Katmanlı mimari ile izole edilmiş, uygulama olarak
  paketlenip deploy edilen kod tabanının öyküsü
  IOrderRegistry

  View Slide

 15. 15
  Domain
  Customer Product Order
  Repository
  OrderRegistry
  Business &
  Implementation =
  Function PaypalPaymentGateway.placePayment
  Client Request API Gateway Function Runtime
  Response
  CODE BASE
  İşlev olarak tasarlanmış ve deploy edilmiş kod
  tabanının öyküsü

  View Slide

 16. İşlevlerle bir
  uygulama nasıl
  inşa edilebilir?
  Ufak bir mühendislik örneği üzerinden
  problemi çözmeye çalışalım.
  16

  View Slide

 17. 17
  Problem
  ● 300m2 alan
  ● 1 aile barınacak
  Çözüm
  ● Müstakil ev inşaatı
  ● Garajı bulunuyor
  ● Bahçe bulunuyor
  ● Acil durumda tahliye kolay
  ● İnşaat kısa sürüyor/teknik kolaylık
  ● Planda değişiklik yapılabilir

  View Slide

 18. 18
  Problem
  ● 300m2 alan
  ● 12 aile barınacak
  Çözüm
  ● 6 kat, 12 daireli bina inşaatı
  ● Park sorunu
  ● Bahçe yok
  ● Asansör ihtiyacı
  ● Yangın merdiveni ihtiyacı
  ● Acil durumda tahliye zor
  ● İnşaat uzun sürüyor/teknik zorluk
  ● Planda değişiklik durumunda
  sıfırdan inşaat etmek daha mantıklı

  View Slide

 19. 19
  Problem
  ● Sınırsız alan
  ● 12 aile barınacak
  Çözüm
  ● 12x Müstakil ev inşaatı
  ● 12x Garaj olacak
  ● 12x Bahçe olacak
  ● Hepsinde acil durumda tahliye kolay
  ● İnşaatlar kısa sürüyor/teknik kolaylık
  ● Hepsinin planında değişiklik yapılabilir
  Kodun yatay ölçeklenmesi

  View Slide

 20. Kod tabanını işlevlere bölmek yapısal
  olarak geliştiriciye ne kazandırıyor?
  ● Proje kodu içerisinde tek domain/kavram bulunuyor,
  anlamsal hafiflik ve konsantrasyon sağlıyor,
  ● Kolay debugging, error handling, temiz stacktrace çıktıları,
  ● Prototiplemek kolay,
  ● Planda değişiklik yapmak ve refactor kolay,
  ● İşler daha net tanımlanabiliyor, teknik yeterlilik ihtiyacı
  azalıyor,
  20

  View Slide

 21. Serverless bir cloud çözümü olarak ne
  kazandırıyor?
  ● (1) İşlev bazında kaynak harcaması nedeniyle, size ayrılan kaynak
  üzerinden değil tüketim üzerinden ödeme yapıyorsunuz.
  ● (2) Ölçeklenebilirlik sınırsız ve servis tarafından sağlanıyor.*
  ● (2) Hangi şartlarda ölçekleme yapılacağını düşünmüyorsunuz.
  ● Birçok provider’ın free tier’ları sayesinde ücretsiz başlangıç.
  ● Çoğu provider’ın size taahhüt edeceği %99.9 uptime.
  21

  View Slide

 22. Serverless mimari anlamda ne
  kazandırıyor?
  ● Her işlev farklı bir runtime, programlama dili ile geliştirilebilir.
  ● DDD yerine defansif programlama dahi yeterli.
  ● Loglamayı düşünmeye gerek yok, process çıktıları cloud provider
  tarafından toplanıyor.
  ● Darboğazların yaratılması çok zor. Her birim bağımsız, stateless
  yapı avantaj sağlıyor. Bu da geliştirme ve test aşamalarında
  maaliyet azaltıyor.
  22

  View Slide

 23. Serverless bakım tarafında ne
  kazandırıyor?
  ● Maintenance maliyeti az, memory leak durumunda dahi worst
  case günü kurtarabiliyor. (worst case = kötü kod)
  ● Containerlarla çalışsanız dahi sorununuz olan; OS ve Runtimelar
  için güvenlik açığı ve güncelleme takibi yapılmıyor.
  23

  View Slide

 24. Serverless geliştiricilere ne
  kazandırıyor?
  ● Kendi kompleksitesine sahip kod tabanları ile vedalaşılıyor,
  tekrardan prosedürel’e yakın işlev kodları oluşuyor.
  ● Geliştiricileri DevOps süreçlerinin içerisine çeken durumlar
  ortadan kalkıyor, tekrardan koda konsantrasyon sağlıyor.
  24

  View Slide

 25. Geliştirme
  PHP’de serverless geliştirmeye nasıl başlanılır?
  3

  View Slide

 26. PHP’de nasıl geliştiririm?
  ● Birçok FaaS / Serverless çözümü var,
  ● Platform olarak AWS, OpenWhisk v.b. kullanılabiliyor,
  ● Ara katman olarak Serverless.js ve Bref kullanılabiliyor,
  ● Örnek: https://github.com/eserozvataf/serverless-php
  26

  View Slide

 27. 27

  View Slide

 28. 28

  View Slide

 29. 29

  View Slide

 30. Serverless ve PHP uyumu?
  ● AWS’de şu anda binary dahil ederek bir destek sağlanabiliyor,
  ● Azure desteğini maalesef kaldırdı, ama bazı yollar var...
  ● Daha fazla vendor desteği şart...
  ● Mevcut vendorların da olgunlaşması gerekiyor...
  30

  View Slide

 31. Teşekkürler!
  Sorular?
  Bana twitter.com/eserozvataf & eser.ozvataf.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

  View Slide