$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Tweede Kamerverkiezingen 2023

Tweede Kamerverkiezingen 2023

In één oogopslag lezen waar alle partijen voor staan? Ik las de partijprogramma's van alle 18 politieke partijen en vatte ze voor je samen. Per partij slechts één pagina.

Helpt het jou, help mij dan aan meer bereik! Klik op like, retweet of deel het overzicht op een andere manier met je vrienden, familie en/of collega’s

Bronnen: partijprogramma’s, partijgedrag.nl, stukroodvlees.nl, prodemos, De Volkskrant, NRC, ChatGPT.

Farah Farina Sheikrojan

November 16, 2023
Tweet

More Decks by Farah Farina Sheikrojan

Other Decks in Education

Transcript

 1. 22 november 2023 mogen we weer stemmen.
  Overzicht standpunten
  van alle politieke partijen
  Tweede kamerverkiezingen
  2023 - 2027
  Gemaakt door: Farah Farina Sheikrojan
  Sinds 2017 maak ik bij elke Nederlandse verkiezing een
  eenvoudig overzicht van de plannen van politieke partijen. Ik
  begon hiermee in 2017 om beter te begrijpen op welke partij
  ikzelf wilde stemmen. Inmiddels is mijn doel om anderen hier
  ook mee te helpen. Ik heb sommige zinnen bewust eenvoudiger
  verwoord dan in het partijprogramma staat, zodat het voor een
  groot aantal Nederlanders leesbaar is.
  Helpt dit overzicht jou, help mij dan aan meer bereik!
  Deel dit overzicht met jouw vrienden, collega’s, kennissen via
  social media of WhatsApp.
  Bronnen: partijprogramma’s, partijgedrag.nl, stukroodvlees.nl, prodemos, De Volkskrant, NRC, ChatGPT.

  View Slide

 2. Wat vind jij belangrijk?
  Er zijn veel politieke thema’s:
  gezondheidszorg, onderwijs,
  cultuur, woningmarkt,
  economie, landbouw, werk,
  sociale zekerheid, klimaat,
  migratie en integratie,
  binnenland, buitenland,
  financiën, openbare orde en
  veiligheid, verkeer. Tip: kies
  voor je start een aantal
  thema’s die voor jou
  belangrijk zijn.
  Kijk ook eens naar onderwerpen die nu
  spelen: abortus, kernenergie,
  woningtekort, Oekraine, Palestina,
  privacy etc.
  Klaar om te stemmen op 22
  november? - Er zijn vaak meer
  partijen die passen bij jouw
  standpunten. Kijk naar de
  verschillen en wat voor jou zwaar
  weegt. Tip: Ga in gesprek met
  vrienden, zodat je zeker van je
  keuze het stemhokje in wandelt.
  Wat vinden de partijen
  belangrijk? - Op het overzicht van
  de partij staan thema’s die partijen
  belangrijk vinden en hoe zij hierover
  denken. Tip: Laat de thema’s die jij
  belangrijk vindt zwaarder
  meewegen in je beslissing.
  Wil je meer weten? Dan kun je kun je met
  hulp van Google of direct op de website van
  de partij vaak uitgebreider lezen hoe jouw
  partij hierover denkt.
  1.
  3.
  2.
  Waar begin je met kiezen?

  View Slide

 3. Tweede Kamer
  In de Tweede Kamer zijn 150 plekken.
  Hier komen de mensen te zitten waar jij
  woensdag 22 november 2023 op
  stemt. Zij beslissen over plannen en
  regels in Nederland. Een plan of regel
  kan doorgaan als meer dan de helft van
  de Tweede Kamerleden voor het plan of
  de regel stemt.
  Eerste Kamer
  De Eerste Kamer kijkt naar de wetten
  (plannen of regels) waar meer dan de
  helft van de Tweede Kamer ja tegen zegt.
  Zij kunnen beslissen om een wet niet
  goed te keuren. Leden van de Provinciale
  Staten kiezen de leden van de Eerste
  Kamer.
  Hoe zat het ook alweer?
  Nederlands Parlement Europees Parlement
  Het Europees Parlement is
  vergelijkbaar met de Tweede
  Kamer, maar dan voor Europa.
  In juni 2024 kun je weer
  stemmen op de leden van
  het Europees Parlement. Het
  Europees Parlement en de
  Tweede Kamer werken samen
  aan onderwerpen die zowel
  op Europees als op nationaal
  niveau van belang zijn, zoals
  handel, milieu en veiligheid. Zij
  controleren of de Europese
  Unie goede beslissingen
  neemt en of zij de landen in
  Europa goed helpen.
  Politiek in jouw regio
  Provinciale staten
  15 maart 2023 heb je gestemd
  op leden voor de Provinciale
  Staten. Zij beslissen over dingen
  die belangrijk zijn voor jouw
  provincie, zoals wegen, natuur
  en onderwijs.
  Gemeenteraad
  In 2026 mag je weer stemmen
  op leden voor de
  gemeenteraad. Zij beslissen
  over dingen die belangrijk zijn
  voor jouw stad of dorp, zoals
  scholen, parken en wegen.
  Hier gaan de verkiezingen over op 22 november 2023

  View Slide

 4. Wil je meer doen dan alleen stemmen op
  een partij? Stem dan ‘strategisch’: De
  nummer 1 op de lijst krijgt over het
  algemeen de meeste stemmen omdat
  vaak het bovenste vakje wordt aangevinkt.
  Wil je bewuster stemmen? Ga naar de
  website van jouw partij en kijk wie jou het
  best vertegenwoordigt. Natuurlijk kan dit
  ook de eerste persoon op de lijst zijn.
  Vind je een goede afspiegeling van de
  samenleving belangrijk? Stem dan eens
  op een vrouw, Lhbtiq+ en/of persoon met
  een niet-westerse achtergrond.
  Bewust stemmen

  View Slide

 5. 1 pagina per
  politieke partij
  Op alfabetische volgorde vind je op de volgende pagina’s:
  50Plus, BBB, BIJ1, BVNL, CDA, ChristenUnie, D66, DENK, FvD,
  GroenLinks-PvdA, JA21, Nieuw Sociaal Contract, Partij voor de
  Dieren, PVV, SGP, SP, Volt, VVD.
  Op pagina 27 lees je de verantwoording van dit overzicht. In
  andere woorden: hoe ik dit document heb gemaakt en waarom
  bepaalde onderwerpen wel of niet in het overzicht van de partijen
  staan.

  View Slide

 6. 50PLUS
  Lijsttrekker Gerard van Hooft
  Wil alle artsen en specialisten in loondienst
  brengen. Alle basiszorg terug naar de overheid.
  Tandarts in de basiszorg. Afschaffen eigen risico
  in de zorg. 13e maand voor AOW’ers (extra
  uitkering in december). Het wordt goedkoper,
  liefst gratis, om je auto te parkeren bij
  ziekenhuizen. Investeren in betaalbare
  seniorenwoningen, met zorgvoorzieningen en
  goede bereikbaarheid van openbaar vervoer.
  Veranderen van de regels over belastingen,
  toeslagen en sociale zekerheid, zodat mensen
  sneller gaan samenwonen (dit gaat gelijk ook
  eenzaamheid tegen). Geen leeftijd- en
  naamdiscriminatie op de arbeidsmarkt en bij de
  overheid. Beschermen zelfstandigen: ZZP’ers
  verdienen minimaal 2x het minimumloon.
  Wijkagenten en politiebureaus terug in de
  wijk. Krachtige Europese Unie: geen nieuwe
  landen erbij. Op hoge scholen(hbo en
  universiteiten) spreken we als hoofdtaal
  Nederlands. We stoppen met subsidies (geld)
  voor buitenlandse studenten. Beperken
  migratie: Willen bevolkingsgroei stoppen door
  minder mensen uit andere landen toe te laten.
  Onze regels rondom landbouw, mogen niet
  strenger zijn dan die van de landen om ons
  heen. Steunen het bouwen van twee nieuwe
  kerncentrales. Gratis openbaar vervoer (ov)
  en beginnen met gratis ov in de daluren. Een
  kleinere overheid die duidelijk communiceert
  met de burgers.
  Rode draad 50PLUS
  Zet zich in voor financiële zekerheid, verminderen
  van leeftijdsdiscriminatie en maakt zich sterk voor
  goede zorg en welzijn van ouderen. 50PLUS heeft
  één zetel in de Eerste Kamer.
  50PLUS stemt in de Tweede Kamer vaak
  hetzelfde als Volt en BIJ1 (+78% gelijk
  stemgedrag). Grootste verschil in stemgedrag met
  Volt: verkeer, zorg en gezondheidszorg, openbare
  orde en veiligheid. Grootste verschil in stemgedrag
  met BIJ1: sociale zekerheid, werk.
  Zetels Tweede Kamer
  2012-2017: 2 zetels
  2017-2021: 4 zetels
  2021-2023: 1 zetel (nu: 0*)
  *Lianne de Haan vertegenwoordigde 50plus in 2021 met 1 zetel in de
  Tweede Kamer. Zij besloot in mei 2021 uit de partij te stappen en hield
  haar zetel. Daarom heeft 50PLUS op dit moment 0 zetels.
  Bronnen: partijprogramma 50plus, parlement.nl, partijgedrag.nl

  View Slide

 7. BBB
  Lijsttrekker Caroline van der Plas
  Rode draad BBB
  Streeft naar een Nederland dat zoveel mogelijk
  zelfvoorzienend is op het gebied van voedsel,
  energie en grondstoffen. Benadrukt het belang
  van een eerlijke economie en ondersteunt
  kleine ondernemers. BBB heeft 16 zetels in de
  Eerste Kamer.
  BBB stemt in de Tweede Kamer vaak
  hetzelfde als SGP en DENK (+72% gelijk
  stemgedrag) Grootste verschil in stemgedrag
  met SGP: economie en bestuur. Grootste
  verschil stemgedrag met DENK: landbouw,
  migratie en integratie, internationaal
  Zetels Tweede Kamer
  2021-2023: 4 zetels
  Iedereen toegang tot basisvoorzieningen of je nu
  woont op het platteland of in de stad. Aandacht
  voor mensen die moeite hebben met de digitale
  wereld. Bouw van fors meer betaalbare woningen.
  Waardering (in geld) voor mantelzorgers,
  vrijwilligers of opvoeders van kinderen.
  Ondersteunen en stimuleren van ondernemers,
  (extra aandacht MKB en familiebedrijven).
  Nederland moet ruim kunnen voorzien in haar
  eigen voedselbehoefte (zelf eigen eten
  maken/produceren) om voedsel betaalbaar en
  beschikbaar te houden. Sterke agrarische en
  visserijsector voor voedselzekerheid, banen, en
  leefbaarheid van het platteland en
  kustgemeenschappen. Minder vluchtelingen
  toelaten.
  Beoordelen van asiel aanvragen (vluchtelingen)
  buiten de grenzen van EU. Sterke, goed uitgeruste en
  toegankelijke politie. Vergoeding voor gezinnen
  getroffen door het toeslagenschandaal. Een
  microkredietinstelling (organisatie voor kleine
  leningen) voor sociale schuldhulpverlening
  oprichten. Een belastingstelsel waarbij rijke mensen
  meer dragen. Koopkracht- bescherming en
  armoedebestrijding (dat mensen genoeg geld
  hebben). Betaalbare huisvesting voor huisartsen in
  elk dorp of wijk. Meer plekken in verpleeghuizen en
  betere huizen voor oudere mensen. Een sterke
  krijgsmacht. Verminderen afhankelijkheid van
  landen met één sterke leider zoals in China en
  Rusland. Samenwerking met andere democratische
  landen (VS).
  Bronnen: partijprogramma BBB, parlement.nl, partijgedrag.nl

  View Slide

 8. BIJ1
  Lijsttrekker Edson Olf
  Betaalbare en veilige plekken om te wonen voor
  iedereen. Huurders beschermen tegen uitbuiting
  door verhuurders. Economische democratie
  bevorderen en de rechten van werknemers
  versterken (dat alle werknemers goed behandeld
  worden). Goed onderwijs dat voor iedereen
  beschikbaar en betaalbaar is (basisschool tot
  universiteit). Toegankelijke en hoogwaardige
  gezondheidszorg; niemand wordt slechter
  behandeld vanwege hun achtergrond. Menselijk
  immigratie- en asielbeleid en de rechten van
  migranten en asielzoekers beschermen.
  Erkenning van de Nederlandse koloniale
  geschiedenis en het slavernijverleden in de
  culturele sector. Gestolen kunst teruggeven.
  Investeren diverse en representatieve kunst.
  Eerlijke verdeling van welvaart en zorgen dat
  mensen genoeg geld kunnen verdienen om te
  leven, zelfs tijdens crisis. Verhogen van
  uitkeringen en minimumlonen. Nederlandse
  overheid roept per direct een klimaatcrisis uit
  en is transparant over de gevolgen hiervan.
  Uitstoot broeikassen in 2025 minstens 75% en
  in 2030 0%. Openbaar vervoer (ov) gratis en al
  het openbaar vervoer is in 2030 elektrisch. Sterk
  optreden tegen islamofobie en moslimhaat.
  Versterken rechten LHBTQIA+, Roma en Sinti,
  migranten, asielzoekers en staatlozen. Quota
  voor gelijke vertegenwoordiging in bedrijven en
  organisaties. Nederland erkent de staat
  Palestina en zet zich actief in voor een einde aan
  de kolonisatie en illegale nederzettingen.
  Rode draad BIJ1
  Willen dat iedereen in onze samenleving gelijk
  wordt behandeld en ongelijkheid op basis van ras,
  geslacht, seksuele geaardheid en andere factoren
  bestrijden. BIJ1 heeft geen zetels in de Eerste Kamer
  en het Europees Parlement.
  BIJ1 stemt in de Tweede Kamer vaak hetzelfde
  als 50PLUS en PvdD (+72% gelijk stemgedrag)
  Grootste verschil in stemgedrag met 50Plus:
  sociale zekerheid en verkeer. Grootste verschil
  stemgedrag met PvdD: internationaal, onderwijs
  en wetenschap
  Zetels Tweede Kamer
  2017-2021: 0 zetels
  2021-2023: 1 zetels
  Bronnen: partijprogramma BIJ1, parlement.nl, partijgedrag.nl

  View Slide

 9. BVNL
  Lijsttrekker Wybren van Haga
  Rode draad BVNL
  Balans tussen individuele vrijheid en
  maatschappelijke verantwoordelijkheid. Focus
  op de Nederlandse identiteit, soevereiniteit en
  het belang van burgers. Geen zetels in de
  Eerste Kamer of het Europees Parlement
  Er is nog onvoldoende data beschikbaar om te
  laten zien met welke partij BVNL het meest
  meestemt. Wel lijkt de partij in het programma
  op VVD, FvD en JA21.
  Zetels Tweede Kamer
  2021: 2 zetels*
  *BVNL is een nieuwe partij. Wybren was
  onderdeel van FvD en heeft in mei 2021 besloten
  de partij te verlaten en met verkozen plek in de
  Tweede Kamer een nieuwe partij te starten.
  Grenzen sluiten voor vluchtelingen. Vluchtelingen-
  verdrag uit 1951 opzeggen. Door immigratie te
  stoppen, zijn er meer woningen beschikbaar. Meer
  woningen bijbouwen. Er is geen stikstofprobleem.
  We willen het niet meer over stikstof hebben. Voor
  het bouwen kerncentrales. Gasveld in Groningen
  veilig openhouden. NGO’s en activistische clubs zoals
  Greenpeace en Extinction Rebellion geen subsidies
  geven. Nooit meer coronamaatregelingen.
  Onderzoek naar de corona periode en het handelen
  van de overheid. Wil dat Nederlanders in vrijheid
  kunnen leven zonder gevolgd te worden door de
  overheid: geen digitale identiteit, geen digitale euro
  en behouden van contant geld. Lagere belastingen
  en simpeler arbeidsrecht voor het MKB.
  Gratis openbaar vervoer voor studenten en 65
  plussers. Alleen nog ministers die ervaring
  (opleiding en achtergrond) hebben binnen hun
  vakgebied. Invoeren van een bindend referendum,
  zodat het volk zich ook buiten de verkiezingen kan
  uitspreken. Pensioenindexatie voor ouderen met
  terugwerkende kracht herstellen. Kleinere
  overheid, 20% minder ambtenaren zodat er minder
  bureaucratie is. Belastingdruk verminderen en het
  toeslagenstelsel afschaffen. Afschaffen van de erf-
  en schenkbelasting. Minimumloon verhogen en
  werkgeverslasten verlagen. Bijstandsuitkering
  beperken en opleidingen voor werk in de zorg of
  onderwijs gratis. Stop "woke-indoctrinatie" en
  ideologische gedreven lessen op scholen. Hoge
  straffen voor gewelds- en zedenmisdrijven.
  Bronnen: partijprogramma BVNL, parlement.nl, partijgedrag.nl

  View Slide

 10. CDA
  Lijsttrekker Henri Bontenbal
  Invoer maatschappelijke dienstplicht.
  Veranderen belastingheffingen en toeslagen,
  zodat meer werken meer loont. Kinderopvang
  twee dagen per week vergoed. Geen verhoging
  van eigen betalingen in de medische zorg.
  Huisartsen blijven uitgezonderd van het eigen
  risico. Startende gezinnen en ouderen kunnen
  een passende woning vinden in de eigen
  omgeving. Gemeenten weer laten investeren in
  bibliotheken, zwembaden en buurthuizen.
  Extra geld voor wegen en openbaar vervoer in
  heel Nederland. Beperken boetes bij te laat
  betalen en verbieden woekerrentes. Verbieden
  anoniem gescheld op social media. Grondwet
  uitbreiden met digitale grondrechten. Willen
  een binnenlands hogesnelheidsnetwerk.
  Boeren, leraren en zorgmedewerkers krijgen
  meer zeggenschap en erkenning van hun
  vakmanschap. Kernenergie blijft essentieel.
  Verbeterde waterinfrastructuur in Caribisch
  Nederland. Einde gedoogbeleid van harddrugs-
  bezit. Goed taalonderwijs wordt van meet af aan
  gecombineerd met een basisbaan of ander werk.
  De instroom van migranten gaat omlaag, zodat
  onze huisvesting, zorg en onderwijs het
  aankunnen. Wettelijk vastleggen de NAVO-norm
  van 2%. Het is onze morele plicht Oekraïne te
  blijven steunen in zijn strijd voor vrijheid.
  Striktere voorwaarden voor EU-lidmaatschap.
  Geen Europees leger. De overheid herstelt haar
  fouten richting de toeslagenouders en
  Groningers.
  Rode draad CDA (Christen Democratisch Appèl)
  Christelijk geïnspireerde partij. Willen een land, waar
  we omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen; Waar
  mensen zich thuis voelen en onderdeel zijn van een
  sterke gemeenschap. CDA heeft zes zetels in de Eerste
  Kamer en vijf in het Europees Parlement.
  CDA stemt in de Tweede Kamer vaak hetzelfde als
  CU en VVD (+80% gelijk stemgedrag) Grootste
  verschil in stemgedrag met ChristenUnie: recht,
  migratie en integratie. Grootste verschil stemgedrag
  met VVD: verkeer, cultuur en recreatie.
  Zetels Tweede Kamer
  2010-2012: 21 zetels
  2012-2017: 13 zetels
  2017-2021: 19 zetels
  2021-2023: 15 zetels (nu: 14*)
  *Door vertrek Pieter Omtzigt in september 2021.
  Bronnen: partijprogramma CDA, parlement.nl, partijgedrag.nl

  View Slide

 11. ChristenUnie
  Lijsttrekker Mirjam Bikker
  Rode draad ChristenUnie
  Gedreven door Gods liefde en Christus’
  koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten
  voor de samenleving en het bestuur van ons
  land. CU heeft drie zetels in de Eerste Kamer en
  één in het Europees Parlement.
  CU stemt in de Tweede Kamer vaak
  hetzelfde als D66 en CDA 81% gelijk
  stemgedrag. Grootste verschil in stemgedrag
  met D66: landbouw en internationaal. Grootste
  verschil stemgedrag met CDA: Migratie,
  integratie en Recht.
  Zetels Tweede Kamer
  2010-2012: 5 zetels
  2012-2017: 5 zetels
  2017-2021: 5 zetels
  2021-2023: 5 zetels
  Hoger sociaal minimumloon. Aanpakken
  kinderarmoede en schulden industrie. Socialer,
  rechtvaardiger en eenvoudiger belastingstelsel
  (voorbeeld staat in het verkiezingsprogramma).
  Stoppen produceren/consumeren op manieren die
  negatief zijn voor klimaat. Meer treinen, minder
  vliegen. Behoud kleine scholen, meer agenten, beter
  OV, goede zorg in landelijke gebieden. +100.000 extra
  huizen per jaar (starters en senioren). Strijden tegen
  eenzaamheid door te investeren in plekken waar
  mensen elkaar kunnen ontmoeten. Onderwijs voor
  brede ontwikkeling van jongeren. Actief tegengaan
  stagediscriminatie. Schoolzwemmen een
  basisvoorziening. Ieder kind toegang tot cultuur.
  Beleid in het onderwijs voor kinderen die mantelzorg
  verlenen (gelijk als met topsport). Alle medisch
  specialisten in loondienst. Zorgpremie van 150,-
  naar 50,- per maand. Tandarts in het basispakket.
  Investeren in alternatieven voor afbreken van een
  zwangerschap en steunen jonge moeders. Langer
  ouderschapsverlof. Frysk als tweede rijkstaal,
  bescherming streektalen en dialecten. Sociale media
  minder verslavend en veiliger. Einde moderne
  slavernij van mensenhandel in prostitutie. Bestrijden
  drugscultuur die geweld, uitbuiting en criminaliteit in
  stand houdt. Einde aan de Middellandse zee als
  massagraf. Europese oplossingen om meer grip te
  krijgen op migratie en te komen tot een
  rechtvaardig beleid. Nederland is gastvrij voor
  vluchtelingen en doet ruimhartig zijn deel.
  Bronnen: partijprogramma CU, parlement.nl, partijgedrag.nl

  View Slide

 12. D66
  Lijsttrekker Rob Jetten
  Rode draad D66
  Speerpunten klimaat, onderwijs en de
  economische positie van mensen met een
  middeninkomen, zoals leraren en
  verpleegkundigen. D66 is een regeringspartij. Zij
  hebben zeven zetels in de Eerste Kamer, één zetel in
  het Europees Parlement.
  D66 stemt in de Tweede Kamer vaak hetzelfde
  als CU en CDA (+75% gelijk stemgedrag).
  Grootste verschil in stemgedrag met CU:
  internationaal en landbouw. Grootste verschil
  stemgedrag met CDA landbouw en recht.
  Zetels Tweede Kamer
  2010-2012: 10 zetels
  2012-2017: 12 zetels
  2017-2021: 19 zetels
  2021-2023: 24 zetels
  Verhogen klimaatdoelstelling naar 60% minder
  uitstoot in 2030, klimaatneutraal in 2040,
  volledige circulaire economie in 2050. Iedere
  volwassene krijgt een klimaatbonus om de kosten
  voor de verandering te compenseren. Gaswinning
  in Groningen stopt per 1 oktober ‘24.
  Basisinkomen voor iedereen: Iedereen moet
  terug kunnen vallen op een stevige basis als het
  leven tegen zit. Meer aandacht in het onderwijs
  voor goed leren lezen, schrijven en rekenen en
  burgerschap. Betaalbare en duurzame woningen
  bouwen. Flinke verhoging minimumloon,
  verlagen belasting op werken. Een leerbudget
  voor een leven lang leren. Vermogen en vervuiling
  eerlijker belasten.
  Overheid neemt de regie in de zorg over. Meer
  aandacht voor geestelijke zorg. Kinderopvang
  wordt goedkoper (in de toekomst gratis). Studenten
  krijgen evenveel geld (aanvullende beurs) voor
  mbo, hbo en wo. Keti Koti (1 juli) en bevrijdingsdag
  (5 mei) worden nationale feestdagen. Gezond en
  duurzaam eten wordt goedkoper omdat we hierop
  de btw afschaffen. Goedkoper met Openbaar
  Vervoer buiten de spits. Je mag stemmen vanaf 16
  jaar. Meer leden in de Tweede Kamer: minstens 260
  mensen. Investeren in jeugdbescherming. Oekraïne
  blijvend steunen op militair en humanitair gebied.
  We beschermen kwetsbare mensen die moeten
  vluchten. Hun aanvraag voor asiel wordt snel en
  goed bekeken.
  Bronnen: partijprogramma D66, parlement.nl, partijgedrag.nl

  View Slide

 13. DENK
  Lijsttrekker Stephan van Baarle
  Rode draad DENK
  DENK is genoemd naar het Turkse woord
  gelijkheid. Respect voor alle Nederlanders
  is hun uitgangspunt. Anti discriminatie en
  stoppen van institutioneel racisme.
  DENK stemt in de Tweede Kamer vaak
  hetzelfde als VOLT en GroenLinks (82%
  gelijk stemgedrag). Grootste verschil in
  stemgedrag met Volt: verkeer, zorg en
  gezondheidszorg. Grootste verschil
  stemgedrag met GroenLinks: landbouw
  en ruimte en infrastructuur
  Zetels Tweede Kamer
  2017-2021: 3 zetels
  2021-2023: 3 zetels
  Wil een een organisatie die racisme in de gaten
  houdt. Stop etnisch profileren: verplichte cursussen
  objectief politiewerk. Verplichting stilteruimtes in
  openbare gebouwen. Vrije dagen voor
  verschillende religieuze feestdagen. Keti Koti (1
  juli) wordt een officiële nationale feestdag. Op
  school meer leren over de Holocaust en hoe
  racisme heeft bijgedragen aan deze gitzwarte
  periode. Meer aandacht over de doorwerking van
  anti-zwart racisme in het onderwijs. Veel aandacht
  voor handhaving voor racisme en discriminatie in
  de rechtspraak, overheidsorganisatie, politie ook in
  strafverzwaring discriminatie. Discriminatie van
  Roma en Sinti stoppen (Roma en Sinti is veel
  onrecht aangedaan).
  Geen rentes meer op studieschuld. Zero-tolerance
  voor stagediscriminatie. Gratis ontbijt en lunch op elke
  school. Geen regenboogdwang in het onderwijs.
  Stijging minimumloon en uitkeringen. Meer erkenning
  voor agenten met PTSS. Verplichte chemische castratie
  voor pedoseksuelen. Bedrijven moeten in verhouding
  meer betalen voor verduurzaming (energiebelasting).
  naar bedrijven. Klimaatneutraal in 2050. Geen extra
  belasting voor vlees, plastic en suiker. Forse investing
  OV. Per direct naar 130 km/u. Rentevrije hypotheek
  (halal hypotheek). Tolkdiensten in de gezondheidszorg.
  Afschaffen eigen risico zorg. Mogelijkheid tot
  geslachtswijziging verhogen naar 18+ jaar. Nederland
  erkend de Palestijnse staat. Nederland erkent de
  realiteit van apartheid in bezet Palestina en in Israel.
  Bronnen: partijprogramma DENK, parlement.nl, partijgedrag.nl

  View Slide

 14. FvD
  Lijsttrekker Thierry Baudet
  Rode draad
  We moeten weer trots kunnen zijn op ons land, op
  onze cultuur en onze historie. FvD heeft twee zetels
  in de Eerste Kamer en één in het Europees Parlement.
  FvD Stemt in de Tweede Kamer vaak hetzelfde
  als PVV en JA21 (+74% gelijk stemgedrag). Grootste
  verschil in stemgedrag met PVV: landbouw, werk,
  cultuur en recreatie. Grootste verschil stemgedrag
  met JA21: verkeer, sociale zekerheid, openbare orde
  en huisvesting.
  Zetels Tweede Kamer
  2017-2021: 2 zetels
  2021-2023: 8 zetels (nu 5 zetels*)
  *Drie leden zijn in mei 2021 afgesplitst. Twee van deze leden
  Van Haga en Smolders zijn verder gegaan als BVNL
  Uit de Europese Unie (NEXIT). Mensen kunnen
  direct stemmen op belangrijke zaken (bindende
  referenda). Een vrijheidswet die lockdowns en
  vaccinatieplicht onmogelijk maken. Het moet altijd
  mogelijk blijven om met contact (cash) geld te
  kunnen betalen. Geen diversiteitsquota of positieve
  discriminatie. Geen activistische vlaggen door
  overheidsinstellingen. Verbod geslachtsoperaties en
  hormoonblokkers minderjarigen. Geen LHBTI
  indoctrinatie onderwijs. Naturalisatie en asielstop
  van minimaal 10 jaar. Beperken toegang sociale
  voorzieningen voor asielzoekers en immigranten.
  Stoppen met alle vormen van klimaatbeleid.
  Herstart gasboringen Groningen. Bouw nieuwe
  kerncentrales. Aansturen op vrede in Israël en
  Oekraïne.
  Nooit Nederlandse soldaten naar Oekraïne.
  Herziening jeugdzorg. Eigen risico in de zorg naar
  200,-. Aandacht voor ouderenzorg. Meer aandacht
  vmbo/mbo door oa. ambachtstitels. Betaalbaar OV
  voor iedereen. Maximumsnelheid snelwegen 130km/u.
  Één keer wegenbelasting ook bij meer auto’s. Nieuwe
  luchthaven in de Noordzee. Afschaffen vliegbelasting.
  Vereenvoudiging van belasting-, premie-, en
  toeslagenstelsel. Belastingvrije voet van 30.000 voor
  werkende Nederlander. Geen censuur van
  niet-strafbare uitingen op social media. Direct door
  het volk gekozen burgemeester en commissarissen.
  Grondige sanering publieke omroep. Anonimiteit op
  internet als onvoorwaardelijk uitgangspunt. Geen
  LGBTI propaganda op de publieke omroep. Gratis
  toegang tot Rijksmusea voor Nederlanders.
  Bronnen: partijprogramma FvD, parlement.nl, partijgedrag.nl

  View Slide

 15. GroenLinks/PvdA
  Lijsttrekker Frans Timmermans
  Rode draad GroenLinks/PvdA
  Samenwerking tussen PvdA en Groenlinks. Samen
  maken zij een vuist voor een groener en socialer
  Nederland. GroenLinks/PvdA hebben 14 zetels in de
  Eerste Kamer. Er zitten zes leden van PvdA in Europees
  Parlement.
  Groenlinks en PvdA stemmen in de Tweede
  Kamer vaak hetzelfde als Volt. in 93% van de
  moties stemden deze partijen hetzelfde. De gelijke
  stemmen op diverse thema’s liggen zo dichtbij
  elkaar, dat hier geen duidelijk verschil zichtbaar is.
  Zetels Groenlinks
  2010: 10 zetels
  2012: 4 zetels
  2017: 14 zetels
  2021: 8 zetels
  We investeren in zonnepanelen en windmolens
  en maken deze eigendom van mensen in de buurt.
  Afbouwen van fossiele brandstoffen op de
  Noordzee. Stoppen met gasboringen in Groningen
  en op de Waddenzee. Isolatie van alle huizen, te
  beginnen met sociale huurwoningen. Minder
  vliegen, meer snelle en betaalbare treinen. Eerlijke
  CO2 belasting voor bedrijven. Afschaffen van
  fossiele subsidies voor bedrijven. Verhogen van de
  minimum loon. Verhogen van de AOW, de bijstand
  en andere uitkeringen. Helpen boeren vergroenen.
  Mensen helpen met schulden. Afschaffen
  toeslagen: zorgen dat je rond kan komen van je
  inkomen maakt het hele stelsel eenvoudiger.
  Aanpakken stage-en woningmarktdiscriminatie.
  Maximumprijs voor alle huurwoningen. Meer
  sociale huurwoningen. Regels rondom bouwen
  nieuwe woningen versoepelen (meer bouwen).
  Iedereen heeft recht op een basiswoning. Meer
  vaste huurcontracten en rechten voor huurders
  Regionale zorg overal in Nederland. Zorg weer
  betaalbaar: afschaffen eigen risico, zorgpremie
  verlagen, mondzorg en fysiotherapie in
  basispakket. Inclusief zorgstelsel: tegengaan lange
  wachtlijsten transgenderzorg, abortus uit wetboek
  van strafrecht, anticonceptie in basispakket.
  Docenten meer zelfstandigheid en meer loon.
  Studieschuld minder zwaar mee laten wegen bij
  hypotheek. Alleen gezond en verantwoord
  voedsel op scholen. Kansengeijkheid: Bijlessen
  beschikbaar maken voor iedereen.
  Zetels PvdA
  2010: 30 zetels
  2012: 38 zetels
  2017: 9 zetels
  2021: 9 zetels
  Bronnen: partijprogramma GroenLinks/PvdA, parlement.nl, partijgedrag.nl

  View Slide

 16. JA21
  Lijsttrekker Joost Eerdmans
  JA21 (Juiste Antwoord 21)
  JA21 staat voor een soeverein Nederland, minder
  bureaucratische regeldruk uit Europa, meer
  betaalbare woningen, een streng en humaan
  asielbeleid, en zoveel mogelijk ruimte voor
  werkenden, ondernemers én boeren. JA21 heeft één
  zetel in de Tweede Kamer, drie zetels in de Eerste Kamer
  en één zetel in het Europees Parlement.
  JA21 stemt in de Tweede Kamer vaak hetzelfde als
  PVV en FvD. (+74% gelijk stemgedrag). Grootste
  verschil in stemgedrag PVV: cultuur, recreatie en
  huisvesting. Verschil FvD: huisvesting, openbare orde,
  veiligheid en sociale zekerheid.
  Zetels Tweede Kamer
  2021-2023: 1 zetel
  Gaan voluit voor kernenergie. Afzien van
  klimaatfonds van 35 miljard euro. Verlagen van
  de btw op energie en verlagen van de
  belastingen op brandstof. Asielstop: Geen
  asielopvang in Nederland meer. Belastingvrije
  voet tot 20.000 euro. Werken gaat weer lonen
  (minder marginale druk). We betalen dit doordat
  we miljarden besparen op klimaat en de
  asielstop. Wil een andere Europese Unie met
  minder invloed op de Nederlandse politiek.
  Geen gezamenlijke Europese schulden, Geen
  digitale euro. Meer geld naar onze veiligheid: de
  politie wordt weer de baas op straat en meer
  wijkagenten. Geen hoofddoeken of andere
  religieuze uitingen bij de politie. Uitbreiding van
  het cameratoezicht.
  Wegnemen van juridische belemmeringen voor
  het maken, opslaan en uitkijken van
  camerabeelden. Geen weg meer terug voor
  terroristen. Strenger straffen van zware
  criminelen. JA21 staat zij aan zij met Israël.
  Hamas sympathisanten moeten hard aangepakt
  worden. Referenda over onder meer het
  migratiebeleid, de bevolkingsgroei en de
  klimaataanpak. Inkomstenbelasting eenvoudiger
  maken. Nederland van het stikstofslot af
  (stoppen met de maatregelen). Bevorderen eigen
  woningbezit voor middeninkomens. Patiënten
  moeten meer mogelijkheden krijgen om regie te
  voeren over eigen gezondheid en zorg. Docenten
  daadwerkelijk fors meer gaan betalen om het vak
  aantrekkelijker te maken.
  Bronnen: partijprogramma JA21, parlement.nl, partijgedrag.nl

  View Slide

 17. Nieuw Sociaal Contract
  Lijsttrekker: Pieter Omtzigt
  Grondwettelijk hof (rechtbank) dat nieuwe
  wetten toetst aan de burgerrechten in de
  grondwet. Betere wettelijke bescherming voor
  klokkenluiders (melders van misstanden). Meer
  betaalbare huur- en koopwoningen bouwen.
  Verlagen van belasting op energie voor gewoon
  huishoudelijk gebruik. Vast arbeidscontract
  wordt weer de norm. Maximaal 50.000
  migranten per jaar. Minder belastingvoordelen
  voor arbeidsmigranten. Beperken studiemigratie
  door Nederlands de standaardtaal aan
  universiteiten te maken. Pensioenaanspraken
  mogen alleen veranderen na goedkeuring van de
  mensen die het pensioen krijgen. Europese Unie
  beperken tot zaken als migratie, klimaat en de
  hulp aan Oekraïne.
  Omschakelen naar duurzame energie moet
  uitvoerbaar en betaalbaar blijven. Bouwen nieuwe
  windparken op zee en bouwen van ten minste
  twee nieuwe kerncentrales. De huidige
  stikstofwet gaat van tafel en wordt vervangen
  door een realistisch alternatief gebaseerd op
  vermindering van de daadwerkelijke uitstoot.
  Versterken digitale vaardigheden van burgers.
  Strengere regels invoeren voor data bij de
  overheid. Meer bedden bij verpleeghuizen.
  Kraamzorg wordt gratis. Controle tandarts in
  basispakket. Overal in Nederland goede
  voorzieningen zoals beroepsonderwijs,
  streekziekenhuizen en politie. Goed en snel
  openbaar vervoer en geen kilometerheffing.
  Rode draad Nieuw Sociaal Contract (NSC)
  NSC vindt dat het tijd is voor een grondige
  renovatie van het Nederlands openbaar bestuur
  en een focus op bestaanszekerheid. Omtzigt was
  oorspronkelijk kamerlid voor het CDA.
  Omtzigt stemt in de Tweede Kamer vaak
  hetzelfde als SGP en BBB (+68% gelijk
  stemgedrag) grootste verschil in stemgedrag met
  SGP: bestuur, landbouw. Grootste verschil met
  BBB: bestuur en landbouw,
  Zetels Tweede Kamer
  2021-2023: 1 zetel
  Bronnen: partijprogramma NSC, parlement.nl, partijgedrag.nl

  View Slide

 18. Partij voor de Dieren
  Lijsttrekker Esther Ouwehand
  Rode draad Partij voor de Dieren
  Zet niet alleen de kortetermijnbelangen van de
  mens centraal, maar de al gehele planeet en al
  haar bewoners. De partij heeft drie zetels in de
  Eerste Kamer en één zetel in het Europees
  Parlement.
  PVDD stemt in de Tweede Kamer vaak
  hetzelfde als SP en GroenLinks (+87% gelijk
  stemgedrag). Grootste verschil in stemgedrag
  met SP: verkeer, ruimte en Infrastructuur.
  Grootste verschil in stemgedrag met
  GroenLinks: sociale zekerheid.
  Zetels Tweede Kamer
  2010-2012: 2 zetels
  2012-2017: 2 zetels
  2017-2021: 5 zetels
  2021-2023: 6 zetels
  Nederland wordt klimaatneutraal in 2030. We
  maken een einde aan fossiele subsidies. De grootste
  vervuilers dragen de zwaarste lasten en mensen die
  het al zwaar hebben worden geholpen. Caribisch
  Nederland krijgt een eerlijk deel van het
  klimaatbudget. De rechten voor dieren worden in
  de grondwet vastgelegd. Levens van dieren worden
  niet meer opzij geschoven voor economische
  belangen. Verhogen minimum loon naar 16 euro per
  uur en de uitkeringen stijgen mee. Hergebruik en
  reparaties worden gestimuleerd, dus niet belast. De
  vee-industrie krimpt met 75% hierdoor is er minder
  veevoer en minder landbouwgrond nodig. We helpen
  boeren met de omslag naar milieuvriendelijke
  akkerbouw.
  Circulair en natuurvriendelijk bouwen. Stop op de
  bouw van distributiecentra, datacenters en grote
  kantoorpanden. Nederland tolereert geen uitingen
  van homo- en transhaat, racisme en fascisme. Al
  het openbaar vervoer wordt goedkoper. Rente
  studieleningen permanent op 0%. Verhoging van de
  basisbeurs en verlaging van collegegeld. We
  investeren in goede geestelijke zorg en in kwaliteit
  van jeugdhulp. Het eigen risico in de zorg wordt
  afgeschaft. Mensen in de zorg krijgen meer inspraak
  en een eerlijke loon. Museumbezoek wordt
  betaalbaar voor alle Nederlanders. Bibliotheken
  blijven open of worden heropend. Druk uitoefenen
  op de Israëlische regering om te stoppen met de
  bezetting en annexatie van Palestijns gebied.
  Bronnen: partijprogramma PvdD, parlement.nl, partijgedrag.nl

  View Slide

 19. PVV
  Lijsttrekker Geert Wilders
  Rode draad PVV
  PVV wil Nederlanders weer op 1 zetten. Hard op
  immigratie en law and order, maar sociaal op
  koopkracht en zorg. De partij heeft 4 zetels in de
  Eerste Kamer.
  PVV stemt in de Tweede Kamer vaak hetzelfde
  als JA21 en FvD (+75% gelijk stemgedrag).
  Grootste verschil in stemgedrag met JA21:
  cultuur, recreatie en huisvesting. Grootste
  verschil in stemgedrag met FvD: cultuur,
  recreatie, landbouw en werk.
  Zetels Tweede Kamer
  2010-2012: 24 zetels
  2012-2017: 15 zetels
  2017-2021: 20 zetels
  2021-2023: 17 zetels
  Asielstop. Opzeggen VN vluchtelingenverdrag.
  Geen islamitische scholen, korans en
  Moskeeën. Meer koopkracht door verlagen van
  belastingen, btw en verhogen minimumloon. AOW
  leeftijd naar 65 jaar. 10.000 extra politieagenten.
  Levenslang wordt weer echt levenslang. Afschaffen
  TBS. Vanaf 14 jaar altijd volwassenstrafrecht
  toepassen bij zeden- en geweldsdelicten. Digitale
  schandpaal voor daders van geweld- en
  zedenmisdrijven. Afschaffen eigen risico in de
  zorg en tandarts in basispakket. Extra
  verpleegplekken en ouderenwoningen.
  Huurtoeslag verhogen. Meer woningen: In steden
  en dorpen ‘een straatje erbij’. Belemmerende
  stikstofregels van tafel. Kolen- en gascentrales
  blijven open. Nieuwe kerncentrales bouwen.
  Terugtrekken uit VN-klimaatakkoord. Snellere
  schadeafhandeling en versterking van huizen in
  Groningen. Onze nationale voedselvoorziening weer
  op 1. Promoten gebruik Nederlandse producten
  (herkenbaar met Nederlandse vlag). Nationale
  dierenambulance. Uitbreiden dierenpolitie. Onder
  andere dierenmishandelaars en plezierjacht
  keihard straffen. Grondwettelijk vastleggen van
  joods-christelijke wortels als leidende cultuur in
  Nederland. Afschaffen Eerste Kamer. Einde aan
  linkse haat tegen helden uit onze geschiedenis.
  Politieke neutraliteit van leraren. Taal en rekenen
  weer centraal in onderwijs. Forse beperking van het
  aantal buitenlandse studenten. Meer wegen
  aanleggen, maximum snelheid naar 140 km/u.
  Geen verdere uitbreiding van de EU.
  Bronnen: partijprogramma PVV, parlement.nl, partijgedrag.nl

  View Slide

 20. SGP
  Lijsttrekker Chris Stoffer
  Rode draad
  Onze standpunten zijn onderbouwd met drie
  waarden: Leven, dienen en recht doen. Deze
  waarden zijn voor ons het belangrijkste wat er is.
  SGP heeft twee zetels in de Eerste Kamer en één
  zetel in het Europees Parlement.
  SGP stemt in de Tweede Kamer vaak
  hetzelfde als CDA en CU (+76% gelijk
  stemgedrag). Grootste verschil in stemgedrag
  met CDA: cultuur, recratie, zorg en gezondheid.
  Grootste verschil in stemgedrag met CU:
  migratie, integratie en recht.
  Zetels Tweede Kamer
  2010-2012: 2 zetels
  2012-2017: 3 zetels
  2017-2021: 3 zetels
  2021-2023: 3 zetels
  Strengere straffen voor geweld tegen mensen die
  voor de overheid werken. Geen winkels open op
  zondag. Meer investeren in monumentale gebouwen
  zoals kerken. Stoppen met subsidies aan
  onderwerpen die gaan over gender op scholen.
  Aandacht voor risico’s AI (artificial intelligence).
  Abortus blijft in wetboek strafrecht en wordt zéker
  niet aangemerkt als mensenrecht. Tegen euthanasie.
  Meer salaris voor zorgmedewerkers. Ziekenhuizen
  en andere zorgplekken in de buurt houden; een
  actieplan maken voor behoud van voorzieningen in
  de regio. Kortingspas voor gezinnen voor musea.
  Recht op vrij als je rouwt (rouwverlof). Gratis
  relatietherapie. Geen mogelijkheid voor
  meerouderschap of draagmoederschap. Minder
  buitenlandse studenten naar Nederland.
  Nederlands als voertaal op scholen. Verlagen
  belasting op elektriciteit. Betaalbare woningen ook
  voor starters. Belastingstelsel veranderen en
  afschaffen toeslagen. Geen hoge fiscale afrekening
  voor boeren die willen stoppen. Genoeg middelen om
  planten en gewassen te kunnen beschermen. Geen
  verkoop van boerengrond aan rijke mensen die geen
  boer zijn. Een betere en realistischere aanpak
  stikstofprobleem. Meer belasting voor vliegen.
  Inzetten kerncentrales. Strengere regels voor geluid
  windparken. Geen vrachtwagens op zondag. Minder
  btw voor het repareren van apparaten, zodat ze
  langer meegaan. We willen zelf beslissen over ons
  asielbeleid, los van de EU. Sluiten van rosse buurten
  zoals de Wallen. Steun voor Israël. Nederlandse
  ambassade naar Jeruzalem.
  Bronnen: partijprogramma SGP, parlement.nl, partijgedrag.nl

  View Slide

 21. SP
  Lijsttrekker Lilian Marijnissen
  Rode draad
  De SP kiest voor verandering. Nederland moet
  eerlijker. Een land op basis van menselijke
  waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. SP
  heeft drie zetels in de Eerste Kamer.
  SP stemt in de Tweede Kamer vaak hetzelfde
  als PVDD en Volt (+83% gelijk stemgedrag).
  Grootste verschil in stemgedrag met PvdD
  ruimte, infrastructuur en verkeer, Grootste
  verschil in stemgedrag met Volt internationaal,
  zorg en gezondheidszorg.
  Zetels Tweede Kamer
  2010-2012: 15 zetels
  2012-2017: 15 zetels
  2017-2021: 14 zetels
  2021-2023: 9 zetels
  Verhogen minimumloon naar 16,- per uur. Geen
  eigen risico in de zorg. Tandarts en fysiotherapie in
  het basispakket. Mensen die een huis kopen
  moeten er zelf in wonen (geen huisjesmelkers).
  Schrappen btw op voeding en openbaar vervoer.
  Een bindend referendum. Mensen krijgen meer te
  zeggen over hun buurt. Bedrijven moeten winst
  delen met alle medewerkers. Schade door
  overheid moet goed worden vergoed (Groningen).
  Het koninklijk huis moet niet meer verdienen dan
  de minister president. Zwembaden, bibliotheken,
  openbaar vervoer en andere voorzieningen ook in
  gebieden waar minder mensen wonen. Hoge
  inkomens betalen meer belasting, lage inkomens
  minder. Openbaar vervoer, energievoorziening en
  woningcorporaties moeten van de overheid zijn.
  Geen digitale euro. Internet beschikbaar en betaalbaar
  zijn voor iedereen. Stilzetten subsidies aan fossiele
  energiebedrijven. CO2 heffing voor alle bedrijven. De
  energierekening omlaag. Geen kernenergie. Alleen
  vliegtaks voor veelvliegers. Minder papierwerk voor
  huisartsen. Verlagen AOW naar 65 jaar. Geen
  toeslagen meer, alle inkomens verhogen. Tijdelijk
  stoppen met economische migratie. Ouders krijgen
  samen 12 maanden ouderschapsverlof.
  Kinderarmoede uitbannen. Sporten voor iedereen
  betaalbaar. Alle studenten een hogere studiebeurs.
  Kunstenaars moeten genoeg verdienen. Rijksmusea
  maken we gratis. Huurprijzen omlaag. Meer
  politiebureaus en wijkagenten. Problemen bij de politie
  aanpakken, zoals pesten en racisme. Onderzoeken van
  betere opties dan de euro. Geen nieuwe landen in EU.
  Bronnen: partijprogramma SP, parlement.nl, partijgedrag.nl

  View Slide

 22. Volt
  Lijsttrekker Laurens Dassen
  Rode draad
  Te lang is geprobeerd om de problemen van
  nu op te lossen met de ideeën van gisteren.
  Het is tijd voor nieuwe ideeën die passen bij de
  21e eeuw. Dit betekent luisteren naar alle
  generaties en investeren in jonge mensen.
  Volt stemt in de Tweede Kamer vaak
  hetzelfde als Groenlinks en PvdA. (93%
  gelijk stemgedrag). Grootste verschillen op
  zorg en gezondheid en werk
  Zetels Tweede Kamer
  2021-2023: 3 zetels
  Klimaatneutraal in 2040. Stoppen met fossiele
  subsidies. Meest vervuilende fabrieken sluiten en pas
  open als ze duurzaam zijn. Verbod op kleine stukjes
  vliegen en op privévliegtuigen. Aanpak van
  belastingontwijkende multinationals. Transitie naar
  biologische en natuurinclusieve landbouw.
  Dierenwelzijn centraal in landbouw en veehouderij
  van de toekomst. Openbaar vervoer voor iedereen:
  Treinen en bussen rijden overal ook waar weinig
  mensen wonen. Uitkeringen en minimumloon
  omhoog. Iedereen moet voldoende geld hebben
  voor wonen, energie, onderwijs, zorg, openbaar
  vervoer en toegang tot internet. Kinderopvang wordt
  voor alle ouders mogelijk. Kinderen zijn welkom op
  alle scholen. Ìn het onderwijs meer aandacht voor
  Europees burgerschap en AI (artificial intelligence).
  Minister voor Discriminatiebestrijding, Inclusie en
  Gelijkwaardigheid. Afschaffen toeslagen en
  belastingen die met werk te maken hebben. In plaats
  van toeslagen, krijgt iedereen een basisbedrag
  (later moet dit het basisinkomen worden). Spullen
  moeten zo gemaakt worden, dat ze makkelijk te
  repareren zijn of herbruikbaar zijn. Bouwen van
  nieuwe en groene woningen. Stemmen vanaf 16 jaar
  (juist jongeren moeten het langst leven van de keuzes
  die we nu maken). 250 leden in de Tweede Kamer.
  Er komt een Minister van Digitale Zaken. Een
  aanvullende beurs voor mbo studenten. Abortus
  uit wetboek voor strafrecht. Volt wil een open EU,
  waar plaats is voor mensen die op de vlucht zijn
  voor oorlog en geweld. Meer aandacht voor en
  onderzoek naar inclusiviteit in de zorg.
  Bronnen: partijprogramma Volt, parlement.nl, partijgedrag.nl

  View Slide

 23. VVD
  Lijsttrekker Dilan Yesilgöz
  Rode draad
  Ruimte geven. Grenzen stellen. De rust
  terugbrengen. Zodat we straks weer trots tegen
  elkaar zeggen: we hebben het goed voor elkaar
  in Nederland. VVD heeft 10 zetels in de Eerste
  Kamer en vijf zetels in het Europees Parlement.
  VVD stemt in de Tweede Kamer vaak
  hetzelfde als CDA en SGP (+72% gelijk
  stemgedrag). Grootste verschil met CDA Cultuur,
  recreatie en verkeer. Grootste verschil met SGP
  op cultuur, recreatie, zorg en gezondheid.
  Zetels Tweede Kamer
  2010-2012: 31
  2012-2017: 41
  2017-2021: 33
  2021-2023: 34
  Bronnen: partijprogramma VVD, parlement.nl, partijgedrag.nl
  Bedrijfsopvolging blijft mogelijk. Regeldruk MKB’ers
  verlagen. Toeslagen afschaffen, belastingen
  versimpelen. Wettelijk verbod op homogenezing.
  Discriminatie op de arbeidsmarkt en scholen aanpakken.
  Gratis kinderopvang voor werkende ouders. Huidige
  klimaatdoelen houden (100% klimaatneutraal in 2050).
  Vasthouden aan het huidige stikstofdoel. Stimuleren en
  ontwikkelen nieuwe verdienmodellen voor onze
  boeren. Dieren- mishandeling hard aanpakken. Stoppen
  gaswinning in Groningen. De beste leraren krijgen een
  hoger salaris. Vrijwillige programma’s op school tijdens
  zomervakantie. Vmbo en vwo zijn even belangrijk;
  schoolniveaus krijgen andere namen. Bouwen nieuwe
  wegen, bruggen en tunnels. Eigen risico zorg langere
  tijd vastzetten. Abortus is in Nederland toegestaan.
  4 grote kerncentrales in 2035. Bedrijven moeten
  schoon produceren, of deuren sluiten. Verlagen
  belasting op werk. Kinderarmoede tegengaan.
  Verminderen huurprijsstijging. Lasten eigen huis
  betaalbaar. Bouwen meer woningen. Politie
  zichtbaar in wijken. Respect voor agenten
  herstellen. Harder aanpakken zware criminelen.
  Jeugdcriminaliteit tegengaan. Versterken defensie.
  Geschikte jongeren kunnen op vrijwillige basis
  direct in dienst bij defensie. Steun Oekrainers in
  hun strijd om vrijheid. Immigratie: Voor vergunning
  onbepaalde tijd moet je participeren en betaald
  werken. Vluchtelingenverdrag (uit 1951)
  moderniseren. Arbeidsmigranten stimuleren terug
  te gaan. Minder afhankelijk van China door handel
  te drijven met Afrika, Zuid Amerika en Azie.

  View Slide

 24. Jouw beurt
  Nog drie dingen die je kunt doen.

  View Slide

 25. 3 dingen die je kunt doen
  Hier nog wat handige links naar:
  Kieskompas, laat net als dit
  overzicht zien wat partijen
  beloven. Ook interessant is de
  stemchecker laat zien hoe partijen
  de afgelopen jaren stemden. Dit
  laat deels zien of partijen ook
  doen wat ze hebben beloofd.
  Check je feiten. Dat je beste
  vriend een sympathieke vent is,
  betekent niet dat je alles maar
  klakkeloos aan hoeft te nemen.
  Controleer je feiten.
  Delen = lief. Denk je dat je hier
  iemand mee helpt? Deel het dan
  met je vrienden, familie,
  collega’s en/of kennisen via
  social media of whatsapp.

  View Slide

 26. Verantwoording / Zo heb ik dit document gemaakt.
  Mijn doel is volledig objectief zijn. Zodat iedereen die dit
  leest, ongeacht waar je stem naar uit gaat in makkelijke
  woorden kan lezen waar partijen voor staan.
  Gemiddeld ben ik 3 tot 4 uur bezig geweest per partij (totaal
  80 uur). De meeste plannen van partijen zijn namelijk
  heel lang. Vaak meer dan 100 soms wel bijna 200
  pagina’s. Om de juiste punten in het overzicht van de partij
  te zetten, heb ik rekening gehouden met het volgende.
  1) Sommige thema’s vinden (bijna) alle partijen belangrijk:
  eenvoudigere belastingregels, meer leraren, hogere
  salarissen voor leraren, zorgmedewerkers en politie. Ik heb
  deze onderwerpen daarom alleen uitgelicht als ze helemaal
  vooraan het programma staan (en dus belangrijk zijn voor
  een partij) of als ze heel duidelijk anders zijn dan de
  plannen van andere partijen.
  2) Partijen geven vaak een top 10 aan punten op hun
  website aan of het verkiezingsprogramma. Staan de
  belangrijkste punten niet in het programma, dan ga ik
  ervan uit dat partijen hun belangrijkste punten in het begin
  van het programma hebben staan. Als partijen op de
  laatste pagina’s iets zeggen over een thema heb ik dit niet
  meegenomen, tenzij het erg afwijkt van wat andere partijen
  doen/zeggen.
  4) Ik heb ChatGPT gebruikt (openAI) om zinnen op een
  objectieve manier soms eenvoudiger te formuleren.
  De bronnen die ik heb gebruikt: websites partijen zelf,
  partijgedrag.nl, stukroodvlees.nl, parlement.com,
  ProDemos, nieuwssites als nos, volkskrant, NRC.

  View Slide

 27. Geweldig,
  je hebt het
  uitgelezen!
  Hopelijk heeft dit overzicht je richting gegeven of bevestigd
  wat je al wist.
  Succes met stemmen 22 november!
  Farah Farina

  View Slide