Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Onepagers Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Onepagers Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Weet jij al wat je kiest 15 maart? Ik wist het niet. Dus maakte een hoop aantekeningen en nu deel ik ze met jou. Hopelijk helpt het jou met je keuze.

Ik heb de verschillende onderwerpen uit de partijprogramma’s op 1 pagina gezet. CDA. D66, FdV, GroenLinks, PvdA, PvdD, PVV, Volt en VVD.

Delen = lief.

Farah Farina Sheikrojan

March 14, 2023
Tweet

More Decks by Farah Farina Sheikrojan

Other Decks in Education

Transcript

 1. IK WIL PARTIJDIG ZIJN
  PROVINCIALE STATEN EN WATERSCHAPPEN 2023
  Weet jij al wat je kiest 15 maart? Ik wist het niet, dus las ik
  de partijprogramma’s, maakte een hoop aantekeningen, en
  nu deel ik die met jou. Hopelijk helpt het jou met je keuze
  voor je stem.
  - Provinciale staten Noord-Holland
  - Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (gebied:
  Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland)
  Mijn bronnen: NOS, rijksoverheid.nl, nu.nl, websites
  van de partijen zelf, agv.nl (kieswijzer), stukroodvlees
  Farah Farina

  View full-size slide

 2. Pagina 3
  Wat doen de Provinciale Staten en de Waterschappen? (in een notendop!)
  Pagina 7 t/m 16
  Onepagers met samengevatte standpunten van 9 bekende politieke partijen.
  Pagina 4 & 5
  Hoe kom je tot een stem die bij jou past?
  1
  2
  3
  Inhoud

  View full-size slide

 3. iale
  JE MAG TWEE KEER STEMMEN
  PROVINCIAAL EN WATERSCHAPPEN
  De provinciale staten hebben invloed op jouw directe leefomgeving. Zij hebben invloed op
  milieu, locaties AZC’s, ontwikkeling openbaar vervoer, cultuur, woningen, windmolens en
  werkgelegenheid. Ook kiezen de provinciale staten straks wie er in de eerste kamer komen.
  Waterschappen gaan over het waterbeheer, denk aan de duinen, dijken, schoon water uit
  je kraan, zuivering van de rioleringen en energie. Met jouw stem bepaal jij mede op welke
  manier zij dit doen. Dit filmpje van NOS over ‘stemmen over water’, laat goed zien waarom je
  hiervoor je stem wil laten horen.
  Deze partijen doen mee aan de verkiezingen in Noord Holland. Let op. De lijst bij
  waterschappen is net iets anders dan de lijst van de Provinciale staten.
  Provinciale staten
  50 plus. AWP, BBB, Belang van Nederland, CDA,
  Christen Unie, Code Oranje, D66, DENK, FvD,
  Groenlinks, JA21, Jezus Leeft, namens Noord
  Hollanders, Nederland met een plan, OP-NL, PvdD,
  PvdA, PVV, Piratenpartij, SP, Volt, VVD.
  Waterschappen Amstel, Gooi en Vecht
  50plus, AWP, BBB, Belang van Nederland,
  CDA, Christen Unie, De groenen, De
  Republikeinse Politieke Partij, Partij van de
  Arbeid, Partij voor de Dieren, VVD, Water
  Natuurlijk (is samenwerking
  Groenlinks/D66/Volt).

  View full-size slide

 4. Kies de partij
  Welke partij past bij jouw normen
  en waarden? Wat zijn voor jou
  belangrijke onderwerpen?
  Werkgelegenheid, migratie, wonen,
  klimaat etc. Lees de onepagers op
  pagina 6 t/m 14, bekijk zelf
  partijprogramma’s en/of doe de
  stemwijzer.
  Invloed landelijke politiek
  De Provinciale Staten kiezen in mei
  de 75 leden van onze Eerste Kamer.
  Daarmee hebben de verkiezingen
  van deze week indirect dus wel
  degelijk gevolgen voor de landelijke
  politiek. En niet in de minste plaats
  omdat de coalitie vrijwel zeker geen
  meerderheid gaat krijgen in de
  Eerste Kamer, en als gevolg
  daardoor afhankelijk zal worden (of
  eigenlijk blijven want ze is dat al
  jaren) van andere partijen.*
  Kies de persoon!
  Laat je niet foppen! Je kan niet
  stemmen op Rutte, Wilders, van der
  Plas of Kaag. Zij doen helemaal niet
  mee deze verkiezingen.
  Waar gaat je stem wel heen
  Je stemt op de lokale leden van de
  partij die bij jou in de provincie wonen.
  Je vindt de lijst op de provinciale
  website van de door jou gekozen
  partij.
  IN 3 STAPPEN NAAR JE STEM
  Tekst bronnen: adviezen voor bij het kiezen van website stukroodvlees.nl

  View full-size slide

 5. BEWUST STEMMEN
  Wil je meer doen dan alleen stemmen op een
  partij? Stem dan ‘strategisch’: De nummer 1
  op de lijst krijgt over het algemeen de meeste
  stemmen omdat het bovenste vakje wordt
  aangevinkt.
  Wil je bewuster stemmen? Ga naar de
  website van jouw partij en kijk wie jou het
  best vertegenwoordigt. Natuurlijk kan dit ook
  de eerste persoon op de lijst zijn.
  Vind je een goede afspiegeling van de
  samenleving belangrijk? Stem dan eens
  op een vrouw, Lhbtiq+ en/of persoon met een
  niet-westerse achtergrond.

  View full-size slide

 6. 1 ONEPAGER PER PARTIJ
  9 partijen op 9 onepagers: CDA, D66, FdV,
  GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij van de
  Arbeid, PVV, Volt, VVD
  Bron: de volledige partijprogramma’s op de
  websites van de partijen.

  View full-size slide

 7. Waterschappen
  Financieel gezond maken van het Waterschap;
  achterstallig onderhoud aan sluizen moet
  worden aangepakt, waterwegen in ons
  Waterschap toegankelijker voor suppers,
  roeiers, kajakkers en andere
  waterrecreanten. Zwemmen moet meer
  worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld door
  ballenlijnen, en 'wildzwemmen' op niet-officiële
  plekken moet niet verboden worden,
  samenwerken met boeren, burgers en
  natuurbeheerders om risico's op droogte en
  overstromingen door klimaatverandering aan te
  pakken.
  Provinciale Staten
  Geen enkel agrarisch bedrijf mag onvrijwillig worden
  beëindigd, meer woningen bouwen waar nodig ook
  aan rand dorpen en steden, duurzame sportlocaties en
  verenigingen, onderhoud en uitbreiding van
  provinciale wegen, ruimte geven aan kernenergie en
  investeren in waterstoffabrieken en schone
  energieproductie via afvalcentrales met CO2-afvang,
  provinciale fondsen voor MKB en familiebedrijven
  tegen effecten energiecrisis, Stop groei Schiphol:
  krimp naar 440.000 vluchten en start van vliegtuigvrije
  dagen, meer ruimte voor tijdelijke woningbouw of
  transformatie van bestaande gebouwen. Tata Steel
  behouden voor de provincie: inzetten op
  verduurzaming in plaats van sluiting, CDA wil de
  provincie met de laagste belastingen blijven.

  View full-size slide

 8. Waterschappen: D66 ‘Water Natuurlijk’
  (samen met GroenLinks en Volt)
  We leggen waterbergingen aan als nieuwe
  landschaps iconen van klimaatbestendig
  Waterbeheer; Kritisch kijken naar grootverbruikers en
  gebruik van kostbaar drinkwater terugbrengen;
  bodemdaling remmen; medicijnresten en
  microplastics uit water filteren met nieuwe
  technieken (rioolzuivering); investeren in onderzoeken
  voor het terugwinnen grondstoffen en energie uit
  rioolwater; natuur herstellen en biodiversiteit
  verbeteren (bloemrijke dijken, natuurvriendelijke
  oevers) en actieplan om vissterfte terug te dringen;
  inwoners betrekken bij beslissingen; Natuurlijke
  oplossing voor bescherming tegen overstromingen;
  technisch waar het niet anders kan.
  Provinciale Staten
  Het Noordzeekanaalgebied en Den Helder moeten dé
  waterstofhub van Europa worden; Bedrijven helpen met
  duurzame oplossingen en zorgen dat provinciale
  regelgeving hierbij niet in de weg staat; Meer investeren in
  biodiversiteit, bodemkwaliteit, schoon water en natuur;
  het percentage biologische landbouw in Noord-Holland
  moet fors omhoog; Er komt voldoende fysieke ruimte voor
  (circulair) ondernemerschap in de Provincie; Sociaal
  ondernemerschap wordt gestimuleerd; Bouwen voor de
  juiste doelgroep: bij nieuwe ontwikkelingen wordt eerst
  getoetst of de geplande ontwikkeling past bij de vraag;
  Goede OV-verbindingen en fietsbereikbaarheid;
  Versterking van de groene longen rondom Amsterdam:
  een zone met buitenplaatsen, verbonden door kanalen en
  rivieren.

  View full-size slide

 9. Waterschappen
  FvD doet niet mee in de waterschapsverkiezingen.
  Provinciale Staten
  FvD wil geen restricties voor voertuigen op traditionele
  brandstof; Voldoende asfalt; Geen lhbt-, Oekraïne-, EU-
  of andere niet-Nederlandse of provinciale vlaggen bij
  overheidsgebouwen; Noord-Holland moet alle banden
  met het World Economic Forum (WEF) verbreken;
  Lagere energierekening; Een provinciaal initiërend en
  bindend referendum invoeren; Geen anti-blank
  diversiteitsbeleid bij provinciaal wervingsbeleid; Geen
  duurzaamheids- en diversiteitseisen voor MKB;
  Terughoudendheid op het gebied van automatisering,
  digitalisering en robotisering; Geen vergunning voor
  nieuwe asielzoekerscentra (AZC) en Vergunningen voor
  bestaande AZC intrekken; Geen belemmeringen voor de
  agrarische sector; Traditionele brandstof en energie blijven
  benutten. Niet van het gas af.
  D66 -

  View full-size slide

 10. Waterschappen: Groenlinks ‘Water Natuurlijk’
  (samen met D66 & Volt)
  We leggen waterbergingen aan als nieuwe landschaps
  iconen van klimaatbestendig Waterbeheer; Kritisch
  kijken naar grootverbruikers en gebruik van kostbaar
  drinkwater terugbrengen; bodemdaling remmen;
  medicijnresten en microplastics uit water filteren
  met nieuwe technieken (rioolzuivering); investeren in
  onderzoeken voor het terugwinnen grondstoffen en
  energie uit rioolwater; natuur herstellen en
  biodiversiteit verbeteren (bloemrijke dijken,
  natuurvriendelijke oevers) en actieplan om vissterfte
  terug te dringen; inwoners betrekken bij beslissingen;
  Natuurlijke oplossing voor bescherming tegen
  overstromingen; technisch waar het niet anders kan.
  Provinciale Staten
  Investeringsfonds op om sociale ondernemingen te
  ondersteunen; maximale huurprijs woningen; Tenminste
  40% sociale woningen bij nieuwbouw; Klimaat komt
  voorop bij het maken van beleid. Helpen bewoners met
  het isoleren van hun huizen; Grote vervuilers als Tata
  Steel en Schiphol aan banden leggen; Stimuleren
  duurzaam vervoer; Helpen boeren met een omslag naar
  duurzame en natuurvriendelijke landbouw en houden
  vast aan de doelen voor het verminderen van stikstof;
  Bouwen zoveel mogelijk huizen in al bestaande steden en
  dorpen; Verhogen waterkwaliteit en beschermen
  IJsselmeer, onze grootste drinkwaterbron, door mest- en
  gifgebruik in de landbouw te verminderen en
  grootverbruikers van grondwater te belasten.
  D66 -

  View full-size slide

 11. Waterschappen
  Schoon water voor betere flora en fauna, maar ook om
  het zwemmen veiliger te maken; De rioolzuiveringen
  worden gemoderniseerd. De stoffen die via het
  rioolwater in de zuivering komen winnen we terug;
  Gezuiverde afvalwater moet ingezet worden als
  industriewater zodat daar geen drinkwater meer wordt
  verbruikt; We helpen de landbouw om de
  waterkwaliteit te verbeteren. Meewerken hieraan is
  verplicht anders is het de vervuiler die betaalt. Dit laatste
  geldt in nog sterkere mate voor industrie; De industrie
  stopt met het onnodig gebruik in fleece, cosmetica en
  tandpasta; vispasseerbaar maken van gemalen en
  inlaten. We verstoren de vogelgebieden niet en zorgen
  voor een vogelvriendelijk ontwerp van wind- en
  zonneparken.
  Provinciale Staten
  De PvdA ondersteunt plannen voor alternatieve
  woningbouw die combinaties van wonen en zorg mogelijk
  maken; Bouw van meer duurzame en betaalbare
  woningen; Gemixte wijken, waar verschillende groepen
  met elkaar samenleven; Tijd van vervuiling door bedrijven
  als Tata Steel en Schiphol is voorbij: huidige en
  toekomstige vergunningen moeten aan strikte
  milieuvoorwaarden worden getoetst; Investering in
  recreatievoorzieningen; lagere tarieven voor sportclubs
  en culturele instellingen die bijdragen aan saamhorigheid
  en nationale identiteit; Omslag naar biologische landbouw;
  Er mogen geen nieuwe megastallen worden gebouwd.
  Goed bereikbaarheid dorpen en steden, kosten openbaar
  vervoer omlaag om vervoersarmoede tegen te gaan;
  investeren in onderwijs dat aansluit op arbeidsmarkt.
  D66 -

  View full-size slide

 12. Waterschappen
  Schoon water zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar de
  praktijk is anders. In 2027 moeten internationale normen voor
  waterkwaliteit behaald zijn. Verbod op hengelen; Minder
  dierenleed, Stoppen met de huidige muskus- en
  beverrattenbestrijding en voorkom het doden van bevers;
  Sluizen en gemalen worden aangepast, zodat vissen er veilig
  langs kunnen; Natuurlijke inrichting van dijken, bermen en
  bomenrijen met ruimte voor planten en dieren;
  Zuiveringsinstallaties omvormen tot energie- en
  grondstoffenfabrieken; Digitale privacy en veiligheid van
  waterschapswerken; Diversiteit en inclusie: Het waterschap
  heeft hierin een voorbeeldfunctie; Draai de effecten van
  klimaatverandering en bodemdaling terug; help boeren over
  te stappen naar natuurvriendelijke akkerbouw.
  Provinciale Staten
  Noord-Holland zet zich in om voedselverspilling te
  stoppen; De provincie zet in op preventie van grote
  uitbraken van dierziekten, waaronder ziekten die van
  dier op mens kunnen overspringen; De PvdD wil dat de
  provincie geen activiteiten of evenementen meer
  subsidieert waarbij dieren worden gebruikt voor
  vermaak; Schone lucht, water en bodem, grote
  vervuilers zoals Schiphol en Tata Steel worden
  aangepakt; Minder dieren in de veehouderij en geen
  megastallen dat verkleint ook het risico op ziektes als
  Q-koorts en corona; Duurzaam, toegankelijk, snel en
  betaalbaar openbaar vervoer, nieuwe autowegen zijn
  overbodig; Voedsel van natuurvriendelijke
  akkerbouw, we helpen boeren die omslag te maken.
  D66 -

  View full-size slide

 13. Waterschappen
  PVV doet niet mee in de
  waterschapsverkiezingen.
  Provinciale Staten
  PVV wil geen duurzaamheidseisen bij woningbouw;
  Focus op kerntaken van provincie en zo min mogelijk
  subsidies en leningen (de provincie is geen bank); Stop
  zinloos klimaatbeleid en energietransitie; Focus op
  kernenergie en behoud aardgasnetwerk, geen
  windturbines, grootschalige zonneparken of waterstof;
  Geen onzinnige duurzaamheidseisen bij woningbouw;
  meer referenda; Laat onze waardevolle boeren met rust.
  Zet in op behoud en onderhoud natuur- en
  recreatiegebieden, bestuurlijke boetes milieudelicten
  verdubbelen; Sponsoring van provinciale evenementen,
  waarbij sponsorbijdragen worden gebruikt om extra
  aandacht te geven aan duurzaamheid, diversiteit &
  inclusie wordt geschrapt; Uitgaven aan
  Woke-personeelsbeleid moeten direct worden geschrapt.
  D66 -

  View full-size slide

 14. Waterschappen: Volt is ‘Water Natuurlijk’
  (samen met GroenLinks en D66)
  We leggen waterbergingen aan als nieuwe
  landschaps iconen van klimaatbestendig
  Waterbeheer; Kritisch kijken naar grootverbruikers
  en gebruik van kostbaar drinkwater
  terugbrengen; bodemdaling remmen;
  medicijnresten en microplastics uit water
  filteren met nieuwe technieken (rioolzuivering);
  investeren in onderzoeken voor het terugwinnen
  grondstoffen en energie uit rioolwater; natuur
  herstellen en biodiversiteit verbeteren (bloemrijke
  dijken, natuurvriendelijke oevers) en actieplan om
  vissterfte terug te dringen; inwoners betrekken bij
  beslissingen; Natuurlijke oplossing voor
  bescherming tegen overstromingen; technisch
  waar het niet anders kan.
  Provinciale Staten
  Meer regie vanuit provincie om leegstand tegen te gaan;
  Een provinciale strategie voor klimaatadaptatie; Flink
  vergroenen, effectief watermanagement en strengere
  bouweisen; Aanmoedigen en financieel aantrekkelijk maken
  van constructie nieuwe, al dan niet kleine modulaire
  kerncentrales; Intensieve veehouderij in overleg met
  boeren zo snel mogelijk uitfaseren; Afschalen van
  korteafstandsvluchten en versnelde ontwikkeling van
  Europese hogesnelheidslijnen; Investeren in mobiliteitshubs,
  een platform voor deelmobiliteit en een nieuw
  tarievenstelsel voor het openbaar vervoer;
  Toekomstbestendige economie: circulariteit wordt de
  norm, inzetten op een ontziltingsincubator; Burgerberaden
  zoals het permanente burgerparlement in Oost-België.
  D66 -

  View full-size slide

 15. Waterschappen
  Doelgericht en innovatief de dijken te versterken
  waar nodig is; Exoten zoals de rivierkreeft kunnen de
  veiligheid bedreigen en moeten worden aangepakt
  (wetgeving aanpassen); We stimuleren het afkoppelen
  van regenpijpen, de aanleg van blauw-groene
  daken op gebouwen en blauw groene schoolpleinen,
  etc; Iedereen moet zonder zorgen kunnen
  Noord-Holland ondernemen, zwemmen, recreëren of
  vissen; Watergebruikers worden gestimuleerd om
  zuiniger om te gaan met beschikbaar water; De
  VVD is voor behoud van de geborgde zetels;
  Ondernemers en boeren moeten een apart
  aanspreekpunt hebben bij het waterschap; De
  belasting moet op een eerlijke manier worden verdeeld
  tussen inwoners, boeren en bedrijven. Iedereen, ook
  natuurorganisaties, moet mee betalen.
  Provinciale Staten
  De gemeenten blijven verantwoordelijk voor het lokale
  woonbeleid; De VVD pleit voor aanleg van meer
  parallelwegen voor landbouwverkeer; Alle provinciale
  wegverlichting wordt vervangen door ledverlichting;
  Alle steden, dorpen en het landelijk gebied in
  Noord-Holland goed bereikbaar; Bedrijven die de
  leefomgeving belasten, moeten over de juiste
  milieuvergunningen beschikken; Verminderen van de
  regeldruk en vereenvoudigen procedures en
  vergunningaanvragen; Het voorzien in de
  woningbehoefte, zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk;
  Behoud van de hubfunctie van Schiphol en
  verduurzaming van de agrofood-clusters, de havens én
  Tata Steel; Voldoende ruimte voor (duurzame)
  energievoorziening met onder andere waterstof.
  D66 -

  View full-size slide

 16. DIT WAREN 9 VAN DE 18 PARTIJEN
  En er zijn nog 9 andere
  partijen, zoalS de
  BoerBurgerBeweging,
  de SP en de
  PiratenPartij. Alle
  partijen hebben hun
  programma en
  standpunten op de
  website staan!

  View full-size slide

 17. AWESOME DAT JE HET
  EINDE HEBT GEHAALD!
  Ben je blij? Vergeet hem dan niet te delen. Hopelijk helpt het
  anderen ook!
  @FaarSheik

  View full-size slide