$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Introduktion till webbutveckling HT12: föreläsning 1

Fredrik Ohlin
September 04, 2012

Introduktion till webbutveckling HT12: föreläsning 1

For the Swedish university course Introduction to Web Development: .

(Published under a Creative Commons BY license.)

Fredrik Ohlin

September 04, 2012
Tweet

More Decks by Fredrik Ohlin

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Introduktion till webbutveckling
  Bild: http://www.flickr.com/photos/frauleinschiller/4702688723/

  View Slide

 2. Introduktion till
  webbutveckling
  H12 7,5 hp
  Fredrik Ohlin

  View Slide

 3. Kursintroduktion
  Syfte, lärandemål, upplägg,
  innehåll, överblick

  View Slide

 4. DA156A
  Introduktion till webbutveckling
  DA153A
  Introduktion till datavetenskap
  4/9 11/11

  View Slide

 5. Kursplan:
  www.edu.mah.se/
  DA156A/syllabus/

  View Slide

 6. Kursen syftar till att introducera fundamentala
  koncept och tekniker som ingår i modern
  webbutveckling.
  Studenten ska ges praktiska färdigheter i
  utveckling av webbplatser, liksom en teoretisk
  bakgrund till de begränsningar och möjligheter
  som ges av aktuella standarder och plattformar.
  Studenten ska också utveckla en inledande
  förståelse av hur användarbehov och -beteende kan
  styra utvecklingen av ett gränssnitt.

  View Slide

 7. http://www.flickr.com/photos/splorp/6083482404/

  View Slide

 8. (1998)
  http://www.flickr.com/photos/moparx/5321857668

  View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. Lärandemål
  Efter genomgången kurs
  skall studenten kunna:

  View Slide

 15. förklara begreppet representation och
  dess betydelse inom
  informationsteknologin
  förklara hur begreppen information,
  presentation och beteende förhåller
  sig till komponenterna av en webbsida
  och varandra, samt varför begreppen
  brukar särskiljas
  beskriva och exemplifiera kring
  standarders roll inom webbutveckling
  och till viss del datavetenskap

  View Slide

 16. konstruera webbsidor baserat på för
  området aktuella standarder, med
  speciell hänsyn till tillgänglighet
  och kompatibilitet, samt viss hänsyn
  till användbarhet
  beskriva en resulterande webbsida
  baserat på källkod skriven i HTML,
  CSS och enklare JavaScript
  motivera användningsmässiga
  ställningstagande vid utformning av
  en webbsida

  View Slide

 17. diskutera på ett problematiserande
  och reflekterande vis, hur
  webbutvecklare kan förhålla sig till
  standarder, målplattformer och
  målgrupper.

  View Slide

 18. 10 veckor
  11 föreläsningar
  8 labbtider
  5 labbuppgifter
  3 inlämningsuppgifter
  1 tentamen

  View Slide

 19. Typisk vecka
  2 föreläsningar/lektioner
  1 labbtid
  1 fokusaktivitet
  { laboration, uppgift}

  View Slide

 20. Moment Betygsskala # hp
  Konstruktion av webbsidor:
  uppgifter
  UG 3,5
  Skriftlig tentamen UV 4

  View Slide

 21. Laborationer
  ”Learning by doing”
  Ej examinerande - men kritiskt
  lärandemoment.
  Labbuppgifter finns tillgängliga nu.
  Labbtider med handledning: 2 grupper.

  View Slide

 22. View Slide

 23. Litteratur
  Hela kursen
  Allsopp, John: Developing with Web Standards,
  New Riders Press, 2009
  Marcotte, Ethan: Responsive Web Design,
  A Book Apart, 2011
  Referenslitteratur
  Krug, Steve: Don’t Make Me Think!,
  Pearson Professional Education, 2nd ed., 2005
  Lawson, Bruce och Remy Sharp: Introducing HTML5
  New Riders Press, 2010
  Zeldman, Jeffrey: Designing with Web Standards
  New Riders Press, 3rd ed., 2009

  View Slide

 24. webbintro.se

  View Slide

 25. ?

  View Slide

 26. CommonCraft: WWW in Plain English

  View Slide

 27. View Slide

 28. http://en.wikipedia.org/wiki/
  File:Usage_share_of_web_browsers_(Source_StatCounter).svg

  View Slide

 29. http://www.flickr.com/photos/adactio/6800969243/

  View Slide

 30. A Grosskurth and M. W. Godfrey,
  A Reference Architecture for Web Browsers

  View Slide

 31. http://www.youtube.com/watch?v=dndeRnzkJDU

  View Slide

 32. http://www.youtube.com/watch?v=AKZ2fj8155I

  View Slide

 33. Vad är en
  webbläsare?

  View Slide

 34. Vad är en
  webbsida?

  View Slide

 35. View Slide

 36. Webbsidans tre lager
  Innehåll
  Struktur
  Presentation
  Beteende

  View Slide

 37. Innehåll + struktur

  View Slide

 38. Hypertext
  P. Morville & L. Rosenfeldt,
  Information Architecture for the World Wide Web

  View Slide

 39. HTML
  HyperText Markup Language
  Formellt språk för strukturering av
  text och andra typer av information.
  Tim Berners-Lee, ~1991

  View Slide

 40. View Slide

 41. Presentationen styrs
  utan att förändra det
  underliggande HTML-
  dokumentet

  View Slide

 42. CSS
  Cascading Style Sheets
  Språk för att beskriva presentationen
  för bl a HTML (märkspråksdokument)
  Håkon Wium Lie, 1994

  View Slide

 43. Beteende -
  JavaScript

  View Slide

 44. JavaScript
  Komplett programmeringsspråk
  ”inbäddat” i webbläsaren
  Används typiskt för att manipulera de
  ”undre lagren”, presentation,
  struktur och/eller innehåll, baserat
  på användareinteraktion.
  Brendan Eich (Netscape), ~1995

  View Slide

 45. View Slide

 46. Webbsidans tre lager
  Innehåll
  Struktur
  Presentation
  Beteende

  View Slide

 47. Webbsidans tre lager
  Innehåll
  HTML
  CSS
  JavaScript

  View Slide

 48. webbintro.se

  View Slide