Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Introduktion till webbutveckling HT12: föreläsning 2

Fredrik Ohlin
September 10, 2012

Introduktion till webbutveckling HT12: föreläsning 2

For the Swedish university course Introduction to Web Development: .

(Published under a Creative Commons BY license.)

Fredrik Ohlin

September 10, 2012
Tweet

More Decks by Fredrik Ohlin

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Labbgrupper publicerade (grupp 1: efternamn A-K, grupp 2: efternamn L-Ö)

  Salar för 11/9: Grupp 1: C119, Grupp 2: C121 Ny på programmet? Fråga i pausen om något är osäkert!
 2. En webbsida Webbsida Vad webbläsaren visar genom att rendera ett

  HTML-dokument HTML-dokument Innehåll uppmärkt enligt HTML HTML-fil Ett HTML-dokument sparat i en textfil.
 3. Ett HTML-dokument En serie nästlade element vars ordning avgör strukturen

  och vars typ och egenskaper beskriver innehållet Kan representeras med ett dokumentträd
 4. Vad är ett element? Komponent med vilka HTML-dokument är uppbyggda.

  Är av en viss typ (elementets namn). Kan ha egenskaper (attribut) och/ eller innehåll Definieras med ”taggar”. Ex: <h1>Huvudrubrik</h1>
 5. Typsik dokumentstruktur <html> - rotelementet <head> - dokumenthuvud, för data

  om dokumentet <title> - dokumenttitel <body> - för innehåll i dokumentet
 6. Formell beskrivning a dokumentstruktur Dokument deklarerar vilken DTD som används

  …och förväntas upprätthålla reglerna i denna DTD (validera) Document Type Definition
 7. DTD Vem som helst kan skapa en DTD, men webbens

  standarder administreras av W3C. En DTD kan beskriva dokumentstrukturen för alla SGML- baserade språk, som HTML & XML. En DTD är inte trivial att läsa.
 8. HTML 4.01 Strict HTML 4.01 Transitional XHTML 1.0 Strict XHTML

  1.0 Transitional XHTML 1.1 XHTML 2 HTML5
 9. XML • eXtensible Markup Language • Utbyggbar och förenklad efterträdare

  till SGML • Man är (i princip) fri att välja namn på element
 10. <?xml  version="1.0"  encoding="iso-­‐8859-­‐1"?> <boksamling>        <bok  sprak="engelska">  

               <titel>XSLT  Cookbook</titel>                <forfattare>Sal  Mangano</forfattare>        </bok>        <bok  sprak="svenska">                <titel>Skriv  med  XML</titel>                <forfattare>Åsa  Blom</forfattare>      </bok> </boksamling> http://sv.wikipedia.org/wiki/XML#Syntax
 11. XHTML • Omformulering av HTML i XML. • Syntaxregler från

  XML, element och strukturregler från HTML. • XHTML 1.1 har rekommendationsstatus, men XHTML 1.0 är vanligare.
 12. Skillnad? • Dokument följer samma struktur; använder samma element. •

  Det går att vara lika strikt med HTML. • Den utökade funktionalitet som XML ger har dåligt webbläsarstöd.
 13. Framtid? • 2 juli 2009 meddelade W3C att arbetsgruppen för

  XHTML2 inte fick förnyat uppdrag. • XML används ”överallt”, men framtiden för XHTML är oviss • ...men 1.0 är standard i många system.
 14. HTML5 <!DOCTYPE html> While the HTML syntax described in this

  specification bears a close resemblance to SGML and XML, it is a separate language with its own parsing rules. http://dev.w3.org/html5/spec/single-page.html
 15. HTML5 • Inte baserat på SGML, men bakåtkompatibelt. • Kan

  skrivas med HTML-syntax eller XML-syntax. Se även: http://www.w3.org/QA/2008/01/html5-is-html-and-xml.html • Innehåller många nya element för att beskriva innehåll och struktur: • <article>, <figure>, <nav>, <audio>, <video>, … <!DOCTYPE html>
 16. HTML 4.01 Strict HTML 4.01 Transitional XHTML 1.0 Strict XHTML

  1.0 Transitional XHTML 1.1 XHTML 2 HTML5
 17. Har jag skrivit rätt? W3C tillgängliggör en tjänst som kontrollerar

  om ett dokument är giltigt enligt använd standard. http://validator.w3.org/ Vissa verktyg har inbyggd funktionalitet för att göra samma kontroll.
 18. Teckenkodning • Regler för hur symboler (tecken) ska representeras [av

  en dator]. • ”Teckenuppsättning” är synonymt inom HTTP (och därmed HTML). • En vanlig teckenkodning är ASCII, med stöd för 128 tecken, inkl engelska alfabetet.
 19. Teckenkodning • Webbserverns ansvarar för att ”berätta” vilken typ av

  innehåll som skickas. • Detta innefattar vilken teckenkodning. • Många gånger påverka webbserverns inställningar. • Ett HTML-dokument bör specificera med vilken teckenuppsättning det är sparat.
 20. Att läsa • Developing with Web Standards kap. 1-3 •

  Introduktionsartiklarna länkade i labb 1