$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Introduktion till webbutveckling HT12: föreläsning 2

Fredrik Ohlin
September 10, 2012

Introduktion till webbutveckling HT12: föreläsning 2

For the Swedish university course Introduction to Web Development: .

(Published under a Creative Commons BY license.)

Fredrik Ohlin

September 10, 2012
Tweet

More Decks by Fredrik Ohlin

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Introduktion till
  webbutveckling
  F2: HTML

  View Slide

 2. Idag
  (Kort praktisk info)
  Grundläggande byggstenar i HTML
  HTML som standard
  Spara och publicera webbdokument

  View Slide

 3. Labbgrupper publicerade
  (grupp 1: efternamn A-K, grupp 2:
  efternamn L-Ö)
  Salar för 11/9: Grupp 1: C119, Grupp
  2: C121
  Ny på programmet?
  Fråga i pausen om något är osäkert!

  View Slide

 4. Andrea Resmini
  Gästföreläsning
  Ons 12/9, 14:30. U305.

  View Slide

 5. View Slide

 6. http://www.flickr.com/photos/adactio/6800969243/

  View Slide

 7. Webbsidans tre lager
  Innehåll
  HTML
  CSS
  JavaScript

  View Slide

 8. innehåll
  + syntax
  + semantik
  HTML

  View Slide

 9. View Slide

 10. En webbsida
  Webbsida
  Vad webbläsaren visar genom att
  rendera ett HTML-dokument
  HTML-dokument
  Innehåll uppmärkt enligt HTML
  HTML-fil
  Ett HTML-dokument sparat i en textfil.

  View Slide

 11. Ett HTML-dokument
  En serie nästlade element
  vars ordning avgör strukturen
  och vars typ och egenskaper
  beskriver innehållet
  Kan representeras med ett
  dokumentträd

  View Slide

 12. Vad är ett element?
  Komponent med vilka HTML-dokument är
  uppbyggda.
  Är av en viss typ (elementets namn).
  Kan ha egenskaper (attribut) och/
  eller innehåll
  Definieras med ”taggar”.
  Ex: Huvudrubrik

  View Slide

 13. Mah
  Strukturkod
  (elementnamn)
  Attribut med värde
  Strukturkod
  Innehåll
  Starttagg Sluttagg

  View Slide

 14. View Slide

 15. Typsik dokumentstruktur
  - rotelementet
  - dokumenthuvud, för data
  om dokumentet
  - dokumenttitel
  - för innehåll i dokumentet

  View Slide

 16. Typsik dokumentstruktur
  http://www.flickr.com/photos/daniello/422213306/
  Mitt dokument

  View Slide

 17. Dokumentträdet
  http://reference.sitepoint.com/html/page-structure

  View Slide

 18. DOM
  https:/
  /
  addons.mozilla.org/sv-
  SE/firefox/addon/6622/

  View Slide

 19. Exempel
  (Enkelt HTML-
  dokument.)

  View Slide

 20. innehåll
  + syntax
  + struktur
  + strikta regler
  HTML

  View Slide

 21. Formell beskrivning a dokumentstruktur
  Dokument deklarerar vilken DTD som
  används
  …och förväntas upprätthålla reglerna i
  denna DTD (validera)
  Document Type Definition

  View Slide

 22. DTD
  Vem som helst kan skapa en DTD, men
  webbens standarder administreras av
  W3C.
  En DTD kan beskriva
  dokumentstrukturen för alla SGML-
  baserade språk, som HTML & XML.
  En DTD är inte trivial att läsa.

  View Slide

 23. Recommended DTDs to use in your Web document
  http://www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.html

  View Slide

 24. Vilka element
  kan användas?

  View Slide

 25. Svar 1: Något
  referensverk
  Developing with Web Standards
  http://reference.sitepoint.com/html
  http://dev.opera.com/articles/view/1-
  introduction-to-the-web-standards-
  cur/#toc

  View Slide

 26. Svar 2:
  Språkets specifikation

  View Slide

 27. HTML 4.01
  Strict
  HTML 4.01
  Transitional
  XHTML 1.0
  Strict
  XHTML 1.0
  Transitional
  XHTML 1.1
  XHTML 2
  HTML5

  View Slide

 28. View Slide

 29. XML
  • eXtensible Markup Language
  • Utbyggbar och förenklad efterträdare till
  SGML
  • Man är (i princip) fri att välja namn på
  element

  View Slide 30.        
                 XSLT  Cookbook
                 Sal  Mangano
         
         
                 Skriv  med  XML
                 Åsa  Blom
       

  http://sv.wikipedia.org/wiki/XML#Syntax

  View Slide

 31. XHTML
  • Omformulering av HTML i XML.
  • Syntaxregler från XML, element och
  strukturregler från HTML.
  • XHTML 1.1 har rekommendationsstatus,
  men XHTML 1.0 är vanligare.

  View Slide

 32. Skillnad?
  • Dokument följer samma struktur; använder
  samma element.
  • Det går att vara lika strikt med HTML.
  • Den utökade funktionalitet som XML ger har
  dåligt webbläsarstöd.

  View Slide

 33. Framtid?
  • 2 juli 2009 meddelade W3C att
  arbetsgruppen för XHTML2 inte
  fick förnyat uppdrag.
  • XML används ”överallt”, men framtiden för
  XHTML är oviss
  • ...men 1.0 är standard i många system.

  View Slide

 34. HTML5
  While the HTML syntax described in this
  specification bears a close resemblance to
  SGML and XML, it is a separate language with
  its own parsing rules.
  http://dev.w3.org/html5/spec/single-page.html

  View Slide

 35. HTML5
  • Inte baserat på SGML, men bakåtkompatibelt.
  • Kan skrivas med HTML-syntax eller XML-syntax.
  Se även: http://www.w3.org/QA/2008/01/html5-is-html-and-xml.html
  • Innehåller många nya element för att beskriva
  innehåll och struktur:
  • , <figure>, , , , …

  View Slide

 36. HTML 4.01
  Strict
  HTML 4.01
  Transitional
  XHTML 1.0
  Strict
  XHTML 1.0
  Transitional
  XHTML 1.1
  XHTML 2
  HTML5

  View Slide

 37. Har jag skrivit rätt?
  W3C tillgängliggör en tjänst som
  kontrollerar om ett dokument är
  giltigt enligt använd standard.
  http://validator.w3.org/
  Vissa verktyg har inbyggd
  funktionalitet för att göra samma
  kontroll.

  View Slide

 38. Webbpublicering

  View Slide

 39. Ev. demo av
  webshare

  View Slide

 40. Teckenkodning

  View Slide

 41. Teckenkodning
  • Regler för hur symboler (tecken) ska
  representeras [av en dator].
  • ”Teckenuppsättning” är synonymt inom
  HTTP (och därmed HTML).
  • En vanlig teckenkodning är ASCII, med stöd
  för 128 tecken, inkl engelska alfabetet.

  View Slide

 42. http:/
  /www.jimprice.com/ascii-0-127
  .gif

  View Slide

 43. ( http://joeyh.name/blog/entry/unicode_eye_chart/ )

  View Slide

 44. Teckenkodning
  • Webbserverns ansvarar för att ”berätta”
  vilken typ av innehåll som skickas.
  • Detta innefattar vilken teckenkodning.
  • Många gånger påverka webbserverns
  inställningar.
  • Ett HTML-dokument bör specificera med
  vilken teckenuppsättning det är sparat.

  View Slide

 45. View Slide

 46. Så, ”helt enkelt”:
  1.Välj teckenkodning att spara
  HTML-dokumentet med.
  2.Ange samma teckenkodning i
  HTML-dokumentet.

  View Slide

 47. Om labb 1

  View Slide

 48. Att läsa
  • Developing with Web Standards
  kap. 1-3
  • Introduktionsartiklarna länkade i labb 1

  View Slide