Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Kdyby/Events #posobota

Kdyby/Events #posobota

The Kdyby/Events extension provides a robust events system for the Nette Framework.

Filip Procházka

September 30, 2014
Tweet

More Decks by Filip Procházka

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Kdyby/Events @ProchazkaFilip

 2. Co si povíme? • teorie kolem eventů • jak to

  funguje v Nette • eventy v komponentách • Kdyby/Events prakticky • diskuze? připravte si otázky!
 3. Teorie kolem eventů

 4. Co jsou eventy/hooky? • modulárnost • rozšiřitelnost • znovupoužitelnost

 5. Eventy v Nette? class Circle extends Nette\Object { public $onChange

  = []; public function setRadius($radius) { $this->radius = max(0, $radius); $this->onChange($this, $this->radius); }
 6. Eventy v Nette? $circle = new Circle; $circle->onChange[] = function($circle,

  $newValue) { echo 'there was a change!'; }; $circle->setRadius(10);
 7. Nette magic class Nette\Object { public function __call($name, $args) {

  foreach ($this->{"on$name"} as $cb) { call_user_func_array($cb, $args); } }
 8. Eventy v komponentách

 9. Co je problém? class MyControl extends UI\Control { public function

  handleFoo() { // logic $this->presenter->flashMessage('Yatta!'); $this->redirect('Foo:'); } }
 10. Řešení? class MyControl extends UI\Control { public $onSuccess = [];

  public function handleFoo() { // logic $this->onSuccess($this, $arg); } }
 11. Řešení? $control->onSuccess[] = function () { $this->presenter->flashMessage('Yatta!'); $this->redirect('Foo:'); };

 12. Kdyby/Events

 13. Naco další event systém? • není to lazy • kompatibilita

  s otatními systémy ◦ doctrine\orm ◦ symfony\event-dispatcher
 14. Lazy eventy? $circle->onChange[] = function($arg) use ($foo) { $foo->hardWork($arg); };

  $circle->onChange[] = function($arg) use ($bar) { $bar->hardWork($arg); };
 15. Doctrine ORM? class Listener implements EventSubscriber { function getSubscribedEvents() {

  return ['onFoo', 'onBar']; } function onFoo($args) { // ... }
 16. Doctrine ORM? $evm = new EventManager(); $evm->addEventSubscriber( new Listener() );

 17. Doctrine ORM? $evm->dispatch( 'onFoo', new Args($foo, $radius) );

 18. Symfony? class Listener implements EventSubscriberInterface { function getSubscribedEvents() { return

  ['onFoo', 'onBar']; } function onFoo($args) { // ... }
 19. Symfony? $evd = new EventDispatcher(); $evd->addSubscriber( new Listener() );

 20. Symfony? $evm->dispatch( 'onFoo', new Event($foo, $radius) );

 21. Co takhle, Kdyby se všechny systémy daly používat dohromady?

 22. xkcd.com/927

 23. Kdyby/Events = Nette events (+ Doctrine EventManager)? (+ Symfony EventDispatcher)?

 24. Pojďme vyřešit problém z praxe class OrderProcess { function openOrder();

  function addItem($item); function finish(Order $order);
 25. Nějaké ty basic závislosti public function __construct( EntityManager $em, Nette\Security\User

  $user, Nette\Http\Session $session ){
 26. Požadavek: “Po dokončení objednávky se bude posílat email”

 27. Přidáme posílání emailů... public function __construct( EntityManager $em, Nette\Security\User $user,

  Nette\Http\Session $session, Nette\Mail\IMailer $mailer ){
 28. Požadavek: “Přidej mi tam kredity za objednávky”

 29. Přidáme kredity.. public function __construct( EntityManager $em, Nette\Security\User $user, Nette\Http\Session

  $session, Nette\Mail\IMailer $mailer, My\CreditsRewarder $rewarder ){
 30. Požadavek: “Jeden partner chce objednávky posílat do svého pokladního systému”

 31. Externí pokladní systém.. public function __construct( EntityManager $em, Nette\Security\User $user,

  Nette\Http\Session $session, Nette\Mail\IMailer $mailer, My\CreditsRewarder $rewarder, Partner\CashRegisterClient $partner ){
 32. Požadavek: “Budeme posílat smsky”

 33. Posílání smsek... public function __construct( EntityManager $em, Nette\Security\User $user, Nette\Http\Session

  $session, Nette\Mail\IMailer $mailer, My\CreditsRewarder $rewarder, Partner\CashRegisterClient $partner, My\Sms\Sender $smsSender ){
 34. Požadavek: “V příštích 6 hodinách vracej 50% hodnoty objednávky v

  kreditech, za všechny objednané burgery”
 35. SRP (Single Responsibility Principle)

 36. Vraťme se na začátek... public function __construct( EntityManager $em, Nette\Security\User

  $user, Nette\Http\Session $session ){
 37. … a přidejme si jeden event class OrderProcess public $onFinish

  = []; function finish(Order $order) { // ... $this->onFinish($this, $order); }
 38. … a napíšeme si listenery class OrderMailerListener implements Subscriber {

  function getSubscribedEvents() { return [ 'OrderProcess::onFinish' ]; }
 39. … a napíšeme si listenery class OrderMailerListener function __construct(IMailer $mailer);

  function onFinish(Order $order) { // .. $this->mailer->send($message); }
 40. … a napíšeme si listenery class CreditsRewardListener function __construct( Rewarder

  $r, User $user); function onFinish(Order $order) { $this->rewarder->reward( $this->user->id, $order->price * 0.05); }
 41. … a napíšeme si listenery class SmsSenderListener function __construct(Sms\Sender $sender);

  function onFinish(Order $order) { // .. $this->sender->send($message); }
 42. Nezapomenout registrovat events: subscribers: - OrderMailerListener - CreditsRewardListener - SmsSenderListener

 43. Profit!

 44. Poslední nejasnosti • Jak se $onFinish dostane k listenerům? •

  Nemělo to být lazy? • Můžu naslouchat na více událostí v jednom listeneru?
 45. A co nějaké nevýhody? • Nevíme vůbec co se zavolá

  • IDE s tím neumí pracovat
 46. PhpStorm ❤ Kdyby/Events

 47. None
 48. None
 49. None
 50. Go follow @juznacz & @matej_21

 51. A co ty message queue? Dáme demo?

 52. Závěrem? Eventy nejsou silver bullet, užívejte s rozumem.

 53. Dotazy?

 54. Díky za pozornost! filip-prochazka.com Follow me maybe? @ProchazkaFilip