Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

V gitu se nic neztratí

V gitu se nic neztratí

Filip Procházka

June 20, 2018
Tweet

More Decks by Filip Procházka

Other Decks in Technology

Transcript

 1. V gitu se nic neztratí
  @ProchazkaFilip

  View Slide

 2. V gitu se nic neztratí
  ● Prerekvizity
  ● Interní struktura gitu
  ● Přepisování historie
  ● Záchrana ztracených commitů

  View Slide

 3. Git internals:
  Prerekvizity

  View Slide

 4. Datové struktury: složitost
  “Složitost algoritmu vyjadřuje náročnost algoritmu na různé
  zdroje: dobu výpočtu, velikost paměti, počet procesorů aj.
  Podle toho rozlišujeme různé míry složitosti.”

  View Slide

 5. Datové struktury: složitost
  ● Časová složitost algoritmu je funkce, která pro každou
  velikost vstupních dat je rovna délce nejdelšího výpočtu
  na všech možných datech této velikosti. Jde o analýzu
  nejhoršího případu.
  ● Prostorová složitost algoritmu je funkce, která pro
  každou velikost vstupních dat je rovna velikosti paměti
  výpočtu zabírajícího největší paměť na všech možných
  datech této velikosti. Jde o analýzu nejhoršího případu.

  View Slide

 6. Datové struktury: složitost
  ● Iterace nad polem: O(N)
  ○ 10 prvků => 10x tělo cyklu
  ● Iterace nad dvourozměrným polem s N*M prvky je O(N*M)
  ○ 10x 10 prvků je 10^2 ~ O(n^2)
  foreach ($array as $key => $value) {
  // ...
  }
  foreach ($array as $k1 => $innerArray) {
  foreach ($innerArray as $k2 => $value) {
  // ...
  }
  }

  View Slide

 7. Datové struktury: složitost
  Source: https://devwebcl.blogspot.cz/2016/12/big-o-comparison.html

  View Slide

 8. Datové struktury
  ● Různé vlastnosti
  ● Pole
  ○ Linked list
  ○ Array list
  ● Mapa
  ○ Hashmap
  ● …
  ● Ovlivňují vlastnosti algoritmů, které je využívají
  $array = [];
  $map = [];

  View Slide

 9. Datové struktury: Grafy
  ● Hrany spojují vrcholy
  ● Orientovaný / neorientovaný
  ● Ohodnocený / neohodnocený
  ● Reprezentace grafu
  ○ Matice
  ○ Seznam následníků
  ○ Seznam předchůdců
  ○ …

  View Slide

 10. Datové struktury: strom (typ grafu)
  ● DAG
  ○ Orientovaný
  ○ Bez kružnic
  ○ Graf

  View Slide

 11. Neměnná (immutable) datová struktura
  class Node
  {
  /** @var Node */
  private $children = [];
  __construct(array $children);
  getChildren(): array;
  }

  View Slide

 12. Neměnná (immutable) datová struktura

  View Slide

 13. Git internals

  View Slide

 14. Interní struktura
  .git/
  HEAD
  config
  index
  info/
  objects/
  refs/
  heads/
  remotes/
  stash/
  tags/

  View Slide

 15. Interní struktura: objekty
  ● Ukládá “libovolné” data
  ● Dostupné pod unikátním hashem
  $ find .git/objects -type f
  .git/objects/a9/1c0342de4646d25df5a1338448
  .git/objects/a9/02ad8baad63d79e867d2ad8d83
  ...
  $ git cat-file -p a902ad8baad63d79e867d2ad8d83
  content

  View Slide

 16. Interní struktura: tree objekty
  ● Jména souborů s ref na objekty
  ● Složky s ref na tree objekty
  Source: https://git-scm.com/book/en/v1/Git-Internals-Git-Objects

  View Slide

 17. Interní struktura: commit objekty
  ● hash tree objektu
  ● hash předchozího commitu
  ● Autor & commiter
  ● Datum
  ● Commit message
  ● ….
  Source: https://git-scm.com/book/en/v1/Git-Internals-Git-Objects

  View Slide

 18. Interní struktura: reference
  Source: https://git-scm.com/book/en/v1/Git-Internals-Git-Objects

  View Slide

 19. Interní struktura: reference HEAD
  ● Aktivní work tree
  ● Obsahuje aktivní ref, nikoliv commit

  View Slide

 20. Interní struktura: reference tags
  ● Nemění se
  ● Typ: lightweight
  ○ Reference, která ukazuje na commit
  ● Typ: annotated
  ○ Git vytvoří tag objekt
  ○ Reference ukazuje na tag objekt
  git tag v1.1
  git tag -a v1.1 -m “foo”
  -a, --annotate
  Make an unsigned, annotated tag object
  -s, --sign
  Make a GPG-signed tag, using the default e-mail address’s key.
  -u , --local-user=
  Make a GPG-signed tag, using the given key.

  View Slide

 21. Interní struktura: reference remotes
  ● Git si zde ukládá poslední známý stav remote ref

  View Slide

 22. Interní struktura: packfiles
  ● Komprimované object soubory
  ● Rozdíly mezi bloby (diffy)

  View Slide

 23. Interní struktura: .git/index
  ● Obsahuje všechny změny přidané přes git add
  ● Obsah se commituje

  View Slide

 24. Interní struktura: gc
  ● git-gc
  ○ Úklid v lokálním repository
  ○ auto - pravidelný garbage collecting
  ● git-prune
  ○ Součást git-gc
  ○ Maže nepotřebné objekty v lokálním repository

  View Slide

 25. Přepisování historie:
  rebase

  View Slide

 26. Source: https://developer.atlassian.com/blog/2014/12/pull-request-merge-strategies-the-great-debate/

  View Slide

 27. Záchrana ztracených commitů:
  reflog

  View Slide

 28. Záchrana ztracených commitů
  ● git reflog
  ○ Ukládá všechny commity, kterými projde HEAD
  ● git log -g
  ○ Normální log výstup, ale pro reflog historii
  ● git fsck --full
  ○ Kontroluje integritu databáze
  ○ V kombinaci s --full vrací objekty, na které nejsou reference

  View Slide

 29. View Slide

 30. GIT: advanced
  GEEKYTECH
  https://geekyedu.cz

  View Slide

 31. @ProchazkaFilip

  View Slide