Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Nejlepší cache je žádná cache

Nejlepší cache je žádná cache

Rychlé představení dalšího způsobu jak pracovat s daty, který vám umožňuje snadněji řešit invalidaci cache, která se velice snadno stane opravdu komplexní.

Filip Procházka

May 18, 2016
Tweet

More Decks by Filip Procházka

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Nenormalizované relace - duplikace informací - složité udržování konzistence, pokud

  je takové schéma “source of truth” - updatnout kategorii student znamená updatnout 2 řádky person_id person_name category_id category_name 1 Karel 1 Student 2 Milan 1 Student 3 Franta 2 Učitel
 2. Normalizované relace - každá informace je v db jen jednou

  - snadné editace/mazání a úpravy schématu - 3NF je perfektní na ukládání relačních dat Ale... - u složitých relací s hodně JOINy mají db problém - problém se zhoršuje s narůstajícím množstvím dat - nejde vyřešit výměnou db (MySQL vs PostgreSQL) - ORM lazy loading id name 1 Karel 2 Milan 3 Franta id name 1 Student 2 Učitel person_id category_id 1 1 2 1 3 2
 3. Jak denormalizovat - vytvoření “view” tabulky v současné db -

  triggery - plnění z modelu, při změně dat - cronjob / rabbitmq worker - materializovaný pohled - o synchronizaci se stará databáze - úplně jiná databáze - například ElasticSearch - plnění z modelu, při změně dat - cronjob / rabbitmq worker
 4. Case-study použití ElasticSearch - na Rohlik.cz se kategorie “čerstvé” načítala

  ~15 vteřin - personalizace => nemožnost použít cache - přenesením logiky filtrování jsme se dostali pod ~4 vteřiny - ES data vyfiltroval a vrátil list IDček - o hydrataci z MySQL se starala Doctrine - zahozením hydratace produktů jsme se dostali na ~1 vteřinu - z ES se získávaly celé dokumenty - ty se obalily do Value Objectů bez mapování properties - stejné rozhranní - bez nutnosti měnit šablony - stále otřesně pomalé, ale už né kvůli výpisu produktů
 5. Command Query Responsibility Segregation efektivní read z ElasticSearche v samostatném

  modelu modifikace dat přes Doctrine nad relační db v samostatném modelu http://martinfowler.com/bliki/CQRS.html