Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Před čím tě Nette ani Symfony neochrání

Před čím tě Nette ani Symfony neochrání

Pokusil jsem se dát dohromady základní přehled častých chyb, na které člověk v různých webových aplikacích narazí.
Zároveň také otevírám téma striktnosti práce s typy a hodnotami, které se často ignoruje, ale každá opravdu solidní aplikace jej musí řešit.

Filip Procházka

April 17, 2017
Tweet

More Decks by Filip Procházka

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Staré verze • PHP7 • I v Nette jsou security

  bugy • Composer • PECL • Systém • Roave/SecurityAdvisories • Symfony security:check
 2. Knihovny • Je knihovna “stable”? Stará se o ni autor?

  • Nastudovat api/internals • Security audit? • Nikdy nic nepředpokládejte! • Integrační testy • Pochopení flow dat - xdebug
 3. Špatné nastavení • Umyslně • Z neznalosti/nepochopení • security: false

  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
 4. SQL: escapování LIKE addcslashes($search_term, "%_\\"); function like($s, $e) { return

  str_replace([$e, '_', '%'], [$e.$e, $e.'_', $e.'%'], $s); } $q = $db->prepare("... WHERE name LIKE ? ESCAPE '=' AND ..."); $q->bindValue(1, '%'.like($name, '=').'%', PDO::PARAM_STR); Source
 5. SQL: IS vs = SELECT * FROM t WHERE col

  IS NULL; SELECT * FROM t WHERE col = NULL;
 6. SQL: PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES • Auto fallback WTF • Výjimky při prepare

  dump($dbh->prepare('INSERT;')); $dbh->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false); dump($dbh->prepare('INSERT;'));
 7. SQL: MySQL sql mode • strict = STRICT_TRANS_TABLES or STRICT_ALL_TABLES

  ◦ Různá výchozí hodnota v závislosti na verzi MySQL • ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO + strict => error • NO_UNSIGNED_SUBTRACTION • NO_ZERO_DATE + strict => error • NO_ZERO_IN_DATE + strict => error
 8. Validace vstupů • Vyvarovat se ◦ Použití globals $_ ◦

  filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL); • Používat ◦ Value/DTO objekty ▪ Symfony Data Transformers? ◦ Json Schema ◦ JMS Serializer ◦ Symfony/Validator • Filesystém ◦ fopen($file, "t");
 9. Type juggling • uživatelské vstupy - především scalar vs array

  • Podmínky ◦ == vs === ◦ in_array(,,true), array_search(,,true) ◦ switch() ◦ isset() vs array_key_exists() ◦ empty() ~ !isset($var) || $var == false • declare(strict_types=1) • $objectA > $objectB
 10. Cache • Sdílená cache ◦ APC • Cache poisoning ◦

  Router ◦ Data v aplikaci ◦ HTTP (proxyny atd) • umask(0);
 11. File Upload • $_FILES["file"]["type"]; • Kontrolovat ◦ koncovku ◦ mime

  typ • Stripnout EXIF data a uložit bokem, pokud je potřebuju • Zajistit, aby nešlo spustit soubor připojením .php za název • Vlastní názvy pomocí ◦ Strings::webalize(), lépe random/UUID ◦ lomítka a speciální znaky ◦ null byte exploity v názvu souboru
 12. HTTPS & Security Headers • Secured session sušenka (& permanent

  login cookie) ◦ session.cookie_httponly=1 ◦ session.cookie_secure=1 ◦ session.use_only_cookies=1 • HSTS ◦ Zavádět s malou expirací, postupně zvyšovat když vše funguje • CORS • CSP ◦ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP ◦ https://github.com/spaze/csp-config ◦ https://csp-evaluator.withgoogle.com/
 13. HTTPS & Security Headers • SRi ◦ Michal Špaček: HTTP

  hlavičky, Subresource Integrity a spol. ◦ https://github.com/spaze/sri-macros • securityheaders.io • observatory.mozilla.org
 14. Přístupný důvěrný obsah • Čitelné .neon/.yml configy • git, svn

  • Uniknutí Laděnky ◦ Debug mode ◦ Přístupné na veřejné adrese, která je nezabezpečená
 15. Insecure Direct Object References • Možnost editace něčeho k čemu

  nemám přístup • Možnost vykradení dat • UUID (neřeší problém, jen ho zmírní)
 16. Random • Kde ◦ Generovaná hesla ◦ jakékoliv tokeny v

  url a formulářích • Co nepoužívat ◦ rand, srand, getrandmax -> mt_rand() • Co použít ◦ random_int() ◦ random_bytes() ◦ Random::generate() • paragonie/random_compat
 17. Crypto: • Použít libsodium nebo openssl • mcrypt je od

  7.1 deprecated • defuse/php-encryption “The First Rule of Cryptography: Don't Implement it Yourself”
 18. Hashování Cryptographic Hashes • Fast • Only one input: The

  message Password Hashes • Intentionally slow • At least three inputs: ◦ The password ◦ A per-user salt ◦ A cost factor (how expensive to make the computation) Source
 19. Hashování • memory-hard algoritmy ◦ Scrypt ◦ Argon2 ◦ Bcrypt

  - don’t be smart, just use Bcrypt • Bcrypt omezení (bugs in the algorithm itself) ◦ 72 znaků ◦ Truncate NUL byte ◦ base64_encode(hash('sha384', $password, true)); • password_hash() & password_verify() • Kdy má smysl šifrovat hashe hesel? ◦ Když je všechno ostatní vyřešný! Source
 20. Side-channel attack • Constant-time porovnávání stringů ◦ hash_equals() ◦ baseN

  kódování paragonie/constant_time_encoding ◦ Anthony Ferrara: It's All About Time • password_verify() má ochranu zabudovanou
 21. Díky všem co přispěli! • Jan Tvrdík @jantvrdik • Jakub

  Chábek @grongor • Jan-Sebastian Fabík @janfabik • David Matějka @matej_21 • Petr Soukup @petrsoukup • Jan Škrášek @hrachcz • Jiří Pudil @jiripudil • Patrik Votoček @PatrikVotocek • Michal Špaček @spazef0rze • Jan Kuchař @honzakuchar