Οι πρωτοβουλίες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα

Οι πρωτοβουλίες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα

Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε το Open Science Policy Platform, μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία πλαισιωμένη από άλλες -θεματικά εστιασμένες- υπό-επιτροπές, συμβουλεύει την ΕE για ζητήματα Ανοικτής Επιστήμης. Το OSPP αναγνώρισε άμεσα ότι σε ένα σύστημα ανοικτότητας, που διαρκώς διευρύνεται, είτε από κοινωνικές πιέσεις, είτε από την τεχνολογική πρόοδο, προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών, δεν είναι δυνατόν να προσεγγίζουμε τα θέματα της επιστήμης απλώς ως θέματα πρόσβασης στην πληροφορία. Συνεπώς, η Ανοικτή Επιστήμη ξεπερνά τις διαστάσεις της Ανοικτής Πρόσβασης και καταλαμβάνει τον χώρο διαφόρων τομέων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Οι εξαρτήσεις μεταξύ αυτών των χώρων απαιτούν τη συντονισμένη δράση και καταλήγουν σε μια βαθιά δομική αλλαγή, σε μια αλλαγή κουλτούρας. Η ομιλία συνοψίσε τις δράσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για την Ανοικτή Επιστήμη και εξήγησε γιατί οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες είναι ένας αξιόπιστος εταίρος στην προσπάθεια αυτή.

Παρουσίαση στην εκδήλωση "Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και ∆ιά Βίου Μάθηση: ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τις δημόσιες βιβλιοθήκες" που έλαβε χώρα στις 15 Μαρτίου 2019, στον Πύργο Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

8bc27ce7461f9557879771e9f9a7bdd8?s=128

Giannis Tsakonas

March 15, 2019
Tweet