Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

SaaS アナリティクス・シリーズ - 生存分析のためのデータの作り方 Part 1

SaaS アナリティクス・シリーズ - 生存分析のためのデータの作り方 Part 1

SaaSなどのサブスクリプションのビジネスでは顧客のチャーンをしっかりと理解することが非常に重要になりますが、そこでよく使われるのが生存分析です。

今回は、支払いのデータから生存分析ためのデータを作成する方法を紹介します。

26a31e16aab1fc9c4522dfa3a2c8ce6c?s=128

Ikuya Murasato

June 03, 2021
Tweet

More Decks by Ikuya Murasato

Other Decks in Business

Transcript

 1. EXPLORATORY ΦϯϥΠϯɾηϛφʔ #57 SaaS ΞφϦςΟΫε #14 ੜଘ෼ੳͷͨΊͷσʔλͷ࡞Γํ Part 1

 2. ུྺ HP(Hewlett Packard)ͰeCommerceɺςϨηʔϧεɺϑΟʔϧυηʔϧε ͳͲଟذʹΘͨΔϏδωεͷϚωδϝϯτɺϓϥϯχϯάΛܦݧɻ ࣾ಺֎Ͱ஝ੵ͞Εͨ๲େͳσʔλΛ׆༻ͯ͠ϏδωεΛ੒௕ͤ͞ΔͨΊʹ ͸σʔλαΠΤϯεʹཪଧͪ͞Εͨҙࢥܾఆ͕ॏཁͩͱ਎Λ࣋ͬͯ஌Δɻ ݱࡏ͸Ϗδωε։ൃͱͯ͠ɺExploratoryͷಋೖࢧԉɺΦϯϥΠϯηϛφʔ ΍ษڧձͷاըɾӡӦΛ௨ͯ͠ɺص্ͷۭ࿦Ͱ͸ऴΘΒͳ͍ຊ౰ͷҙຯͰ ׆༻Ͱ͖ΔσʔλαΠΤϯεͷීٴʹऔΓ૊Ήɻ 2

  εϐʔΧʔ ଜཬ Ү࠸ Business Development EXPLORATORY @Ikuyamm
 3. Vision ͩΕ΋͕σʔλΛ΋ͱʹ ΑΓΑ͍ҙࢥܾఆ͕Ͱ͖Δ

 4. Mission σʔλαΠΤϯεͷຽओԽ

 5. ఻͑Δ σʔλΞΫηε σʔλ ϥϯάϦϯά ՄࢹԽ ΞφϦςΟΫε ౷ܭ/ػցֶश σʔλαΠΤϯεɾϫʔΫϑϩʔ ࣭໰

 6. ExploratoryɹϞμϯˍγϯϓϧ UI ఻͑Δ σʔλΞΫηε σʔλ ϥϯάϦϯά ՄࢹԽ ΞφϦςΟΫε ౷ܭ/ػցֶश ࣭໰

 7. 7 • ୈ1ճɿ SaaSͷ࠷ॏཁKPI ͱͦͷՄࢹԽ Part 1 • ୈ2ճɿ SaaSͷ࠷ॏཁKPI

  ͱͦͷՄࢹԽ Part 2 • ୈ3ճɿ Τϯήʔδϝϯτ Part 1 - DAU/MAU • ୈ4ճɿΤϯήʔδϝϯτ Part 2 - ύϫʔϢʔβʔɾΧʔϒ • ୈ5ճɿ Τϯήʔδϝϯτ Part 3 -RFV෼ੳ • ୈ6ճɿίϗʔτ෼ੳ Part 1 - ϨΠϠʔέʔΩɾνϟʔτ • ୈ7ճɿ ίϗʔτ෼ੳ Part 2 - ੜଘۂઢ • ୈ8ճɿCLVʢސ٬ੜ֔Ձ஋ʣͷܭࢉ • ୈ9ճɿ NPSʢωοτɾϓϩϞʔλʔɾείΞʣͷܭࢉ • ୈ10ճɿΞϯέʔτσʔλͷςΩετ෼ੳ • ୈ11ճɿCESʢސ٬౒ྗࢦඪʣͷܭࢉ • ୈ12ճɿ SaaSϏδωε࠷ॏཁKPI τοϓ5 • ୈ13ճɿ SaaSϏδωεͷάϩʔεKPI
 8. EXPLORATORY ΦϯϥΠϯɾηϛφʔ #57 SaaS ΞφϦςΟΫε #14 ੜଘ෼ੳͷͨΊͷσʔλͷ࡞Γํ Part 1

 9. ΞδΣϯμ 1. ੜଘ෼ੳͷ঺հ 2. ࢧ෷͍σʔλ͔ΒνϟʔϯΛಛఆ͠ɺੜଘ෼ੳͷͨΊͷσʔλΛ࡞Δ 3. WebαʔϏεͷར༻ϩά͔ΒνϟʔϯΛਪఆ͠ɺੜଘ෼ੳͷͨΊͷ σʔλΛ࡞Δ

 10. ΞδΣϯμ 1. ੜଘ෼ੳͷ঺հ 2. ࢧ෷͍σʔλ͔ΒνϟʔϯΛಛఆ͠ɺੜଘ෼ੳͷͨΊͷσʔλΛ࡞Δ 3. WebαʔϏεͷར༻ϩά͔ΒνϟʔϯΛਪఆ͠ɺੜଘ෼ੳͷͨΊͷ σʔλΛ࡞Δ

 11. 11 ֹ݄1ສԁͷSaaSϏδωε

 12. SaaSͷϏδωεͰ͸ຖ݄·ͨ͸ຖ೥ɺ܁Γฦ͠ऩӹ͕ಘΒΕΔɻ 12 1݄ … 12݄ 2݄ 3݄ 2ϲ݄໨ 3ϲ݄໨ 4ϲ݄໨

  ίϯόʔ δϣϯ 1ສԁ 1ສԁ 1ສԁ 1ສԁ
 13. طଘސ٬͔Βͷऩӹ͕ܧଓ͢ΔͷͰɺ৽نސ٬ͷ෼͚ͩϏδωε͸੒ ௕͢Δɻ 13 ίϯόʔ δϣϯ ίϯόʔ δϣϯ ίϯόʔ δϣϯ 1݄

  2݄ 3݄ 4݄ 2ສԁ 1ສԁ 2ສԁ ίϯόʔ δϣϯ ίϯόʔ δϣϯ ίϯόʔ δϣϯ
 14. ͨͩ͠ɺຖظԿਓ͔ͷސ٬͸αʔϏεΛνϟʔϯʢղ໿ʣ͢Δɻ 14 1݄ 2݄ 3݄ 4݄ νϟʔϯ νϟʔϯ

 15. 15 ίϯόʔ δϣϯ ίϯόʔ δϣϯ ίϯόʔ δϣϯ ίϯόʔ δϣϯ ίϯόʔ

  δϣϯ 1݄ 2݄ 3݄ 4݄ νϟʔϯ ίϯόʔ δϣϯ νϟʔϯ +1ສԁ +2ສԁ 0ԁ +1ສԁ SaaSϏδωεͷ੒௕ʹ͸ɺίϯόʔδϣϯΛ૿΍͚ͩ͢Ͱͳ͘ɺ νϟʔϯΛݮΒͯ͠ɺϦςϯγϣϯΛྑ͘͢Δ͜ͱ΋ॏཁͱͳΔɻ
 16. 16 1݄ 2݄ 3݄ 4݄ 5݄ νϟʔϯ/Ϧςϯγϣϯ཰Ͱɺίϯόʔτͨ͠ސ٬Λҡ࣋Ͱ͖͍ͯΔ͔ ΛϞχλʔ͢Δɻ Ϧςϯγϣϯ཰

 17. 17 ͔͠͠ɺɺɺ

 18. 18 νϟʔϯ/Ϧςϯγϣϯ཰͸ʮސ٬ͷαʔϏεܧଓظؒʯ ʹڧ͘Өڹ͞ΕΔͨΊɺ͋ͯʹͳΒͳ͍໘͕͋Δɻ ͜Ε͸ɺߪಡ։࢝λΠϛϯά͔Βͷ௨ࢉͷϦςϯγϣϯ ཰ͷνϟʔτΛ࢖ͬͯཧղͰ͖Δɻ

 19. 19 νϟʔϯ νϟʔϯ ాத͞Μ ླ໦͞Μ ࢁా͞Μ ࠤ౻͞Μ ҰൠతʹɺͲͷސ٬΋ར༻ظ͕ؒ௕͘ͳΕ͹νϟʔϯ͠΍͘͢ͳΔɻ ίϯόʔδϣϯ 4ϲ݄໨

  3ϲ݄໨ 2ϲ݄໨ 1ϲ݄໨ νϟʔϯ
 20. 20 ాத͞Μ ླ໦͞Μ ࢁా͞Μ ࠤ౻͞Μ 4ϲ݄໨ 3ϲ݄໨ 2ϲ݄໨ 1ϲ݄໨ 0.5

  0.66 0.75 1 ͦΕͧΕͷظؒͷϦςϯγϣϯ཰ɻ
 21. 21 ాத͞Μ ླ໦͞Μ ࢁా͞Μ ࠤ౻͞Μ 4ϲ݄໨ 3ϲ݄໨ 2ϲ݄໨ 1ϲ݄໨ 0.5

  0.66 0.75 1 2ϲ݄໨·Ͱސ٬͕ར༻Λܧଓ͢Δ֬཰͸0.75ʢ75%ʣ 0.75 1*0.75 1
 22. 22 ాத͞Μ ླ໦͞Μ ࢁా͞Μ ࠤ౻͞Μ 4ϲ݄໨ 3ϲ݄໨ 2ϲ݄໨ 1ϲ݄໨ 0.5

  0.66 0.75 1 3ϲ݄໨·Ͱސ٬͕ར༻Λܧଓ͢Δ֬཰͸0.5ʢ50%ʣ 0.75 0.75 * 0.66 0.5 1
 23. 23 ాத͞Μ ླ໦͞Μ ࢁా͞Μ ࠤ౻͞Μ 4ϲ݄໨ 3ϲ݄໨ 2ϲ݄໨ 1ϲ݄໨ 0.5

  0.66 0.75 1 4ϲ݄໨·Ͱސ٬͕ར༻Λܧଓ͢Δ֬཰͸0.25ʢ25%ʣ 0.75 0.5 0.25 0.5 * 0.5 1
 24. 24 1ϲ݄ޙ 2ϲ݄ޙ 3ϲ݄ޙ 4ϲ݄ޙ 5ϲ݄ޙ ܦա࣌ؒ 100% 40% 32%

  60% 48% 35% ੜଘ཰ ௨ࢉͷϦςϯγϣϯ཰ΛՄࢹԽͨ͠νϟʔτΛੜଘۂઢͱݺͿɻ
 25. 25 40% 32% 60% 48% 40% 20% 35% 1ϲ݄ޙ 2ϲ݄ޙ

  3ϲ݄ޙ 4ϲ݄ޙ 5ϲ݄ޙ ܦա࣌ؒ 17% αʔϏεͷར༻։͔࢝Β೔͕ઙ͍ͱɺαʔϏεͷՁ஋Λ֬৴ͤͣʹར༻࢝͠ΊΔ͜ ͱ΋ଟ͍ͨΊɺར༻ظ͕ؒ୹͍ސ٬ͷνϟʔϯ཰͸ߴ͘ͳΓ͕ͪͰ͋Δɻ
 26. ٯʹɺҰఆظؒɺαʔϏεͷར༻Λଓ͚ͨސ٬͸αʔϏεʹՁ஋Λײ͍ͯ͡Δ͜ ͱ΋ଟ͘ɺར༻ظ͕ؒ௕͍ސ٬ͷνϟʔϯ཰͸௿͘ͳΓ͕ͪͰ͋Δɻ 26 40% 32% 60% 48% 35% 12% 9%

  1ϲ݄ޙ 2ϲ݄ޙ 3ϲ݄ޙ 4ϲ݄ޙ 5ϲ݄ޙ ܦա࣌ؒ
 27. 27 ܦա࣌ؒ 100% αʔϏεͷར༻ظؒͷ௕͍ސ٬ͷνϟʔϯ཰͸௿͘ͳΓɺ୹͍ސ٬ͷ νϟʔϯ཰͸ߴ͘ͳΔ܏޲͕͋Δɻ 1ϲ݄ޙ 2ϲ݄ޙ 3ϲ݄ޙ 4ϲ݄ޙ 5ϲ݄ޙ

  ར༻։࢝௚ޙ ར༻͔ΒҰఆظ͕ؒܦա
 28. 28 αʔϏεͷར༻ظ͕ؒ௕͘ͳΔ΄Ͳɺνϟʔϯ཰͕௿͘ ͳΔ͜ͱʹΑΓɺνϟʔϯ཰ͷ᠘ʹ͸·ͬͯ͠·͏ɻ

 29. 29 ٸ੒௕͍ͯͯ͠ɺ࠷ۙར༻Λ։࢝ͨ͠ސ٬͕ଟ͍αʔϏεΛߟ͑ͯΈΔɻ

 30. 30 αʔϏεͷར༻ظ͕ؒ୹͍ސ٬ͷνϟʔϯ཰͸ߴ͘ͳΓ͕ͪͳͷͰɺ ଟ͘ͷސ٬͕νϟʔϯ͢Δ͜ͱʹͳΔɻ

 31. ٸ੒௕͍ͯ͠ΔϏδωεͷ৔߹ɺ࠷ۙར༻Λ։࢝ͨ͠ސ٬ͷνϟʔϯ ཰ͷӨڹΛड͚ɺશମͷνϟʔϯ཰͸ߴ͘ͳΔɻ 31

 32. 32 ੒௕͕ಷԽ͍ͯ͠ΔαʔϏεͷ৔߹Λߟ͑ͯΈΔɻ͜ͷϏδωεͰ͸ طଘސ٬ͷׂ߹͕ଟ͘ɺ৽نސ٬ͷׂ߹͕গͳ͍ɻ

 33. αʔϏεͷར༻ظ͕ؒ௕͍ސ٬ͷνϟʔϯ཰͸௿͍ͷͰɺސ٬ͷ νϟʔϯ͸গͳ͍ɻ 33

 34. ར༻ظ͕ؒ௕͍ސ٬ͷνϟʔϯ཰ͷӨڹΛड͚ɺશମͷνϟʔϯ཰͸ ௿͘ͳΔɻ 34

 35. Ϗδωε͕ٸ੒௕͍ͯ͠Δͱνϟʔϯ཰͸ѱ͘ͳΔ܏޲͕͋ΓɺಷԽ͠ ͍ͯΔͱ͖ʹνϟʔϯ཰͸ྑ͘ͳΔ܏޲͕͋Δɻ 35 νϟʔϯ཰͕ߴ͍ɺ࠷ۙͷސ٬ͷׂ߹͕ߴ ͍ͨΊɺશମͷνϟʔϯ཰͕ߴ͘ͳΔɻ νϟʔϯ཰͕௿͍ɺੲ͔Β͍Δސ٬ͷׂ߹͕ ߴ͍ͨΊɺશମͷνϟʔϯ཰͕௿͘ͳΔɻ

 36. 36 νϟʔϯ཰: 12% ೔ຊ ΞϝϦΧ νϟʔϯ཰: 20% ར༻ظ͕ؒ୹͍ސ٬ ར༻ظ͕ؒ௕͍ސ٬ ಉ͡αʔϏεͷνϟʔϯ཰Λࠃ͝ͱʹൺ΂ͨͱ͖ʹɺΞϝϦΧͷνϟʔϯ཰ͷํ

  ͕ྑ͍Α͏ʹݟ͑ͯ΋ɺར༻ظ͕ؒ௕͍ސ٬͕ଟ͍͚͔ͩ΋͠Εͳ͍ɻ
 37. 37 νϟʔϯ཰ͷ᠘ ʮੜଘظؒʯͷ௕͍ސ٬͕ଟ͍͔ɺٯʹ୹͍ސ٬͕ଟ ͍͔ʹΑͬͯνϟʔϯ཰͸େ͖͘มಈ͢Δɻ

 38. νϟʔϯ཰΍Ϧςϯγϣϯ཰ͱ͍ͬͨ఺Λ࢖ͬͯൺ΂ΔͷͰ͸ͳ͘ɺੜଘ཰Λ ۂઢʹͨ͠ઢΛ࢖ͬͯൺ΂Δ΂͖Ͱ͋Δɻ

 39. ΞϝϦΧͷϢʔβʔͷ ίϗʔτ ೔ຊͷϢʔβʔͷ ίϗʔτ 1ϲ݄ޙ 2ϲ݄ޙ 3ϲ݄ޙ 4ϲ݄ޙ 5ϲ݄ޙ 39

  ΞϝϦΧΑΓ೔ຊͷίϗʔτͷੜଘۂઢͷ܏͖ͷํ͕ʮ؇΍͔ʯͳͷ Ͱɺੜଘ཰͕ߴ͘ɺϦςϯγϣϯ͕ྑ͍ɻ 6ϲ݄ޙ
 40. ͜ͷΑ͏ʹɺސ٬Λίϗʔτʹ෼͚ͯɺੜଘۂઢΛൺ΂Δ෼ੳΛ ίϗʔτ෼ੳͱݺͿɻ 40 ΞϝϦΧͷϢʔβʔͷ ίϗʔτ ೔ຊͷϢʔβʔͷ ίϗʔτ 1ϲ݄ޙ 2ϲ݄ޙ 3ϲ݄ޙ

  4ϲ݄ޙ 5ϲ݄ޙ 6ϲ݄ޙ
 41. 41 SaaSͷ৔߹ɺίϗʔτΛαʔϏεͷར༻։࢝࣌ظʹ෼ ͚ɺϦςϯγϣϯ͕ྑ͘ͳ͖͍ͬͯͯΔͷ͔Ͳ͏͔Λݟ Δ͜ͱ͕ଟ͍ɻ ͜ΕʹΑͬͯϓϩμΫτ΍αʔϏεͷՁ஋͕ސ٬ʹͱͬ ͯߴ͘ͳ͖͍ͬͯͯΔͷ͔Ͳ͏͔ΛධՁͰ͖Δɻ

 42. 42 ސ٬Λར༻։࢝࣌ظ͝ͱʹ෼͚ͨɺίϗʔτ෼ੳ

 43. 43 ࣌ؒͷܦաͱڞʹੜଘۂઢ͕؇΍͔ʹͳ͍ͬͯΔͱ͍͏͜ͱ͸ɺαʔϏε΍ϓϩ μΫτͳͲͷվળʹΑΓνϟʔϯ͕ى͖ʹ͘͘ͳ͖͍ͬͯͯΔͷ͔΋͠Εͳ͍ɻ

 44. 44 ࣌ؒͷܦաͱڞʹੜଘۂઢ͕མ͍͍ͪͯͬͯΔͱ͍͏͜ͱ͸ɺαʔϏεͳͲʹ ʹԿΒ͔ͷ໰୊͕ੜ͍ͯͯ͡ɺ௚ۙͷར༻Λ։࢝ͨ͠ސ٬ͷνϟʔϯ͕ى͖΍ ͘͢ͳ͍ͬͯΔͷ͔΋͠Εͳ͍ɻ

 45. 45 1ϲ݄ޙ 2ϲ݄ޙ 3ϲ݄ޙ 4ϲ݄ޙ 5ϲ݄ޙ ܦա࣌ؒ 40% 32% 60%

  48% 35% ੜଘ཰ Ϧςϯγϣϯ΍νϟʔϯͷ෼ੳʹ͸ɺੜଘۂઢΛ࢖͏͜ͱ͕ॏཁɻ
 46. 46 ExploratoryͰ͸ɺΞφϦςΟΫεɾϏϡʔͷԼͰੜଘۂઢΛ࢖ͬͯ؆୯ʹ ෼ੳ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

 47. ੜଘ෼ੳʹඞཁͳσʔλ 47 εςʔλε ։࢝೔ ऴྃ೔ Ϣʔβʔ1ਓ1ߦ

 48. σʔλ͕ἧ͍ͬͯΕ͹ɺੜଘۂઢͷΞϧΰϦζϜΛར༻Ͱ͖Δɻ 48

 49. 49 ͔͠͠ɺσʔλ͕੔͍ͬͯͳ͍͜ͱ͕Α͋͘Δɻ

 50. ΞδΣϯμ 1. ੜଘ෼ੳͷ঺հ 2. ࢧ෷͍σʔλ͔ΒνϟʔϯΛಛఆ͠ɺੜଘ෼ੳͷͨΊͷσʔλΛ࡞Δ 3. WebαʔϏεͷར༻ϩά͔ΒνϟʔϯΛਪఆ͠ɺੜଘ෼ੳͷͨΊͷ σʔλΛ࡞Δ

 51. 51 ࠓճ࢖͏αϯϓϧσʔλ ࢧ෷͍σʔλ

 52. 52 1ߦ͕1ࢧ෷͍ͷσʔλʹͳ͍ͬͯΔɻ ސ٬ID ࢧ෷ֹ͍ۚ ࢧ෷͍೔

 53. 53 αʔϏεͷར༻Λܧଓ͢Ε͹ɺ1ਓͷސ٬͕ෳ਺ճࢧ෷͏͜ͱͳΔɻ

 54. 54 ࠷ॳͱ࠷ޙͷࢧ෷͍೔Λར༻ͯ͠ɺ։࢝೔΍ऴྃ೔Λूܭ͢Δɻ

 55. 55 ͜͜Ͱɺ஫ҙ͕ඞཁͳ͜ͱ͕͋Δɻ

 56. 56 3݄ 2݄ ࠷ޙͷࢧ෷͍೔͸ސ٬ͷར༻ͷऴྃ೔Ͱ͸ͳ͍ɻ࠷ޙͷࢧ෷͍ʹΑΔܖ໿ͷऴྃ ೔͕ɺऴྃ೔ͱͳΔɻ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday

  Friday Saturday 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ࠷ޙͷ ࢧ෷͍ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ܖ໿ ऴྃ೔ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 3݄ 2݄
 57. 57 ࠷ޙͷࢧ෷͍೔͔Βܖ໿ऴྃ೔Λܭࢉ͢Δɻ

 58. 58 ͔͠͠ɺͦͷ··ͩͱސ٬͕νϟʔϯ͍ͯ͠Δ͔Ͳ͏͔Λࣔ͢৘ใ͸ͳ ͍ͷͰɺࢧ෷ཤྺΑΓ൑அ͢Δඞཁ͕͋Δɻ

 59. 59 ʮސ٬ͷܖ໿ऴྃ༧ఆ೔ʯͱʮࠓ೔ͷ೔෇ʯΛ΋ͱ ʹɺνϟʔϯ͍ͯ͠Δ͔Ͳ͏͔൑அͰ͖Δɻ

 60. 60 ྫ͑͹ɺ࠷ޙͷࢧ෷͍͕5݄ͷϢʔβʔΛྫʹߟ͑ͯΈΔɻ 3/10 4/10 5/10 ࠷ޙͷࢧ෷͍

 61. 61 ܖ໿ऴྃ೔ 6/9 ࠷৽ͷܖ໿ظؒ 3/10 4/10 5/10 ͜ͷϢʔβʔ͕6݄΋αʔϏεΛܧଓ͢Δ͔͸ࠓ೔ͷ࣌఺Ͱ͸·ͩ෼͔ Βͳ͔ͬͨͱͯ͠΋ɺܖ໿ऴྃ༧ఆ೔͕࠷ޙͷࢧ෷͍೔ͷ1ϲ݄ޙͷ 6/9Ͱ͋Δ͜ͱ͸Θ͔Δɻ

  ࠷ޙͷࢧ෷͍
 62. 62 ܖ໿ऴྃ೔ 6/9 3/10 4/10 5/10 ܖ໿ऴྃ༧ఆ೔͕ࠓ೔ʢ6/3ʣΑΓɺະདྷʹͳ͍ͬͯΔͱ͍͏͜ͱ͸ɺ͜ ͷϢʔβʔͷܖ໿͸·ͩ༗ޮͰɺνϟʔϯ͍ͯ͠Δͱ͸ݴ͑ͳ͍ɻ ࠓ೔ 6/3

 63. 63 ࠷ޙͷࢧ෷͍͕3݄ͷϢʔβʔΛྫʹߟ͑ͯΈΔɻ 1/15 2/15 3/15 ࠷ޙͷࢧ෷͍

 64. 64 ͜ͷϢʔβʔͷ࣍ͷܖ໿ऴྃ༧ఆ೔͸4/14ͷ͸ͣͰ͋Δɻ 1/15 2/15 3/15 ܖ໿ऴྃ೔ 4/14 ࠷ޙͷࢧ෷͍ ࠷৽ͷܖ໿ظؒ

 65. 65 6/3 ܖ໿ऴྃ༧ఆ೔͕ࠓ೔ʢ6/3ʣΑΓɺաڈʹͳ͍ͬͯΔͱ͍͏͜ͱ͸ɺ͜ͷ ސ٬͸ܖ໿ΛԆ௕͠ͳ͔ͬͨͱ͍͏͜ͱͳͷͰɺνϟʔϯͨ͠ͱݴ͑Δɻ ࠓ೔ 1/15 2/15 3/15 ܖ໿ऴྃ೔ 4/14

 66. 66 νϟʔϯͷ൑ఆ ܖ໿ͷऴྃ༧ఆ೔ <= ࠓ೔ͷ೔෇ 6/3 ࠓ೔ 1/15 2/15 3/15

  ܖ໿ऴྃ೔ 4/14
 67. 67 ԋࢉࢠʹҎԼΛར༻͍ͯ͠Δͷ͸ɺࠓ೔ɺ͜Ε͔Βܖ໿͕ߋ৽͞ΕΔϢʔβʔ΋ ͍ΔͨΊɻ೔෇͕มΘͬͨͱ͖ʹશһͷܖ໿εςʔλε͕ߋ৽͞ΕΔͷͰ͋Ε ͹ɺʮ<ʢΑΓେ͖͍ʣʯͰ΋ྑ͍ɻ ܖ໿ͷऴྃ༧ఆ೔ <= ࠓ೔ͷ೔෇ 6/3 ࠓ೔ 1/15

  2/15 3/15 ܖ໿ऴྃ೔ 4/14
 68. 68 ࠓ೔·Ͱͷࢧ෷͍σʔλͷ৔߹͸ʮࠓ೔ʯΛج४ͱͯ͠νϟʔϯΛ ൑அ͢Ε͹Α͍͕ɺաڈͷ͋Δ࣌఺·Ͱͷࢧ෷͍σʔλͷ৔߹ʹ ͸ɺσʔλͷʮ࠷ޙͷ೔ʯΛʮࠓ೔ʯͱͯ͠νϟʔϯΛ൑அ͢Ε͹ Α͍ɻ

 69. 69 Ծʹσʔλͷ࠷ޙͷ೔͕6/1ͷ৔߹ɻ

 70. 70 ܖ໿ͷऴྃ༧ఆ೔ <= σʔλ্ͷ࠷ޙͷ೔ σʔλ্ͷ ࠷ޙͷ೔ ࠓ೔ͷ೔෇ͷมΘΓʹɺσʔλ্ͷ࠷ޙͷ೔Λར༻͢Δɻ 6/1 1/15 2/15

  3/15 ܖ໿ऴྃ೔ 4/14
 71. 71 ࠷ޙͷࢧ෷͍͕30೔ʢ1ϲ݄ʣҎ಺͔ͩͬͨͲ͏͔Ͱɺ νϟʔϯΛ൑ఆ͢Δํ͕γϯϓϧͰ͸ͳ͍͔ɻ

 72. 72 ࠓ೔ͷ೔෇͕3/10ͩͱ͢Δɻ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 31

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ࠓ೔ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 3݄ 2݄
 73. 73 ࠷ޙͷࢧ෷͍͕2/3ͷސ٬ͷ৔߹͸ɺ͢Ͱʹνϟʔϯ͍ͯ͠Δͱ൑ఆͰ ͖Δɻ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

  31 1 2 3 4 5 6 ࠷ޙͷ ࢧ෷͍ 7 8 9 10 11 12 13    14 15 16 17 18 19 20    21 22 23 24 25 26 27    28 1 2 3 4 5 6 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 28 1 2 3 4 5 6    7 8 9 10 11 12 13  ࠓ೔ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 3݄ 2݄
 74. 74 ࠷ޙͷࢧ෷͍͕2/13ͷސ٬ͷ৔߹͸ɺ30೔Ҏ಺ʹࢧ෷͍͕͋ΔͷͰ νϟʔϯ͍ͯ͠ͳ͍ͱ൑ఆͰ͖Δɻ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

  31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   ࠷ޙͷ ࢧ෷͍ 14 15 16 17 18 19 20    21 22 23 24 25 26 27    28 1 2 3 4 5 6 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 28 1 2 3 4 5 6    7 8 9 10 11 12 13  ࠓ೔ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 3݄ 2݄
 75. ࠷ޙͷࢧ෷͍͕2/9ͷސ٬ͷ৔߹ɺ30೔Ҏ಺ʹࢧ෷͍͕͋ΔͷͰɺ νϟʔϯΛ͍ͯ͠ͳ͍͸ͣɻ͔͠͠ɻɻɻ 75 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

  31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ࠷ޙͷ ࢧ෷͍   14 15 16 17 18 19 20    21 22 23 24 25 26 27    28 1 2 3 4 5 6 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 28 1 2 3 4 5 6    7 8 9 10 11 12 13  ࠓ೔ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 3݄ 2݄
 76. 76 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 31 1

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ࠷ޙͷ ࢧ෷͍ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ܖ໿ ऴྃ೔ ࠓ೔ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 3݄ 2݄ ͨͩ͠ɺ2/9͕࠷ޙͷࢧ෷͍೔ͳΒɺ࣍ͷࢧ෷͍೔͸1ϲ݄ޙͷલ೔ͷ3/8ɻ͜ͷ೔ ʹࢧ෷͍͕ͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͸͜ͷސ٬͸νϟʔϯ͍ͯ͠Δͱ൑ఆ͢Δ΂͖Ͱ͋Δɻ
 77. 77 ݄ʹΑͬͯ࣍ͷࢧ෷೔͕28೔Ͱ͋ͬͨΓɺ30೔Ͱ͋ͬͨΓɺ31೔Ͱ ͋ͬͨΓͱมΘΔͷͰɺ୯७ʹܖ໿ऴྃ೔Λܭࢉ͠ɺͦͷ೔ͱɺɹ ʮࠓ೔ʯΛൺ΂ͯνϟʔϯΛ൑அ͢Δͷ͕Α͍ɻ

 78. ܖ໿ऴྃ೔͕ࠓ೔ΑΓલ͔ޙ͔ͰνϟʔϯΛ൑ఆ͢Δ΂͖ɻ 78 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 31

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ࠷ޙͷ ࢧ෷͍ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ܖ໿ ऴྃ೔ ࠓ೔ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 3݄ 2݄
 79. 79 Let’s try!

 80. 1. Ϣʔβʔ͝ͱʹ࠷ॳͷࢧ෷͍೔ͱ࠷ޙͷࢧ෷͍೔Λूܭ͢Δɻ 80

 81. 2. ࠷ޙͷࢧ෷͍೔͔Βܖ໿ͷऴྃ೔ʢ1ϲ݄ޙͷ1೔લʣΛܭࢉ͢Δɻ 81

 82. 82 1ϲ݄ޙͷ1೔લΛͲͷΑ͏ʹܭࢉ͢Δͷ͔ɻ

 83. ೔෇ ̍ϲ݄ޙͷ೔෇ 2020-01-25 2020-02-25 2020–02-03 2020–03-03 2020–03-10 2020–04-10 2020–05-20 2020–06-20

  monthsؔ਺Λར༻͢Δͱɺ1ϲ݄ޙͷ೔෇ΛܭࢉͰ͖Δɻ 83 ೔෇ + months(1)
 84. ೔෇ ̍ϲ݄ޙͷ೔෇ 2020-01-28 2020-02-2 2020-01-29 2020-02-29 2020-01-30 2020-02-30 2020-01-31 2020-02-31

  84 ೔෇ + months(1) ͨͩ͠monthsؔ਺Λར༻ͨ͠ܭࢉ͸ɺಉ݄͡ͷ೔Λܭࢉ͢ΔͨΊɺଘ ࡏ͠ͳ͍೔෇͕ܭࢉ͞ΕΔɻ
 85. ೔෇ ̍ϲ݄ޙͷ೔෇ 2020-01-28 2020-02-28 2020-01-29 <NA> 2020-01-30 <NA> 2020-01-31 <NA>

  ଘࡏ͠ͳ͍೔෇͸ܽଛ஋(NA)ͱͯ͠஋͕ฦ͞ΕΔɻ 85 ೔෇ + months(1)
 86. 86 %m+%ԋࢉࢠΛར༻͢ΔͱɺҎԼͷΑ͏ʹɺ݄຤ͷ೔෇Λߟ্ྀͨ͠ Ͱɺ1ϲ݄ޙͷ೔෇ΛܭࢉͰ͖Δɻ ೔෇ ̍ϲ݄ޙͷ೔෇ 2020-01-28 2020-02-28 2020-01-29 2020-02-28 2020-01-30

  2020-02-28 2020-01-31 2020-02-28 date %m+% months(1)
 87. 87 ܖ໿ͷऴྃ೔͸ɺ࠷ޙͷࢧ෷͍೔ͷલ೔ͳͷͰɺ࠷ޙʹdaysؔ਺Λར ༻ͯ͠ɺ1೔ϚΠφε͢Δɻ ࠷ޙͷࢧ෷͍೔ ܖ໿ऴྃ೔ 2020-01-28 2020-02-27 2020-01-29 2020-02-27 2020-01-30

  2020-02-27 2020-01-31 2020-02-27 date %m+% months(1) − days(1)
 88. 3. ࠓ೔ͷ೔෇ͱܖ໿ͷऴྃ೔͔ΒνϟʔϯΛಛఆ͢Δɻ 88 ܖ໿ͷऴྃ༧ఆ೔ <= ࠓ೔ͷ೔෇

 89. 89 ͱ͜ΖͰɺɺɺɺ

 90. ೔෇ʹؔ͢Δσʔλʹ͸ɺ2ͭͷܕ͕͋Δɻ Dateʢ೔෇ʣ POSIXctʢ೔෇࣌ؒܕʣ 90

 91. 91 ܖ໿ͷऴྃ༧ఆ೔ <= today() σʔλܕ: Dateʢ೔෇ʣ ͍࣋ͬͯΔσʔλܕ͕Dateܕͷͱ͖ɺtodayؔ਺Λ࢖ͬͯࠓ೔ͷ೔෇Λ औಘͰ͖Δɻ

 92. ΋͍࣋ͬͯ͠Δσʔλ͕ɺPOSIXctʢ೔෇࣌ؒܕʣͷ৔߹ɺnowؔ਺ Λར༻ͯ͠ɺࠓ೔ͷ೔෇ͷσʔλΛ࣌ؒ෇͖ͰऔಘͰ͖Δɻ 92 ܖ໿ͷऴྃ༧ఆ೔ <= now() σʔλܕ: POSIXctʢ೔෇࣌ؒʣ

 93. 93 ܖ໿ͷऴྃ༧ఆ೔ <= ymd(“2020-06-03”) ΋͠ࠓ೔·Ͱͷ࠷৽ͷσʔλΛ͍࣋ͬͯͳ͍৔߹ɺ೔෇ܕͷσʔλΛ࡞Δ ymdؔ਺Λ࢖ͬͯɺσʔλ্ͷ࠷ޙͷ೔෇Λɺ௚઀ೖྗͰ͖Δɻ year month day

 94. 4. ίϗʔτ෼ੳΛ͚ͨ͠Ε͹ɺܖ໿։࢝೔ͱಉ͡஋ͷྻΛ࡞੒͢Δɻ 94