Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Pixelpillow College Tour - Call me Maybe

Pixelpillow College Tour - Call me Maybe

More from me about business and technology.

D664f094eaeebaa43bd3a2afe4e63c36?s=128

Joël Cox

June 17, 2021
Tweet

Transcript

 1. Pixelpillow College Tour Call me Maybe

 2. Asynchroon vs. synchroon

 3. vs.

 4. Wait for it… • Klik of andere gebruikersinterac ti e

  • Netwerk, database of ander extern verzoek • (Rela ti ef) langlopende processen • Etc. etc.
 5. Niet alleen in JavaScript Maar wel vaak…

 6. Plus een stukje historisch besef #hoedan

 7. Callback hell

 8. For the people– From the people • Slechts een best

  prac ti ce 
 
 
 
 
 
 [klik]
 9. For the people– From the people • Slechts een best

  prac ti ce • Error afhandeling • Complexere control fl ow 
 
 
 
 [klik]
 10. Control fl ow - Sequen ti eel

 11. Control fl ow - Parallel

 12. Control fl ow - Waterfall

 13. The Promised Land

 14. Van user land naar ES6 • Wat is een promise

  nu echt?
 15. Van user land naar ES6 • Wat is een promise

  nu echt? • Een func ti e die een object returned met een then func ti e. • Een func ti e die een object returned met een catch func ti e 
 
 [klik]
 16. Alternate universe • Control fl ow - Promise.all(), Promise.any(), Promise.race(

  ) • Tooling - Where did my result go?
 17. Hold my beer

 18. 🍭 • Syntax sugar! • We hebben een hele taal,

  maar deze is qua DX niet heel geschikt voor async code…
 19. Async/await • De func ti e die ik de fi

  nieer is asynchroon: async • De func ti e die ik aanroep is asynchroon: awai t • Of zijn het gewoon promises? 
 
 
 [klik]
 20. There and back again

 21. Waneer een promise niet genoeg is

 22. Waneer een promise niet genoeg is • Huidige staat -

  isPending, isSuccesful… • Resultaten in templates • Meerdere instan ti es
 23. Generators to the rescue • “On-demand” resultaten • Integreert met

  async/await (en dus promises) 
 
 
 [klik]
 24. Pitfalls

 25. What could go wrong? • Asynchrone code inslikken • Niet

  e ffi ciënte control fl ow • Dubbeling in asynchrone code
 26. Pick your poison

 27. Pick your poison • Al ti jd async/await boven promises

  • Generators - of beter Ember Concurrency “tasks” voor UI/interac ti e
 28. Toegi f

 29. What if… • Ik geen idee heb wanneer wat gebeurt?

  • 💡 Run loops, event emi tt ers en meer 
 
 
 [klik]
 30. Vragen? 038 750 3491 milan@pixelpillow.nl