Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Hur kan vi veta att Star Trek är science fiction?

Hur kan vi veta att Star Trek är science fiction?

Föreläsning om skitsystem och produktivitet på Svens Förening för Informationsspecialisters Teknikdag 2020.

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström
PRO

October 14, 2020
Tweet

Transcript

 1. 2010 2015 Har det blivit bättre?

 2. Digital arbetsmiljö Jonas Söderström • Black Lizzy SFIS Teknikdagar 2020

 3. Hur kan vi veta att Star Trek är science fiction?

 4. … nej

 5. … nix

 6. None
 7. Sköldarna är offline! Vänta… om jag omkonfigurerar warpflödet … klart,

  kapten! !!!
 8. None
 9. None
 10. None
 11. Har det blivit

 12. Så varför blir det inte bättre?

 13. Vi digitaliserade verksamheten – journal, tidbok, kassafunktion, EKG med mera

  (...) Förbättringarna vad gäller kontakter/service till patienterna, apoteken, andra vårdgivare [blev] högst påtaglig. Arbetsinnehållet har förändrats, och mer tid kan ägnas åt vårdarbete. Arbetsmiljön har blivit påtagligt bättre. Genom mätningar vet vi att arbetet rationaliserats i hög grad (20-30 %).” ’ ’ Jonas Sjögreen i Allmänmedicin
 14. Vi digitaliserade verksamheten – journal, tidbok, kassafunktion, EKG med mera

  (...) Förbättringarna vad gäller kontakter/service till patienterna, apoteken, andra vårdgivare [blev] högst påtaglig. Arbetsinnehållet har förändrats, och mer tid kan ägnas åt vårdarbete. Arbetsmiljön har blivit påtagligt bättre. Genom mätningar vet vi att arbetet rationaliserats i hög grad (20-30 %).” ’ ’ Jonas Sjögreen i Allmänmedicin 1993
 15. None
 16. Det är inte sannolikt att utveckling av programmen kommer att

  leda till ytterligare stora vinster. Tvärtom finns det risker för att otillbörliga krav på kontrollfunktioner, orealistiska föreställningar om pedagogiska finesser och en förfelad syn på möjligheter till forskning leder till en försämring. Jonas Sjögreen i Allmänmedicin, 1993 ’ ’
 17. Risken finns att utvecklingen av dataprogrammen kommer att styras 


  av stora uppköpares krav på effektiva instrument [för] den administrativa ‘övervakningen’ av vårdcentralerna. (...) Får dataexperterna härja fritt 
 kommer många små finesser 
 åstadkomma en stor bromsverkan.” Jonas Sjögreen i Allmänmedicin, 1993 ’ ’
 18. Digitala system medger byråkrati och komplexitet.

 19. ”förenkla”

 20. Vi förenklar inte med digital teknik längre.

 21. Programmering av ENIAC, sent 1940-tal

 22. Joneal Williams-Daw vid UNIVAC 1, 1953

 23. Norc, Columbia Universitys Watson Lab, 1954

 24. None
 25. 145 ➡ 313 klick Vi digitaliserar för att göra nya

  saker.
 26. 4 6

 27. +1

 28. 5 10 +4 +1

 29. +1

 30. 6 15 +5 +1

 31. None
 32. Karolinska Institutets bibliotek, 18 feb 2014 110 anställda 117 system

 33. None
 34. 117 118 +1 +6903

 35. temps salaries travel expenses sick leave pensions hiring competence rehabilitation

  occupational safety benefits work schedule
 36. Metcalfes lags ONDA TVILLING

 37. Produktivitetstillväxten faller

 38. 0 % 1 % 2 % 3 % 4 %

  95-2005 2006-13 ITs bidrag Totalt OECD 90-95, SCB 95-2013 Produktivitetstillväxt i Sverige faller
 39. Sand Hill 2012 Enterprise systems study 17% end user productivity

  loss 300 ”The economic value 
 of losses outweighs 
 100% of total IT spend. Ouch. ”
 40. None
 41. skillnad mellan teori och verkliga resultat

 42. Komplexitet Designfel Byråkrati

 43. Komplexitet tvingar också fram …

 44. BRÅDSKAN

 45. None
 46. Reducera komplexitet

 47. Jan Carlzon

 48. None
 49. None
 50. Avveckla, inte bara utveckla Digitala arbetsmiljöronder SAM

 51. Spellista BlindHen

 52. Tack! jonas.soderstrom@blacklizzy.se javlaskitsystem.se speakerdeck.com/jonas_blind_hen youtube.com/BlindHen linkedin.com/jonassoderstromkornet