Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #13 • Del 2 Textdesign • Tor 23 mars • vt 23 • UX Writing • Nackademin

Träff #13 • Del 2 Textdesign • Tor 23 mars • vt 23 • UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström
PRO

March 23, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström 2023
  Textdesign
  Hur vi gör
  fi
  xerad text maximalt läsbar,

  till exempel i pdf:er

  eller i presentationer (Powerpoint).  Alla exempel med ojämn högermarginal.

  View Slide

 2. View Slide

 3. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes for
  individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you
  need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are
  continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions
  are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It
  always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of
  it and connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for
  organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to
  motivate.

  View Slide

 4. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes for
  individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you
  need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are
  continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions
  are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It
  always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of
  it and connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for
  organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to
  motivate.
  Håll ihop tankar och uttryck över radbrytningar.

  View Slide

 5. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes


  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are
  continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions
  are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions.


  It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit


  out of it and connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true

  for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted

  to motivate.
  Håll ihop tankar och uttryck över radbrytningar.
  • Mellan preposition och sitt huvudord (i Stockholm)


  • Mellan verb och verbpartikel (bryta av)


  • Mellan antals-si
  ff
  ra och sitt huvudord (100 slajds)


  • Mellan bestämd artikel och sitt huvudord (ett bord)


  • I sammansatta uttryck (project manager)


  • Efter första ordet i en mening


  • Efter första ordet i en bisats (… sajten, som …)
  Bryt inte:

  View Slide

 6. Håll ihop tankar och uttryck över radbrytningar.
  Gäller även rubriker!

  View Slide

 7. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes


  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are
  continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions
  are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions.


  It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit


  out of it and connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true

  for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted

  to motivate.
  Se om du kan dela stycket i två (eller
  fl
  era),

  för att skapa mer en mer lätthanterlig textmassa.
  När ett stycke har en kort eller väldigt kort utgångsrad:
  Leta efter en mening som börjar längre in på raden,

  och som börjar en ny tanke.

  View Slide

 8. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes


  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are
  continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions
  are well-informed.


  Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like
  everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it
  to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for organizations as it is for
  everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
  Även om det vita utrymmet på slutraden är litet:

  se om det
  fi
  nns någon mening som börjar

  nära slutet av en rad.

  View Slide

 9. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes


  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are
  continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions
  are well-informed.


  Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will.


  Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and
  connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for organizations
  as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
  Nytt stycke med kort utgångsrad!
  Fortfarande gäller att dela upp texten efter tanke-innehållet.

  Bryt inte mellan två meningar som hänger tätt ihop.

  View Slide

 10. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes


  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?”


  If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure

  that those decisions are well-informed.


  Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will.


  Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and
  connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for organizations
  as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
  Två alternativ:

  indrag i början av raden, eller


  lite extra avstånd mella styckena.

  View Slide

 11. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes


  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?”


  If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure

  that those decisions are well-informed.


  Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will.


  Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and
  connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for organizations
  as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
  Två alternativ:

  indrag i början av raden, eller


  lite extra avstånd mella styckena.

  View Slide

 12. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes


  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?”


  If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure

  that those decisions are well-informed.


  Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will.


  Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and
  connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for organizations
  as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
  Två alternativ:

  indrag i början av raden, eller


  lite extra avstånd mellan styckena.

  View Slide

 13. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes for
  individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you
  need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are
  continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions
  are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It
  always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of
  it and connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for
  organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to
  motivate.

  View Slide

 14. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes


  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?”


  If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure

  that those decisions are well-informed.


  Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will.


  Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and
  connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for organizations
  as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
  Finns det något mer vi kan göra?

  View Slide

 15. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes


  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?”


  If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure

  that those decisions are well-informed.


  Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will.


  Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and
  connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for organizations
  as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
  Jag använder ofta kursiv för att signalera citat eller titlar,

  men också för en medelstark betoning.
  Finns det mer vi kan göra?

  View Slide

 16. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes


  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?”


  If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure

  that those decisions are well-informed.


  Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will.


  Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and
  connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for organizations
  as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
  Typogra
  fi
  är tonläge.

  View Slide

 17. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes for
  individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you
  need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are
  continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions
  are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It
  always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of
  it and connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for
  organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to
  motivate.
  Från detta …

  View Slide

 18. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes


  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?”


  If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure

  that those decisions are well-informed.


  Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will.


  Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and
  connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for organizations
  as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
  … till detta.

  View Slide

 19. Jonas Söderström • 2023
  Radavstånd
  Kan vara viktigare än storlek för god läsbarhet

  View Slide

 20. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen,
  slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga
  stenläggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången, segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från
  Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande
  med träskorna på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och
  rörlighet, som tycktes väcka den unge herrens energi, ty nu hade hans
  ansikte antagit ett uttryck av trots och levnadslust och beslutsamhet och,
  då han lutade sig över barriären och såg ner på staden under sina fötter,

  var det som om han betraktade en
  fi
  ende; hans näsborrar vidgades,

  hans ögon
  fl
  ammade och han lyfte sin knutna hand, som om han velat
  utmana den stackars staden eller hota den.
  Adobe Garamond


  52 p / Radavstånd 1
  August Strindberg: Röda Rummet (1879)

  View Slide

 21. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden;
  ångvinscharne snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna
  skramlade i järnvågen, slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid
  Skeppsbron ångade, Kungsbacksomnibussarne hoppade skallrande
  fram på den kullriga stenläggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången,
  segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade ute på strömmen, måsarnes skri,
  hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg,
  arbetshjonens klapprande med träskorna på Glasbruksgatan, allt
  gjorde ett intryck av liv och rörlighet, som tycktes väcka den unge
  herrens energi, ty nu hade hans ansikte antagit ett uttryck av trots
  och levnadslust och beslutsamhet och, då han lutade sig över
  barriären och såg ner på staden under sina fötter, var det som om
  han betraktade en
  fi
  ende; hans näsborrar vidgades, hans ögon
  fl
  ammade och han lyfte sin knutna hand, som om han velat utmana
  den stackars staden eller hota den.
  Adobe Garamond


  57 p / Radavstånd 1

  View Slide

 22. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen,
  slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga
  stenläggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången, segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från
  Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande
  med träskorna på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och
  rörlighet, som tycktes väcka den unge herrens energi, ty nu hade hans
  ansikte antagit ett uttryck av trots och levnadslust och beslutsamhet och,
  då han lutade sig över barriären och såg ner på staden under sina fötter,

  var det som om han betraktade en
  fi
  ende; hans näsborrar vidgades,

  hans ögon
  fl
  ammade och han lyfte sin knutna hand, som om han velat
  utmana den stackars staden eller hota den.
  Adobe Garamond


  52 p / Radavstånd 1
  August Strindberg: Röda Rummet (1879)

  View Slide

 23. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen,
  slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga
  stenläggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången, segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade

  ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop

  från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med träskorna på
  Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och rörlighet, som tycktes väcka

  den unge herrens energi, ty nu hade hans ansikte antagit ett uttryck av trots

  och levnadslust och beslutsamhet och, då han lutade sig över barriären och

  såg ner på staden under sina fötter, var det som om han betraktade en
  fi
  ende;
  hans näsborrar vidgades, hans ögon
  fl
  ammade och han lyfte sin knutna hand,
  som om han velat utmana den stackars staden eller hota den.
  Adobe Garamond


  48 / 66 p

  1,2 rader
  August Strindberg: Röda Rummet (1879)

  View Slide

 24. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; ångvinscharne snurrade
  nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen, slussvaktarnes
  pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungsbacksomnibussarne
  hoppade skallrande fram på den kullriga stenläggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången, segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade ute på strömmen, måsarnes skri,
  hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens
  klapprande med träskorna på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och
  rörlighet, som tycktes väcka den unge herrens energi, ty nu hade hans ansikte
  antagit ett uttryck av trots och levnadslust och beslutsamhet och, då han lutade sig
  över barriären och såg ner på staden under sina fötter, var det som om han
  betraktade en
  fi
  ende; hans näsborrar vidgades, hans ögon
  fl
  ammade och han lyfte
  sin knutna hand, som om han velat utmana den stackars staden eller hota den.
  Adobe Garamond


  47 / 71 p

  1,35 rader
  August Strindberg: Röda Rummet (1879)
  Ju längre
  rader,

  desto mer
  radavstånd

  View Slide

 25. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade
  den nyvaknade staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stadsgårdshamnen,
  järnstängerna skramlade i järnvågen,
  slussvaktarnes pipor visslade,
  ångbåtarne vid Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussarne hoppade
  skallrande fram på den kullriga
  stenläggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången, segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade ute på strömmen, måsarnes
  skri, hornsignaler från
  Skeppsholmen, gevärsrop från
  Södermalmstorg, arbetshjonens
  klapprande med träskorna på
  Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck
  av liv och rörlighet, som tycktes väcka
  den unge herrens energi, ty nu hade
  hans ansikte antagit ett uttryck av
  trots och levnadslust och
  beslutsamhet och, då han lutade sig
  över barriären och såg ner på staden
  under sina fötter, var det som om han
  betraktade en
  fi
  ende; hans näsborrar
  vidgades, hans ögon
  fl
  ammade och
  han lyfte sin knutna hand, som om
  han velat utmana den stackars staden
  eller hota den.
  Adobe Garamond


  47 / 1 radavstånd
  August Strindberg: Röda Rummet (1879)

  View Slide

 26. While the methods and the
  amount of collaboration
  required may di
  ff
  er, what
  goes for individuals goes for
  organizations. Every single
  time you are faced
  Långa rader

  kräver mer radavstånd.
  While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes for
  individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need
  to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously
  making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-
  informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always
  will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and
  Radavstånd 1 rad
  Radavstånd 1,4 rader

  View Slide

 27. Öka radavstånd på brödtext, minska på rubriker
  While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes for
  individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need
  to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously
  making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-
  informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always
  Radavstånd 1,4 rader
  Rubriker bör sättas på radavstånd
  mindre än graden
  Radavstånd 0,8 rader

  View Slide

 28. Jonas Söderström • 2023
  Tisdag


  April
  4
  Genomgång
  av uppgift 2
  Målgrupper

  Uppgift 3
  = ni får inlämningsuppgift
  16.00–18.00


  Flöden

  Ux-research:
  kundresa
  SEO

  Skriva för sök
  Torsdag


  Mars
  30
  Mars
  27
  Vecka 13
  Torsdag


  April
  6
  Vecka 13
  Måndag

  View Slide