Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #14 • Del 1 Länkar • Ons 19 april • vt 23 • UX Writing • Nackademin

Träff #14 • Del 1 Länkar • Ons 19 april • vt 23 • UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

April 19, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Länkar Uppgift 3 Textdesign Trä ff

  #14 • Onsdag 19 april Jonas Söderström • Vt 23 • UX Writing • Nackademin
 2. Jonas Söderström • 2023 Om min tjänst vore en människa

  – hur vore den då? Ska den uppfattas som: • En engagerad reseledare, angelägen om att allt ska bli så bra och problemfritt som möjligt för dig – som hotels.com? • En saklig och korrekt advokat, som presenterar 
 alla möjligheter för dig, men låter dig välja? • En engelsk butler, tjänstvillig men diskret i bakgrunden 
 tills dess man behöver honom? • En rolig kompis?
 3. Jonas Söderström • 2023 Bygg en avsändarpersona • Välj en

  roll, yrke eller personlighet som du tycker passar. • Ge den ett namn, en ålder, en dialekt. • Bygg ut personan genom att avsluta meningar som dessa: • När [namn] pratar känner jag mig … (inspirerad / intresserad / hemma / i trygga händer ...) • [Namn] är ... (snar till skratt / alltid korrekt / på min sida / coachande / en rolig fan...) • [Namn] skulle aldrig ... (slänga på luren / yttra ett enda ord corporate bullshit / fl ytta från kommunen / glömma att kolla om jag verkligen har förstått...) • [Namn] vet…, [Namn] kan … (och så vidare)
 4. Jonas Söderström • 2023 En typisk språk- eller ”tonalitets”-guide •

  Allmänna språkliga principer • Svenska, undvik förkortningar, inga svordomar, du-tilltal, etc … • Speci fi ka sidor med instruktioner för • Mejl • Jobbannonser • Linkedin-inlägg • Instagramposter • etc Excrement!
 5. Jonas Söderström • 2023 En bättre guide till språk och

  ton • Allmänna språkliga principer • Svenska, undvik förkortningar, 
 inga svordomar, du-tilltal, etc … • Fokusera på mottagare och e ff ekt i stället för kanal!
 6. Jonas Söderström • 2023 När vi vill att mottagaren ska

  känna • Förtroende • Skriv så här: viktigaste först, kort, fokusera 
 på huvudsaken, ledigt men vårdat språk … • Kontexter: O ff erter, anbud, upphandlingar • Typisk målgrupp: Upphandlingsansvariga … • De är tvungna att läsa mycket • Vår text konkurrerar med många andra
 7. Jonas Söderström • 2023 När vi vill att mottagaren ska

  känna • Ny fi kenhet • Skriv så här: skapa ”gap of curiosity”, använd cool jargon, ordlekar/vitsar är ok i rubriker … • Kontexter: Jobbannons på LinkedIn, … • Typisk målgrupp: Utvecklare sugna på nytt jobb, journalister i fackpress …
 8. Jonas Söderström • 2023 Se till att er tänkta ton

  kan hantera både bra och dåliga saker! 😳 😄
 9. Jonas Söderström • 2023 Mejlet om att boken var försenad

  hade inte rubriken ”Tråkiga nyheter”….
 10. Jonas Söderström • 2023 Jag bokade en vaccination för min

  katt Limpan idag. Tidigare i online- bokningen poppade AVLIVNING upp överst. Det kanske verkar som en liten 
 sak men jag har alltid fått ett 
 hugg i hjärtat av det. Så mycket fi nare nu när någon 
 sympatiserat med den känslan och ersatt copytexten Avlivning med Farväl / Avlivning som inte bara låter värdigare utan som också hamnar 
 en bit ned i en lista som går 
 i bokstavsordning. Tack för det. <3 Maria Idebro
 11. Jonas Söderström • 2023 ”Framing” • George Lako ff •

  Arvsskatt -> ”Death tax” • The ALL NEW Don’t Think of an Elephant! 
 Know Your Values and Frame the Debate 
 (Chelsea Green Publishing, 2014) 
 • Moral politics. How liberals and 
 conservatives think 
 (University of Chicago Press 2002)
 12. Jonas Söderström • 2023 När man är glad … …

  har man lättare att lösa problem.
 13. Jonas Söderström • 2023 Resultat: 
 I stället för ta

  ut 
 det tråkiga i förskott – 
 förväntan på något roligt.
 14. Jonas Söderström 2023 Formulera länkar så 
 att användaren kan

  
 förutse vad hen får, 
 om hen klickar på dem. Samma princip som för rubriker: 
 ”What’s in it for me?” Eller, ”Den länken behöver jag inte klicka på”.
 15. Jonas Söderström 2023 Skriv tydliga länkar • Formulera länkar så

  att det är alldeles tydligt vad man kan förvänta sig 
 att det sker, om man klickar på dem. • Går länken till en annan webbsida, 
 bör länken så långt som möjligt 
 motsvara titeln eller rubriken på den sidan. • Skriv inte för kort! 7–12 ord fungerar bäst!
 16. Jonas Söderström 2023 Undvik ”klicka här” och ”läs mer” •

  ”... Det säger regeringen i en ny rapport om övertidsarbete. För att läsa hela rapporten, klicka här.” • Skriv istället: 
 ”... Det säger regeringen i en ny rapport. 
 Vill du veta mer, kan du läsa hela rapporten ”Övertids-arbete i Sverige”. 👍 👎
 17. Jonas Söderström 2023 Undvik ”klicka här” och ”läs mer” Vi

  har redan fått en hel del idéer och kommentarer. Bra! Klicka här för en lista med önskemål, frågor och kommentarer kring vad som kommer i Källan framöver. Du ser också vilka som ingår i Källan- redaktionen. Läs gärna listan med önskemål, frågor och kommentarer kring vad som kommer i Källan framöver. Du ser också vilka som ingår i Källan- redaktionen. 👍 👎
 18. Jonas Söderström 2023 Varsko om vad som ska hända •

  ”... Det säger regeringen i en ny rapport. 
 Vill du veta mer, kan du ladda ner hela rapporten ”Övertids-arbete i Sverige” 
 i pdf-format. • Varna för lång nedladdningstid eller stora fi ler på något sätt som är meningsfullt 
 för användarna (”252 sidor”, ”1,1 GB”, 
 ”stor fi l”).
 19. Jonas Söderström 2023 Varsko om vad som ska hända •

  Om länken går till en annan webbplats... 
 ”... Det säger regeringen i en ny rapport. 
 Vill du veta mer, kan du ladda ner hela rapporten ”Övertidsarbete i Sverige” i pdf- format från regeringens webb.
 20. Jonas Söderström 2023 Undvik alltför korta länkar • …vid konferensen

  i Oslo 2020. • …vid konferensen i Oslo 2020. • …vid konferensen i Oslo 2020. • …vid konferensen i Oslo 2020.
 21. Jonas Söderström 2023 Använd det unika som länk • …i

  en intervju berättade X 
 om bråket i partiet 2019. • …i en intervju berättade X 
 om bråket i partiet 2019. 👍 👎 Länkar – liksom knappar – ska vara begripliga 
 utan sin kontext!
 22. Jonas Söderström 2023 I vissa fall, skriv ut URL:en •

  Om målet för länken har en oväntad URL, 
 kan det vara en poäng att skriva ut den i klartext. • Man kan söka böcker i det nationella bibliotekssystemet Libris …
 23. Jonas Söderström 2023 I vissa fall, skriv ut URL:en •

  Man kan söka böcker i det nationella bibliotekssystemet Libris (www.kb.se/samverkan- och-utveckling/libris.html)
 24. Jonas Söderström 2023 Skriv gärna även ut URL:en … •

  … på Sarajevos universitet (unsa.ba). • … på Almedlaveckans o ffi ciella sajt (www.almedalsveckan.info). • … LO:s sidor för ungdomar (ung.lo.se).
 25. Jonas Söderström 2023 Länkar i slutet av meningen 
 får

  fler klick • I vår webbshop hittar du snygga kepsar. 
 • Du hittar snygga kepsar i vår webbshop. + –
 26. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadeanmälan Verb: 
 In fi nitiv (Att) Anmäla skada Fler aspekter
 27. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: 
 In fi nitiv (Att) Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning
 28. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) Verb: 
 Interrogativ Verb: 
 1 pers citat
 29. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Verb: 
 Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Verb: 
 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning
 30. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Verb: 
 Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformulär? Vill du söka skadeersättning? Verb: 
 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning
 31. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Verb: 
 Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformulär? Vill du söka skadeersättning? Verb: 
 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning
 32. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Verb: 
 Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformulär? Vill du söka skadeersättning? Verb: 
 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning
 33. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Verb: 
 Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformulär? Vill du söka skadeersättning? Verb: 
 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning
 34. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Voter Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Att söka skadeersättning To become a voter Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Let me become 
 a voter Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Become a voter Verb: 
 Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Do you want to become a voter? Verb: 
 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning I want to become 
 a voter
 35. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Skadeanmälare Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Låt mig bli skadeanmälare Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: 
 Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Vill du bli skadeanmälare? Verb: 
 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning Jag vill bli skadeanmälare 🤔 Hmm…?
 36. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Inte medlem Medlemsansökan Ansökningsformulär Medlemskap Miljöpartist Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Ansök om medlemskap Se ansökningsformulär Att bli medlem Att bli miljöpartist Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig ansöka om medlemskap Visa mig/Gå till ansökningsformulär Låt mig bli medlem Låt mig bli miljöpartist Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Ansök om medlemskap Klicka här för ansökningsformulär Bli medlem Bli miljöpartist! Verb: 
 Interrogativ Är du medlem? Vill du ansöka om medlemskap? Vill du gå till ansöknings- formuläret? Vill du bli medlem? Vill du bli miljöpartist? Verb: 
 1 pers citat Jag är inte medlem Jag vill ansöka om medlemskap Jag vill se ansöknings- formuläret Jag vill bli medlem Jag vill bli miljöpartist
 37. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Inte medlem Medlemsansökan Ansökningsformulär Miljöräddning Miljövän Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Ansök om medlemskap Se ansökningsformulär Att rädda världen Att bli miljövän Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig ansöka om medlemskap Visa mig/Gå till ansökningsformulär Låt mig hjälpa till 
 att rädda världen Låt mig bli en världsräddare Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Ansök om medlemskap Klicka här för ansökningsformulär Rädda världen! Bli världsräddare/ miljövän! Verb: 
 Interrogativ Är du medlem? Vill du ansöka om medlemskap? Vill du gå till ansöknings- formuläret? Vill du rädda världen? Vill du bli världsräddare? Verb: 
 1 pers citat Jag är inte medlem Jag vill ansöka om medlemskap Jag vill se ansöknings- formuläret Jag vill rädda världen Jag vill bli världsräddare Ett något annorlunda formulerat mål, 
 och en annorlunda formulerad framtida identitet
 38. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Identitet

  Substantiv Resa Boka biljett Biljettbokning Flygresa Flygresenär Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Boka fl ygbiljett Boka biljett Boka/köpa en fl ygresa Bli fl ygresenär Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig boka fl ygbiljett Visa mig/Gå till biljettbokningen Låt mig boka en fl ygresa Låt mig bli fl ygresenär Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Boka fl ygbiljett Klicka här för biljettbokningen Boka en fl ygresa Bli fl ygresenär Verb: 
 Interrogativ Ska du resa? Vill du boka en fl ygbiljett? Vill du gå till biljettbokningen? Vill du boka en fl ygresa? Vill du bli fl ygresenär? Verb: 
 1 pers citat Jag ska resa Jag vill boka en fl ygbiljett Ta mig till biljettbokningen Jag vill boka en fl ygresa Jag vill bli fl ygresenär
 39. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Identitet

  Substantiv Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Skadeanmälare Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Låt mig bli skadeanmälare Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: 
 Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformulär? Vill du söka skadeersättning? Vill du bli skadeanmälare? Verb: 
 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning Jag vill bli skadeanmälare VAR KONSEKVENT (?)
 40. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Identitet

  Substantiv Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Skadeanmälare Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Låt mig bli skadeanmälare Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: 
 Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Vill du bli skadeanmälare? Verb: 
 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning Jag vill bli skadeanmälare
 41. Jonas Söderström • 2022 Länk eller knapp? Jag vill anmäla

  skada Jag vill anmäla skada Knapp triggar en action. 
 Länk går bara 
 till en ny sida. Men användaren kan ofta inte skilja om det skett en ”action” eller om det ”bara” visas något nytt.
 42. Jonas Söderström • 2022 Länk eller knapp? Jag vill anmäla

  skada Jag vill anmäla skada Kan trigga fl er klick om den är tydligt framträdande. Kan oftast ha fl era ord – en hel, spännande mening.
 43. Jonas Söderström • 2022 Länk eller knapp? Jag vill anmäla

  skada Jag vill anmäla skada Svårt att ha 
 fl er än ≈två knappar. En sida kan ha en större mängd länkar.
 44. Jonas Söderström • 2022 Länk eller knapp? Jag vill anmäla

  skada Jag vill anmäla skada En motiverad användare föredrar knapp En tveksam användare föredrar länk
 45. Jonas Söderström 2023 Miniuppgift • Titta igenom din sajt, tjänst

  etc. 
 Använder ni något av sätten i uppställningen? • Har ni ett konsistent sätt att skriva länkar? • Har ni en policy för hur ni skriver länkar? • Skiljer det mellan områden, kontexter, 
 kanaler, …? • Kan ni se någon skillnad i data 
 hur länkar fungerar (konverterar)? • Kan du visa på en ändring av länk?
 46. Jonas Söderström • 2023 Meddelande från ett tänkt 
 smittspårnings-system

  • Tre delar • SMS: Du riskerar att ha blivit smittad (=varit nära någon smittad) • Landningssida med instruktioner om vad du ska göra • Dementi-SMS: det var falskt alarm, du var utom risk (just då) • Inlämning 9 maj!
 47. Jonas Söderström 2023 Inlämningsuppgift 3 Meddelande från ett tänkt 


  smittspårnings-system • Tre delar • SMS: Du riskerar att ha blivit smittad (=varit nära någon smittad) • Landningssida med instruktioner 
 om vad du ska göra • Dementi-SMS: det var falskt alarm, 
 du var utom risk (just då) • Inlämning 9 maj!
 48. Jonas Söderström • 2023 Genomgång uppgift 2 Målgrupper Tisdag Maj

  2 Måndag April 24 Vecka 17 Flöden, kundresor Onsdag April 26 Vecka 18 Testa text 
 UX research Torsdag Maj 4