Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #16 • UX Research • 29 feb • vt 24 UX Writing • Nackademin

Träff #16 • UX Research • 29 feb • vt 24 UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

February 29, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 UX research UX writing • Trä

  ff #16 • Torsdag 29 februari Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2024
 2. Jonas Söderström • 2023 ”Jag tycker synd om expediterna, om

  de ska sitta där och inte få prata med någon!”
 3. Jonas Söderström • 2023 MÄTNINGAR Analysera loggar, statistik • Bounce

  rate, mest /minst lästa, mest sökta…. • Konverteringsgrad, återköp • Tidsåtgång OBSERVERADE BETEENDEN Fältstudier, användningstester • Besöksmönster • Success rate UPPMÄTTA TYCKANDEN Enkäter • Attityder • Nöjdhet • Uppskattad tidsåtgång • Uppskattad kvalitet ANALYSERADE TYCKANDEN Djupintervjuer, användningstester • Attityder • Förklarade beteenden Upplevelser Beteenden Kvalitativa metoder Kvantitativa metoder
 4. Jonas Söderström • 2023 Story! Det är ju svårt att

  sig fram i rullstol i den här stan… ’’ ’’
 5. Jonas Söderström • 2023 • Kan du beskriva vad du

  ser: vad är syftet med kartan? • Var är du någonstans? • Hur skulle du hitta till pendeltåget mot Märsta/ blå linje/grön linje/ centralstationen? Peka riktning! • Vad tolkar du detta som (navigationspunkterna)? • Kan du hitta till en bankomat? Hur skulle du gå dit? • Är du boende i Stockholm? Observation och test: SLs kartor
 6. Jonas Söderström • 2022 Vad undersöker vi? ▸ Hur kan

  vi få varje besökare att läsa fl er artiklar hos oss? ▸ Undrar om de förstår nu när vi skrivit om frakt- villkoren? ▸ Hur gör folk med all frukt? Finns det någon affärsmöjlig- het där? ▸ Vilka saker är viktiga för den som ska hyra båtplats i kommunen? Design / detalj Affär / förutsättningar { Hitta användningsmål!
 7. Jonas Söderström • 2023 Vi vill ha en nya sajt

  Läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster, kuratorer, socialarbetare, livsmedelsinspektörer, brunnsborrare, fosterhem…
 8. Jonas Söderström • 2023 Ökad följsamhet mot våra regler Varför

  ville de ha kontakt med Socialstyrelsen? Men vad ville användarna?
 9. Jonas Söderström • 2023 Jag vill ha råd kring ett

  svårt problem Jag vill hitta en specifik uppgift Jag vill att ni lyssnar på mig! Jag vill läsa nyheter om vad ni gör Ökad följsamhet mot våra regler
 10. Jonas Söderström • 2023 GRUNDER FÖR URVAL VILKA ÄR DET

  SOM … ▸ … använder X idag? ▸ … inte använder X idag? ▸ … ska använda X i morgon? ▸ … använder X mest? ▸ … är mest arga, mest in fl ytelserika, mest synliga? ▸ …är mest sårbara, utsatta, om X fungerar — eller kraschar? ▸ … användarna vänder sig till, om något går fel med X? ▸ … bestämmer mest över X (om det inte är ledningen)? ▸ … förmedlar användarna till X (mellanhänder)? ▸ … fi nns nära användarna av X? ▸ Vad gör användarna efter X? ▸ Är fysiska eller personliga egenskaper viktiga? Kön, ålder, funktions-variation?
 11. Jonas Söderström • 2023 VI SÖKER INSIKTER, INTE STATISTIK 30

  personer 5 statistiska sanningar 5 personer 30 insikter
 12. Jonas Söderström • 2023 VI SÖKER INSIKTER, INTE STATISTIK 30

  personer 5 statistiska sanningar 5 personer 30 insikter
 13. Jonas Söderström • 2023 För statistiska sanningar, sök hellre bland

  data ▸ Hur många avbryter köpet med artiklar i varukorgen? ▸ Hur få läser de sidor som läses minst på intranätet? ▸ Hur är fördelningen av sökord? ▸ Vilka devicer accessar vilka sidor på unionen.se? Spool: ”The 300- million dollar button” Polisens intranät: över hälften av nyheterna lästes av bara 0,1% Socialstyrelsens sajt är en uppslagsbok Sidan ”Varsel” accessas överväldigande via mobil
 14. Jonas Söderström • 2023 BOTH WAYS ▸ Loggar visar att

  X procent avbryter köpet. Men varför? ▸ Några intervjuade säger att de inte orkar fylla i lösenord. Hur vanligt är det?
 15. Jonas Söderström • 2023 Ibland måste man ta med alla

  delar av en organisation i sin undersökning – för att skapa legitimitet och förankring.
 16. Jonas Söderström • 2023 Värdet av en väl förankrad bild

  av kundinsikter? • Unionens sajt: • + 80 intervjuer över hela landet • Många nivåer i organisationen
 17. Jonas Söderström • 2023 Jag behöver hjälp snabbt! Var får

  jag den bästa dealen? Det är så värt att jobba fackligt!
 18. Jonas Söderström • 2023 Nöjdhet hos medlemmar: från 20 %

  till > 90 % Design/koncept för webben som stod i 6 år (2013–2019)
 19. Jonas Söderström • 2023 OM VAD FRÅGAR JAG? ▸ ”We

  draw upon our deep well of ignorance” Alan Cooper ▸ We are looking for answers that there’s no questions for yet” Gretchen McCullogh: from Because internet (2019)
 20. Jonas Söderström • 2023 1. Mjölk och fi l 2.

  Bröd 3. Ost 4. Välling 5. Barnmat 6. … 7. … 8. … 9. Chips 10. Godis
 21. Jonas Söderström • 2023 HUR FRÅGAR MAN? ▸ Frågeteknik ▸

  Ställ ÖPPNA frågor ▸ Ställ NEUTRALA frågor ▸ Fråga om EN SAK I TAGET ▸ Ställ KONKRETA frågor
 22. Jonas Söderström • 2023 FRÅGETEKNIK ÖPPNA FRÅGOR ▸ Ställ frågor

  utan givna svarsalternativ (ja/nej): ▸ ”Berätta om X” ▸ ”Hur skulle du beskriva den här uppställningen?” ▸ Inte ▸ ”Gillar du X?” ▸ ”Är den här uppställningen överskådlig?” ▸ ”Berätta mer!” ▸ ”Förklara!” ▸ ”Hur menar du då?” ▸ ”När hände det senast?” ▸ ”Vad hände sedan?” ▸ ”Varför det?” LYSSNA, STÄLL FÖLJDFRÅGOR
 23. Jonas Söderström • 2023 KONTROLLFRÅGOR FRÅGETEKNIK kan behöva vara ja/nej-frågor:

  ▸ ”Har jag förstått dig rätt, att du föredrar Y framför X?” ▸ ”Som jag uppfattade det så (…) – stämmer det?” ▸ Det är inte ovanligt att IP ger motstridiga svar under en intervju: ▸ ”Det vore bra om man såg allt på samma skärm” ▸ ”Jag skulle vilja se en sak i taget” ▸ Säg: ”Jag noterade att du tidigare sa att …” GÅ TILLBAKA
 24. Jonas Söderström • 2023 EN SAK I TAGET FRÅGETEKNIK ▸

  ”Hur använder du X?” ▸ ”Vad tycker du om X? ▸ Inte ▸ ”Hur använder du X och vad tycker du om det?” ▸ ”Vad kan gå fel med X? Hur känner du dig då?” ▸ Undvik värderande ord och ledande formuleringar ▸ ”Om det går fel med X blir det förstås jättejobbigt?” NEUTRALA FRÅGOR
 25. Jonas Söderström • 2023 WOULD YOU LIKE WALMART TO BE

  LESS CLUTTERED? Walmart (2009) minskade sortimentet med 15 procent, gjorde butikerna renare, mer plats i gångarna … VAD KOSTAR EN LEDANDE FRÅGA, DESSUTOM JA/NEJ-FRÅGA? YES! YES! YES! YES! … och tappade ≈20 miljarder SEK i försäljning https://www.retailzipline.com/blog/what-walmarts-cleanliness-experiment-teaches-about-customer-feedback What Walmart’s Cleanliness Experiment Teaches about Customer Feedback. Zipline, July 29, 2019 YES! YES!
 26. Jonas Söderström • 2023 ”DET VORE BRA OM DEN HADE

  …” FRÅGETEKNIK ▸ “People will often say, ‘I’d like it better if it could do x.’ It always pays to be suspicious of these requests for new features. ▸ If you probe deeper, it often turns out that they already have a perfectly fi ne source for x and wouldn’t be likely to switch. They’re just telling you what they like.” Steve Krug: Don’t make me think
 27. Jonas Söderström • 2023 HITTA DJUPARE DRIVKRAFTER – SIKTA PÅ

  MAGEN FRÅGETEKNIK ▸ Vad gör dig nöjd, tillfreds, stolt … ▸ … när du går hem från jobbet / efter matchen / efter tvätten / efter köpet? ▸ … när du går och lägger dig? ▸ Vad är det som skaver, gör ont, förstör dagen?
 28. Jonas Söderström • 2023 6 K KONTEXT ▸ Var gör

  de X? ▸ Hemma, på arbetsplatsen, i rörelse, medan de reser? ▸ Hur är det där? Skakig miljö (t ex i fordon)? Dålig uppkoppling? Buller, ljus, regnstänk? ▸ När gör de X? ▸ Är användaren ensam, eller bland många andra? ▸ Kan användaren fokusera? Ofta avbruten?
 29. Jonas Söderström • 2023 6 K KUNSKAP ▸ Vilken kunskap

  kan användaren behöva för att göra X? ▸ Hur lärde hen sig att göra X? ▸ Var fi nns kunskapen? I användarens huvud? I kollegors huvuden? I lathundar? Måste de leta på andra håll? ▸ Observera: Listan med koder/lösenord på väggen, under tangentbordet, på post-its på skärmen etc
 30. Jonas Söderström • 2023 6 K KOMMUNIKATION OCH KOOPERATION ▸

  Gör användaren X tillsammans med andra? Vilka då? ▸ Är kommunikation med andra viktig för användaren när hen gör X? Vilka då? Hur kommunicerar de? ▸ Är X del av en process, ett fl öde, eller är det något isolerat och självständigt?
 31. Jonas Söderström • 2023 6 K KONTROLL ▸ Det är

  alltid värt att undersöka makt-förhållanden: ▸ Vad får intervjupersonen göra? ▸ Vad kan de påverka? ▸ Vilken makt, vilka mandat och vilket ansvar har de när de gör X? ▸ ”Kan du bestämma själv att / när / hur du gör detta?”
 32. Jonas Söderström • 2023 6 K KONSEKVENSER ▸ Om x

  gör rätt och går bra, vad är det eftersträvade resultatet? (avsikt) ▸ Vilken bekräftelse eller feedback vill de ha eller behöver de för att veta att X gått bra? ▸ Om något går fel med X, vad blir konsekvenserna? Vad är det vanligaste felet? Vad är det värsta tänkbara som kan hända? ▸ Hur skulle den intervjuade hantera ett sådant fel?
 33. Jonas Söderström • 2023 6 K KONKURRENS ▸ Vilka andra

  sätt att gör X fi nns det? ▸ (Andra tjänster, andra lösningar, strunta i det …) ▸ (Tänk på Steve Krug)
 34. Jonas Söderström • 2023 + K KVALITETSKONTROLL ▸ Summera gärna

  ▸ ”Om jag förstått dig rätt …” ▸ ”Kan jag höra av mig igen om jag kommer på något som jag skulle vilja komplettera?” ▸ ”Du får gärna höra av dig om du kommer på något mer. Min mejl är [email protected]
 35. Jonas Söderström • 2024 Tisdag Mars 12 Interaktions- design. UX-process.

  SEO. Testa text Länkar. Bild på webb. Torsdag Mars 14 Tisdag Mars 5 Vecka 11 Vecka 10 Typografi. Textdesign. Torsdag Mars 7