Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #18 • UX Research • 29 feb • vt 24 UX Writing • Nackademin

Träff #18 • UX Research • 29 feb • vt 24 UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

May 08, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 UX research UX writing • Trä

  ff #18 • Onsdag 8 maj Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2024
 2. Jonas Söderström 2023 Formulera länkar så att användaren kan förutse

  vad hen får, om hen klickar på dem. Samma princip som för rubriker: ”What’s in it for me?” Eller, ”Den länken behöver jag inte klicka på”. Och som för knappar – länkar ska vara begripliga utan sin kontext!
 3. Jonas Söderström 2023 Undvik ”klicka här” och ”läs mer” Vi

  har redan fått en hel del idéer och kommentarer. Bra! Klicka här för en lista med önskemål, frågor och kommentarer kring vad som kommer i Källan framöver. Du ser också vilka som ingår i Källan- redaktionen. Läs gärna listan med önskemål, frågor och kommentarer kring vad som kommer i Källan framöver. Du ser också vilka som ingår i Källan- redaktionen. 👍 👎
 4. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Verb: Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformulär? Vill du söka skadeersättning? Verb: 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning
 5. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Verb: Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Verb: 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning
 6. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Inte medlem Medlemsansökan Ansökningsformulär Miljöräddning Miljövän Verb: In fi nitiv (Att) – Ansök om medlemskap Se ansökningsformulär Att rädda världen Att bli miljövän Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig ansöka om medlemskap Visa mig/Gå till ansökningsformulär Låt mig hjälpa till att rädda världen Låt mig bli en världsräddare Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Ansök om medlemskap Klicka här för ansökningsformulär Rädda världen! Bli världsräddare/ miljövän! Verb: Interrogativ Är du medlem? Vill du ansöka om medlemskap? Vill du gå till ansöknings- formuläret? Vill du rädda världen? Vill du bli världsräddare? Verb: 1 pers citat Jag är inte medlem Jag vill ansöka om medlemskap Jag vill se ansöknings- formuläret Jag vill rädda världen Jag vill bli världsräddare Ett något annorlunda formulerat mål, och en annorlunda formulerad framtida identitet
 7. Jonas Söderström • 2022 Länk eller knapp? Jag vill anmäla

  skada Jag vill anmäla skada Kan trigga fl er klick om den är tydligt framträdande. Kan oftast ha fl era ord – en hel, spännande mening.
 8. Jonas Söderström • 2022 Länk eller knapp? Jag vill anmäla

  skada Jag vill anmäla skada En motiverad användare föredrar knapp En tveksam användare föredrar länk
 9. Jonas Söderström • 2022 Protip: When designing a user interface,

  imagine some old woman using it, say Margaret Hamilton, and she’s clicking your app's buttons and saying to you, as old people do … "Young whippersnapper*, when I was your age, I sent 24 people TO THE MOON with my software in 4K of RAM and here I am clicking your button and it takes ten seconds to load a 50 MB video ad and then it crashes.” I'm not even ANGRY with you, I’m just disappointed.” MH med koden hon skrev för NASAs månfärder med Apolloprojektet 1963–1975 * pojkspoling, viktigpetter, grabbhalva, tjejtrasa Lånad av @NateCull
 10. Jonas Söderström 2023 Miniuppgift • Titta igenom din sajt, tjänst

  etc. Använder ni något av sätten i uppställningen? • Har ni ett konsistent sätt att skriva länkar? • Har ni en policy för hur ni skriver länkar? • Skiljer det mellan områden, kontexter, kanaler, …? • Kan ni se någon skillnad i data hur länkar fungerar (konverterar)? • Kan du visa på en ändring av länk?
 11. Jonas Söderström 2023 Gemensamma användningsmål … är ofta svaret på

  frågan ”Varför använder / gör / köper du X?” eller ”Vad skulle få dig att använda / göra / köpa X?” Jag använder X eftersom… Jag skulle använda X om … Användnings- villkor Användnings- mål
 12. Jonas Söderström • 2023 En portal Bestående förändring Lösning ?

  Mindre tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd
 13. Jonas Söderström • 2023 En portal Bestående förändring Lösning Mindre

  tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd
 14. Jonas Söderström • 2023 Hur känner man igen en lösning?

  Något man köper, betalar för, behöver driva, organisera Bestående förändring Lösning En förändrad (mätbar) kvalitet hos organisationen eller hos människor
 15. Jonas Söderström • 2023 Bestående förändring Lösning Mindre tidsåtgång för

  ansökan om forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd Effektmål Mätpunkt 25% En portal
 16. Jonas Söderström • 2023 En portal Lösning Utbildning Mer stöd

  Byta arbetsform? Incitament? AI? Whiteboard? Mindre tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd 25% Bestående förändring Effektmål Mätpunkt
 17. Jonas Söderström • 2023 MÄTNINGAR Analysera loggar, statistik • Bounce

  rate, mest /minst lästa, mest sökta…. • Konverteringsgrad, återköp • Tidsåtgång OBSERVERADE BETEENDEN Fältstudier, användningstester • Besöksmönster • Success rate UPPMÄTTA TYCKANDEN Enkäter • Attityder • Nöjdhet • Uppskattad tidsåtgång • Uppskattad kvalitet ANALYSERADE TYCKANDEN Djupintervjuer, användningstester • Attityder • Förklarade beteenden Upplevelser Beteenden Kvalitativa metoder Kvantitativa metoder
 18. Jonas Söderström • 2023 Story! Det är ju svårt att

  sig fram i rullstol i den här stan… ’’ ’’
 19. Jonas Söderström • 2023 • Kan du beskriva vad du

  ser: vad är syftet med kartan? • Var är du någonstans? • Hur skulle du hitta till pendeltåget mot Märsta/ blå linje/grön linje/ centralstationen? Peka riktning! • Vad tolkar du detta som (navigationspunkterna)? • Kan du hitta till en bankomat? Hur skulle du gå dit? • Är du boende i Stockholm? Observation och test: SLs kartor
 20. Jonas Söderström • 2022 Vad undersöker vi? ▸ Hur kan

  vi få varje besökare att läsa fl er artiklar hos oss? ▸ Undrar om de förstår nu när vi skrivit om frakt- villkoren? ▸ Hur gör folk med all frukt? Finns det någon affärsmöjlig- het där? ▸ Vilka saker är viktiga för den som ska hyra båtplats i kommunen? Design / detalj Affär / förutsättningar { Hitta användningsmål!
 21. Jonas Söderström • 2023 Vi vill ha en nya sajt

  Läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster, kuratorer, socialarbetare, livsmedelsinspektörer, brunnsborrare, fosterhem…
 22. Jonas Söderström • 2023 Ökad följsamhet mot våra regler Varför

  ville de ha kontakt med Socialstyrelsen? Men vad ville användarna?
 23. Jonas Söderström • 2023 Jag vill ha råd kring ett

  svårt problem Jag vill hitta en specifik uppgift Jag vill att ni lyssnar på mig! Jag vill läsa nyheter om vad ni gör Ökad följsamhet mot våra regler
 24. Jonas Söderström • 2023 GRUNDER FÖR URVAL VILKA ÄR DET

  SOM … ▸ … använder X idag? ▸ … inte använder X idag? ▸ … ska använda X i morgon? ▸ … använder X mest? ▸ … är mest arga, mest in fl ytelserika, mest synliga? ▸ …är mest sårbara, utsatta, om X fungerar — eller kraschar? ▸ … användarna vänder sig till, om något går fel med X? ▸ … bestämmer mest över X (om det inte är ledningen)? ▸ … förmedlar användarna till X (mellanhänder)? ▸ … fi nns nära användarna av X? ▸ Vad gör användarna efter X? ▸ Är fysiska eller personliga egenskaper viktiga? Kön, ålder, funktions-variation?
 25. Jonas Söderström • 2023 VI SÖKER INSIKTER, INTE STATISTIK 30

  personer 5 statistiska sanningar 5 personer 30 insikter
 26. Jonas Söderström • 2023 VI SÖKER INSIKTER, INTE STATISTIK 30

  personer 5 statistiska sanningar 5 personer 30 insikter
 27. Jonas Söderström • 2023 För statistiska sanningar, sök hellre bland

  data ▸ Hur många avbryter köpet med artiklar i varukorgen? ▸ Hur få läser de sidor som läses minst på intranätet? ▸ Hur är fördelningen av sökord? ▸ Vilka devicer accessar vilka sidor på unionen.se? Spool: ”The 300- million dollar button” Polisens intranät: över hälften av nyheterna lästes av bara 0,1% Socialstyrelsens sajt är en uppslagsbok Sidan ”Varsel” accessas överväldigande via mobil
 28. Jonas Söderström • 2023 BOTH WAYS ▸ Loggar visar att

  X procent avbryter köpet. Men varför? ▸ Några intervjuade säger att de inte orkar fylla i lösenord. Hur vanligt är det?
 29. Jonas Söderström • 2023 Ibland måste man ta med alla

  delar av en organisation i sin undersökning – för att skapa legitimitet och förankring.
 30. Jonas Söderström • 2023 Värdet av en väl förankrad bild

  av kundinsikter? • Unionens sajt: • + 80 intervjuer över hela landet • Många nivåer i organisationen
 31. Jonas Söderström • 2023 Jag behöver hjälp snabbt! Var får

  jag den bästa dealen? Det är så värt att jobba fackligt!
 32. Jonas Söderström • 2023 Nöjdhet hos medlemmar: från 20 %

  till > 90 % Design/koncept för webben som stod i 6 år (2013–2019)
 33. Jonas Söderström • 2023 HUR FRÅGAR MAN? ▸ Frågeteknik ▸

  Ställ ÖPPNA frågor ▸ Ställ NEUTRALA frågor ▸ Fråga om EN SAK I TAGET ▸ Ställ KONKRETA frågor
 34. Jonas Söderström • 2023 FRÅGETEKNIK ÖPPNA FRÅGOR ▸ Ställ frågor

  utan givna svarsalternativ (ja/nej): ▸ ”Berätta om X” ▸ ”Hur skulle du beskriva den här uppställningen?” ▸ Inte ▸ ”Gillar du X?” ▸ ”Är den här uppställningen överskådlig?” ▸ ”Berätta mer!” ▸ ”Förklara!” ▸ ”Hur menar du då?” ▸ ”När hände det senast?” ▸ ”Vad hände sedan?” ▸ ”Varför det?” LYSSNA, STÄLL FÖLJDFRÅGOR
 35. Jonas Söderström • 2023 KONTROLLFRÅGOR FRÅGETEKNIK kan behöva vara ja/nej-frågor:

  ▸ ”Har jag förstått dig rätt, att du föredrar Y framför X?” ▸ ”Som jag uppfattade det så (…) – stämmer det?” ▸ Det är inte ovanligt att IP ger motstridiga svar under en intervju: ▸ ”Det vore bra om man såg allt på samma skärm” ▸ ”Jag skulle vilja se en sak i taget” ▸ Säg: ”Jag noterade att du tidigare sa att …” GÅ TILLBAKA
 36. Jonas Söderström • 2023 EN SAK I TAGET FRÅGETEKNIK ▸

  ”Hur använder du X?” ▸ ”Vad tycker du om X? ▸ Inte ▸ ”Hur använder du X och vad tycker du om det?” ▸ ”Vad kan gå fel med X? Hur känner du dig då?” ▸ Undvik värderande ord och ledande formuleringar ▸ ”Om det går fel med X blir det förstås jättejobbigt?” NEUTRALA FRÅGOR
 37. Jonas Söderström • 2023 WOULD YOU LIKE WALMART TO BE

  LESS CLUTTERED? Walmart (2009) minskade sortimentet med 15 procent, gjorde butikerna renare, mer plats i gångarna … VAD KOSTAR EN LEDANDE FRÅGA, DESSUTOM JA/NEJ-FRÅGA? YES! YES! YES! YES! … och tappade ≈20 miljarder SEK i försäljning https://www.retailzipline.com/blog/what-walmarts-cleanliness-experiment-teaches-about-customer-feedback What Walmart’s Cleanliness Experiment Teaches about Customer Feedback. Zipline, July 29, 2019 YES! YES!
 38. Jonas Söderström • 2023 ”DET VORE BRA OM DEN HADE

  …” FRÅGETEKNIK ▸ “People will often say, ‘I’d like it better if it could do x.’ It always pays to be suspicious of these requests for new features. ▸ If you probe deeper, it often turns out that they already have a perfectly fi ne source for x and wouldn’t be likely to switch. They’re just telling you what they like.” Steve Krug: Don’t make me think
 39. Jonas Söderström • 2024 = ni får inlämningsuppgift Onsdag Juni

  5 Tisdag Maj 14 Besök av ux- skribent. Interaktions- design. UX-process. Onsdag Maj 22 SEO. Testa text. Onsdag Maj 29 Typografi. Textdesign.