Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #22 • Testa text • 17 maj • vt 23 UX Writing • Nackademin

Träff #22 • Testa text • 17 maj • vt 23 UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

May 18, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Testa sina texter, lösningar UX writing

  • Trä ff #22 • 17 maj Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2023
 2. Jonas Söderström • 2023 riksdagen.se Låg sök-kunskap Hög sök-kunskap Foto:

  Riksdagen Foto: Wikimedia Foto: Piqsels Låg domän- kunskap Hög domän kunskap - Avancerad sök (Boolesk algebra, SQL-frågor) Stödd sökning 
 (stegvis sök, wizard) Pedagogisk video, 
 FAQ-sidor, bot Synonymstöd, ordförklaringar (Allmän-journalister)
 3. Jonas Söderström • 2023 Innehållets kvalitet avgör om det går

  bra att hitta, inte egenskaper hos sökmotorn… Skräp in – skräp ut
 4. Jonas Söderström • 2023 … och en ux- skribent är

  mycket väl lämpad för att ta ansvar för det!
 5. Jonas Söderström • 2023 Vad en språkintresserad person bör ha

  koll på • Skriver de som bidrar till innehållet ”sökmotorvänliga” texter? • Använder de de ord som läsarna söker på? • Kolla sökloggar, kolla efter noll-trä ff ar 
 och snabba ”bounce-rates” • Använder de orden i rubrik, ingress, högt upp 
 på sidan, och ofta (fast inte överdrivet)?
 6. Jonas Söderström • 2023 Vad bör ingå i sökträffen? Titel

  eller rubrik på sidan eller dokumentet Men vilka övriga data ur dokumentet? • Ingress? Hela eller trunkerad? • Utdrag ur text? Till exempel 50 tecken före sökordet och 50 tecken efter? Sökordet markerat med fetstil?
 7. Jonas Söderström • 2023 Vad bör ingå i sökträffen? Titel

  eller rubrik på sidan eller dokumentet Vissa data ur dokumentet … …men vilka metadata? • Publiceringsdatum, senast ändrad? • Infotyp (nyhet, sida, forumpost, dokument…)? • Filtyp (webbsida, pdf, ppt, Word…)? • Filstorlek ( 6 MB) eller sidantal (319 sidor)? • Författare, publicerare, innehållsansvarig? • Antal nedladdningar, läsningar? • Plats i strukturen (myrstig)? • Taggar?
 8. Jonas Söderström • 2023 Vad en språkintresserad person bör ha

  hand om • Synonymhantering (thesaurus) • Dagis ➞ förskola • Tipp ➞ återvinningsstation • Fotbollsplan ➞ idrottsplats • Även fonetisk matchning • Boscholä ➞ beaujolais • (Stemming – stol ➞ stolar, stolarnas, stolen, stolens … är ofta inbyggt i sökmotorn.)
 9. Jonas Söderström • 2023 Läs igenom texten. Stryk över ord

  eller uttryck med den färg som motsvarar vad du känner: • Det här var enkelt. • Det här gjorde att jag kände mig säker/trygg. • Det här förstod 
 jag inte riktigt. • Det här gjorde mig nervös, som om något dåligt skulle kunna hända. Vi och våra leverantörer lagrar och/eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, samt bearbetar personuppgifter, exempelvis unika identi fi erare och standardinformation som skickas av en enhet för personanpassade annonser och andra typer av innehåll, annons- och innehållsmätning samt målgruppsinsikter, samt för att utveckla och förbättra produkter. Med din tillåtelse kan vi och våra leverantörer använda exakta uppgifter om geogra fi sk positionering och identi fi ering via skanning av enheten. Du kan klicka för att godkänna vår och våra leverantörers uppgiftsbehandling enligt beskrivningen ovan. Alternativt kan du få åtkomst till mer detaljerad information och ändra dina inställningar innan du samtycker eller för att neka samtycke. Observera att viss behandling av dina personuppgifter kanske inte kräver ditt samtycke, men du har rätt att invända mot sådan uppgiftsbehandling. Du kan när som helst ändra dina preferenser genom att återvända till den här webbplatsen eller besöka vår integritetspolicy. Välj de egenskper 
 du vill kolla!
 10. Jonas Söderström • 2023 Bestäm vad du behöver ha reda

  på • Testa ofta och små delar under arbetets gång … • Testa i varje sprint! • …och sedan den stora helheten.
 11. Jonas Söderström • 2023 Skriv scenarios • Skriv ett eller

  fl era scenarios: • ”Du har funderat på att köpa en modelljärnväg i present 
 till ditt barnbarn. Du undrar hur mycket totalpriset kommer att bli…” • Var beredd att anpassa dem: • ”Du har funderat på att köpa en modelljärnväg i present 
 till ditt syskonbarn…”
 12. Jonas Söderström • 2023 ”Prajma” inte användarna på dina ord

  • I scenariot: undvik exakt det ord eller uttryck 
 som fi nns på en knapp eller länk du vill testa • Du undrar hur mycket frakten kommer att kosta … Frakt • Du undrar vad totalpriset kommer att bli …
 13. Jonas Söderström • 2023 ”Talk-aloud protocol” • Uppmana testpersonen att

  prata och kommentera … • … men det viktigaste kan vara att kolla när hen tystnar!
 14. Jonas Söderström • 2023 Observera och utvärdera • Hur många

  lyckas med uppgiften? • Är de säkra på att de gjort rätt? • Hur många gör fel? • Hur många gör fel men tror att de gjort rätt? • Hur många ger upp och lyckas inte slutföra? • Tid att genomföra uppgift? • Om de lyckats: Kan de förklara för en tredje person hur de gjorde?
 15. Jonas Söderström • 2023 Verktyg i research- och analysarbetet Testkort

  • Vi tror att… (hypotes) • För att veri fi era det 
 kommer vi att… (test) • Och mäta… (mätpunkt) • Vi har rätt om… (kriterier)
 16. Jonas Söderström • 2023 Verktyg i research- och analysarbetet Insiktskort

  • Vi trodde att… (hypotes) • Vi observerade… (observation) • Från detta lärde vi oss att… (lärdomar och insikter) • Därför kommer vi att… 
 (beslut och handling framöver)
 17. Jonas Söderström • 2023 Verksamhet ”Funktionella Krav” Utveckling ”Icke-funktionella krav”

  Functional requirements are usually in the form of "system shall do <requirement>"
 18. Jonas Söderström • 2023 ”Icke-funktionella krav” • Accessibility • Adaptability

  • Auditability and control • Availability (see service level agreement) • Backup • Boot up time • Capacity, current and forecast • Certi fi cation • Compliance • Con fi guration management • Cost, initial and Life- cycle cost • Data integrity • Data retention • Dependency on other parties • Deployment • Development environment • Disaster recovery • Documentation • Durability • E ffi ciency (resource consumption for given load) • E ff ectiveness (resulting performance in relation to e ff ort) • Elasticity • Emotional factors (like fun or absorbing or has "Wow! Factor") • Environmental protection
 19. Jonas Söderström • 2023 ”Icke-funktionella krav” (2) • Escrow •

  Exploitability • Extensibility (adding features, and carry- forward of customizations at next major version upgrade) • Failure management • Fault tolerance (e.g. Operational System Monitoring, Measuring, and Management) • Flexibility (e.g. to deal with future changes in requirements) • Footprint reduction - reduce the exe fi les size • Integrability (e.g. ability to integrate components) • Internationalization and localization • Interoperability • Legal and licensing issues or patent- infringement- avoidability • Maintainability (e.g. mean time to repair – MTTR) • Management • Memory Optimization • Modi fi ability • Network topology • Open source • Operability • Performance / response time (performance engineering) • Platform compatibility • Privacy (compliance to privacy laws)
 20. Jonas Söderström • 2023 ”Icke-funktionella krav” (3) • Portability •

  Quality (e.g. faults discovered, faults delivered, fault removal e ffi cacy) • Readability • Reliability (e.g. mean time between/to failures – MTBF/MTTF) • Reporting • Resilience • Resource constraints (processor speed, memory, disk space, network bandwidth, etc.) • Response time • Reusability • Robustness • Safety or factor of safety • Scalability (horizontal, vertical) • Security (cyber and physical) • Software, tools, standards etc. Compatibility • Stability • Supportability • Testability • Throughput • Transparency • Usability (human factors) by target user community • Volume testing
 21. Jonas Söderström • 2023 User story ”Som redaktör 
 vill

  jag kunna ladda upp bilder 
 för att publicera i en nyhet.” Roll Uppgift Mål
 22. Jonas Söderström • 2023 Som redaktör kan jag infoga bilder

  till innehåll jag ska publicera så att innehållet kan innehålla bilder. Som redaktör kan jag publicera innehåll så att innehåll publiceras. Som användare kan jag alltid se var i sidhierarkin jag be fi nner mig så att jag alltid vet var i sidhierarkin jag be fi nner mig. Som användare ser jag om någon har kommenterat på sidor jag själv har kommenterat på så att jag ser om någon kommenterar på sidor jag själv har kommenterat på. Som användare kan jag med ett klick från startsidan komma till en nyhetsöversikt så att jag kommer till en nyhetsöversikt. Som redaktör kan jag ange status på en sida så att sidan får en status.
 23. Jonas Söderström • 2023 ”Epics” ”Scenarios” ”Som redaktör 
 vill

  jag kunna publicera nyheter 
 för att hålla alla uppdaterade”
 24. Jonas Söderström • 2023 Kravanalytiker, BA User researcher User stories

  i Excelark – kravlista Användarnas användningmål Kundresa E ff ektkedja
 25. Jonas Söderström • 2023 Hypotesdriven utveckling Vi tror att användare

  Vilket leder till Och om vi provade Skulle det leda till upplever detta problem / beter sig så här konsekvenser lösning förbättring, värde för verksamheten
 26. Jonas Söderström • 2023 Hypotesdriven utveckling Vi tror att användare

  Vilket leder till Och om vi provade Skulle det leda till har svårt att hitta betala-knappen färre köp att lägga knappen överst 20 % fl er köp
 27. Jonas Söderström • 2023 User research-driven utveckling Vi vet att

  användare Vilket leder till Och om vi provade Skulle det leda till inte kan hitta kampanjvaror i säljsystemet färre köp och bortslösad arbetstid att låta användarcentrerade designers 
 göra om säljmodulen högre omsättning och 
 mindre stressade medarbetare
 28. Jonas Söderström • 2023 User research-driven utveckling Vi vet att

  användare Vilket leder till Och om vi provade xxxx Skulle det leda till inte kan hitta kampanjvaror i säljsystemet färre köp och bortslösad arbetstid att låta användarcentrerade designers 
 göra om säljmodulen högre omsättning och 
 mindre stressade medarbetare
 29. Jonas Söderström • 2023 Måndag Maj 22 Onsdag Maj 24

  Avslutning: Boktips; 
 Min drivkraft Ditt bästa exempel? 
 AMA & det som 
 blev över? Vecka 21 🥂