Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #22 • Testa text • 17 maj • vt 23 UX Writing • Nackademin

Träff #22 • Testa text • 17 maj • vt 23 UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

May 18, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  Testa sina texter, lösningar
  UX writing • Trä
  ff
  #22 • 17 maj
  Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2023

  View full-size slide

 2. Jonas Söderström • 2023
  Lite repetition

  View full-size slide

 3. Jonas Söderström • 2023
  Internt sök

  View full-size slide

 4. Jonas Söderström • 2023
  riksdagen.se
  Låg sök-kunskap
  Hög sök-kunskap
  Foto: Riksdagen
  Foto: Wikimedia
  Foto: Piqsels
  Låg domän-


  kunskap
  Hög domän


  kunskap
  -
  Avancerad sök (Boolesk
  algebra, SQL-frågor)
  Stödd sökning

  (stegvis sök, wizard)
  Pedagogisk video,

  FAQ-sidor, bot
  Synonymstöd,
  ordförklaringar
  (Allmän-journalister)


  View full-size slide

 5. Jonas Söderström • 2023
  Innehållets kvalitet avgör
  om det går bra att hitta,
  inte egenskaper hos
  sökmotorn…
  Skräp in – skräp ut

  View full-size slide

 6. Jonas Söderström • 2023
  … och en ux-
  skribent är mycket
  väl lämpad för att ta
  ansvar för det!

  View full-size slide

 7. Jonas Söderström • 2023
  Vad en språkintresserad person
  bör ha koll på
  • Skriver de som bidrar till innehållet
  ”sökmotorvänliga” texter?


  • Använder de de ord som läsarna söker på?


  • Kolla sökloggar, kolla efter noll-trä
  ff
  ar

  och snabba ”bounce-rates”


  • Använder de orden i rubrik, ingress, högt upp

  på sidan, och ofta (fast inte överdrivet)?

  View full-size slide

 8. Jonas Söderström • 2023
  Hemligt

  View full-size slide

 9. Jonas Söderström • 2023
  Hemligt

  View full-size slide

 10. Jonas Söderström • 2023
  Vad bör ingå i sökträffen?
  Titel eller rubrik på sidan eller dokumentet


  Men vilka övriga data ur dokumentet?


  • Ingress? Hela eller trunkerad?


  • Utdrag ur text?


  Till exempel 50 tecken före sökordet
  och 50 tecken efter?


  Sökordet markerat med fetstil?


  View full-size slide

 11. Jonas Söderström • 2023
  Vad bör ingå i sökträffen?
  Titel eller rubrik på sidan eller dokumentet


  Vissa data ur dokumentet …


  …men vilka metadata?
  • Publiceringsdatum, senast ändrad?


  • Infotyp (nyhet, sida, forumpost, dokument…)?


  • Filtyp (webbsida, pdf, ppt, Word…)?


  • Filstorlek ( 6 MB) eller sidantal (319 sidor)?


  • Författare, publicerare, innehållsansvarig?


  • Antal nedladdningar, läsningar?


  • Plats i strukturen (myrstig)?


  • Taggar?

  View full-size slide

 12. Jonas Söderström • 2023
  Hemligt

  View full-size slide

 13. Jonas Söderström • 2023
  Vad en språkintresserad person
  bör ha hand om
  • Synonymhantering (thesaurus)


  • Dagis ➞ förskola


  • Tipp ➞ återvinningsstation


  • Fotbollsplan ➞ idrottsplats


  • Även fonetisk matchning


  • Boscholä ➞ beaujolais


  • (Stemming – stol ➞ stolar, stolarnas, stolen,
  stolens … är ofta inbyggt i sökmotorn.)

  View full-size slide

 14. Jonas Söderström • 2023
  Att testa text

  View full-size slide

 15. Jonas Söderström • 2023
  Lägg undan

  View full-size slide

 16. Jonas Söderström • 2023
  Läsa högt själv
  ”Med anledning
  av …”

  View full-size slide

 17. Jonas Söderström • 2023
  Läsa högt för någon annan
  ”Med anledning
  av …”

  View full-size slide

 18. Jonas Söderström • 2023
  Be någon annan läsa högt
  ”Med anledning
  av …”

  View full-size slide

 19. Jonas Söderström • 2023
  Kritik: 3 plus, 3 minus
  -


  -


  -
  +


  +


  +

  View full-size slide

 20. Jonas Söderström • 2023
  Längre texter:
  Överstrykningsmetoden

  View full-size slide

 21. Jonas Söderström • 2023
  Läs igenom texten. Stryk över ord eller uttryck
  med den färg som motsvarar vad du känner:
  • Det här var enkelt.


  • Det här gjorde att
  jag kände mig
  säker/trygg.


  • Det här förstod

  jag inte riktigt.


  • Det här gjorde mig
  nervös, som om
  något dåligt skulle
  kunna hända.
  Vi och våra leverantörer lagrar och/eller får åtkomst till
  information på en enhet, exempelvis cookies, samt
  bearbetar personuppgifter, exempelvis unika
  identi
  fi
  erare och standardinformation som skickas av
  en enhet för personanpassade annonser och andra
  typer av innehåll, annons- och innehållsmätning samt
  målgruppsinsikter, samt för att utveckla och förbättra
  produkter. Med din tillåtelse kan vi och våra
  leverantörer använda exakta uppgifter om geogra
  fi
  sk
  positionering och identi
  fi
  ering via skanning av
  enheten. Du kan klicka för att godkänna vår och våra
  leverantörers uppgiftsbehandling enligt beskrivningen
  ovan. Alternativt kan du få åtkomst till mer detaljerad
  information och ändra dina inställningar innan du
  samtycker eller för att neka samtycke. Observera att
  viss behandling av dina personuppgifter kanske inte
  kräver ditt samtycke, men du har rätt att invända mot
  sådan uppgiftsbehandling. Du kan när som helst ändra
  dina preferenser genom att återvända till den här
  webbplatsen eller besöka vår integritetspolicy.
  Välj de egenskper

  du vill kolla!

  View full-size slide

 22. Jonas Söderström • 2023
  Scenariotestning

  View full-size slide

 23. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 24. Jonas Söderström • 2023
  Bestäm vad du behöver ha reda på
  • Testa ofta och små delar under arbetets gång …


  • Testa i varje sprint!


  • …och sedan den stora helheten.

  View full-size slide

 25. Jonas Söderström • 2023
  Skriv scenarios
  • Skriv ett eller
  fl
  era scenarios:


  • ”Du har funderat på att köpa en modelljärnväg i present

  till ditt barnbarn. Du undrar hur mycket totalpriset kommer att bli…”


  • Var beredd att anpassa dem:


  • ”Du har funderat på att köpa en modelljärnväg i present

  till ditt syskonbarn…”

  View full-size slide

 26. Jonas Söderström • 2023
  ”Prajma” inte användarna på dina ord
  • I scenariot: undvik exakt det ord eller uttryck

  som
  fi
  nns på en knapp eller länk du vill testa
  • Du undrar hur mycket frakten kommer att kosta …
  Frakt
  • Du undrar vad totalpriset kommer att bli …

  View full-size slide

 27. Jonas Söderström • 2023
  ”Talk-aloud protocol”
  • Uppmana testpersonen att prata och kommentera …


  • … men det viktigaste kan vara att kolla när hen tystnar!

  View full-size slide

 28. Jonas Söderström • 2023
  Observera och utvärdera
  • Hur många lyckas med uppgiften?


  • Är de säkra på att de gjort rätt?


  • Hur många gör fel?


  • Hur många gör fel men tror att de gjort rätt?


  • Hur många ger upp och lyckas inte slutföra?


  • Tid att genomföra uppgift?


  • Om de lyckats: Kan de förklara för en tredje person hur de gjorde?

  View full-size slide

 29. Jonas Söderström • 2023
  Verktyg i research- och analysarbetet
  Testkort


  • Vi tror att… (hypotes)


  • För att veri
  fi
  era det

  kommer vi att… (test)


  • Och mäta… (mätpunkt)


  • Vi har rätt om… (kriterier)

  View full-size slide

 30. Jonas Söderström • 2023
  Verktyg i research- och analysarbetet
  Insiktskort


  • Vi trodde att… (hypotes)


  • Vi observerade… (observation)


  • Från detta lärde vi oss att…
  (lärdomar och insikter)


  • Därför kommer vi att…

  (beslut och handling framöver)

  View full-size slide

 31. Jonas Söderström • 2023
  Postnord testar

  View full-size slide

 32. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 33. Jonas Söderström • 2023
  https://youtu.be/yafaGNFu8Eg

  View full-size slide

 34. Jonas Söderström • 2023
  Kravspecar och

  user stories

  View full-size slide

 35. Jonas Söderström • 2023
  Verksamhet
  ”Krav”
  Utveckling
  GUI
  Systemet ska ha
  inloggning per
  behörighet

  View full-size slide

 36. Jonas Söderström • 2023
  Verksamhet
  ”Funktionella Krav”
  Utveckling
  ”Icke-funktionella krav”
  Functional
  requirements are usually
  in the form of "system shall
  do "

  View full-size slide

 37. Jonas Söderström • 2023
  ”Icke-funktionella krav”
  • Accessibility


  • Adaptability


  • Auditability and control


  • Availability (see service
  level agreement)


  • Backup


  • Boot up time


  • Capacity, current and
  forecast


  • Certi
  fi
  cation


  • Compliance


  • Con
  fi
  guration
  management


  • Cost, initial and Life-
  cycle cost


  • Data integrity


  • Data retention


  • Dependency on other
  parties


  • Deployment


  • Development
  environment


  • Disaster recovery


  • Documentation


  • Durability


  • E
  ffi
  ciency (resource
  consumption for given
  load)


  • E
  ff
  ectiveness (resulting
  performance in relation
  to e
  ff
  ort)


  • Elasticity


  • Emotional factors (like
  fun or absorbing or has
  "Wow! Factor")


  • Environmental
  protection


  View full-size slide

 38. Jonas Söderström • 2023
  ”Icke-funktionella krav” (2)
  • Escrow


  • Exploitability


  • Extensibility (adding
  features, and carry-
  forward of
  customizations at next
  major version upgrade)


  • Failure management


  • Fault tolerance (e.g.
  Operational System
  Monitoring, Measuring,
  and Management)


  • Flexibility (e.g. to deal
  with future changes in
  requirements)


  • Footprint reduction -
  reduce the exe
  fi
  les size


  • Integrability (e.g. ability
  to integrate
  components)


  • Internationalization and
  localization


  • Interoperability


  • Legal and licensing
  issues or patent-
  infringement-
  avoidability


  • Maintainability (e.g.
  mean time to repair –
  MTTR)


  • Management


  • Memory Optimization


  • Modi
  fi
  ability


  • Network topology


  • Open source


  • Operability


  • Performance / response
  time (performance
  engineering)


  • Platform compatibility


  • Privacy (compliance to
  privacy laws)


  View full-size slide

 39. Jonas Söderström • 2023
  ”Icke-funktionella krav” (3)
  • Portability


  • Quality (e.g. faults
  discovered, faults
  delivered, fault removal
  e
  ffi
  cacy)


  • Readability


  • Reliability (e.g. mean
  time between/to failures
  – MTBF/MTTF)


  • Reporting


  • Resilience


  • Resource constraints
  (processor speed,
  memory, disk space,
  network bandwidth,
  etc.)


  • Response time


  • Reusability


  • Robustness


  • Safety or factor of safety


  • Scalability (horizontal,
  vertical)


  • Security (cyber and
  physical)


  • Software, tools,
  standards etc.
  Compatibility


  • Stability


  • Supportability


  • Testability


  • Throughput


  • Transparency


  • Usability (human
  factors) by target user
  community


  • Volume testing

  View full-size slide

 40. Jonas Söderström • 2023
  Verksamhet
  ”Krav”
  Utveckling
  GUI
  Man ska kunna
  ladda upp bilder till
  nyheter

  View full-size slide

 41. Jonas Söderström • 2023
  Verksamhet
  ”Krav”
  User stories
  Utveckling

  View full-size slide

 42. Jonas Söderström • 2023
  User story
  ”Som


  redaktör

  vill jag kunna


  ladda upp bilder

  för att


  publicera i en nyhet.”
  Roll
  Uppgift
  Mål

  View full-size slide

 43. Jonas Söderström • 2023
  Som redaktör kan jag infoga
  bilder till innehåll jag ska
  publicera så att innehållet kan
  innehålla bilder.


  Som redaktör kan jag publicera
  innehåll så att innehåll publiceras.


  Som användare kan jag alltid se
  var i sidhierarkin jag be
  fi
  nner mig
  så att jag alltid vet var i
  sidhierarkin jag be
  fi
  nner mig.


  Som användare ser jag om någon
  har kommenterat på sidor jag själv
  har kommenterat på så att jag ser
  om någon kommenterar på sidor
  jag själv har kommenterat på.


  Som användare kan jag med ett
  klick från startsidan komma till en
  nyhetsöversikt så att jag kommer
  till en nyhetsöversikt.


  Som redaktör kan jag ange status
  på en sida så att sidan får en
  status.

  View full-size slide

 44. Jonas Söderström • 2023
  ”Epics” ”Scenarios”
  ”Som


  redaktör

  vill jag kunna


  publicera nyheter

  för att


  hålla alla uppdaterade”

  View full-size slide

 45. Jonas Söderström • 2023
  Kravanalytiker, BA User researcher
  User stories i
  Excelark –
  kravlista
  Användarnas


  användningmål


  Kundresa


  E
  ff
  ektkedja

  View full-size slide

 46. Jonas Söderström • 2023
  En något bättre approach
  Hypotes-driven
  utveckling

  View full-size slide

 47. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 48. Jonas Söderström • 2023
  Hypoteser
  • UX Open
  Cindy Alvarez: Hypotesdriven utveckling (YouTube)

  View full-size slide

 49. Jonas Söderström • 2023
  Hypotesdriven utveckling
  Vi tror att användare


  Vilket leder till


  Och om vi provade


  Skulle det leda till
  upplever detta problem / beter sig så här


  konsekvenser


  lösning


  förbättring, värde för verksamheten

  View full-size slide

 50. Jonas Söderström • 2023
  Hypotesdriven utveckling
  Vi tror att användare


  Vilket leder till


  Och om vi provade


  Skulle det leda till
  har svårt att hitta betala-knappen


  färre köp


  att lägga knappen överst


  20 %
  fl
  er köp

  View full-size slide

 51. Jonas Söderström • 2023
  User research-driven utveckling
  Vi vet att användare


  Vilket leder till


  Och om vi provade


  Skulle det leda till
  inte kan hitta kampanjvaror i säljsystemet


  färre köp och bortslösad arbetstid


  att låta användarcentrerade designers

  göra om säljmodulen


  högre omsättning och

  mindre stressade medarbetare

  View full-size slide

 52. Jonas Söderström • 2023
  User research-driven utveckling
  Vi vet att användare


  Vilket leder till


  Och om vi provade
  xxxx


  Skulle det leda till
  inte kan hitta kampanjvaror i säljsystemet


  färre köp och bortslösad arbetstid


  att låta användarcentrerade designers

  göra om säljmodulen


  högre omsättning och

  mindre stressade medarbetare

  View full-size slide

 53. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 54. Jonas Söderström • 2023
  Måndag


  Maj
  22 Onsdag


  Maj
  24
  Avslutning:
  Boktips;

  Min drivkraft
  Ditt bästa
  exempel?

  AMA & det som

  blev över?
  Vecka 21
  🥂

  View full-size slide