Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #22 • Uppgift 3 • 20 april • vt 23 UX Writing • Nackademin

Träff #22 • Uppgift 3 • 20 april • vt 23 UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

April 27, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Uppgift 3 UX writing • Trä

  ff #22 • 25 april Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2023
 2. Jonas Söderström • 2023 Vecka 17 Torsdag April 27 Avslutning!

  UX-writer 
 i praktiken: 
 Felicia Kaiser Vecka 18 • Extra! Tisdag Maj 2 AW från ca 17.00 
 Urban Deli, Nytorget, Stockholm Torsdag Maj 4 Frivilligt!
 3. Designprocess – en översikt Sätta syfte och mål 
 Vår

  designprocess börjar med att se till att vi förstår vilken förändring vi ska möjliggöra. Vi enas om konkreta effektmål och scope. 
 Förstå användarna 
 Så snart som möjligt därefter vill vi lära känna användarna, 
 för att förstå deras drivkrafter, behov, frustrationer och livssituation. Syntes och Idéarbete 
 Nu kan vi väga verksamhetens krav och användarnas mot varandra, och börja skapa designidéer. 
 Vi vill generera många idéer, även de som kan låta galna, för att uppmuntra nya perspektiv. Detta görs alltid tillsammans med uppdragsgivaren. Interaktionsdesign och ux-copy 
 När vi valt inriktning börjar arbetet med interaktionsdesign. 
 Vi jobbar iterativt, med regelbundna avstämningar för att ta beslut. Även i detta steg involverar vi användarna. Visuell design 
 Designarbetet fortsätter till prototyper med hög detal j­ rikedom och färdig visuell stil. 
 Här fokuserar vi också på regelrätta användnings- 
 tester. Utveckling och uppföljning 
 Slutligen ser vi till hur 
 vi kan designa införande och lansering av produkten eller tjänsten. Vi ser hur en förvaltning för framtiden kan behöva organiseras. 
 Vi utvärderar också själva projektet tillsammans med beställaren. Syntes och idéarbete Sätta syfte och mål Förstå 
 användarna Interaktions- 
 design och 
 ux-copy Visuell 
 design Utveckling 
 och 
 uppföljning Testa och iterera Leverans
 4. De här bidrar från oss - Designstrateger - Effektkartläggare -

  Projektledare - Systemarkitekt 
 Det här behöver vi från uppdragsgivaren - Genomföra ett antal workshops med rätt deltagare - Sätta en klar bild av målen som alla är överens om - Tillgång till några nyckelpersoner - Tillgång till relevant tidigare dokumentation - Identifiera och prioritera grupper av användare för att undersöka i nästa steg Exempel på leverabler - Effektkarta - Effektmål Sätta syfte och mål Förstå användarna Syntes och idéarbete Interaktionsdesign och ux-copy Visuell design Sätta syfte, scope och effektmål Vi börjar med att skaffa oss en gedigen kunskap om verksamhetens mål och uppdragets förutsättningar. 
 Det viktigaste är få en djup förståelse för vilka utmaningar och problem som kunden har. - Varför vill man skapa nytt eller göra om 
 det man har? - Vad ska den bestående förändringen vara 
 när arbetet är avslutat? Vi intervjuar ledande personer i verksamheten. 
 Vi läser också in oss på bakgrundsmaterial, inklusive grafisk profil, varumärke s­ strategi, värdeord, tonalitetsdokument. Vi gör utkast till syfte, scope och konkreta 
 effektmål som vi diskuterar i en eller flera workshops. Där tar vi med en bred grupp av representanter från organisationen. Det är viktigt att ledande personer är med, så att syfte och ramar för projektet har godkänts på högsta möjliga nivå. Vi sätter upp en hypotes om vilka användargrupper 
 vi måste ­ nå ut till, för att lyckas med projektet. Dessa kommer vi att undersöka närmare i nästa steg .­ Överlämning och uppföljning Designprocess
 5. De här bidrar från oss I det här steget jobbar

  oftast två user researchers i par. 
 Det här behöver vi från uppdragsgivaren - Normalt sett sparar det tid om uppdragsgivaren kan ordna det praktiska kring rekrytering av potentiella intervjupersoner. - Uppdragsgivaren kan ha en representant som observatör i intervjuer med användare, men deltar inte aktivt. - Vi kan behöva tillgång till statistikkällor som sökloggar, besök- eller användnings-statistik, webbanalyser etc. Exempel på leverabler - Kundresekartor - Beskrivningar av typanvändare/grupper - Vägledning om prioritering - Insiktsrapporter Sätta syfte och mål Förstå användarna Syntes och idéarbete Interaktionsdesign och ux-copy Visuell design Förstå användarna I det här steget samlar vi kunskaper och insikter om användarna: deras behov och drivkrafter som är relevanta för att verksamheten ska nå de eftersträvade effekterna. Vi försöker hitta mönster så vi att kan samla användarna i tydliga grupper. Vi arbetar både med kvalitativa och kvantitativa metoder. Vi samlar insikter genom djupintervjuer och observationer i användarnas normala miljö. 
 Vi analyserar data som sökloggar, besök- eller användningsstatistik, etc. Vi fokuserar inte på demografi utan på beteenden, roller och djupare behov. Vi tänker inte bara på slutanvändarna, utan även de interna användarna, så de kan jobba så effektivt med systemet som möjligt. Resultaten blir en eller flera artefakter, där vi så fylligt som möjligt ger en grund för att prioritera vilka användargrupper som har störst möjlighet att bidra till de givna effektmålen. Överlämning och uppföljning Designprocess Charles Deluvio / Unsplash
 6. Sätta syfte och mål Förstå användarna Syntes och idéarbete Interaktionsdesign

  och ux-copy Visuell design Interaktionsdesign och ux-copy Nu konkretiserar vi idéerna och koncepten genom att göra skisser, wireframes och 
 enkla prototyper. Vi jobbar i gemensamma designprocesser, via workshops och ­ direkt 
 i de specialiserade verktyg som vi använder. Vi skapar flöden, informationsstruktur 
 och innehåll. 
 Vår ux-copy ser till att språket och tonaliteten anpassas till målgruppen samt följer riktlinjer 
 för tillgänglighet. I detta skede arbetar vi med snabba iterationer och snabb feedback. Vi gör täta, regelbundna tester med slutanvändare och kunder, för att se om vår design fungerar – 
 i början med enkla skisser och så småningom 
 med mer omfattande klickbara prototyper. Vi delar också löpande design med uppdragsgivaren, för att verifiera 
 om vi uppfattat detaljerna rätt. Överlämning och uppföljning Designprocess De här bidrar från oss - Interaktionsdesigners - UX-designers - UX-copy - Systemarkitekt Det här behöver vi från uppdragsgivaren - Snabb feedback på skiss och förslag - Tillgång till testpersoner - Verifiera tekniska lösningar Exempel på leverabler - Flödesschema - Wireframes - Klickbara prototyper - Riktlinjer för tonalitet - Skrivregler för UX-copy - Specifikationer till utvecklare - Specifikationer till grafiska designers Bild: Amélie Mourichon / Unsplash
 7. Jonas Söderström • 2022 ”Nudging” • ”Knu ff a” –

  att påverka i riktning till ett önskat beteende. • Mindre att undervisa/förklara. 
 En de fi nition är att nudging 
 inte tillför ny information, 
 bara påminner. • Designval som framhäver ett alternativ, och gör andra mindre omedelbara.
 8. Jonas Söderström • 2022 Nudging = 
 design och ux-text

  Ja, skicka mig nyhetsbrev Nej tack, inga utskick
 9. Jonas Söderström • 2022 Nudging: Handdukar och restskatt • Att

  inte byta handdukar 
 varje dag är bra för miljön. • Åtta av tio gäster 
 på det här hotellet 
 behåller handdukarna 
 under vistelsen. • Åtta av tio gäster 
 i det här rummet 
 behåller handdukarna 
 under vistelsen. • Betala din restskatt i tid! • Åtta av tio i detta postnummerområde 
 betalar restskatten i tid. • Åtta av tio på den här gatan betalar restskatten i tid. 🤔 Men det kanske bara är en initial effekt som går över?
 10. Jonas Söderström • 2023 Det viktigaste är 
 att beskära

  tätt – att zooma in 
 på de väsentliga delarna 
 av motivet i bilden!
 11. Jonas Söderström 2022 Det finns inte mycket av intresse här!

  Resultatet blir en utspädning 
 av värdet på bilden …
 12. Jonas Söderström • 2023 Smittspårning … vad är det 


  man behöver fundera på? Teknik • SMS eller app? Koncept • GDPR, integritetsfrågor…? 🤔
 13. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Vädjande Befallande

  Upplysande Hjälpsam Vänligt uppfordrande Vänligt varnande Angelägen
 14. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Uppfordrande, befallande

  Ödmjuk, återhållsam Angelägen, bestämd Vad är mest e ff ektivt?? 🤔
 15. Jonas Söderström • 2023 Få alla att ta ansvar för

  att minska smitta EFFEKT ANVÄNDNINGSVILLKOR LÖSNING BETEENDEGRUPPER Jag är livrädd Jag tar mitt samhällsansvar Jag tror det bara är båg ”Målgrupper” utifrån beteenden, drivkrafter, viljor, kunskap, sinnestillstånd ? ? ?
 16. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  • Ska man börja med • Hej! • Hej, • Viktigt! • Du kan vara smittad Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 17. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  • Ska man avsluta med • Mvh • Hälsningar • Tillsammans stoppar vi smittan • Tack för att du tar ansvar Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 18. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  • Vem är den aktive agenten – vem ”ser”? • Vi har sett /registrerat [att du varit nära]… • Systemet har sett / registrerat … • Vårt system har registrerat … Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 19. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Vilken är uppmaningen? • Du måste nu… • Du behöver… • Du ska nu… • Gå till sidan … • Följ länken … • Läs mer på Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 20. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Variationer på budskapet •

  Du har varit i närkontakt med … • Du har varit nära … • Du kan ha varit nära … • Du har troligen … • Din mobil har registrerats nära … • … en person • … en plats • … en annan mobil • … som varit smittad • … som kan ha smittat dig med • … med konstaterad smitta
 21. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej! Din mobil har varit i närheten 
 av en person med covid-19 
 och du kan ha blivit smittad. Vi behöver uppgifter från dig 
 för att minska risken för smitt- spridning. Därför ber vi dig 
 gå in på minskasmittspridningen.se och följa instruktionerna där. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 22. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej X, 
 Du eller din mobiltelefon har varit i närheten av en mobiltelefon vars innehavare har testat positivt för Covid-19. 
 För att kunna smittspåra enligt svensk lag så ber vi dig att registrera dig och följa instruktionerna på den här länken: https://1177.se/ covid-19mobilsparning/ 
 Du kan inte svara på detta sms. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 23. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej! Enligt vårt smittspårningssystem har du varit inom 15 meter från en annan mobiltelefons position, vars innehavare var smittsam med covid-19 vid tidpunkten. 
 Läs mer och beställ covidtest här [länk till landningssida]. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 24. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej! Vi vill informera dig om att du troligen varit i nära kontakt med en person som har covid-19. Det fi nns en risk att du kan ha smittats. [Länk] Öppna appen, och läs meddelandet Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 25. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Information 
 Det här kan vara det viktigaste SMS du fått! Du har varit i nära kontakt med en person som med stor sannolikhet har Covid-19. Du riskerar nu att själv ha blivit smittad. Följ länken nedan för information om rekommendationer för isolering och testning: 
 www.omjagarsmittad.se Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 26. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  ⚠ Du har varit nära någon med covid-19, och kan ha blivit smittad. 👉 Öppna Sni ff och se vad du behöver göra nu . Vad bra att du använder Sni ff ! Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande, ”En smittspårningsapp kan ändå upplevas som obehaglig och integritetshotande. Genom att kalla appen ”Sni ff ” och associera till ny fi kna hundar 
 som nosar upp varandra, gör jag den 
 lite vänligare. ”
 27. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej! Du har troligen varit i nära kontakt med en person som har covid-19. 
 Följ länken så berättar vi vad du nu ska göra. 
 www.smittsparning.se/minskasmittan Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 28. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej, 
 Du kan ha exponerats för covid-19 [via Folkhälsomyndighetens spårningsverktyg] 
 Du måste nu skyndsamt testa dig för covid-19 och stanna hemma. (…) Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 29. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Smittspårning covid-19 Möjlig närkontakt med smittad person. Du måste sjävisolera omgående och beställa ett covidtest. Fortsätt till Smittpårning covid-19 för detaljerad information om din kontakt och vad du gör nu. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 30. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Du har utsatts för smittrisk av covid-19. 
 Enligt pandemilagen är du nu skyldig att genast isolera dig och följa instruktionerna på [länk] … Att inte följa lagens krav 
 kan ge böter eller fängelse. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 31. Jonas Söderström • 2023 Brottsbalken, 13 kap: 
 Spridande av

  gift eller smitta 7 § Om någon framkallar allmän fara för människors liv eller hälsa genom att förgifta eller infektera livsmedel, vatten eller annat, på annat sätt sprida gift eller dylikt eller överföra eller sprida allvarlig sjukdom, döms för spridande av gift eller smitta till fängelse i högst sex år. 
 Är brottet grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst 
 arton år, eller på livstid. Vid bedömande av om brottet är grovt 
 ska särskilt beaktas om det skett med uppsåt att skada annan 
 till liv eller hälsa eller om många människor utsatts för fara. 9 § Begår någon av oaktsamhet en gärning som anges i 7 eller 8 §, 
 skall han dömas för vårdslöshet med gift eller smittämne till böter 
 eller fängelse i högst två år. Lag (1998:809).
 32. Jonas Söderström • 2023 ”Nudging” • ”Knu ff a” –

  att påverka i riktning till ett önskat beteende. • Mindre att undervisa/förklara. 
 En de fi nition är att nudging 
 inte tillför ny information, 
 bara påminner. • Designval som framhäver 
 ett alternativ, och gör andra mindre omedelbara.
 33. Jonas Söderström • 2023 SMS 2: Vilken ton? Förlåt. Vi

  gjorde fel! Mobilspårningen du fi ck av oss visade sig vara en falsk trä ff . Vi kan därför inte bekräfta att du varit i nära kontakt med någon som har covid-19. Tack för att du fortfarande håller avstånd 
 och följer myndigheternas rekommendationer. Mvh Smittspårningsenheten
 34. Jonas Söderström • 2023 SMS 2: Vilken ton? Hej! Du

  har inte utsatts för smittrisk av Covid-19 
 vid tillfället. Du kan bortse från tidigare sms 
 och behöver inte längre följa de instruktionerna du fi ck, och glöm inte att fortsätta följa folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer. Du har fått de här sms:en eftersom systemet har 
 en felmarginal, och efter en mer exakt spårning 
 av din position har det visat sig att du inte varit 
 i kontakt med den aktuella personen. Vi ber om ursäkt för besväret detta kan ha orsakat, 
 och får önska dig en fortsatt trevlig dag.
 35. Jonas Söderström • 2023 SMS 2: Vilken ton? Hej, Du

  kan bortse från det sms som vi skickade till dig igår! Du har inte befunnit dig i närheten av en person med konstaterad covid-19. Systemet visade fel på din position. Det fi nns ingen risk att du har blivit smittad vid just det här tillfället. Vi ber om ursäkt för de besvär som detta har orsakat 
 för dig. Läs om hur smittspårningssystemet fungerar 
 och varför det ibland kan visa fel. Med vänlig hälsning Smittspårning Sverige
 36. Jonas Söderström • 2023 SMS 2: Vilken ton? Smittspårning covid-19

  Negativ närkontakt av smittad person med covid-19. Tidigare alert om möjlig spårad kontakt dras tillbaka. 
 Du har inte varit i nära kontakt med smittad person.
 37. Jonas Söderström • 2023 SMS 2: Vilken ton? Hej, Vi

  tror inte längre att du har exponerats 
 för covid-19 på Arenaslingan 14 i Stockholm, fredag 1 april. Det sms du fi ck av oss den 2 april har visat sig vara felaktigt. Vårt system kontrollerar utskickade varningar inom 24 timmar. Om du känner dig symptomfri behöver du inte längre isolera dig. Vill du veta mer om hur smittspårningen fungerar kan du läsa mer på vår webbplats. Folkhälsomyndigheten Jag tänker att förklara det felaktiga utskicket som en feature, snarare än att det har blivit fel, ökar trovärdigheten för systemet. 
 38. Jonas Söderström • 2023 SMS 2: Innehåll • Du behöver

  inte isolera dig… 👈 Personen kan redan vara sjuk 👈 Vilket? Mottagaren kan få 
 fl era alerts! Behöver ange 
 den speci fi ka platsen och tiden. * 👈 Fortsätt hålla avstånd • Du kan bortse från vårt sms * Systemet vet om tre falska 
 och en korrekt, anpassas? • Närmare analys visade att avståndet var mer än 15 meter och tiden kortare än 1 minut … 👈 Läs mer på [länk]
 39. Jonas Söderström • 2023 SMS 2: Innehåll • 2022–04–05 👈

  fredag 5 maj 👈 Postnummer behövs inte • Siljansvägen 70, 120 57 Årsta
 40. Jonas Söderström • 2023 Landningssidor • Viktigaste först 👈 Tekniska

  detaljer senare 👈 Knappar • Tydliga call-to-actions 👈 Ledtexter, obligatoriska etc • Väl disponerade fält • Flödet? Hur många steg?
 41. Jonas Söderström • 2023 Vecka 17 UX-writer 
 i praktiken:

  
 Felicia Kaiser Vecka 18 • Extra! Torsdag April 27 Avslutning! Tisdag Maj 2 AW från ca 17.00 
 Urban Deli, Nytorget, Stockholm Torsdag Maj 4 Frivilligt!