Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #23 • AMA, Digitala egenheter, motionskampanj • 17 april • vt 23 UX Writing • Nackademin

Träff #23 • AMA, Digitala egenheter, motionskampanj • 17 april • vt 23 UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström
PRO

May 22, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Business

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  AMA


  Några digitala egenheter

  En motionskampanj
  UX writing • Trä
  ff
  #23 • 22 maj
  Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2023

  View Slide

 2. Jonas Söderström • 2023
  Lite repetition

  View Slide

 3. Jonas Söderström • 2023
  ”Som


  redaktör

  vill jag kunna


  publicera nyheter

  för att


  hålla alla uppdaterade”
  User stories, ”Epics”, ”Scenarios”
  Roll
  Uppgift
  Mål

  View Slide

 4. Jonas Söderström • 2023
  Kravanalytiker, BA User researcher
  User stories

  i Jira –
  kravlista
  Användarnas


  användningmål


  Kundresa


  E
  ff
  ektkedja

  View Slide

 5. Jonas Söderström • 2023
  Läs igenom texten. Stryk över ord eller uttryck
  med den färg som motsvarar vad du känner:
  • Det här var enkelt.


  • Det här gjorde att
  jag kände mig
  säker/trygg.


  • Det här förstod

  jag inte riktigt.


  • Det här gjorde mig
  nervös, som om
  något dåligt skulle
  kunna hända.
  Vi och våra leverantörer lagrar och/eller får åtkomst till
  information på en enhet, exempelvis cookies, samt
  bearbetar personuppgifter, exempelvis unika
  identi
  fi
  erare och standardinformation som skickas av
  en enhet för personanpassade annonser och andra
  typer av innehåll, annons- och innehållsmätning samt
  målgruppsinsikter, samt för att utveckla och förbättra
  produkter. Med din tillåtelse kan vi och våra
  leverantörer använda exakta uppgifter om geogra
  fi
  sk
  positionering och identi
  fi
  ering via skanning av
  enheten. Du kan klicka för att godkänna vår och våra
  leverantörers uppgiftsbehandling enligt beskrivningen
  ovan. Alternativt kan du få åtkomst till mer detaljerad
  information och ändra dina inställningar innan du
  samtycker eller för att neka samtycke. Observera att
  viss behandling av dina personuppgifter kanske inte
  kräver ditt samtycke, men du har rätt att invända mot
  sådan uppgiftsbehandling. Du kan när som helst ändra
  dina preferenser genom att återvända till den här
  webbplatsen eller besöka vår integritetspolicy.
  Välj de egenskper

  du vill kolla!

  View Slide

 6. Jonas Söderström • 2023
  https://youtu.be/yafaGNFu8Eg

  View Slide

 7. Jonas Söderström • 2022
  Designa med prototyper

  View Slide

 8. https://youtu.be/yafaGNFu8Eg

  View Slide

 9. View Slide

 10. Väj inte för
  vilda idéer

  View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. Jonas Söderström • 2022
  Ragnar Östberg
  Ragnar Östberg

  View Slide

 16. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 17. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 18. Jonas Söderström • 2022
  13 cm
  39 cm

  View Slide

 19. Jonas Söderström • 2023
  Ett par frågor

  View Slide

 20. Jonas Söderström • 2023
  Markera ord
  Hur man ska göra om man vill betona
  ett eller några ord i en text?Jag har för
  mig att man inte ska använda kursiv
  stil, att det är svårt för dem med
  synnedsättningar, och att fet stil
  därför är bättre. Är det så?


  ?

  View Slide

 21. Jonas Söderström • 2023
  Eftertryck på ord
  Att göra ett eller annat enstaka ord kursivt

  har knappast någon påverkan på läsbarhet.


  Undvik däremot att sätta länge stycken

  helt och hållet i kursiv stil. Det brukar uppfattas

  som krångligt och mer svårgenomträngligt,

  inte bara av de som av en eller annan anledning

  har svårt att läsa.

  View Slide

 22. Jonas Söderström • 2023
  Eftertryck på ord
  Det går bra att göra några ord fetstilade.

  Ja, till och med en hel mening eller några rader
  brukar kunna fetstilas utan några större
  problem för läsarna.


  Undvik däremot att stryka under ord.

  Understrykning reserverar vi på webben för länkar.

  View Slide

 23. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes


  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?”


  If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure

  that those decisions are well-informed.


  Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will.


  Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and
  connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for organizations
  as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
  Finns det något mer vi kan göra?

  View Slide

 24. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes


  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?”


  If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure

  that those decisions are well-informed.


  Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will.


  Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and
  connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for organizations
  as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
  Jag använder ofta kursiv för att signalera citat eller titlar,

  men också för en medelstark betoning.
  Finns det mer vi kan göra?

  View Slide

 25. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes


  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?”


  If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure

  that those decisions are well-informed.


  Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will.


  Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and
  connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for organizations
  as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
  Typogra
  fi
  är tonläge.

  View Slide

 26. Jonas Söderström • 2023
  Organisation
  Skulle du kunna utveckla hur
  struktur, organisation och
  arbetssätt för arbete med
  klarspråk i en organisation kan
  se ut?

  Vi försöker få ordning på vårt
  arbete men famlar just nu.
  ?

  View Slide

 27. Jonas Söderström • 2023
  Researcher
  Kravanalytiker
  Kod
  Designer Redaktör
  Ux-skribent

  View Slide

 28. Jonas Söderström • 2023
  Kod
  Designer Kod
  Designer Kod
  Designer
  Ux-skribent

  View Slide

 29. Jonas Söderström • 2023
  Researcher
  Kravanalytiker
  Kod
  Designer
  Informations-

  designer

  View Slide

 30. Jonas Söderström • 2023
  Researcher och
  Kravanalytiker
  Kod
  Designer
  informations-

  designer

  View Slide

 31. Jonas Söderström • 2023
  För mycket?
  Hur ska man hitta en bra balans
  mellan att vara tydlig och ändå

  ha en trevlig ton?


  Vi upplever att ux-texter kan bli
  ”babbliga” när vi försöker få en trevlig
  ton och att tydligheten går förlorad,
  eller att texten lätt blir för omänsklig
  och om den är väldigt tydlig.
  ?

  View Slide

 32. Jonas Söderström • 2023
  MJÖLig:
  •Mänsklig


  •hJälpsam


  •Ödmjuk


  •Lättsam

  View Slide

 33. Jonas Söderström • 2023
  Kort men mänsklig?
  • Inga passivformer!


  • Se upp med substantiv i obestämd form.


  • Använd personliga pronomina – vi, du, oss.


  • Se till att svaret inte präglas av systemets

  eller organisationens perspektiv, utan förklarar
  hur det rör användaren.

  View Slide

 34. Jonas Söderström • 2023
  För mycket?
  Kan man gå för långt i sitt UX-tänk eller ska
  man generellt alltid tänka det viktigaste först?


  Jag gick jag igenom mitt jobbs hemsida och
  kikade igenom denna sida: Vasakronan och
  vårt ansvar för en hållbar utveckling.


  Började tänka igenom "ingressen" och tänkte
  att man kanske skulle möblera om där och
  börja med stycke nr 2 som handlar om vårt
  uppdrag. Samtidigt är ju det vi skriver i början
  lite trevligt.
  ?

  View Slide

 35. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 36. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 37. Jonas Söderström • 2023
  För mycket?
  Började tänka igenom "ingressen" och tänkte att man
  kanske skulle möblera om där och börja med stycke
  nr 2 som handlar om vårt uppdrag. Samtidigt är ju det
  vi skriver i början lite trevligt.

  View Slide

 38. Jonas Söderström • 2023
  ”Unexpected”
  ”Så…”
  Målgrupp?

  View Slide

 39. Jonas Söderström • 2023
  Välkommen till test av kommunernas
  arbete med tillgänglighet!
  Fokus delaktighet består av frågor om hur
  kommunerna arbetar strategiskt med tillgänglighet

  för personer med funktionsnedsättning.

  Frågorna berör både regionernas arbetsgivaransvar
  och verksamhet gentemot medborgarna.


  När ni har svarat på alla frågor får ni en samman-
  fattning. Den visar vad ni kan eller bör göra för att
  förbättra ert arbete. Sammanfattningen kan vara

  ett stöd för prioriteringar och beslut om åtgärder.
  Analytiskt
  Användar-
  nytta

  View Slide

 40. Jonas Söderström • 2023
  Välkommen till test av kommunernas
  arbete med tillgänglighet!
  Fokus delaktighet är ett test som kartlägger

  vad kommunen kan eller bör göra för att förbättra

  för personer med funktionsnedsättning –

  både medborgare och anställda i kommunen.


  När ni har svarat på alla frågor får ni en samman-
  fattning som ett stöd för beslut om vad ni ska göra.
  Användar-
  nytta!

  View Slide

 41. Jonas Söderström • 2023
  Texter måste vara

  korta på webben!”
  Detta stöds inte av data.

  View Slide

 42. Jonas Söderström • 2023
  • New York Times mest populära texter 2015:

  Genomsnittslängden för de tio bästa var 26 114 tecken.


  • Bara två av tio var kortare än 10 000 tecken.

  • Analys av 7 000 artiklar som delats via mejl:

  Långa artiklar delades mer.

  (University of Pennsylvania, 2009)

  • 100 miljoner artiklar (!) delade i sociala medier under 2017,
  analyserade av BuzzSumo:


  View Slide

 43. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 44. Jonas Söderström • 2023
  Det kan vara långt.

  Men det får inte vara
  långrandigt.
  Alla har ont om tid.
  Minst 20 % tycker det är jobbigt att läsa.

  View Slide

 45. Jonas Söderström • 2023
  Hur långt kan det bli?
  X installerar datorer.


  Datorinstallationen implementeras av X.


  Implementeringen av datorinstallationen utförs av X.


  Arbetet med implementeringen av datorinstallationen utförs av X.


  Arbetet med implementeringen av datorinstallationens utförande drivs av X.


  Arbetet med implementeringen av datorinstallationens utförande drivs i X regi.


  ...och så vidare...

  View Slide

 46. Jonas Söderström • 2022
  Kan det bli för enkelt?

  View Slide

 47. Jonas Söderström • 2022
  Mikrofriktion
  Måste flytta
  muspekaren
  Minskar risken att man snabbt klickar två gånger och avslutar av misstag.

  View Slide

 48. Jonas Söderström • 2022
  Mikrofriktion
  Minskar risken att man snabbt klickar två gånger och avslutar av misstag.
  Måste flytta
  muspekaren
  uppåt

  View Slide

 49. Jonas Söderström • 2022
  Efter jobbet mötte jag upp en kollega och vi skulle
  tillsammans åka hem till mig och vi var stressade

  då vi skulle möta upp en person där. Jag kom på

  att shit, jag var tvungen att köpa en SL-biljett,

  något som jag gjort i SL's app vid några tillfällen förut
  då jag inte behövt ha ett periodkort på 1,5 år.


  Det är mycket folk, lite FÖR mycket för att kännas
  bekvämt då pandemin fortfarande inte är över.


  Jag småspringer fram, väjer för personer

  samtidigt som jag klickar på biljett och

  använder Swish som är förvalt i appen.


  Eftersom jag har en modern telefon kan jag

  dessutom godkänna betalningen bara genom

  att titta på skärmen, dvs ansiktsigenkänning.


  Helt plötsligt står det att jag har köpt en biljett

  som är giltig en månad framåt. Jag hajar till men
  hinner inte göra nåt förrän den automatiskt aktiveras.
  ’’

  View Slide

 50. Jonas Söderström • 2022
  Vad skulle man kunna göra
  • Ångra – återbetala


  • Skjuta upp – frysa


  • Ge bort – överlåta

  View Slide

 51. Jonas Söderström • 2023
  Markera ord
  Hur tycker du att man ska skriva om
  vyer, knappar, länkar osv i instruktioner?


  Välj vyn Visa som karta, ifall du inte
  redan är i den vyn. Tryck sedan på
  aktuellt skifte och på knappen Ta bort
  skifte. Du kan läsa mer under
  Instruktioner.
  ?

  View Slide

 52. Välj vyn Visa som karta, ifall
  du inte redan är i den vyn.
  Tryck sedan på aktuellt skifte
  och på knappen Ta bort
  skifte. Du kan läsa mer under
  Instruktioner.

  View Slide

 53. Välj vyn Visa som karta, ifall
  du inte redan är i den vyn.
  Tryck sedan på aktuellt skifte
  och på knappen Ta bort
  skifte. Du kan läsa mer under
  Instruktioner.

  View Slide

 54. Jonas Söderström • 2023
  Markera ord
  Hur tycker du att man ska skriva om
  vyer, knappar, länkar osv i instruktioner?


  Välj vyn Visa som karta, ifall du inte
  redan är i den vyn. Tryck sedan på
  aktuellt skifte och på knappen Ta bort
  skifte. Du kan läsa mer under
  Instruktioner.
  Om de ska vara
  länkade!

  View Slide

 55. Jonas Söderström • 2023
  Några digitala egenheter

  View Slide

 56. Jonas Söderström • 2023
  Hänvisa inte till platser eller
  riktningar på skärmen
  • Se faktarutan till höger


  • Använd knappen i vänsterspalten


  • Fyll i formuläret nedan
  👎
  • Se faktarutan ”Så röstar du”


  • Använd knappen ”Skapa enkät”


  • Fyll i formuläret ”Beställ ny dator”
  👍

  View Slide

 57. Jonas Söderström • 2023
  Ge begripliga och beständiga
  tidsangivelser
  • senare i år


  • föregående kvartal


  • nästa månad
  👎
  • under 2023


  • Sista kvartalet 2022


  • i maj 2023


  • i dag, måndag 17 april
  👍

  View Slide

 58. Jonas Söderström • 2023
  Gör rättelser synliga
  • I slutet – inklusive datum

  View Slide

 59. Jonas Söderström • 2023
  Kränkande eller olämpligt

  digitalt innehåll
  • Ta bort det som är fel, så det inte längre är
  sökbart eller möjligt att retweeta.


  • Men bevara samtidigt sammanhanget kring
  det på något ställe, så det är möjligt att
  rekonstruera vad som hände.

  View Slide

 60. Jonas Söderström • 2023
  Moses Pergament: Jazzen . SvD 15 aug 1925


  https://www.svd.se/a/VRvmR3/jazzen

  View Slide

 61. Jonas Söderström • 2023
  Det här är jag
  lite stolt över

  View Slide

 62. Jonas Söderström • 2023
  Bostadsrättsföreningen
  • ≈ 250 lägenheter


  • Svårt att få villiga till styrelse och förtroendeuppdrag


  • ≈ 20 personer på årsmöte (varav styrelsen 8)
  🤔

  View Slide

 63. Jonas Söderström • 2023
  Hur få folk att ställa upp

  så man får ihop en styrelse?
  🤔

  View Slide

 64. Jonas Söderström • 2023
  ”Gå med i styrelsen”

  är inte första steget
  Styrelseuppdrag
  Komma på årsmötet
  Skriva en motion

  View Slide

 65. Jonas Söderström • 2023
  Mer generellt formulerat:


  Hur kan vi öka engagemanget

  i föreningen?
  🤔

  View Slide

 66. Jonas Söderström • 2023
  (Ännu mer generellt:


  Jag kan inte göra något åt
  Trump. Men jag kanske kan öka

  det demokratiska

  engagemanget

  i min närmiljö.)
  😞

  View Slide

 67. Jonas Söderström • 2023
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Antal motioner

  View Slide

 68. Jonas Söderström • 2023
  Årsmöte 2018

  View Slide

 69. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 70. Jonas Söderström • 2023
  A
  ffi
  scherna sattes

  upp i alla portar,

  och byttes ut

  efter 4–5 dagar.


  Så kampanjen varade
  i ett par veckor

  fram till sista datum
  för motioner.

  View Slide

 71. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 72. Jonas Söderström • 2023
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Antal motioner

  View Slide

 73. Jonas Söderström • 2023
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Antal motioner
  Fördubbling!


  All time high!

  View Slide

 74. Jonas Söderström • 2023
  Årsmöte 2019

  View Slide

 75. Jonas Söderström • 2023
  Byttes

  efter

  4–5 dagar

  View Slide

 76. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 77. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 78. Jonas Söderström • 2023
  Blankett i facket


  i trappuppgång

  View Slide

 79. Jonas Söderström • 2023
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Antal motioner

  View Slide

 80. Jonas Söderström • 2023
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Antal motioner
  250%!

  View Slide

 81. Jonas Söderström • 2023
  Årsmöte 2020

  View Slide

 82. Jonas Söderström • 2023
  Byttes

  efter

  4–5 dagar

  View Slide

 83. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 84. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 85. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 86. Jonas Söderström • 2023
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Antal motioner

  View Slide

 87. Jonas Söderström • 2023
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Antal motioner
  Corona?

  Sämre

  koncept?
  (… men
  fortfarande
  +500 % över
  snittet från
  åren innan)

  View Slide

 88. Jonas Söderström • 2023
  Men sen …

  View Slide

 89. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 90. Jonas Söderström • 2023
  9 p, på grått
  papper

  View Slide

 91. Jonas Söderström • 2023
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Antal motioner

  View Slide

 92. Jonas Söderström • 2023
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Antal motioner
  Noll!

  View Slide

 93. Jonas Söderström • 2023
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Antal motioner Antal motionärer

  View Slide

 94. Jonas Söderström • 2023
  Nästa gång: Ditt bästa exempel?
  • Något som du är stolt över? Något som du tycker

  ”Det här blev faktiskt bra” – stort eller smått.


  • Var inte blyg! (Alla är snälla här.)  🫣

  View Slide

 95. Jonas Söderström • 2023
  Onsdag


  Maj
  24
  Avslutning:
  Boktips;

  Min drivkraft
  Vecka 21
  🥂

  View Slide