Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #23 • Genomgång U3 Smittspårningslösningar • 18 juni • vt 24 • Nackademin. • UX Writing

Träff #23 • Genomgång U3 Smittspårningslösningar • 18 juni • vt 24 • Nackademin. • UX Writing

Jonas Söderström

June 19, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Uppgift 3 UX writing • Trä

  ff #23 • Tisdag 18 juni Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2024
 2. Jonas Söderström • 2022 ”Flertalet inställda avgångar” stod det på

  skyltar på stationerna – ett dubbeltydigt budskap …. • ”Flertalet” används traditionellt i betydelsen fl er än hälften. • ”Ett fl ertal” har i regel innebörden fl era stycken. Om språkvårdsgurun Erik Wellander fått bestämma hade det i stället stått fl era på skyltarna.
 3. Jonas Söderström • 2023 Redan i 1939 års upplaga av

  "Riktig svenska” dömde han ut ett fl ertal som ett exempel på ”hur det naturliga uttrycket o ff ras för ett konstlat och tillgjort”. Visserligen gav ett fl ertal ”en kraftigare betoning” men fl era, somliga, några var bättre alternativ för den obestämda betydelsen. Den bestämda formen fl ertalet reserverade han för just en majoritet.
 4. Jonas Söderström • 2022 Flertalet är visserligen inte den mest

  tillkrånglade myndighetsprosan. Men det klingar av en byråkratiska som vill vara lite fi nare och formellare än det vanliga och vardagliga. Därför blir den språkliga urspårningen snäppet snopnare när SL inte väljer det enkla och begripliga utan i stället fastnar för en formulering som är vag och vilseledande. Anders Svensson, DN ’’ https://www.dn.se/kultur/anders-svensson-ett- fl ertal-anvander-uttrycket- fl ertalet-pa-fel-satt/
 5. Jonas Söderström • 2024 Hund Katt Husdjur Välj husdjur Hund

  Katt V Husdjur Hund Katt X Katt Hund Varg Tiger Ka Katt Kamel Kameleont Kanin
 6. Jonas Söderström • 2024 Några övergripande principer för interaktionsdesign •

  Anpassa till användarna, till uppgiften och till verksamheten. • Gör tydligt i vilket läge systemet är (status- och processmeddelanden, bekräftelser!) • Ge användaren kontroll (tydliga knapptexter)! • Automatisera repetitiva uppgifter – minska belastning. (Men se upp!) • Tänk på ergonomi! • Constraints och mikro-friktioner – ibland ska det inte vara för enkelt. • Gör det svårt/omöjligt att göra fel – gör det lätta att ångra och rätta. • Medge fl era användningssätt.
 7. Jonas Söderström • 2022 Resultat • Sju skickade in G-uppgift

  • Arton skickade in för VG • Fem hade inte läst instruktionen: ”Döp fi len med ditt namn först, därefter "G" eller "VG", och sist "uppgift 3 Thea UX Writing” • Fyra har bett om utökad tid
 8. Jonas Söderström • 2022 Vad vi mer eller mindre struntar

  i (för den här övningen) Teknik • SMS eller app? Koncept • GDPR, integritetsfrågor…? 🤔
 9. Jonas Söderström • 2024 Attityder hos befolkningen Jag får panik

  av att höra om detta Jag litar på myndigheterna Vet man om det är säkert? Jag tror inte på det där Få så många som möjligt att följa råden
 10. Jonas Söderström • 2022 Störst grupp • Jag har valt

  målgrupp 1, Jag litar på myndigheterna, då det bör vara den största målgruppen. • Dels för att Sverige är ett land där tilltron till myndigheter är stor, och för att det är i princip omöjligt att veta om mottagaren av ett meddelande ingår i någon av de andra målgrupperna. • Men, det ger en också möjlighet att utgå från en mer neutral och byråkratisk ton, där liten justering åt en mjukare ton kanske kan räcka för att de andra målgrupperna ska känna mer tilltro.
 11. Jonas Söderström • 2022 De tillitsfulla kommer att hjälpa till

  • Personer som har förtroende för myndigheterna är mer benägna att följa råd och riktlinjer, och agerar snabbt på ny information. De fungerar ofta som förebilder i samhället och kan hjälpa till att lugna och stabilisera sin omgivning under kriser, vilket bidrar till en mer samlad och motståndskraftig befolkning. • Den här målgruppen är också mer benägna att sprida information vidare, vilket gör det möjligt att snabbt nå ut till en större del av befolkningen.
 12. Jonas Söderström • 2022 Bäst effekt • Jag valde att

  rikta sms:en till målgruppen som litar på myndigheterna. Jag försökte tänka hyfsat realistiskt, och jag tror att en stor grupp mottagare i Sverige trots allt har relativt stor tillit till myndigheterna i en fråga som denna. • Jag tror också att det är en målgrupp där det fi nns en god chans att de kommer att följa instruktionerna, och där utskicket kan få bäst e ff ekt, så att säga.
 13. Jonas Söderström • 2022 Är det säkert? • Jag har

  valt att främst kommunicera till målgrupp nummer tre, menhar även haft målgrupp två i åtanke. • Jag troratt de som litar på myndigheterna kommer att följa rekommendationerna mer eller mindre oavsett. Och det kommer alltid fi nnas människor som motsätter sig av olika anledningar. Vi vill få så många som möjligt att följa rekommendationerna. Därför väljer jag den grupp som jag upplever är mer tvekande i sin inställning och som med rätt kommunikation skulle kunna ta till sig av informationen.
 14. Jonas Söderström • 2022 Vi behöver övertyga om tekniken •

  Målgrupp: Vet man verkligen om det där är säkert? • Jag har valt den målgruppen eftersom jag tror att det är ett ganska vanligt förhållningssätt i Sverige. Visst litar vi till stor del på myndigheterna men inte fullt ut och inte riktigt på tekniken.
 15. Jonas Söderström • 2022 Mest utmanande – om man når

  de panikslagna når man alla • ”Jag får panik bara av att höra om detta.” • Motiveringen till mitt val är att jag tycker att den här målgruppen känns mest utmanande att kommunicera med. • Och lyckas man nå fram till en person i panik, så borde samma information kunna fungera även på resterande målgrupper.
 16. Jonas Söderström • 2022 Når man ”jag tror inte på’t”

  når man alla • Anledningen till att jag valde ”Jag tror inte på det här” är för att jag tycker den representerar alla de tre understa målgrupperna. • Eftersom vi vill att mottagaren ska övertygas och framförallt känna sig TRYGG, fungerar ett meddelande för denna målgrupp för samtliga målgrupper (även de som redan litar på myndigheterna). •
 17. Jonas Söderström • 2022 Jag har valt en målgrupp jag

  har kunskap om • Jag har valt Jag tror inte på det där! eftersom den påminner väldigt mycket om min egen mamma. • Hon är å ena sidan skeptisk till ny information, men å andra sidan har hon tendensen att klicka på lite vad som helst som poppar upp. Jag tänker att så länge informationen styrker hennes egen världsbild så är hon villig att ta den till sig. I den rådande pandemin var hon mycket skeptisk, och hon var ju inte direkt ensam i den skepsisen. • Så jag valde helt enkelt den här målgruppen för att försöka se om jag kan få min egen mamma (och övriga med en skepsis) att göra som jag vill - dvs ta in information och trycka sig vidaretill blanketten. Och det viktigaste – att sen ha ett fortsatt förtroende för myndigheten efter en dementi. Det är nog det allra svåraste eftersom om man inte har en tillit till myndigheter överlag, så har man de fi nitivt inte tillit till själva budskapet, och framförallt inte efter en dementi.
 18. Jonas Söderström • 2022 Det verkade roligast • Jag har

  valt gruppen: ”Jag tror inte på det där!” • Anledningen är utmaningen och för att testa mig själv. Det verkade helt enkelt roligast. • Målet är att få även en person som egentligen bara vill rycka på axlarna att få en känsla av att vara hänsynsfull för att andra är rädda (så att det inte bara handlar om ”det är bara en blu ff ”). • Jag tänker mig att ett sånt här budskap skulle kunna tilltala även en sådan person, genom att vara vädjande påett sätt som kanske inte stör personens behov av ”individuell frihet”.
 19. Jonas Söderström • 2024 (Sofia L) Vet man om det

  är säkert? Få så många som möjligt att följa råden Osäker på hur testprocessen med beställning-leverans-resultat går till. Rädd för falskt SMS, ID-kapning Rädd för att beställa test och ta emot testet?
 20. Jonas Söderström • 2024 (Sofia L) Vet man om det

  är säkert? Få så många som möjligt att följa råden Vill förstår hur testprocessen med beställning-leverans-resultat går till. Vill vara säker på att SMS:et är legitimt Vill att beställning/leverans ska vara säker
 21. Jonas Söderström • 2024 (Sofia L) Vet man om det

  är säkert? Få så många som möjligt att följa råden Vill förstår hur testprocessen med beställning-leverans- resultat går till. Vill vara säker på att SMS:et är legitimt Vill inte utsättas för smittrisk vid beställning/leverans Skapa trygghet med e- legitimering , inloggning med bank-ID Förtydliga processen med beställning och att de får leverans av taxibud Gör det möjligt att följa processen när de loggat in.
 22. Jonas Söderström • 2022 Smittspårning … vad är det i

  detalj man behöver utforma? Hälsningsfras / inledning Avsändare Genomgående ton
 23. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Vädjande Befallande

  Informerande (Neutralt) Tacksam Vänlig Allvarlig Hotfull Saklig
 24. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Vädjan, föreslående,

  rekommendera, angelägen, uppfordrande, bestämd, krav, befallande
 25. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Uppfordrande, befallande

  Ödmjuk, återhållsam Angelägen, bestämd Vad är mest e ff ektivt?? 🤔
 26. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Ska man börja med

  … Ödmjuk, återhållsam • Hej! • Hej, • Hej Johan, • Hej Anna Helena Lovisa, Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande, • Meddelande från Smittspårning, • Du kan vara smittad • Du kan ha blivit smittad! • Du har befunnit dig i närheten av en person med H5N1. • Du har varit nära någon som kan vara smittad av H5N1. • Viktigt! • Varning, • Varning för smitta av H5N1. Neutral
 27. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Ska man avsluta med

  … • Mvh • Hälsningar • Tillsammans stoppar vi smittan • Tack för att du tar ansvar • Tack för att du tar hand om dig själv och andra! • Följ länken med enkla instruktioner vad du ska göra nu. Tack för hjälpen! Vänliga hälsningar, Linn på Hälsokollen + avsändare, som Virusradar. Bestämd, befallande Ödmjuk, återhållsam Angelägen, uppfordrande, Neutral
 28. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Finns det en aktiv

  agent – vem ”ser”? • Vi har sett /registrerat [att du varit nära]… • Systemet har sett / registrerat … • Vårt system har registrerat … • Folkhälsomyndighetens spårningsverktyg har registrerat • Smittspårning Sverige har konstaterat • Sni ff har upptäckt
 29. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken är uppmaningen? •

  Du måste nu… • Du behöver… • Du ska nu… • Gå till sidan … • Läs mer på • För mer info, klicka … Bestämd, befallande Ödmjuk, återhållsam Angelägen, uppfordrande, Neutral • Följ länken … • Gå till sidan …
 30. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Variationer på budskapet Du

  har varit i närkontakt med … Du har varit nära … Du kan ha varit nära … Du har troligen … Din telefon har registrerats nära … … en person … en plats … en annan mobil … som varit smittad … med smittrisk … med konstaterad smitta … som kan ha smittat dig med
 31. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej, Det verkar som att du har varit i närheten av någon som troligtvis var smittsam med H5N1. Läs mer om hur du kan förhålla dig till informationen via denna länk: https://smittsparning.se/instruk Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 32. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej! Din mobil har varit i närheten av en person med H5N1 och du kan ha blivit smittad. Vi behöver uppgifter från dig för att minska risken för smitt- spridning. Därför ber vi dig gå in på minskasmittspridningen.se och följa instruktionerna där. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 33. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  ⚠ Du har varit nära någon med covid-19, och kan ha blivit smittad. 👉 Öppna Sni ff och se vad du behöver göra nu . Vad bra att du använder Sni ff ! Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande, ”En smittspårningsapp kan ändå upplevas som obehaglig och integritetshotande. Genom att kalla appen ”Sni ff ” och associera till ny fi kna hundar som nosar upp varandra, gör jag den lite vänligare. ” Student, tidigare kurs
 34. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hur mår du? Smittspårningen visar att du fredag den 4 mars kl. 14.32 var i närheten av en person med bekräftad H5N1. Du kan vara smittbärare, även om du inte är sjuk. För att minska smitt- spridningen, registrera dig och gör så här: Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 35. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Du kan ha blivit smittad! Du har vistats i närheten av en person som testat positivt för H5N1. Följ följande steg för att inte föra smittan vidare. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 36. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej! Du har troligen varit i nära kontakt med en person som har H5N1. Följ länken så berättar vi vad du nu ska göra. www.smittsparning.se/minskasmittan Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 37. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej, Du kan ha exponerats för H5N1 [via Folkhälsomyndighetens spårningsverktyg] Du måste nu skyndsamt testa dig för H5N1 och stanna hemma. (…) Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 38. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Vi har fått en signal om att du kan bära på smitta för H5N1. Därför är du skyldig att följa de regler som gäller för smittade. I ett första steg ska du isolera dig hemma. Du måste också registrera adressen där du kommer vara isolerad. All information om hur du gör fi nns på: [länk] Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 39. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Smittspårning H5N1 Möjlig närkontakt med smittad person. Du måste sjävisolera omgående och beställa ett virustest. Fortsätt till Smittpårning H5N1 för detaljerad information om din kontakt och vad du gör nu. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 40. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Du har utsatts för smittrisk av H5N1. Enligt pandemilagen är du nu skyldig att genast isolera dig och följa instruktionerna på [länk] … Att inte följa lagens krav kan ge böter eller fängelse. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 41. Jonas Söderström • 2022 Brottsbalken, 13 kap: Spridande av gift

  eller smitta 7 § Om någon framkallar allmän fara för människors liv eller hälsa genom att förgifta eller infektera livsmedel, vatten eller annat, på annat sätt sprida gift eller dylikt eller överföra eller sprida allvarlig sjukdom, döms för spridande av gift eller smitta till fängelse i högst sex år. Är brottet grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det skett med uppsåt att skada annan till liv eller hälsa eller om många människor utsatts för fara. 9 § Begår någon av oaktsamhet en gärning som anges i 7 eller 8 §, skall han dömas för vårdslöshet med gift eller smittämne till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1998:809).
 42. Jonas Söderström • 2022 SMS 2: Vilken ton? Förlåt. Vi

  gjorde fel! Mobilspårningen du fi ck av oss visade sig vara en falsk trä ff . Vi kan därför inte bekräfta att du varit i nära kontakt med någon som har H5N1. Tack för att du fortfarande håller avstånd och följer myndigheternas rekommendationer. Mvh Smittspårningsenheten
 43. Jonas Söderström • 2022 SMS 2: Vilken ton? Hej! Du

  har inte utsatts för smittrisk av H5N1 vid tillfället. Du kan bortse från tidigare sms och behöver inte längre följa de instruktionerna du fi ck, och glöm inte att fortsätta följa folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer. Du har fått de här sms:en eftersom systemet har en felmarginal, och efter en mer exakt spårning av din position har det visat sig att du inte varit i kontakt med den aktuella personen. Vi ber om ursäkt för besväret detta kan ha orsakat, och får önska dig en fortsatt trevlig dag.
 44. Jonas Söderström • 2022 SMS 2: Vilken ton? Goda nyheter!

  Du fi ck ett sms av oss igår om att du kan ha varit i närheten av någon som varit smittsam. Vi har fått bekräftat att era mobilen var inom ett säkert avstånd från varandra. Fortsätt gärna håll avstånd och stanna hemma vid symptom eller misstänkt smitta. Vill du veta mer eller behöver stöd fi nns det svar och hjälp på vår hemsida. www.1177.se/fagelin fl uensan/H5N1
 45. Jonas Söderström • 2022 SMS 2: Vilken ton? Hej, Du

  kan bortse från det sms som vi skickade till dig igår! Du har inte befunnit dig i närheten av en person med konstaterad H5N1. Systemet visade fel på din position. Det fi nns ingen risk att du har blivit smittad vid just det här tillfället. Vi ber om ursäkt för de besvär som detta har orsakat för dig. Läs om hur smittspårningssystemet fungerar och varför det ibland kan visa fel. Med vänlig hälsning Smittspårning Sverige
 46. Jonas Söderström • 2022 SMS 2: Vilken ton? Hej, Vi

  tror inte längre att du har exponerats för H5N1 på Arenaslingan 14 i Stockholm, fredag 1 juni. Det sms du fi ck av oss den 2 juni har visat sig vara felaktigt. Vårt system kontrollerar utskickade varningar inom 24 timmar. Om du känner dig symptomfri behöver du inte längre isolera dig. Vill du veta mer om hur smittspårningen fungerar kan du läsa mer på vår webbplats. Folkhälsomyndigheten Jag tänker att förklara det felaktiga utskicket som en feature, snarare än att det har blivit fel, ökar trovärdigheten för systemet. 
 47. Jonas Söderström • 2022 SMS 2: Innehåll • Du behöver

  inte isolera dig… 👈 Personen kan redan vara sjuk! 👈 Vilket? Mottagaren kan få fl era alerts! Behöver ange den speci fi ka platsen och tiden. * 👈 Fortsätt hålla avstånd • Du kan bortse från vårt sms * Systemet vet om tre falska och en korrekt, anpassas?
 48. Jonas Söderström • 2022 SMS 2: Innehåll • 2024–06–01 👈

  fredag 1 juni 👈 Postnummer behövs troligen inte – men kanske postadress är bra • Siljansvägen 70, 120 57 Årsta
 49. Jonas Söderström • 2022 Landningssidor • Viktigaste först 👈 Tekniska

  detaljer senare 👈 Knappar • Tydliga call-to-actions 👈 Ledtexter, obligatoriska etc • Väl disponerade fält