Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #5 • Informationsdesign • Tis 12 sep • UX Writing ht23 Nackademin

Träff #5 • Informationsdesign • Tis 12 sep • UX Writing ht23 Nackademin

Jonas Söderström
PRO

September 12, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  Informationsdesign
  Trä
  ff
  #6 • Tisdag 12 september
  Jonas Söderström • Ht 23 • UX Writing • Nackademin

  View Slide

 2. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 3. Jonas Söderström • 2023
  Idag
  • Bonus: Isidor Rabi


  • Två grejer från LinkedIn


  • Lite repetition


  • Informationsdesign


  • Inlämningsuppgift

  View Slide

 4. Jonas Söderström • 2022
  ’Izzy,’ she would say,

  ’Did you ask a good question today?´

  View Slide

 5. Jonas Söderström • 2023
  Per Lannerö
  på LinkedIn
  https://www.linkedin.com/posts/lannero_traemtt-activity-7106986848006103040-ZLKk
  Onödig
  efterfrågan
  (Failure
  demand )

  View Slide

 6. Jonas Söderström 2023
  Nu vill jag göra …
  Börjar
  använda Hur ser

  det här ut?
  Var finns det

  jag söker?
  An oväntat fel har
  uppstått🤬
  Kan inte hitta
  – sticker
  😠
  Fult, konstigt –
  sticker
  🙁
  När dålig


  ui-design ger


  användarna en


  dålig upplevelse

  View Slide

 7. Jonas Söderström • 2023
  Men vad är
  ”ux” och ”ux
  writing”
  då….?
  • https://www.linkedin.com/posts/slaterkatz_why-we-should-stop-calling-ourselves-ux-writers-
  activity-7105882480477421569-iYKg

  View Slide

 8. Jonas Söderström • 2022
  Lite repetition

  View Slide

 9. Jonas Söderström • 2023
  Tretton slag av ux-text
  1. Statusmeddelanden


  2. Processmeddelanden


  3. Bekräftelser och kvittenser


  4. Felmeddelanden


  5. Negativa responser


  6. Tillrättavisningar

  och varningar


  7. Uppmaningar, erbjudanden,
  triggers och aviseringar +
  ”Dark patterns”
  8. Användarens val: Knappar,
  dialoger och andra

  interaktionskommandon


  9. Ledtexter


  10. Rundturer, starthjälp

  och nya funktioner


  11. Frågor: feedback

  och erbjudanden


  12. Förtroendeskapare


  13. ”Tonsättare”:

  Förmedla en känsla
  Gränsar

  till

  reklam-

  ”copy”

  View Slide

 10. Jonas Söderström 2023
  Struktur
  ux-texter
  Innehåll
  Tillfredsställer
  oftast ett
  behov som
  läsaren redan
  har (”hur gör
  jag…?”, ”vad
  hände nu…?”)
  ”Copy”
  Försöker
  skapa eller
  väcka ett
  behov
  mottagaren
  inte har eller
  är medveten
  om, eller har
  prioriterat

  ned
  Sökoptimering
  (SEO)
  Metadata
  Väcker
  känslor,
  berättar
  historier
  Ger svar,
  instruerar,
  är rakt på
  sak och
  konkret

  View Slide

 11. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 12. Jonas Söderström • 2022
  Nudging =

  design och ux-text
  Ja, skicka mig nyhetsbrev
  Nej tack, inga utskick

  View Slide

 13. Jonas Söderström • 2023
  Nudging:

  Påverka

  att någon
  att ändra
  sin vilja
  Bedräglig
  design:

  Lura någon
  att göra
  något mot
  sin vilja

  View Slide

 14. Jonas Söderström • 2023
  agera
  göra
  handla
  hantera
  interaktions

  design
  känna


  gilla
  uppleva


  visuell (visceral) design
  -
  tolka

  förstå
  hitta
  informations


  design
  -

  View Slide

 15. Jonas Söderström • 2023
  ”Wall of text”

  View Slide

 16. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 17. Jonas Söderström • 2023
  Kokboken
  utkom 1930

  View Slide

 18. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 19. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 20. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 21. Jonas Söderström • 2022
  • Mycket scrollande!

  View Slide

 22. Jonas Söderström • 2023
  Via Erik Markensten

  View Slide

 23. Jonas Söderström • 2023
  Via Erik Markensten

  View Slide

 24. Jonas Söderström • 2023
  att dela upp informationen

  i lagom stora och meningsfulla bitar,
  ”Chunka”
  informationen med vettiga etiketter
  (rubriker) eller utmärkande drag
  (bilder, färg, symboler),

  så vi förstår vad de betyder för oss
  Märka
  dem i en vettig följd,

  med en tydlig hierarki
  Ordna

  View Slide

 25. Jonas Söderström • 2023
  ”Chunks”
  Ordna
  Märka

  View Slide

 26. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 27. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 28. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 29. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 30. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 31. Jonas Söderström • 2023
  Publication/Media:


  de.news-front.info 

  (Archived)
  Reported in:

  Issue 238
  Date of publication:

  31 March 2021
  Article languages

  German
  Countries and/or regions

  discussed in the disinformation:

  Belarus, Poland, Lithuania
  Keywords:

  Coup

  View Slide

 32. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 33. Jonas Söderström • 2023
  Informationsdesign är strängt taget två saker:
  Utforma så

  det viktiga
  framhävs, och
  helheten blir tydlig
  och lättolkad.
  2
  ”Chunka”
  , ordna, märka
  1
  Empatisera, tänka.
  Rensa bort trivialt

  och överflödigt.
  Förstå vad som

  är viktigt för
  mottagaren.

  View Slide

 34. Jonas Söderström • 2023
  Rensa bort onödigt

  och upprepningar

  View Slide

 35. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 36. Jonas Söderström • 2023
  Rensa bort
  dubletter

  View Slide

 37. Jonas Söderström • 2023
  ”Direkt ur databasen” Väsentligt för användaren
  vs

  View Slide

 38. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 39. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 40. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 41. Jonas Söderström • 2023
  När man gör uppställningen
  tydligare,


  kan man ofta också upptäcka grejer
  med själva innehållet.

  View Slide

 42. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 43. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 44. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 45. Jonas Söderström • 2023
  1,8 per år….?
  🤔

  View Slide

 46. Jonas Söderström • 2023
  Hierarki

  View Slide

 47. Jonas Söderström • 2023
  Mest angeläget


  Mindre angeläget


  Minst angeläget
  Position

  View Slide

 48. Jonas Söderström • 2023
  Mest angeläget


  Mindre angeläget


  Minst angeläget
  Storlek

  View Slide

 49. Jonas Söderström • 2023
  Mest angeläget


  Mindre angeläget


  Minst angeläget
  Kontrast


  View Slide

 50. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 51. Jonas Söderström • 2023
  Ordningsföljd

  View Slide

 52. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 53. Jonas Söderström • 2023
  Etiketter igen

  View Slide

 54. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 55. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 56. Jonas Söderström • 2023
  i försalong

  View Slide

 57. Jonas Söderström • 2023
  Mitt mest spridda blogginlägg

  View Slide

 58. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 59. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 60. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 61. Jonas Söderström • 2023
  Lite om ikoner

  View Slide

 62. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 63. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 64. Jonas Söderström • 2023
  Sharepoints diskreta ”ny”-symbol

  View Slide

 65. Jonas Söderström • 2023
  Att förstå ikoner
  förutsätter mycket mer
  kulturell kunskap än vi
  ofta föreställer oss.

  View Slide

 66. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 67. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 68. Jonas Söderström • 2023
  What does this button do?


  A. Launch the octopus.


  B. Activate the showerhead.


  C. Summon Cthulu.


  This is why icons need labels.

  View Slide

 69. Jonas Söderström • 2023
  Ikoner ska alltid ha text.
  (så gott som)

  View Slide

 70. Jonas Söderström • 2022
  Ikoners ”kulturella
  bagage” kan innehålla
  gamla fördomar och
  uppfattningar.

  View Slide

 71. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 72. Jonas Söderström • 2022
  eller

  View Slide

 73. Jonas Söderström • 2023
  Ikoner kan ha

  nyttiga budskap

  View Slide

 74. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 75. Jonas Söderström • 2023
  För många ikoner

  gör bara budskapet
  otydligare.

  View Slide

 76. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 77. Jonas Söderström • 2023
  Tack!


  Vi har tagit emot din betalning.

  View Slide

 78. Jonas Söderström • 2023
  Uppgift till nästa gång:


  Hitta en källa ni kan
  förbättra genom att
  rensa, chunka, märka
  och ordna!

  View Slide

 79. Jonas Söderström • 2023
  Hitta en källa – någon typ av information – som

  du vill förbättra. Kan vara fysisk eller digital.


  Förslag på ställen att kolla är till exempel:


  • Bekräftelser på köp eller beställningar


  • Beskrivningar av tjänster/produkter

  (inklusive innehållsförteckningar)


  • Bruksanvisningar eller andra instruktioner


  • Sökresultat (trä
  ff
  l
  ista)


  • Flöden där man ska anmäla sig till något …


  • Skyltar …


  … men det kan
  fi
  nnas många andra.
  Uppgift #1

  View Slide

 80. Jonas Söderström • 2023
  Tänk på att först bedöma om det är rätt information som ingår.
  Vad skulle användaren främst behöva i situationen när hon
  möter den här informationen? Är det något som saknas?

  Är det något som är irrelevant som du kan rensa bort?


  Se sedan om du kan ändra hur informationen är utformad,

  så att den som helhet blir lättare att tolka/förstå och agera på:


  • Stycka (”chunka”),


  • Märka (med rubriker, underrubriker, etiketter, ikoner),


  • Ordna (
  fl
  ytta om, lägg ovanför, under, efter, före, till
  vänster, till höger etc)


  Tänk också på språket – ux-copyn. Är texten MJÖL-ig (mänsklig,
  hjälpsam, ödmjuk, eventuellt lättsam)? Är den kort, enkel, nära?
  Uppgift #1

  View Slide

 81. Jonas Söderström • 2023
  Spara
  fi
  len som pdf.


  Lämna in senast tisdag 26 september.


  Märk
  fi
  len med namn + uppgift 1, alltså


  ”Eva Exempelsson Uppgift 1 Stella UX Writing”


  Det kommer att
  fi
  nnas en länk på nya Studentportalen

  där ni lämnar den.
  Uppgift #1

  View Slide

 82. Jonas Söderström • 2023
  Tack!


  Vi har tagit emot din betalning.
  Före Efter
  Så här skulle enklast möjliga redovisning kunna se ut:

  View Slide

 83. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 84. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 85. Jonas Söderström • 2023
  Inkluderande
  design
  Rubriker,


  Senaste
  inlämning

  av uppgift
  = ni får inlämningsuppgift
  Tisdag


  Oktober
  3
  Tisdag


  September
  19
  Genomgång
  av era
  uppgifter
  Tisdag


  September
  26 Tisdag


  Oktober
  10
  Krångligt
  språk och
  klarspråk

  View Slide