Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #5 • Informationsdesign • Tis 12 sep • UX Writing ht23 Nackademin

Träff #5 • Informationsdesign • Tis 12 sep • UX Writing ht23 Nackademin

Jonas Söderström

September 12, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Informationsdesign Trä ff #6 • Tisdag

  12 september Jonas Söderström • Ht 23 • UX Writing • Nackademin
 2. Jonas Söderström • 2023 Idag • Bonus: Isidor Rabi •

  Två grejer från LinkedIn • Lite repetition • Informationsdesign • Inlämningsuppgift
 3. Jonas Söderström 2023 Nu vill jag göra … Börjar använda

  Hur ser 
 det här ut? Var finns det 
 jag söker? An oväntat fel har uppstått🤬 Kan inte hitta – sticker 😠 Fult, konstigt – sticker 🙁 När dålig ui-design ger användarna en dålig upplevelse 

 4. Jonas Söderström • 2023 Men vad är ”ux” och ”ux

  writing” då….? • https://www.linkedin.com/posts/slaterkatz_why-we-should-stop-calling-ourselves-ux-writers- activity-7105882480477421569-iYKg
 5. Jonas Söderström • 2023 Tretton slag av ux-text 1. Statusmeddelanden

  2. Processmeddelanden 3. Bekräftelser och kvittenser 4. Felmeddelanden 5. Negativa responser 6. Tillrättavisningar 
 och varningar 7. Uppmaningar, erbjudanden, triggers och aviseringar + ”Dark patterns” 8. Användarens val: Knappar, dialoger och andra 
 interaktionskommandon 9. Ledtexter 10. Rundturer, starthjälp 
 och nya funktioner 11. Frågor: feedback 
 och erbjudanden 12. Förtroendeskapare 13. ”Tonsättare”: 
 Förmedla en känsla Gränsar 
 till 
 reklam- 
 ”copy”
 6. Jonas Söderström 2023 Struktur ux-texter Innehåll Tillfredsställer oftast ett behov

  som läsaren redan har (”hur gör jag…?”, ”vad hände nu…?”) ”Copy” Försöker skapa eller väcka ett behov mottagaren inte har eller är medveten om, eller har prioriterat 
 ned Sökoptimering (SEO) Metadata Väcker känslor, berättar historier Ger svar, instruerar, är rakt på sak och konkret
 7. Jonas Söderström • 2022 Nudging = 
 design och ux-text

  Ja, skicka mig nyhetsbrev Nej tack, inga utskick
 8. Jonas Söderström • 2023 Nudging: 
 Påverka 
 att någon

  att ändra sin vilja Bedräglig design: 
 Lura någon att göra något mot sin vilja
 9. Jonas Söderström • 2023 agera göra handla hantera interaktions 


  design känna gilla uppleva visuell (visceral) design - tolka 
 förstå hitta informations design -
 10. Jonas Söderström • 2023 att dela upp informationen 
 i

  lagom stora och meningsfulla bitar, ”Chunka” informationen med vettiga etiketter (rubriker) eller utmärkande drag (bilder, färg, symboler), 
 så vi förstår vad de betyder för oss Märka dem i en vettig följd, 
 med en tydlig hierarki Ordna
 11. Jonas Söderström • 2023 Publication/Media: de.news-front.info 
 (Archived) Reported in:

  
 Issue 238 Date of publication:
 31 March 2021 Article languages 
 German Countries and/or regions 
 discussed in the disinformation:
 Belarus, Poland, Lithuania Keywords:
 Coup
 12. Jonas Söderström • 2023 Informationsdesign är strängt taget två saker:

  Utforma så 
 det viktiga framhävs, och helheten blir tydlig och lättolkad. 2 ”Chunka” , ordna, märka 1 Empatisera, tänka. Rensa bort trivialt 
 och överflödigt. Förstå vad som 
 är viktigt för mottagaren.
 13. Jonas Söderström • 2023 När man gör uppställningen tydligare, kan

  man ofta också upptäcka grejer med själva innehållet.
 14. Jonas Söderström • 2023 Att förstå ikoner förutsätter mycket mer

  kulturell kunskap än vi ofta föreställer oss.
 15. Jonas Söderström • 2023 What does this button do? A.

  Launch the octopus. B. Activate the showerhead. C. Summon Cthulu. This is why icons need labels.
 16. Jonas Söderström • 2023 Uppgift till nästa gång: Hitta en

  källa ni kan förbättra genom att rensa, chunka, märka och ordna!
 17. Jonas Söderström • 2023 Hitta en källa – någon typ

  av information – som 
 du vill förbättra. Kan vara fysisk eller digital. Förslag på ställen att kolla är till exempel: • Bekräftelser på köp eller beställningar • Beskrivningar av tjänster/produkter 
 (inklusive innehållsförteckningar) • Bruksanvisningar eller andra instruktioner • Sökresultat (trä ff l ista) • Flöden där man ska anmäla sig till något … • Skyltar … … men det kan fi nnas många andra. Uppgift #1
 18. Jonas Söderström • 2023 Tänk på att först bedöma om

  det är rätt information som ingår. Vad skulle användaren främst behöva i situationen när hon möter den här informationen? Är det något som saknas? 
 Är det något som är irrelevant som du kan rensa bort? Se sedan om du kan ändra hur informationen är utformad, 
 så att den som helhet blir lättare att tolka/förstå och agera på: • Stycka (”chunka”), • Märka (med rubriker, underrubriker, etiketter, ikoner), • Ordna ( fl ytta om, lägg ovanför, under, efter, före, till vänster, till höger etc) Tänk också på språket – ux-copyn. Är texten MJÖL-ig (mänsklig, hjälpsam, ödmjuk, eventuellt lättsam)? Är den kort, enkel, nära? Uppgift #1
 19. Jonas Söderström • 2023 Spara fi len som pdf. Lämna

  in senast tisdag 26 september. Märk fi len med namn + uppgift 1, alltså ”Eva Exempelsson Uppgift 1 Stella UX Writing” Det kommer att fi nnas en länk på nya Studentportalen 
 där ni lämnar den. Uppgift #1
 20. Jonas Söderström • 2023 Tack! Vi har tagit emot din

  betalning. Före Efter Så här skulle enklast möjliga redovisning kunna se ut:
 21. Jonas Söderström • 2023 Inkluderande design Rubriker, Senaste inlämning 


  av uppgift = ni får inlämningsuppgift Tisdag Oktober 3 Tisdag September 19 Genomgång av era uppgifter Tisdag September 26 Tisdag Oktober 10 Krångligt språk och klarspråk